Šperos.lt > Tyrimai
Tyrimai

(705 darbai)

"Facebook" tinklalapio draugų kavos gėrimo įpročiaiTTM apklausa (taikomųjų tyrimų metodologija). Įvadas. Kavos vartojimo teorinis pagrindas. Kava – žmogaus gyvenime. Kavos poveikis žmogaus organizmui. Facebook tinklalapio draugų kavos vartojimo įpročių tyrimas. Empirinio tyrimo metodologija. Respondentų socialinė - demografinė charakteristika. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Kavos vartojimo įpročių analizė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
1-3 metų vaiko stebėjimasTiriamasis darbas. Vaiko stebėjimas apie 20 min. Tiriamasis. Tyrimo vieta. Tyrimo laikas. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
11 – 15 metų berniukų laisvalaikio poreikiai11 – 15 metų berniukų laisvalaikio poreikiai. Tyrimas. Analizė. Grafikai. Skaityti daugiau
11 klasės psichosocialinės gerovės tyrimo analizėĮvadas. Anketa. Teiginiai: Aš nebijau išreikšti savo nuomonės, net jei ji prieštarauja daugelio žmonių nuomonei. Apskritai aš jaučiu, kad esu atsakingas (-a) už tai, kaip gyvenu. Aš nesidomiu veikla, kuri praplėstų mano akiratį. Dauguma žmonių apie mane galvoja kaip apie mylintį ir švelnų žmogų. Aš gyvenu šia diena ir negalvoju apie ateitį. Kai pagalvoju apie savo gyvenimą, esu patenkintas(-a) tuo, kaip viskas susiklostė. Mano sprendimai paprastai nepriklauso nuo to, ką kiti daro. Kasdieniniai gyvenimo keliami reikalavimai dažnai mane slegia. Aš nenoriu ieškoti naujų elgsenos būdų – mano gyvenimas yra geras toks, koks yra. Man buvo sunku palaikyti artimus santykius su kitais. Aš linkęs(-usi) galvoti apie dabartį, nes ateitis dažniausiai pateikia problemų. Apskritai, esu patenkintas(-a) ir pasitikintis (-i) savimi. Aš linkęs(-usi) nerimauti dėl to, ką kiti žmonės apie mane pagalvos. Aš nevisai pritampu prie mane supančių žmonių ir bendruomenės. Mano manymu yra svarbu patirti naujus išbandymus, kurie patikrina koks/kokia tu esi ir ką galvoji apie gyvenimą. Aš dažnai jaučiuosi vienišas(-a), nes turiu tik keletą artimų draugų, su kuriais dalinuosi savo rūpesčiais. Kasdieninė veikla dažnai atrodo man nereikšminga, nesvarbi. Galvoju, kad daugelis mano pažįstamų žmonių gavo daugiau iš gyvenimo nei aš. Būti patenkintu(-a) savimi man yra svarbiau nei gauti kitų žmonių pripažinimą. Aš puikiai tvarkausi su atsakomybe kasdieniame gyvenime. Geriau pagalvojus, mano asmenybė nedaug patobulėjo laikui bėgant. Man patinka asmeniniai ir abipusiai pokalbiai su šeimos nariais ar draugais. Aš nežinau, ko siekiu gyvenime. Man patinka daugelis mano asmenybės aspektų. Man daro įtaką žmonės, turintys tvirtą nuomonę. Aš dažnai jaučiuosi slegiamas(-a) įsipareigojimų. Jaučiu, kad laikui bėgant mano asmenybė patobulėjo. Aš neturiu daug žmonių, kurie mane išklausytų, kai man to norisi. Anksčiau aš nusistatydavau sau tikslus, bet dabar manau, kad tai tik laiko gaišimas. Esu padaręs(-iusi) klaidų praeityje, bet manau, kad viskas išėjo į gera. Aš laikausi savo nuomonės, net jei ji prieštarauja bendrai visų nuomonei. Dažniausiai aš puikiai susitvarkau su asmeninėmis pajamomis ir kitais asmeniniais dalykais. Man nepatinka būti naujose situacijose, kuriose turiu keisti įprastą savo