Šperos.lt > Šperos
Šperos

(2046 darbai)

Abdominalinė chirurgijaPilvo sienų anatomija. Kirkšninės išvaržos. Šlauninės išvaržos. Baltosios linijos išvarža. Gastroduodeninės opos. Gastroduodeninio kraujavimo priežastys. Gastroduodeninių opų perforacijos. Skrandžio vėžys. Ūminis apendicitas. Ūminio apendicito komplikacijų priežastys. Ūminis cholecistitas. Kepenų, tulžies latakų vėžys. Tulžies latakų navikai. Ūminis pankreatitas. Kasos vėžys. Mechaninis žarnų nepraeinamumas. Dinaminis žarnų nepraeinamumas. Gaubtinės žarnos vėžys. Tiesiosios žarnos ligos: įplėša, hemorojus, palpacija, ūminis paraproktitas, anorektinės fistulės. Tiesiosios žarnos vėžys. Peritonitas. Operacijos apendicito atveju. Kirkšninės išvaržos operacijos. Šlauninės išvaržos operacijos. Bambinės išvaržos operacijos. Įstrigusių išvaržų operacinio gydymo principai. Žarnų nepraeinamumo operacinio gydymo principai. Tulžies pūslės operacijos. Operacijos skrandžio vėžio atvejais. Storojo žarnyno operacijų metodai. Kasos ligų chirurginis gydymas. Minimalių invazijų chirurgija. Peritonito chirurginis gydymas. Skaityti daugiau
AddictionŽalingi įpročiai ir jų poveikis sveikatai (šperos anglų kalba). Drug addiction. Signs and symptoms. Risk factors. Complications. Prevention. Nicotine dependence. Alcoholism. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (14)Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir reguliavimo metodas. Funkcijos. Principai. Sistema. Sisteminimas. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis, jos vieta teisės sistemoje. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Administracinės teisės mokslo sistema. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Vykdomosios ir tvarkomosios veiklos samprata. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Administracinės teisės taikymo formos. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės reguliavimo mechanizmo sąvoka, bei jo etapai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normos požymiai. Administracinės teisės normų klasifikavimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų aiškinimo aktai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių turinys. Valstybinio viešojo valdymo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Bendroji valdymo sąvoka. Viešojo administravimo esmė. Viešoji ir privatinė teisė. Viešojo administravimo funkcijos. Viešojo administravimo pagrindiniai bruožai. Biurokratizmas kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Administracinės teisės principai. Principų sistematizavimas. Viešojo administravimo principai. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucija. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Lietuvos respublikos prezidentas. Respublikos Prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Prezidento aktai ir jų teisinė galia. Kontrasignacija. Lietuvos respublikos vyriausybė. Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Ministro Pirmininko kandidatūros ir Vyriausybės programos svarstymas Seime. Lietuvos respublikos ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Svarbiausi ministerijų uždaviniai. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Piliečių teisių ir laisvių garantijos. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Nevyriausybinės organizacijos. Viešojo administravimo formos ir metodai. Neteisinės administracinės formos. Teisinės administracinės veiklos formos. Viešojo administravimo aktai. Viešojo administravimo teisėtumo užtikrinimas. Viešojo administravimo kontrolė. Administracinės veiklos teismo kontrolinės funkcijos. Viešojo administravimo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Policija. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (18)Procesas. Teisinis procesas. Administracinis procesas. Administracinio proceso santykis su kitais teisiniais procesais. Administracinio proceso rūšys. Administracinė procedūra. Administracinė jurisdikcija. Administracinė justicija. Administracinė teisena. Administracinio proceso šaltiniai. Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Valstybinio valdymo metodai. Administracinė valstybinio valdymo institucijų diskrecija. Administracinės teisės normų taikymas. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės prievartos priemonės (taikymo proceso rūšys. Institucijos turinčios teisę taikyti administracinės prievartos priemones. Organai, turintys teisę vykdyti administracinį sulaikymą. Administracinės prievartos priemonių taikymo teisėtumo kontrolė. Žinybinė ir teisminė tvarka. Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesas. Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos. Subjektai turintys teisę atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Tarnybinės atsakomybės taikymo principai. Galimos tarnybinės nuobaudos. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams pagrindai. Valstybės tarnautojams taikomos materialinės atsakomybės rūšys. Žalos išieškojimo iš valstybės tarnautojo tvarka. Subjektai turintys teisę priimti sprendimą taikyti materialinę atsakomybę. Teisės aktai nustatantys, reglamentuojantys tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesą, jų rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos ir etapai. Administracinės teisės pažeidimų bylų proceso stadijos ir etapai. Administracinės teisės pažeidimų bylų proceso dalyviai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (9)Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. Jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organų sąvoka, teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės organų bei administracinės teisės subjektų sistemoje; Valstybinio valdymo organų sistema; Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra Mūsų valstybėje egzistuoja valstybinių organizacijų sistema. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. LRV samprata, sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. Apskrities valdymas. Savivaldybių institucijos. Savivaldos institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinis valdymas. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisės terminai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Asmenys. Įrodymai. Kontrolė. Kontrolės rūšys. Skaityti daugiau
Administracinė teisė ir administracinis procesasAdministracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės objektas. Pagrindinės visuomeninių santykių grupės, sudarančios administracinės teisės objektą. Administracinės teisės teisinio reguliavimo metodas. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės normų sisteminimo sąvoka. Administracinės teisės normų sisteminimo formos. Administracinės teisės šaltiniai: sąvoka ir pagrindinės šaltinių grupės. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Administracinės teisės normų sąvoka. Administracinės teisės normų struktūra. Administracinės teisės normų rūšys pagal poveikio subjektams pobūdį. Administracinės teisės normų rūšys pagal turinį. Administracinio-teisinio santykio sąvoka. Administracinio-teisinio santykio struktūra: administracinio santykio subjektas; administracinio-teisinio santykio objektas; administracinio-teisinio santykio turinys. Administracinių-teisinių santykių rūšys pagal santykio dalyvio tarpusavio ryšius. Juridiniai faktai: sąvoka ir rūšys. Socialinio valdymo sąvoka. Socialinio valdymo rūšys. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo principų sąvoka. Viešojo administravimo principų sistema. Pagrindiniai arba socialiniai – teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai – techniniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo formos sąvoka. Viešojo administravimo formų rūšys. Viešojo administravimo metodų sąvoka. Viešojo administravimo metodų rūšys. Viešojo administravimo teisės akto sąvoka. Viešojo administravimo institucijų leidžiamų teisės aktų rūšys pagal juridines savybes. Viešojo administravimo institucijų leidžiamų teisės aktų rūšys pagal veikimo erdvę. Viešojo administravimo institucijų leidžiami teisės aktų rūšys pagal aktus priimančias