Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vadovavimo stiliai (9)Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata ir esmė. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliaus esmė. Vadovavimo įtaka darbuotojams. Vadovavimo stilių skirstymas. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Pagrindinių vadovavimo stilių apibūdinimas. Liberalus vadovavimo stilius. Autokratinis ir demokratinis vadovavimo stilius. Situaciniai vadovavimo stiliai. Vadovavimo konfliktams stiliai. Orientaciniai vadovavimo stiliai. Asmeninio vadovavimo bei vadovo darbo stiliaus esmė. Vadovo pasaulėžiūros įtaka vadovavimui. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliai ir elgsenaĮvadas. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Stilių suderinamumas. Vadovavimo stiliaus samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliai ir jų analizėĮvadas. Vadovavimo sąvoka, stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stilių apibendrinimas. Vadovavimą lemiantys veiksniai. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo stilių analizė. Vadovo savybių netinkamumas. Vadovo funkcijų nevykdymas. Netinkamo vadovavimo stiliaus pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliai reklamos ir dažų gamybos įmonėseĮvadas. Tikslas – palyginti pasirinktų įmonių X ir Y vadovų vadovavimo stilius. Teorinė dalis. Valdymo, lyderiavimo, vadovavimo sąvokos Vadovavimo efektyvumas. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių klasifikacija. Praktinė dalis. Įmonės "X" veiklos apžvalga. Įmonės "X" vadovavimo stilius. Įmonės "Y" veiklos apžvalga. Įmonės "Y" vadovavimo stilius. Privalumų ir trūkumų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliaus įtaka organizacijos veiklai (2)Įvadas. vadovai ir jų savybės. Vadovų hierarchija ir darbo turinys. Vadovo autoritetas. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo asmeninio darbo organizavimas. Vadovavimo priemonės. Darbuotojų motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Nurodymai. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliaus įtaka vadovo darbo kokybeiĮvadas. Vadovavimo stilių klasifikacija elgesio teorijoje. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Situatyvinis požiūris į vadovą. Tradicinių ir naujų valdymo stilių klasifikacija. Vadovavimo stiliaus efektyvumas, rezultatyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo stilius ir elgsenaVadovavimo stilius ir elgsena. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stilių klasifikacija elgesio teorijose. K. Levino vadovavimo stilių klasifikacija. R. Likerto vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Ohajo universiteto vadovavimo stilių klasifikacija. Elgsenos tinklelis (managerial grid). Veiksniai, turintys įtaką asmeninio vadovavimo stiliaus formavimui. Vrumo - Jeitono sprendimu priėmimo modelis. Efektyvaus asmeninio vadovavimo stiliaus ugdymas. Įsipareigojimas. Kaip valdyti konfliktą. Skaityti daugiau
Vadovavimo stilius ir jo nustatymas švietimo organizacijojeĮvadas. Vadovavimo stilių apžvalga teoriniu aspektu. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Vadovavimo stilių klasifikacijos. Platono pateikta vadovavimo stiliaus ir vadovų tipų klasifikacija. Vadovavimo stiliai, priskiriami prie tradicinių. Vadovavimo stiliai, priskiriami prie šiuolaikinių. K. Levino pateikta individualių vadovavimo stilių klasifikacija. R. Likerto išplėstiniai vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovo vadybinių veiksmų prioritetus. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal P. Hersį ir K. Blanchardą. Vadovavimo stilių klasifikacija pasiūlyta F. Fiedlerio. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal R. Bleiką ir Dž. Moutoną. 