elgesį. Mano manymu, kiti turi daugiau draugų nei aš. Man patinka kurti ateities planus ir juos paversti tikrove. Dažnai aš nusiviliu savo gyvenimo pasiekimais. Man yra sunku išsakyti savo nuomonę prieštaringais klausimais. Aš moku taip planuoti laiką, kad spėju padaryti viską, ką reikia. Man gyvenimas – nesibaigiantis mokymosi, kaitos ir augimo procesas. Kiti mane apibūdintų kaip asmenį, daug duodantį kitiems ir mielai praleidžiantį laiką su draugais. Aš esu veiklus žmogus, siekiantis užsibrėžtų tikslų. Mano požiūris į save turbūt nėra toks teigiamas, kaip daugelio žmonių apie juos pačius. Aš dažnai pakeičiu sprendimą, jei mano draugai ar šeima prieštarauja jam. Man sunku susitvarkyti gyvenimą taip, kaip aš norėčiau. Aš jau seniai nebesistengiu pagerinti arba pakeisti savo gyvenimo. Man retai teko patirti šilumą ir pasitikėjimą santykiuose su kitais. Yra žmonių, gyvenančių be tikslo, bet aš nesu vienas(-a) iš jų. Praeity buvo gerų ir blogų dalykų, bet apskritai aš nenorėčiau nieko keisti. Aš save vertinu pagal tai, kas man yra svarbu, bet ne pagal tai, ką kiti mano esant svarbiu. Aš sugebėjau susikurti tokius namus ir gyvenimo būdą, kokių norėjau. Manau, jog posakis "seno šuns naujų gudrybių neišmokysi" yra teisingas. Žinau, kad galiu pasitikėti savo draugais ir jie žino, kad gali pasitikėti manimi. Kartais jaučiu, kad jau pasiekiau viską, ko norėjau gyvenime. Kai lyginu save su draugais ir pažįstamais, jaučiuosi patenkintas(-a) dėl to, kas esu. Tyrimo analizės lentelės ir diagramos. Tikslas gyvenime. Taigi mokiniai. Asmeninis tobulėjimas. Taigi mokiniai. Aplinkos valdymas. Taigi mokiniai. Teigiami santykiai su kitais žmonėmis. Taigi mokiniai. Autonomiškumas. Taigi mokiniai. Savęs priėmimas. Taigi mokiniai. Saugumo anketa. Kaip saugiai jautiesi? Kaip kiti elgiasi su tavimi. Kaip tu elgiesi su kitais? Ką esi matęs arba girdėjęs. Gerovės lentelės. Kaip tu jautiesi? Kaip dažnai kiti mokiniai. Kaip dažnai tu. Kaip dažnai esi matęs? Papildomi klausimai. Taigi apklausti mokiniai. Išvados. Skaityti daugiau
3 – 4 metų amžiaus vaikų savęs vertinimo ypatumaiĮvadas. 3 – 4 amžiaus vaikų savęs vertinimas. Teoriniai teiginiai. Tyrimo hipotezė ir uždaviniai. Tyrimo metodikos. Tyrimo eiga. Rezultatų apibendrinimas. Individualaus darbo kriterijai. Išvados. Priedas (anketa vaikams). Skaityti daugiau
6-7 metų vaiko socialinės kompetencijos tyrimasVaiko 6 – 7 metų tyrimas. Socialinė kompetencija. Tyrimo objektas. Tiriamojo amžius. Tyrimo tikslai. Tyrimo eiga. Savivokos tyrimo užduotys. Bendravimas su draugais. Adaptyvumas. Išvados. Priešmokyklinio ugdymo priemonių aprašas priemonės socialinei kompetencijai ugdyti. Skaityti daugiau
9-10 klasių mokinių požiūris į estetines vertybesĮvadas. Estetinis auklėjimas paauglystėje. Žinomų estetinių vertybių apimtis. Požiūris į estetines vertybes. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Abiturientų specialybių pasirinkimo prioritetai ir priežastysĮvadas. Statistinių duomenų sisteminimas. Statistinių duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Aerofotometodai įvairiose veiklos srityse: TauragėFotogrametrijos namų darbas. Geografinė padėtis, reljefas. Augalija ir gyvūnija. Draustiniai. Gyvenamųjų vietovių apibūdinimas. Ortofotografinio žemėlapio "Zapyškis" dešifravimas. Sutartiniai ženklai M1: 10000. Bendrųjų topografinių objektų dešifravimas, atsižvelgiant į dešifravimo požymių tarpusavio priklausomybe. Problemos, objektų pažymėjime pagal sutartinius ženklus. Skaityti daugiau