institucijas. Viešo administravimo teisės aktams keliami reikalavimai. Viešojo administravimo teisės aktams keliamų reikalavimų nesilaikymo pasekmės. Viešojo administravimo teisės aktų parengimo ir priėmimo tvarka. Viešojo administravimo institucijos sąvoka. Viešojo administravimo institucijos kompetencijos sąvoka. Viešojo administravimo institucijos kompetencijos elementai. Viešojo administravimo institucijų klasifikavimas pagal svarbiausių klausimų sprendimo būdai. Viešojo administravimo institucijų kvalifikavimas pagal veiklos teritorija. Lietuvos Respublikos vyriausybės sudarymo tvarka ir programa. Ministro – pirmininko skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka. Atvejai, kada vyriausybė privalo gražinti įgaliojimus. Atvejai, kada vyriausybė privalo atsistatydinti. Vyriausybės atsakomybė ir atskaitomybė. Interpeliacijos pateikimo ministrui-pirmininkui ar ministrui tvarka Vyriausybės narių garantijų rūšys. Vyriausybės santykiai su Lietuvos respublikos prezidentu. Vyriausybės santykiai su Lietuvos Respublikos seimu. Vyriausybės santykiai su savivaldybėmis. Ministro – pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir jų kompetencija. Ministro skyrimo į pareigas tvarka. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir jų kompetencija. Įstaigos prie ministerijų rūšys. Ministerijos kolegija ir jos sudėtis. Vyriausybės įstaigos: jų steigimo tvarka ir rūšys. Apskrities viršininko kompetencija. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldybės institucijų rūšys. Terminas, per kurį turi būti išrinktas meras ir paskirtas savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracija ir jos administracinis – teisinis statutas. Savivaldybės meras ir jo administracinis teisinis statutas. Savivaldybės mero atsakomybė. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo į pareigas tvarka. Seniūnijos sąvoka. Seniūno skyrimo ir atleidimo tvarka. Savivaldybių veiklos priežiūra. Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rūšys bei jų administracinis teisinis statutas. Nevyriausybinių organizacijų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Nevyriausybinių organizacijų steigimas ir veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų pertvarkymo ir pabaigos ypatumai. Valstybės savybės sąvoka. Vyriausybės tarnautojo sąvoka. Pagrindiniai valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnautojo pareigos. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai. Draudimai, taikomi valstybės tarnautojams. Pretendentų į valstybės tarnybą atrankos būdai. Seimo kontrolierių tiriami skundai. Skundai, kurių netiria seimo kontrolieriai. Biurokratizmo sąvoka. Seimo kontrolieriui keliami reikalavimai. Skundų pateikimo seimo kontrolieriui tvarka. Skundų padavimo seimo kontrolieriui terminas ir jo ištyrimo terminai. Seimo kontrolierių sprendimai, ištyrus skundą. Konstitucinio teismo sudėtis. Prašymo ištirti teisės akto atitikimą konstitucijai padavimo tvarka konstituciniame teisme. Konstitucinio teismo nutarimų bylose dėl teisės akto atitikimo konstitucijai rūšys. Administracinės procedūros sąvoka. Administracinės procedūros šalys. Pagrindas administracinei procedūrai pradėti. Prašymo priėmimo ir nagrinėjimo tvarka bei terminai viešojo administravimo institucijose. Sprendimo priėmimas, išnagrinėjus piliečio prašymą viešojo administravimo institucijose. Skaityti daugiau
AdministravimasVadybos funkcijos. Organizacijos aplinka. Organizacija. Organizacijos tikslas. Organizacijų bendri bruožai. Organizacijos struktūra. Organizacijos struktūros funkcijos. Organizacijų valdymas. Valdymas. Valdymo rezultatyvumas. Efektyvumas. Efektingumas. Vadovai. Valdymo lygiai. Ekonominės raidos veikėjai. Organizacijas paskirtis. Organizacijos aplinkos bruožai. Organizacijos išorinės aplinkos elementai. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslų ir priemonių nustatymas. Strateginis ir operatyvinis planavimas. Priežastys, dėl kurių planuoti būtina. 4 planavimo žingsniai. Pranašumai. Trūkumai. Strategija. Strateginis planavimas. Strateginis planas. Motyvai. Atlyginimas. Vadovavimas. Lyderiavimas. Organizaciniai vadovo sugebėjimai. Valdymo stiliaus elementai. Komanda. Komandų tipai organizacijoje. Konfliktas. Konflikto valdymas. Asmeniniai būdai konfliktams valdyti. Kontrolės tikslas. Skaityti daugiau
