Islamas

(30 darbai)

Arabų religija ir gyvenimasKas yra islamas? Islamo principai. Pranašas Muhamedas. Koranas. Ramadanas. Musulmonų visuomenė. Islamas Lietuvoje ir pasaulyje. Skaityti daugiau
IslamasIslamas. Šv. Koranas. Islamas Lietuvoje. Islamiškos šventės. Musulmonų skaičius visose islamiškose šalyse (lentelė). Žmogaus gyvenimo tikslas. Gyvenimas šiame pasaulyje. Kalifų pamokymai. Skaityti daugiau
Islamas (10)Kas yra islamas? Penki islamo principai. Musulmonų tikėjimas. Tikėjimas Alachu. Tikėjimas angelais. Tikėjimas šventomis knygomis. Tikėjimas pranašais. Tikėjimas paskutiniuoju teismu ir pomirtiniu gyvenimu. Tikėjimas lemtimi. Džihadas. Šariatas. Baudžiamosios teisės ypatumai. Nuodėmės. Kaip tapti musulmonu? Moters teisė islame. Santuoka ir šeima. Išsituokusios moterys nenuvertinamos. Moteris be šeimos tarsi išnyksta. Mišrios santuokos – taikiam islamo plitimui. Kūnas turi religinę funkciją. Islame nėra kūno grožio kulto. Skrodimas ir kremavimas - draudžiami. Skaityti daugiau
Islamas (11)Įvadas. Dėstomoji dalis. Islamo paplitimas. Musulmonų gyvenimo būdo ypatumai. Mečėtės. Švenčiausia Mekos šventovė. Mauriškoji Kordoba. Skaityti daugiau
Islamas (12)"Meka musulmonui". Meka ir jos apylinkės. Piligrimystė į šventavietę. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Islamas (13)PowerPoint pristatymas. Islamo simbolis. Islamo šv. Raštas - Koranas. Tikėjimo pradininkas Muhamedas. Tikėjimo išpažinimas - šahada. Maldos namai - mečetė. Ramadanas – maldos ir atgailos mėnuo. Musulmonų piligrimai. Chadžas – leistis į kelionę su tikslu. Skaityti daugiau
Islamas (14)PowerPoint pristatymas. Kas yra islamas? Islamo istorija. Penki islamo principai. Islamas. Dievas. Koranas. Muhamedas. Šv. Dvasia. Islamo simbolis. Islamiškų švenčių sąrašas. Skaityti daugiau
Islamas (15)PowerPoint pristatymas "Kas yra islamas?". Pagrindinės tikėjimo dogmos. Islamo principai. Koranas. Garbinimas ir malda islame. Šariatas. Atšakos. Medina. Skaityti daugiau
Islamas (16)Įvadas. Islamas. Islamo principai. Šahada (liudijimas). Zakat (išmalda). Saum arba siyam (pasninkavimas). Hadž (piligrimystė. Pagrindinės tikėjimo dogmos. Šv. Koranas. Moterų padėtis islame. Islamas ir poligamija. Išvados. Skaityti daugiau
Islamas (17)PowerPoint pristatymas. Kas yra Islamas ir kas yra Musulmonai? Į ką tiki Musulmonai? "Penki Islamo pamatai" yra Musulmono gyvenimo pagrindas. Islamo pradžia ir kaip Mohamedas tapo pranašu? Kas yra Mahomedas? Kas yra Koranas? Musulmonų šventi namai. Kodėl šeima musulmonams yra tokia svarbi? Kaip musulmonai žiūri į pagyvenusius žmones, mirtį ir pomirtinį gyvenimą? Moterų padėtis Islame. Kodėl Islamas draudžia kiaulieną? Islamo šventės. Islamas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Islamas (18)PowerPoint pristatymas. Islamas. Svarbiausi islamo simboliai. Koranas. Mečetė. Mečetės. Musulmonės drabužiai. Musulmonės. Islamas Lietuvoje (2). Paplitimas (3). Musulmonų tikėjimas. Islamiški posakiai. Islamo principai. Šahada (Liudijimas). Salat (Malda). Zakat (Išmalda). Saum (Pasnikavimas). Hadž (Piligrimystė). Meka (2). Vardan Allah Maloningojo, Gailestingojo (2). Allah stebuklai gamtoje. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Islamas (2)Kas yra islamas? Penki islamo principai: Liudijimas, Malda, Išmalda, Pasninkavimas, Piligrimystė. Musulmonų tikėjimas: Tikėjimas Alachu, Tikėjimas angelais. Tikėjimas šventomis knygomis, Tikėjimas pranašais, Tikėjimas paskutiniuoju teismu ir pomirtiniu gyvenimu, Tikėjimas lemtimi. Džihadas. Šariatas. Baudžiamosios teisės ypatumai. Nuodėmės. Kaip tapti musulmonu. Moters teisė islame. Santuoka ir šeima. Išsituokusios moterys nenuvertinamos. Moteris be šeimos tarsi išnyksta. Mišrios santuokos – taikiam islamo plitimui. Kūnas turi religinę funkciją. Islame nėra kūno grožio kulto. Skrodimas ir kremavimas - draudžiami. Skaityti daugiau
Islamas (3)Islamas. Islamas Lietuvoje. Pagrindinės tikėjimo dogmos. Šiitai ir sunitai. Islamo principai. Šventasis Koranas. Islamiškų švenčių sąrašas. Musulmonų moterų teisės. Žmogaus gyvenimo tikslas. Darbas iliustruotas nuotraukomis, lentelėmis. Skaityti daugiau
Islamas (4)Islamas. Penki islamo principai. Pagrindinės tikėjimo dogmos. Koranas. Pranašas Mahometas. Sunitai ir Šiitai. Šariah: Dievo įstatymas. Dabartiniai musulmonų ir krikščionių santykiai. Musulmonų mažumos Varuose bei krikščionių mažumos musulmonų šalyse. Islamas Lietuvoje. Dabartinė situacija. Skaityti daugiau
Islamas (5)Islamas. Atšakos. Koranas. Ramadanas. Ramadano pabaigos šventimas. Islamas Lietuvoje. Musulmonų ir krikščionių santykiai. Kodėl islamas draudžia alkoholį? Islamo požiūris į santuoką. Nuotraukos. Skaityti daugiau
Islamas (6)Apie islamą. Koranas ir Muhamedas apie moteris. Santuoka – socialinis kontraktas. Išsituokusios moterys nenuvertinamos. Moteris be šeimos tarsi išnyksta. Mišrios santuokos – taikiam islamo plitimui. Musulmoniškų kultūrų savitumai. Skaityti daugiau
Islamas (7)Įvadas. Muhammedas. Koranas. Mečetė. Tradicijos. Liaudies pamaldumas ir šventųjų garbinimas. Teisynas. Skaityti daugiau
Islamas (8)Islamo augimas. Muhamedo asmeninis gyvenimas. Muhamedas - pranašas. Šv. Koranas. Penki islamo principai. Moterų padėtis islame. Skaityti daugiau
Islamas (9)Kas yra Islamas? Islamas ir poligamija. Moterų padėtis islame. Islamas ir kiauliena. Skaityti daugiau
Islamas ir islamizmas: praeitis ir dabartisĮvadas. Islamas. Istorijos laikotarpiai. Mahometas – islamo įkūrėjas. Mahometo palikimas: Medinos modelis. Šventoji knyga. Penkios islamo prievolės. Islamo įstatymai. Civilinė teisė. Islamas ir valdžia. Vienovė ir skirtingumai. Islamizmas. Vahabizmas ir sūfizmas. Fundamentalizmas. Islamo dabartis ir ateitis. Išvados. Skaityti daugiau