Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Teisės teorijos objektas ir metodasĮžanga. Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos metodas. Filosofinis metodas. Sociologinis metodas. Kiti teisės teorijos metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės teorijos objektas ir metodas (2)Įvadas. Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos metodas. Filosofinis teisės pažinimo metodas. Sociologinis teisės pažinimo metodas. Dogmatinis teisės pažinimo metodas. Istorinis teisės pažinimo metodas. Lyginamasis teisės pažinimo metodas. Kritikos teisės pažinimo metodas. Psichologiniai metodai. Kompleksinis jurisprudencijos metodas. Specialūs teisės pažinimo metodai. Kada vyrauja vienas metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės teorijos objektas ir metodas (3)Įvadas. Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos specifika ir uždaviniai. Teisės pažinimo specifika. Teisės teorijos metodai. Filosofinis metodas. Raidos, arba evoliucijos, idėja. Tiesos konkretumas. Mokslinės analizės visapusiškumas. Analizės teoriškumas (konceptualumas). Sociologinis metodas. Kiti teisės pažinimo metodai. Dogmatinis, arba kalbinis-loginis, metodas. Istorinis metodas. Kritikos metodas. Kompleksinis jurisprudencijos metodas, arba integralioji jurisprudencija. Vieno metodo vyravimo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės vertinimas kaip bendroji kategorijaTeisės vertinimo samprata. Veiksmingumas, efektyvumas, rezultatyvumas: tapačios sąvokos? Teisės vertinimo svarba. Teisės vertinimo veiksniai ir galimybės. Teisės vertinimo raida. Antikinės teisinės minties suvokimas. Pirmykščių visuomenių teisė. Mitologijos poveikis teisei. Graikijos teisinės minties vertinimas. Romėnų teisės vertinimas. Viduramžių teisinė mintis. Įstatymas – proto vaisius. Įstatymas – proto vaisius. Pozityvizmo ištakos. Teisės ir įstatymo sugretinimas. Teisė ir valstybė – vieno organizmo dalys. Teisė ir įstatymai tarnauja visuomenei? Lietuvos teisinė mintis. Istorinės teisės mokyklos idėjos: teisė -iš tautos dvasios. Marksistinė teorija – novatoriškas požiūris į teisės vertinimą. Sociologinė mokykla: teisė – gyvas organizmas. Šiuolaikinis požiūris į teisės vertinimą ir jos efektyvumą. Būtinybė atsižvelgti į visuomenę. Paskutiniai pastebėjimai. Skaityti daugiau
Teisėsauga informacinėje visuomenėjeĮvadas. Informacija šiais laikais. Institutai, sudarantys informacines technologijas. Internetas. Įsilaužimų klasės. Labiausiai paplitę kriminaliniai interneto atvejai. Teisėsauga. Teisėsauga informacinėje visuomenėje kovoja su šiais neteisėtais veiksmais. Valstybė informacinėje visuomenėje. Ekonominio pobūdžio kompiuteriniai nusikaltimai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų raidaĮvadas. Teisėsaugos institucijų veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų uždaviniai ir funkcijos. Pagrindinės teisėsaugos institucijų veiklos kryptys. Teisminės valdžios supratimas ir pagrindiniai jos bruožai. Teismų sistema tarpukario Lietuvoje (1918-1940). Sovietinė teismų sistema Lietuvoje (1940-1990). Prokuratūra tarpukario Lietuvoje (1918-1940). Sovietinė prokuratūra Lietuvoje (1940-1990). Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūros sistema ir struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūra, jos uždaviniai ir funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė aplinkosaugaĮvadas. Aplinkos(ekologinė) teisė. Aplinkos teisės samprata. Aplinkos teisės šaltiniai. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos. Aplinkos ministerija. Nevalstybinės organizacijos. Gamtos išteklių nuosavybės ir naudojimo teisė. Gamtos ištekliai. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių nuosavybės teisės sąvoka. Gamtos išteklių naudojimo teisė. Teisinis žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemės gelmių įstatymas. Pagrindinės sąvokos. Žemės gelmių naudojimo, apsaugos ir kontrolės valstybinis valdymas. Žemės gelmių tyrimas. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas. Žemės gelmių išteklių naudojimo sąlygos. Žemės gelmių apsauga. Laukinės augalijos teisinis reguliavimas. Laukinės augalijos naudojimas ir apsauga. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas. Teisinis miškų reguliavimas. Miškų naudojimas ir apsauga. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Valstybinis miškų valdymas. Teisinis gyvūnijos naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Laukinės gyvūnijos Įstatymas. Aplinkos apsaugos prioritetai. Aplinkos kokybės, gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas. Už aplinkos teisės pažeidimus taikomos teisinės atsakomybės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė atsakomybėĮvadas. Socialinė atsakomybė, jos rūšys, požymiai. Teisinės atsakomybės samprata, jos požymiai. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisės pažeidimas – kaip vienas iš teisinės atsakomybės pagrindų. Pozityviąją teisinę atsakomybę, jos paskirtis, požymiai. Negatyvioji teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Negatyviosios teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės principai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Teisinė atsakomybė (2)Įžanga. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė atsakomybė (3)Įvadas. Sąlygos teisinei atsakomybei atsirasti. Teisinės atsakomybės rūšys bei principai. Nuosavybės teisių apsaugos ir gynimo būdai. Vindikacinis ieškinys. Negatorinis ieškinys. Ūkininkavimo tvarka - baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Ekonominiai nusikaltimai. Panaudos sutartis. Automobilio panaudos sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė atsakomybė kaip procesas: pozityvioji ir negatyvioji teisinė atsakomybėĮvadas. Teisinė atsakomybė kaip procesas: pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji, arba retrospektyvi, teisinė atsakomybė. Dvi teisinės atsakomybės stadijos: pozityvioji ir negatyvioji. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos (pagrindai). Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimusĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teisinę atsakomybę už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus. Teisinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Administracinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Baudžiamoji atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Civilinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Materialinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Drausminė atsakomybė. Tarnybinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė atsakomybė: rūšys, atsiradimo sąlygos ir principaiĮžanga. Teisinė atsakomybė, teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Pozityviosios atsakomybės atsiradimo pagrindai. Negatyviajai teisinei atsakomybei atsirasti reikalingos tokios sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė atsakomybė. Sandorių sudarymo formaĮvadas. Darbo tikslas: Identifikuoti teisinės atsakomybės ypatumus. Nustatyti sandorio sudarymo formų specifiką. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės samprata ir atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės požymiai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės rūšys. Civilinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Sandoriai ir jų sudarymo forma. Sandorių sudarymo teisiniai pagrindai. Sandorių sudarymo formos teisinis reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė idėja - teisinės normos pradžiaTeisinės idėjos samprata. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra, rūšys. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra. Teisinės sąmonės ir teisės santykis. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisinė Klaipėdos krašto padėtisĮvadas. Konstitucinė Klaipėdos krašto padėtis. Klaipėdos krašto administracija. Klaipėdos krašto teismai. Skaityti daugiau
Teisinė lizingo sutarties analizėĮvadas. Pagrindiniai sutarties elementai. Sutarties analizė. Sutarties rūšis. Sutarties dalykas. Sutarties kaina. Turto perdavimas. Šalių teisės ir įsipareigojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė mintis ir teisės mokslas Lietuvoje 1795-1917 metais ir 1918-1940 metaisĮvadas. Vilniaus universiteto veikla Rusijos okupacijos metais. Žymiausieji teisės mokslo atstovai 1795-1917 m. laikotarpiu. Liudvikas Aloyzas Kapelis. Ignotas Danilavičius. Joachimas Lelevelis. J. Jaroševičius. Jeronimas Stroinovskis. Teisės mokslas Lietuvoje tarpukario metu. Žymiausi teisės mokslo atstovai 1918-1940 metais. laikotarpiu. Mykolas Romeris. Augustinas Janulaitis. Petras Leonas. Teisės mokslas už universiteto sienų. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė rekreacinė aplinkaĮvadas. Teisinės rekreacinės aplinkos: rūšys, priimantys (leidžiantys) subjektai. Teisinės rekreacinės aplinkos norma: sąvoka, struktūra, rūšys. Teisinės rekreacinės aplinkos normos galiojimas erdvėje, laike, asmenų ratui. Užduotis. Sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė rekreacinė aplinka (2)Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti teisinę rekreacinę aplinką. Teisinės rekreacinės aplinkos samprata, dalykas; teisinių santykių rekreacinėje aplinkoje samprata. Teisinius santykius rekreacinėje aplinkoje reguliuojančios teisės šakos, jų tarpusavio santykis. Teisinių santykių rekreacinėje aplinkoje reguliavimo metodai. Užduoties sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
......