Administravimas (2)Kas yra organizacija? Kas apibūdina organizaciją kaip visuomenės darinį? Formalių organizacijų tipai. Kriterijai, kuriais remiamasi skirstant įstaigas į biudžetines ir nebiudžetines? Kriterijai, kuriais remiamasi skirstant įstaigas į atviras, uždaras, viešąsias ir specializuotas? Įmonių tipai. Į kokias grupes skirstomos operacijos, vykdomos įmonėse? Kokią vietą valdyme užima administravimo funkcija? Kokie pagrindiniai gebėjimai reikalingi vadybininkui? Kokius etapus apima vadybos teorijos raida? Kokios teorijos priklauso modernioms teorijoms? Fayolio efektyvaus valdymo principai. Pagrindiniai klasikinės organizacijų teorijų mokyklos atstovai. Kas sugalvojo "biurokratijos" terminą ir ką jis reiškia. Biurokratijos pozityvios pusės. Biurokratijos negatyvios pusės. Biurokratijos įvedimo keliai. Ką reiškia idealusis biurokratijos tipas? Valdžios tipai pagal Weberį. Kas yra etika? Kas sudaro etikos teorija? Pagrindiniai akcentai iš deontologijos pusės, vertinant sprendimus ar veiksmus. Kokias žinote pagrindines etikos teorijas? Teleologija. Kokie pagrindiniai principai apibūdina utilitarizmo teoriją? Teisingumo teorijos principai. Etikos problema. Pagrindinis administracinio gyvenimo bruožas. Į kokias grupes apjungtos etikos problemos. Etikos kodeksai. Kodeksų tikslai. Kam skirti yra etikos kodeksai? Organizacijos kultūros struktūra pagal Robbins. Kuo skiriasi viena organizacija nuo kitos? Kas dar, be krašto istorijos, organizacijų tradicijų, formuoja organizacijos kultūra? Kas sudaro W. G. Ouchi modelį? A teorija. J teorija. Z teorija. Pagrindiniai kultūros tipai. Kuo skiriasi vykdytojas nuo vadovo? Kas yra organizacijos struktūra? Pagal ką gali būti vykdomas darbo vietų jungimas? Organizacijos struktūros tipai. J.A.Z. apibūdinimas. Koks strategijos poveikis įstaigai, strategijos nauda. Kokie įstaigos tikslai yra strateginiai?. Organizacijos struktūros vaidmuo. Centralizacija ir decentralizacija. Planavimo ir organizavimo skirtumai. Planų tipai, jų apibūdinimas ir panaudojimas. Vadovų tipai. Kokie yra valdžios šaltiniai. Kuo skiriasi individuali atsakomybė nuo kolektyvinės? Vadovas ir pavaldinys – skirtumai ir panašumai. Pagrįsti pareigybinės instrukcijos poreikį. Kaip suprantat kompetenciją. Kas naudotina darbo laiko paskirstymo gerinimui. Planų skirstymas pagal laiko terminus. Integravimas ir harmonizavimas – vienodumas. Kaip skirstomos motyvacijos teorijos. Kuo turinio teorijos skiriasi nuo proceso teorijų? Kokia pagrindinė teisingumo teorijos mintis? Kas yra komunikacija? Koks jos vaidmuo vykdant vadybos funkcijas? Kuo skiriasi verbalinė ir neverbalinė komunikacija? Kokie gali būti informacijos kanalai; apibūdinkite juos. Skaityti daugiau
Administravimo pagrindaiKas yra organizacija? Formalių organizacijų tipai. Į kokias grupes skirstomos operacijos, vykdomos įmonėse? Kokius etapus apima vadybos teorijos raida? Kokios teorijos priklauso modernioms? Kas sugalvojo biurokratijos terminą ir ką jis reiškia? Biurokratijos pozityvios pusės. Biurokratijos negatyvios pusės. Biurokratijos įvedimo keliai. Valdžios tipai pagal Weberį. Idealusis biurokratijos tipas: sąvoka ir konstravimas. Idealiojo biurokratijos tipo bruožai. Kas sudaro etikos teoriją? Pagrindinės etikos teorijos. Utilitarizmas. Teisingumo teorijos principai. Į kokias grupes apjungtos etikos problemos? Kodeksų tikslai. Kuo skiriasi viena organizacija nuo kitos? Kas dar, be krašto istorijos, organizacijų tradicijų, formuoja organizacijos kultūrą? Kas sudaro W. G. Ouchi modelį? Kas yra organizacijos struktūra? Pagal ką gali būti vykdomas darbo vietų jungimas? Organizacijos struktūros tipai. Skaityti daugiau