Agresija interneteProblemos aprašymas. Problemos pagrindimas. Darbo tikslas: Ištirti internetinių portalų bei kitų svetainių "teršimo" priežastis bei išsiaiškinti žmonių požiūrį apie šį reiškinį bei jo prevenciją. Tyrimo uždaviniai. Metodo pasirinkimo pagrindimas. Hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Anketos sudarymas. Anketos rezultatai. Duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Akademinio jaunimo darbinė ir finansinė situacijaĮvadas. Darbo tikslas ištirti akademinio jaunimo darbinę ir finansinę situaciją kiekviename pasirinktame universitete. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Tyrimo kintamieji. Metodologija. Atranka. Ankstesnių tyrimų ir literatūros apžvalga. "akademinio jaunimo darbinės ir finansinės situacijos" tyrimo analizė. Respondentų demografinė padėtis. Respondentų finansinė situacija. Respondentų darbinė situacija. Respondentų darbinė situacija užsienyje. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Alaus gamintojų įtaka alaus vartotojamsĮvadas. Siekiame sužinoti kaip alaus gamintojų vykdoma rėmimo veikla įtakoja alaus vartotojus. Temos aktualumas. Trumpa mokslinės problemos esmė. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslai bei uždaviniai. Problemos nagrinėjimo kursiniame darbe logika bei nuoseklumas. Teorinis problemos pristatymas. Žvalgybinis tyrimas. Hipotezės. Anketos sudarymas. Pirminė anketa. Anketos testavimas ir koregavimas. Galutinė anketa. Imties sudarymas. Temos išnagrinėjimo antriniuose šaltiniuose laipsnis. Apklausos rezultatų analizė. Imties tiriamųjų bei jų alaus gėrimo įpročių analizė. Demografiniai duomenys. Alaus gėrimo dažnumas bei suvartojimo kiekis. Alaus kainos reikšmė. Naujų alaus rūšių išbandymas. Hipotezių analizė. 1 Hipotezė "Mėgstamiausia alaus reklama atitinka mėgstamiausią alų". Mėgstamiausias alus ir mėgstamiausia reklama. Reklama ir alaus pasirinkimas. Nauja reklama ir alaus pasirinkimas. Hipotezės nagrinėjimo apibendrinimas. 2 Hipotezė "Alaus reklaminės akcijos įtakoja vartotojų pasirinkimą". Pardavimų skatinimas- akcijos. Dalyvavimas gamintojų vykdomose akcijose. Hipotezės nagrinėjimo apibendrinimas. 3 Hipotezė "Alaus reklama įtakoja alaus vartotojų gėrimo įpročius". Tiesioginis klausimas: Alus ir reklama. Alus ir krepšinis. Alus ir iškylos gamtoje. Asociacijos bei metų laikas. Hipotezės nagrinėjimo apibendrinimas. Ribojimai. Išvados. Išnašos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Alkoholinių gėrimų vartojimas jaunimo tarpeĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti alkoholinių gėrimų vartojimo ypatumus jaunimo tarpe. Tyrimo organizavimas. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Ar esate vartoję alkoholinius gėrimus? Dėl ko vartojate alkoholinius gėrimus? Kodėl pradėjote vartoti alkoholinius gėrimus? Ar bandėte mesti vartoti alkoholinus gėrimus? Ar jūsų tėvai vartoja alkoholinius gėrimus? Ar jūsų artimiausi draugai vartoja alkoholinius gėrimus? Kiek vidutiniškai per vakarą skiriate pinigų alkoholinių gėrimų įsigijimui? Kaip dažnai vartojate alkoholį? Nervingumas ar bloga nuotaika turi įtakos jūsų gėrimui? Kaip senai vartojate alkoholinius gėrimus? Kokio stiprumo alkoholinius gėrimus vartojate? Kaip manote, ar ateityje vartosite alkoholinius gėrimus. Išvados. Skaityti daugiau
