Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vadybos samprata ir istorinė raidaĮvadas. Vadybos samprata. Vadybos mokslo raida. Mokslinės vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Empirinės valdymo koncepcijos. Naujausios vadybos teorijos. Vadybos mokslo klasikas – V.A. Graičiūnas. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Kokybės vadyba. Tradicinės vadybos ir VKV (visuotinės kokybės vadybos) bruožai. Skaityti daugiau
Vadybos sampratos raidaĮvadas. Vadybos sampratos raida. Nuo "menedžmento" iki vadybos. Antreprenerystė. Valdymas. Administravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos sąvokos. Valdymo funkcijos ir metodaiĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti vadybos sąvokas ir valdymo funkcijas ir metodus. Vadybos sąvoka. Organizaciniai elementai ir valdymo procesas. Bendra organizacijų charakteristika. Valdymo lygiai. Valdymo funkcijos. Valdymo metodai. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos sprendimai ir jų formavimo metodaiĮvadas. Vadybos sprendimų tipai. Sprendimų priėmimo procesai. Loginiai ir euristiniai sprendimų priėmimo būdai. Grupinis protinis darbas sprendžiant. Grupinio darbo organizavimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos sprendimo priėmimo etapaiĮvadas. Apibrėžimai. Referato tikslai. Racionalaus sprendimo priėmimo modelis. C. Lanferio sprendimo schema . Struktūruotas Herberto A. Simono sprendimų priėmimo modelis. Siūlomas sprendimų priėmimo modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos studijų programų uždaviniai europinių standartų konteksteĮvadas. Istoriniai vadybos mokslo šaltiniai. Vadybos mokslo teoriniai aspektai. Vadybos samprata. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodai. Vadybos mokslo veiklos sektoriai. Vadybos mokslo aplinkos tendencijos europinių standartų (ES) kontekste. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teoretikaiĮvadas. Niccolo Machiavelli. Saint-Simonas. Nuostabusis Adamo Smitho pasaulis. Robert Owen. Ekonominis mokslas. Vadybos minties vystymasis Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijos (2)Įvadas. Pirmosios vadybos teorijos. Mokslinės vadybos teorija. Klasikinė vadybos teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji vadybos mokslo mokykla. Empirinė valdymo koncepcija. Naujausios valdymo teorijos. Vadybos mokslas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijos (3)Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos mokslo vystymasis Lietuvoje. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. F. Teiloro darbo organizavimo principai. M. Vėberio nuostatos. H.Fordo organizavimo sistema. L. ir F. Gilbrethų tyrinėjimai. H. L. Gantto skatinimo sistema. H.Emersono metodikos. H. Fayolio moksliniai metodai. Amerikiečių ir japonų vadybos mokyklų palyginimas. Vadybos teorijos pritaikymas šiandieninėje praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijos (4)Įžanga. Vadybos tendencijos. Sisteminis požiūris. Situacinis požiūris. Dinamiški santykiai. Globalizacija ir valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijos evoliucijaIstorinis valdymo kontekstas. Valdymo teorijos pirmtakai. Klasikinio valdymo perspektyva. Frederikas W. Teiloras, Haringtonas Emersonas kt, Klasikinė organizacijos teorija: Fajolis, Žmogiškųjų santykių mokykla: Folet, E. Meijo, Č. Bernardas (Ch. Bernard), Maslow, kt, Sociopsichologinės teorijos: Makgregoras. Sociokultūrinės srovės ir valdymo istorija: pradžioje, naujieji amžiai, klestėjimo amžius, dabartis. Užduotys. Skaityti daugiau
Vadybos teorijos raidaVadybos teorija- kas tai? Ankstyvoji vadyba. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos mokykla. Bihevioristinė mokykla. Žmonių santykių judėjimas. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio mokslo požiūrio. Vadybos mokslo mokykla. Sisteminis požiūris. Pagrindinės sąvokos. Skaityti daugiau
Vadybos teorijos svarbaĮvadas. Vadybos istorija, esmė ir sąvokos. Vadyba senovėje. Vadybos mokslo raida. N. Makiavelio suformuluoti principai organizacijų valdymui. Bažnyčios, valstybės, armijos reikšmė vadybos formavimuisi. Vadybos teorijos ir praktikos raida XX amžiuje. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Žmoniškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Empirinė valdymo mokykla. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos raida 1918-1940 metais. Kodėl reikia studijuoti vadybos teoriją? Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijų evoliucinė prigimtisĮvadas. Vadybos teorijų vystymosi aplinka ir prielaidos. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Klasikinė vadybos mokykla. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos. Empirinė vadybos teorija. Socialinių sistemų vadybos teorija. Šiuolaikinių vadybos teorijų atsiradimo prielaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijų raidaVadybos mokslo ištakos, klasikinės orgvadybinės teorijos, klasikinės sociopsichologinės teorijos, ankstyvosios empirinės teorijos, naujausios pastarųjų dešimtmečių teorijos, trumpa vadybos raidos Lietuvoje apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijų raida (3)Įvadas. Žmogiškųjų santykių mokykla (humanistinė). Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris, sistemų klasifikavimas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Visuotinė kokybės teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijų raida (4)Įvadas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinės veiklos organizavimo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Veiklos ir elgsenos motyvavimo teorija. Visuotinė kokybės teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijų raida (6)Įvadas. Klasikinė vadybos mokykla (teorija). Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų teorija. Empirinė vadybos teorija. Procesinis požiūris. Profesionalioji vadyba. Visuominės kokybės vadyba. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos tyrimo proceso organizavimasTyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo proceso organizavimas. Empirinių duomenų rinkimas. Tyrimo duomenų patikimumas ir objektyvumas. Tyrimo duomenų apdorojimas. Bendrieji tyrimo programos (planavimo) reikalavimai. Skaityti daugiau
Vadybos turinys. Vadybos funkcijosVadybos turinys. Reikšmė ir raida. Valdymo koncepcijų raida. Vadybos mokslas Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas, jo esmė. Vadovavimas. Motyvavimo esmė ir raida. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
......