Aerobinio darbingumo fiziologijaAerobinė ATF resintezė. Aerobinio darbingumo(pajėgumo) samprata. Aerobinis galingumas, talpumas, efektyvumas. Aerobinė ištvermė. Aerobinių pratimų klasifikacija. Perėjimo nuo aerobinės prie vis labiau anaerobinės ATF resintezės nuosekliai sunkėjančio krūvio metu modelis. Riebalų rūgščių ir anglies santykinis indėlis nuosekliai sunkėjančio krūvio metu. ATF resintezė ilgo aerobinio darbo metu. Laktato ir deguonies suvartojimo dinamika nuosekliai sunkėjančio krūvio metu ir pastovaus intensyvumo aerobinio darbo metu. Trumpo intensyvumo metu kinta. Nuosekliai sunkėjančio krūvio metu kinta. Ilgo pastovaus intensyvumo krūvio metu kinta. Nuovargio lokalizacija ir mechanizmas įvairaus intensyvumo aerobiniame darbe. Glikogeno išsekimas RS kaip svarbus nuovargio mechanizmas didelio ir vidutinio intensyvumo aerobiniame darbe. Dehidratacija: ŠKS efektyvumo sumažėjimas ir hipertermija. CNS nuovargis. Hipoglikemija. Seratonino susikaupimas CNS. Raumenų mikropažeidimai ir nuovargis aerobiniame darbe. Hiponatremija. Integralių aerobinio pajėgumo rodiklių pokyčiai (aerobinis galingumas, aerobinė ištvermė, aerobinio darbo efektyvumas, aerobinis paslankumas) lėtosios adaptacijos aerobiniams krūviams metu. Raumenų lėta adaptacija aerobiniams krūviams. Bendras raumenų adaptacijos aerobiniams krūviams modelis. Širdies ir kraujagyslių sistemos lėta adaptacija aerobiniams krūviams. Galimi ŠSD lėtosios adaptacijos fiziologiniai mechanizmai. Kraujo pokyčiai lėtosios adaptacijos aerobiniams krūviams metu. Arterinio kraujospūdžio pokyčiai lėtosios adaptacijos aerobiniams krūviams metu. Kraujo cholesterolio pokyčiai. Ar egzistuoja deguonies suvartojimo plato sunkėjančio darbo metu? Kokie veiksniai limituoja MDS? Koks MDS ryšys su įvairios rūšies sportiniu darbingumu, ypač aerobinio darbo ištverme? Tiesioginio MDS nustatymo metodika (krūvio dozavimas, plato identifikavimas). Netiesioginiai MDS nustatymo metodai. Anaerobinės apykaitos slenksčių termino atsiradimo istorija. Du aerobinio anaerobinio perėjimo modeliai. Svarbiausi terminai, naudojami mokslinėje metodinėje literatūroje apibūdinant anaerobinės apykaitos slenksčius. Žemo slėgio panaudojimas lavinant aerobinę ištvermę. Ištvermės lavinimo metodines kryptys: fartlekas, intervalinė treniruotė, didelės apimties treniruotė, anaerobinių slenksčių treniruotė, kombinuota. Aklimatizacija karštam orui. Aerobinės ištvermės pratybų planavimas. MDS ir jį lemiantys komponentai augimo ir brendimo laikotarpiu. Anaerobinės apykaitos slenksčiai augimo ir brendimo laikotarpiu. Anaerobinių procesų efektyvumas (ekonomiškumas) augimo ir brendimo laikotarpiu. MDS suvartojimas, jo kitimą lemiantys veiksniai senėjimo metu. Anaerobinės apykaitos slenksčiai ir ŠSD senėjimo metu. Aerobinio pajėgumo lavinimas įvairiame amžiuje. Bendras atsigavimas po aerobinių krūvių apibūdinimas, vegetacinių rodiklių ir laktato dinamika. Angliavandenių ir baltymų atstatymas. Papildomos darbingumo didinimo priemonės. Skaityti daugiau
Agrarinė politikaAgrarinės politikos esmė, tikslai ir uždaviniai. Agrarinės politikos veiksniai. Agrarinės politikos metodai ir priemonės bei jų įvertinimas. Žemės ūkio ir agrarinės politikos modeliai. Agrarinės politikos subjektai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungos (ES) ir žemės ūkio pertvarkymo problemos. Svarbiausieji pertvarkymai Lietuvos Žemės ir maisto ūkyje. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo organizavimas. Agrarinės politikos priemonių finansavimas. Skaityti daugiau
AgrofizikaBranduolio sandara. Izotopai. Neutrinas. Protono ir neutrono masės skaičiai. Cheminio elemento atomai. Radioaktyvūs spinduliavimai. Radioaktyvių poslinkių dėsnis. - spindulių dėsnis. Radioaktyviojo skilimo dėsnis. Radioaktyvumas gamtoje. Branduolinio spinduliavimo absorbcija. Dirvožemio elektrinis laidumas ir jo matavimo metodai. Efektingų izotopų panaudojimas praktikoje. Gama spindulių panaudojimas drėgmei matuoti. Radioaktyvios spinduliuotės poveikis augalams. Radioaktyvių medžiagų panaudojimas praktikoje. Elektrometras. Atmosferos sudėtis. Vandens garai atmosferoje. Pažemio oro sluoksnio drėgmė. Radioaktyvaus spinduliavimo poveikis augalams. Fotosintezė ir aplinkos sąveikos. Fotosintezės dėsningumai. Skaityti daugiau