Alkoholinių gėrimų vartojimo priežastys Kauno miesteĮvadas. Tikslas: Išsiaiškinti ir išanalizuoti alkoholinių gėrimų vartojimo priežastis Kauno mieste. Uždaviniai. Metodai. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Prekės tyrimas. Prekės grupė. Prekių klasifikacija. Kainodaros sprendimai. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Vartotojų motyvacija. Rinkos tyrimai. Rinkos paklausos įvertinimas. Pardavimų pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Alkoholio vartojimo priklausomybė nuo žmogaus išvaizdos, socialinio užimtumo ir kitų požymiųStatistinis tyrimas. Įvadas. Analitinė dalis. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Analysis of Animation HistoryIntroduction. Nu, pogodi! Main information. Trailer. The movie. Posters and Outdoors. Merchandise. Official site. Vinni Pukh and Day of Care (Vinni Pukh i den zabot). Main Information. Trailer. The movie. Merchandise. Posters and Outdoors. Official site. The Simpsons. Main Information. Trailer. The Movie. Official site. Toy Story. Main information. Trailer. The Movie. Posters and Outdoors. Merchandise. Official site. Finding Nemo. Main Information. Trailer. The movie. Posters and Outdoors. Merchandise. Official site. Conclusion. Opinion by author. Final Fantasy: The Spirits Within (2001). Interstella 5555 – The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (2003). Scanner Darkly (2006). Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Apklausa: Kiek laiko ruošiate namų darbus ir kiek laiko skiriate laisvalaikiuiĮžanga. Surinkti duomenys. Iš abiejų klasių surinkti duomenys surašomi į dažnių lentelę. Grafinis duomenų vaizdavimas. Imties charakteristikų radimas. Išvados. Skaityti daugiau
Apklausos duomenų analizė ir interpretacija: kelionėsĮvadas. Ar tau teko keliauti išvykstant ilgiau nei parai iš namų 2004 metais? Ar teko keliauti po Lietuvą? Ar teko keliauti po užsienį? Teko keliauti po Lietuvą 2dienas? Teko keliauti po Lietuvą 3-5 dienas? Teko keliauti po Lietuvą 6 dienas ir ilgiau? Kelionės tikslas buvo aplankyti gimines? Kelionės tikslas buvo aplankyti draugus? Kelionės tikslas susipažinti su gamtinėmis vertybėmis? Kelionės tikslas susipažinti su kultūrinėmis vertybėmis? Kelionės tikslas dalyvauti renginyje? Kelionės tikslas pramogauti? Kelionės tikslas pailsėti gamtoje? Kelionės tikslas kita? Keliavote po Lietuvą su šeima? Keliavote po Lietuvą su draugais? Keliavote po Lietuvą su klasės draugais? Keliavote su kitais? Ar pakito santykiai su klase po kelionės? Ar kelionę organizavo patys? Ar kelionę organizavo tėvai? Ar kelionę organizavo klasės auklėtoja? Ar kelionę organizavo kiti? Ar į kelionę važiavote nuosavu automobiliu? Ar į kelionę važiavote draugų automobiliu? Ar į kelionę važiavote