3 Vadovavimo stiliaus pasirinkimui įtakos turintys veiksniai. Vadovavimo stiliaus nustatymo švietimo organizacijoje tyrimas. Vadovavimo stiliaus nustatymo švietimo organizacijoje tyrimo metodika. Antrinių duomenų šaltinis. Pirminių duomenų šaltiniai. Vadovavimo stiliaus nustatymo švietimo organizacijoje tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Telšių apskrities 14-os mokyklų apklausos tema "Vadovo kompetencija ir jos ugdymas" rezultatai. Standartizuotos anketinės apklausos rezultatų analizė. Anketos – klausimyno "Koks jūsų vadovavimo stilius" rezultatai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vadovavimo stilius ir strategijosVadovavimo stilius. Autokratinis (vienvaldis) vadovavimo stilius. Autokratinis išnaudojimo valdymo stilius. Geranoriškas autokratinis vadovavimas. Demokratinis valdymo stilius. Demokratinis konsultavimo valdymo stilius. Demokratinis dalyvavimo vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Grynai liberalusis vadovavimo stilius. Liberalusis biurokratinis stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Optimalaus vadovavimo stiliaus teiginiai. Vadovo darbas. Skaityti daugiau
Vadovavimo stilius orientuotas į žmogųVadovas – kas tai? Vadovo darbas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Personalo veiklos organizatorius. Grupės auklėtojas. Elgesio pavyzdys. Psichoterapeutas. Personalo narių tarpusavio santykių arbitras. Grupės simbolis. Grupės interesų reiškėjas ir gynėjas. Atsakomybės "nešėjas". Novatorius. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Treneris. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo stilius orientuotas į žmogų (2)Įvadas. Vadovavimas žmogiška prasme. Vadovavimo stiliai. Trys esminiai komponentai, nuo kurių priklauso vadovavimo sėkmė. Pagrindinių valdymo stilių koncepcijų esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo strategijos: "Vilniaus miesto vaikų pensionatas"Įvadas. Literatūros apžvalga. Warner Bennis vadovavimo strategijos. Sėkmės kelių. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Pensiono paskirtis. Pensiono teikiamos socialinės paslaugos. Įmonės valdymo struktūra. Tyrimas. Išvada. Išnašos. Skaityti daugiau
Vadovavimo svarbaĮvadas. Vadovavimas. Sugebėjimas vadovauti. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg. Vadovavimo "tikslai – keliais" modelis. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Vadovavimo stiliai. D. Macgregoro x ir y teorijos. Pagrindinės vadovo funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo teorijosĮvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo tobulinimo galimybės organizacijojeĮvadas. Personalo vadyba. Vadovavimo veiksmingumas. Įmonės filosofija. Skatinimas vertinant. Motyvacija. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo asmenybė. Vadovas konfliktinėse ir stresinėse situacijoseĮvadas. Vadovo pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Konfliktų esmė ir jo sprendimas. Konfliktų valdymas. Kaip išvengti konfliktų darbe. Stresas vadovo gyvenime. Kas sukelia stresą darbe. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo asmenybės bruožai ir įvaizdisĮvadas. Vadovo įvaizdis. Išvaizda. Pirmasis įspūdis. Įvaizdis. Asmenybės bruožai. Moralė. Mąstymo tipas. Atmintis. Dėmesys. Valia. Temperamentas. Rūkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo asmenybės bruožai ir įvaizdis (2)Įvadas. Asmenybės bruožai. Prisistatymas. Pasisveikinimas. Pokalbio etiketas. Pokalbis telefonu. Neverbalinio bendravimo etiketas. Profesinis taktas. Doroviniai reikalavimai. Asmenybės įvaizdis. Vyrų apranga. Moterų apranga. Kiti atributai. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo atranka ir vadovo savybėsĮvadas. Reikalavimai kandidatui į vadovus. Vertybių suderinimas. Interviu svarba. Įvertinimo centrai. Valdymo tinklelis. Vadovų tipai. UAB "Šeba". Duomenų analizė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Vadovo atranka: reikalavimai kandidatui, kriterijų grupėsIdealus vadovas. Reikalavimai vadovui. Kandidato į vadovus motyvacija. Atrankos kriterijai. Įvertinimo centrai - atrankos metodų visuma. Ar įvertinimo centrai efektyvūs? Interviu. Interviu vertinamos vadovų kompetencijos ir asmeninės savybės. Motyvacija ir tinkamumas organizacijai. Apklausa X įmonėje. Vadovų atrankos anketos. Išvados. Skaityti daugiau
......