AgrometeorologijaAtmosfera. Saulės spinduliavimas. Dirvožemio temperatūros režimas. Oro temperatūros režimas. Vandens garai atmosferoje. Krituliai. Vėjas. Orai. Pavojingi žemės ūkiui meteorologiniai reiškiniai. Klimatas ir jo reikšmė žemės ūkui. Agrometeorologinės prognozės. Skaityti daugiau
AgronomijaĮvadas. Agronomijos pagrindų turinys. Derliaus priklausomybė nuo aplinkos ir kitų veiksnių. Žemės ūkio gamybos ypatumai. Žemės ūkio gamybos šakos. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. Svarbiausios Lietuvos žemės ūkio problemos. Europos Sąjungos (ES) teigiamas poveikis. Šiuolaikinės Europos Sąjungos (ES) agrarinės politikos bruožai. Kas lemia ūkio būklę. Žemės ūkio švietimas. Augalų augimo veiksniai. Žemdirbystės dėsniai. Dirvotyra. Dirvotyros mokslo apibūdinimas. Dirvožemis ir jo reikšmė. Žemių vertinimas. Žemių vertinimo reikšmė. Dirvožemio bonitavimas. Dirvožemių susidarymas. Uolienų dulėjimo procesai. Dirvožemio sudėtis. Dirvožemio fizikinės savybės. Dirvožemio fizinės — mechaninės savybės. Lietuvos dirvožemių tipai. Dirvožemio derlingumas. Žemių kultūrinimas. Dirvožemio erozija. Žemių rekultivacija. Žemės dirbimas. Žemės dirbimo uždaviniai. Žemės dirbimo technologiniai procesai. Žemės dirbimo būdai – pagrindinis. Rudeninio ir pavasarinio žemės dirbimo uždaviniai. Arimas ir trumpa ariamosios žemdirbystės apžvalga. Agrotechniniai reikalavimai arimui. Paviršinis žemės dirbimas. Žemės dirbimo tvarka žiemkenčiams. Nepudyminiai žiemkenčių preisseliai ir žemės dirbimas. Žemės dirbimas prieš sėją ankstyvosios sėjos vasariniams augalams. Posėjinis žemės dirbimas vasariniams augalams. Lauko augalų savybės. Žiemkenčiai. Žieminiai rugiai. Žieminiai kviečiai. Žieminiai miežiai. Žieminiai kvietrugiai. Žieminiai rapsai. Vasariniai augalai. Vasariniai miežiai. Avižos. Vasarinai rapsai. Vasariniai kviečiai. Grikiai. Žirniai. Sojos. Linai. Kaupiamieji. Bulvės. Cukriniai runkeliai. Kukurūzai. Daugiametės žolės. Raudonieji dobilai. Rausvieji dobilai. Baltieji dobilai. Melynžiedės liucernos. Rytiniai ožiarūčiai. Pašariniai motiejukai. Pievinės miglės. Pievos ir ganyklos. Daugiamečių žolių reikšmė. Varpinės daugiamėtės žolės. Ankštines daugiametės žolės. Sėtinių pievų ir ganyklų įrenginiai. Agrochemijos pagrindai. Agrochemija. Tyrimo objektai. Agrochemijos uždaviniai. Trąšų klasifikacija. Organiniu trąšų įterpimo laikas ir vieta sėjomainoje. Mineralinės trąšos ir jų klasifikacija. Mineralinių trąšų normos. Tręšimo būdai. Tręšimo sistema sėjomainoje. Trąšų klasifikacija. Sėkla ir sėja, selekcija ir sėklininkystė. Sėklos kokybė. Sėklos norma. Pagrindinių žemės ūkio augalų sėklos norma. Sėjos ir sodinimo būdai. Sėklų įterpimo gylis. Reikalavimai sėjai ir sėjamosioms mašinoms. Selekcija. Reikalavimai augalų veislėms. Augalų veislinių savybių palaikymas. Piktžolių kontrolė. Piktžolių apibūdinimas. Piktžolių daroma žala. Piktžolių biologinės savybės. Piktžolių klasifikavimas. Piktžolių kontrolės priemonės. Integruota piktžolių kontrolė. Herbicidų veiksmingumo sąlygos. Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės. Žemdirbystės sistemos ir sėjomainos. Žemdirbystės sistemos supratimas. Ekstensyvios žemdirbystės sistemos. Intensyvios žemdirbystės sistemos. Drėkinamų žemių žemdirbystė. Ekologinė ir biologinė žemdirbystė. Sėjomainos apibūdinimas. Sėjomainų rotacijų sudarymo principai. Augalų kaitaliojimo agrotechninė reikšmė. Augalų grupavimas sėjomaininiu požiūriu. Sėjomainų klasifikacija. Sėjomainų projektavimas. Skaityti daugiau