dviračiu? Ar į kelionę važiavote autobusu? Ar į kelionę ėjote pėsčiomis? Ar į kelionę vykote kitaip? Kelionę pasirinkote nes domino kultūros ir istorijos paminklai? Kelionę pasirinkote nes domino įvairių pramogų galimybės? Kelionę pasirinkote nes domino kavinės, barai? Kelionę pasirinkote nes domino klubai? Kelionę pasirinkote nes domino vietovės grožis? Kelionę pasirinkote nes domino gamtos paminklai? Kelionę pasirinkote nes domino tinkama stovyklauti pakrantė ir miškas? Kelionę pasirinkote nes domino galimybė žvejoti, medžioti, grybauti ar uogauti? Kelionę pasirinkote nes domino geros galimybės maudytis? Kelionę pasirinkote nes tėvai liepė? Kelionę pasirinkote nes tiesiog patiko kompanija? Kelionę pasirinkote nes noriu dalyvauti ten, kur klasė dalyvauja? Ar nakvojote pas gimines? Ar nakvojote pas draugus? Ar nakvojote palapinėse? Ar nakvojote viešbutyje? Kas nepatiko kelionės metu? Kaip vertinate savo 2004 m. kelionę po Lietuvą? Kodėl taip vertinate? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko 2 dienas? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko 3-5 dienas? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko 6-10 dienas? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko daugiau nei 10 dienų? Kelionės tikslas susipažinti su kultūra? Kelionės tikslas pamatyti gamtos įžymybes? Kelionės tikslas pramogauti? Kelionės tikslas gydytis? Kelionės tikslas pailsėti? Keliavote į užsienį su šeima? Gal keliavote su draugais? Į kelionę vykote nuosavu automobiliu? Į kelionę vykote dviračiu? Į kelionę vykote autobusu? Į kelionę vykote traukiniu? Į kelionę vykote lėktuvu? Kelionę pasirinkote, kad įdomiau ir turiningiau praleisti laiką? Nurodykite, kur nakvojote kelionės metu. Kas labiausiai nepatiko tos keliones metu? Kaip vertinate šią kelionę į užsienio šalis? Kodėl taip vertinate? Ar panaudojote kelionių metu gautą informacija ir įgytą patirtį mokymosi procese? Kokiu būdu? Koks jūsų požiūris į mokymąsi? Demografinis blokas. Kelionių Lietuvoje ir užsienyje palyginimai įvairiais aspektais. Išvados. Skaityti daugiau
Apklausos duomenų analizė ir interpretacija: kelionės po Lietuvą bei užsienįTyrimo problema. Pasidomėti kokius turistinius maršrutus respondentai dažniausiai renkasi ir ką reikėtų tobulinti. Tyrimo tikslas. Sužinoti respondentų nuomonę apie keliavimo būdus, maršrutus ir problemas. Tyrimo uždaviniai: atlikti respondentų apklausą, išanalizuoti turistų poreikius ir pageidavimus, gauti išvadas tyrimu metu. Tyrimo objektas. Metodai (anketinės apklausos analizė, grafinė analizė). Respondentų amžius. Respondentų išsilavinimas. Respondentų užimtumas. Kokį transportą renkatės. Kelionės trukmė. Kompanija kelionės metu. Kelionės finansavimas. Kur dažniausiai apsistojate. Kokiu metu laiku keliaujate. Kelionės tikslas. Kas nepatiko kelionės metu. Išvados. Skaityti daugiau
Ar kenkia triukšmas?Santrauka. Garsumo lentelė. Problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodai. Tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados. Literatūros skaitymas, siekiant daugiau sužinoti apie triukšmą, susipažinti su transporto sukeliamu triukšmu. Rezultatų reikšmingumas. Skaityti daugiau
...