Agronomija (4)Agronominių eksperimentų pradžia ir plėtra Lietuvoje ir pasaulyje. Lietuvos žemės ūkio (LŽŪ) tyrimų įstaigos ir organizacijos. MTM: stebėjimas ir eksperimentas. Eksperimentų rūšys. Tyrimo problema, hipotezė, uždaviniai. Tyrimo temos parinkimas ir formulavimas. Tyrimo vieneto parinkimas ir šalutinės įtakos išvengimas. Bandymo variantai ir jų išdėstymas. Pakartojimų skaičius ir išdėstymo būdai. Lauko bandymo vietos parinkimas. Stebėjimų ir jų optimalios imties parinkimas. Tyrimų dokumentacija. Žemės dirbimas lauko bandymuose. Lauko bandymų tręšimas. Sėja ir sodinimas lauko bandymuose. Lauko bandymų pasėlių priežiūra. Lauko bandymų apipavidalinimas. Lauko bandymų derliaus nuėmimo ir apskaitos bendrieji reikalavimai. Javų derliaus nuėmimas ir apskaita. Šakniavaisių ir bulvių derliaus nuėmimas ir apskaita. Vienmečių ir daugiamečių žolių derliaus nuėmimas ir apskaita. Rapsų derliaus nuėmimas ir apskaita. Lauko daržovių bandymų ypatybės. Šiltnamio daržovių bandymų ypatybės. Sodo augalų bandymų ypatybės. Laboratoriniu bandymu ypatumai. Gamybiniai ir demonstraciniai bandymai. Demonstraciniai bandymai. Aibė ir imtis: sąvokų esmė. Duomenų užrašymo tvarka, apipavidalinimas ir reikšminių skaičių kiekio parinkimas. Imties ir vidurkio variacijos rodikliai. Skirtumų reikšmingumo įvertinimas pagal kriterijų t. Vienfaktorinio lauko bandymo duomenų dispersinės analizės esmė. Daugiamečiu kultūriniu augalų tyrimų rezultatų dispersines analizės ypatumai. Koreliaciniai ryšiai. Koreliacijos ir determinacijos koeficientai. Regresijos lygtis ir koeficientas. Skaityti daugiau
Agronomija (5)Strateginis žemės ūkio kaimo plėtros programos nuostatos. Tarpukario žemės ūkio reforma. Valakų reforma. Baltijos regiono žemės ūkio vizija XXI amžiuje. Šalies teritorijos regioninės prielaidos plėtoti tausojamajam ūkiui. Žemdirbystės kaip sistemos samprata. Dirvožemio našumas ir jo išsaugojimas. Ūkio krypties (specializacijos) parinkimas nuo dirvožeminių ir kitų sąlygų. Pasėlių struktūra ir agrarinės veiklos apribojimas karsto zonoje. Ankštinių daugiamečių žolių agroekologinis vaidmuo tausojamojoje žemdirbystės sistemoje. Daugiamečių žolių įveisimas ir naudojimas ekologiniame ūkyje. Ankštinių augalų sukaupto azoto kiekio palyginimas įvairių žolių šaknys ir ražienose. Ūkio žolynų atnaujinimo būdai. Pakartotino ganyklų kalkinimo būdai ekologiniame ūkyje. Mėšlo įterpimo laikas priklausomai nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties. Žieminių javų auginimo technologija Dirvožemiai. Vasarinių javų auginimo technologija. Ankštinių augalų auginimo technologija. Ankstyvųjų bulvių auginimo ypatumai. Tarpiniai pasėliai. Antierozinis augalų kalendorius ir jo taikymas. Nenašių žemių naudojimo perspektyvos. Piktžolėtumo problema ekologiniame ūkyje ir sprendimo būdas. Žemės ūkio augalų grupės. Plačiausiai kaitoma žemdirbystės sistema. Sėjomainos kalvotame reljefe. Skaityti daugiau
Agronomijos pagrindai (2)Žemės ūkio gamybos ypatumai. Žemės ūkio gamybos šakos. Maisto medžiagų tvarkymas. Sėjomainos. Dirvožemio frakcijos. Lietuvos dirvožemių klasifikacija. Pasėlių struktūra. Žemės dirbimo sistema. Dirbant žemę išskiriamos dvi sistemos. Piktžolės yra dirvų savybių indikatoriai. Augalų auginimo sąlygos. Vanduo dirvoje. Sėjomainos. Augalų kaitaliojimo priežastys. Piktžolių kontrolės priemonės. Dirvodaros veiksniai. Dirvos oro sąlygos. Dirvos aeracija. Piktžolių, ligų ir kenkėjų naikinimas. Bijota. Žemės dirbimo uždaviniai. Pagrindiniai dirvožemių horizontai. Maisto medžiagų tvarkymas. Dirvotyros maisto medžiagos. Arimo būdai. Ką atliekame su volais. Piktžolės. Skaityti daugiau
Akių ligos (3)Trumparegystė. Blefaritai. Sjogreno sindromas. Akies skysčių gamyba ir apykaita. Hordeolum. Retrobulbar neurit. Chalasion. Akomodacija. Vokų augliai. Tamsinė adaptacija. Molluscum contagiosum. Senatvinės kataraktos. binokulinis matymas. Herpes Zoster ophtalmicum. Aphakia. Akipločio tyrimas. Alerginiai vokų susirgimai. Spalvų juslės teorija. Difterinis konjunktyvitas. Metalozė (siderozė, chalkozė). Akies optinė sistema ir jos charakteristika. Gonokokinis konjunktyvitas. Pagrindinės pirminės glaukomos simptomai, gydymas. Fizikinė ir klinikinė reakcija. Adenovirus keratokonjunktyvitas. Kiauriniai akių sužeidimai. Miopija. Trachoma. Komplikuotos kataraktos. Trumparegystės korekcija. Suaugsių dakriocistit. Junginės ragenos krislai. Hipermetropija. Naujagimių dakriocistit. Medikamentinis glaukomos gydymas. Žvairumas. Ašarojimas. Ūminis glaukomos priepuolis. Žvairumo gydymas. Vokų padeties pakitimas. Vokų anomalijos. Vokų maišelio flegmona. Antrinė glaukoma. Vokų liaukos, jų fiziologija. Keratitai. Ašarinis prietaisas. Optinio n atrofija. Ceratitis dendritica. Retinoblastoma. Junginė. Disciforminis keratitas. Įgimtos kataraktos. Lęšis. Ūminiai iridociklitai. Akiduobės flegmona. Ragena. Sklera. Uogenos augliai. Uvealinis traktas. Neišnešiotų naujagimių retinopatija. Endogeniniai keratitai. Tinklainė. Papilitas. Episkleritai Skleritai. Bukos akių traumos. Priekinės kameros struktūra. Skysčių apykaita. CTV trombozė. Elektrooftalmija. Mokyklinė trumparegystė. CTA nepraeinamumas. Toksiniai neuritai. Akies obuolio matmenys. Tinklainės atšokimas. Akių traumatizmo klasifikacija. Avižonis ir jo veikla. Edema papilae. Skaityti daugiau
Algebra (2)Tiesinių lygčių sistema. Ekvivalenčios tiesinių lygčių sistemos. Gauso metodas. Antros ir trečios eilės determinantai. Tryjų lygčių su trimis kintamaisiais sistema. Kramerio taisyklė. Kėliniai, transpozicija. Inversija. Lyginis ir nelyginis kėliai. Keitinys. Lyginiai ir nelyginiai keitiniai. n-tos eilės determinantas. n-tos eilės determinanto savybės. Transponuotas determinantas. n-tos eilės determinanto savybės. Determinantas kuris turi nulinę eilutę, determinantas sukeičiant dvi eilutes. n-tos eilės determinanto savybės. Determinantas dauginant eilutę iš skaičiaus, determinantas su proporcingomis eilutėmis. n-tos eilės determinanto savybės. Determinantų suma. n-tos eilės determinanto savybės. Ekvivalentus determinanto pertvarkymas. Determinanto minoras, papildinys, algebrinis papildinys. Teorema apie determinanto minorą ir jo algebrinio papildinio sandaugą. Determinanto skleidinys eilute (stulpeliu). Laplaso teorema. Laplaso teorema, determinanto skaičiavimas jo pagalba. Determinanto skleidinio eilute (stulpeliu) savybės. Kramerio taisyklė. n-mačiai vektoriai. Veiksmai su n-mačiais vektoriais. Vektorinė erdvė. Vektorių tiesinė priklausomybė. Vektorių tiesinė priklausomybės savybės. Tiesiškai nepriklausomų vektorių sistemos. Maximalios tiesiškai nepriklausomos vektorių sistemos. Vektorių sistemos tiesinis išreiškiamumas kita sistema. Vektorių sistemų ekvivalentumas. Teorema apie tiesiškai išreiškiamų vektorių sistemų. Vektorių skaičių palyginimą. Ekvivalenčių tiesiškai nepriklausomų vektorių sistemų skaičius. Maximalių tiesiškai nepriklausomų posistemių vektorių skaičius. Vektorių sistemos rangas. Matricos rangas. Teorema apie matricos rangą. Matricos rango nustatymas. Tiesinių lygčių sistemos. Kronekerio-kapeli teorema. Kronekerio-kapeli teorema. Tiesinių lygčių sistemos sprendinių nustatymas. Matricų daugyba. Teorema apie matricų sandaugos determinantą. Neišsigimusi ir išsigimusi matricos. Prijungtoji matrica, jos savybės. Atvirkštinė matrica. Jos taikymas matricų lygčių sprendimui. Kompleksinių skaičių sistema. Veiksmai su kompleksiniais skaičiais. Kompleksinio skaičiaus trigonometrinė forma. Sujungtiniai kompleksiniai skaičiai. Muavro formulė. Skaityti daugiau
Algebrinės struktūros (2)Bazės vektorinėse tiesinėse erdvėse. Bazės tiesinės vektorinės erdvės poerdviuose. Skaliarinės sandaugos sąvoka. Koši ir Buniakovskio nelygybė. Kampas tarp vektorių. Skaliarinės sandaugos koordinatinė forma. Tiesinio operatoriaus sąvoka ir jo matricinė išraiška. Tiesiniai operatoriai, vaizduojantys tiesinę erdvę pačią į save – tiesinės transformacijos. Algebrinės struktūros. Vienaveiksmės algebrinės struktūros. Algebrinės operacijos ir jų reiškimo būdai. Algebrinė struktūra. Grupoidas. Kai kurios grupoido savybės ir ypatingieji elementai. Pusgrupė. Grupė. Pogrupis. Elementariųjų grupių pavyzdžiai. Grupių morfizmai (vaizdavimai). Žiedų vaizdavimai (morfizmai). Dviveiksmių algebrinių struktūrų klasifikavimas. Algebros sąvoka. Skaityti daugiau
...