Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Tarptautinė prekyba. Jos privalumai ir trūkumaiĮvadas. Tarptautinė (globalinė) prekyba. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Pokyčiai tarptautinėje prekyboje Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos apžvalgaTarptautinė prekyba. Tarptautinė prekyba šalies viduje. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Lietuvos užsienio prekybos apžvalga. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė problema: Darbo jėgos migracijos pasekmės LietuvojeĮvadas. Migraciją lemiantys veiksniai. "Stūmimo – traukimo" modelis. Migrantų ekonominė nauda priimančioms šalims. Emigracija iš Lietuvos. Imigracija. Migracijos pasekmės. Migracijos įtaka šalies ūkio raidai. Emigracijos paskatų mažinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (2)Žmogaus teisių istorinės ištakos. Tarptautiniai dokumentai, reglamentuojantys žmogaus teises ir laisves. Pagrindiniai tarptautinės žmogaus teisių chartijos bruožai. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas. Tautinių mažumų teisės. Regioninė žmogaus teisių apsaugos sistema. Europos žmogaus teisių konvencija. Pilietybė ir žmogaus teisės tarptautinės teisės aspektu. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (3)Įvadas. Dėstymas. Tarptautinė teisė. Lietuvos žmogaus teisių apsaugos valstybinės Institucijos. Jungtinių tautų organizacijos žmogaus teisių gynimo institucijos. Lietuvos veikiančios nevalstybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė. Įkaitų ėmimasĮvadas. Tarptautinio pobūdžio nusikaltimų sąvoka, ypatybės ir rūšys. Įkaitų ėmimas kaip tarptautinio pobūdžio nusikaltimas. Valstybių bendradarbiavimas kovoje su įkaitų ėmimu. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisinė atsakomybėTarptautinė teisinė atsakomybė. 4 rūšių normos. Atsakomybės požymiai. Tarptautinės teisės pažeidimo požymiai. Tarptautinių nusikaltimų kategorijos. Skaityti daugiau
Tarptautinė vadybaĮvadas į tarptautinę vadybą. Tarptautinės vadybos apibūdinimas. Įvadas į tarptautinę vadybą. Kampanija eina į tarptautinę rinką. Licencijos sutartis. Frančizės sutartis. Frančizės sutarties turinys. Frančizės sutarties nutraukimas. Kas tai yra tarptautinis biznis? Tarptautinės vadybos aplinka. Skirtingi tarptautinio biznio tipai. Tiesioginis importas ir eksportas. Kontrprekyba. Grynieji mainai. Susitarimo būdas. Prekybos įjungimas. Kontrpirkimas. Perpardavinėjimas. Kodėl tarptautinės organizacijos įsitraukia į užsienio produkciją? Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė valiutų rinkaĮvadas. Tarptautinė valiutos sistema. Šiuolaikinė valiutos sistema. Tarptautinė valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinkos samprata. Tarptautinės valiutų rinkos dalyviai. Arbitražas tarptautinėje valiutų rinkoje. Valiutų kursai. Valiutos rinkos bruožai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė valiutų sistemaTarptautinė valiutų sistema. Tarptautinės pinigų sistemos tipai ar istoriniai etapai. Aukso standarto sistema. Modifikuota aukso standarto sistema. Bretton–Wood sutartis. Plaukiojantys valiutų kursai. Europos monetarinė sistema. Skaityti daugiau
Tarptautinės apskaitininkų organizacijos ir jų įtaka Lietuvos apskaitos sistemaiĮvadas. Svarbiausios tarptautinės apskaitininkų organizacijos. Kitos tarptautinės apskaitininkų organizacijos. Tarptautinės organizacijos susijusios su apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės ekonomikos pagrindaiĮvadas. Tarptautinė prekyba – kas tai? Mokėjimų balansas, muitų sistema. Protekcionizmas ar laisvoji prekyba? Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės ekonomikos prekinė struktūraĮvadas. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos prekinė struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės ekonomikos teorijosTarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Klasikinės prekybos teorijos. Absoliutaus pranašumo teorija. Santykinio pranašumo teorija. Naujosios prekybos teorijos. Gamybos veiksnių santykio teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šalies dydžio teorija. Šalių panašumo teorija. Masto ekonomijos teorija. Strateginės prekybos teorija. Porterio konkurencinio pranašumo teorija. Skaityti daugiau
Tarptautinės ekonominės organizacijosĮvadas. Organizacijos. Pasaulio bankas. Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimo būdai. Ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECD). OECD rekomendacijos daugiašalėms įmonėms. Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Tarptautinės finansų institucijos. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB). Europos investicijų bankas (EIB). Europos tarybos vystymo bankas (CEB). Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės finansinės institucijos ir ekonomikos plėtraĮvadas. Pasaulio bankas. Tarptautinis vystymosi ir plėtros bankas. Tarptautinė vystymosi asociacija. Tarptautinė finansų korporacija. Daugiašalė investicijų garantijų agentūra. Paskolos gavimas. Projektas. Konkursinė mugė. Pasaulio bankas ir Lietuva. Tarptautinis valiutos fondas. Tarptautinis valiutos fondas ir Lietuva. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Tarptautinės finansinės kreditinės organizacijosĮvadas. Tarptautinės finansinės – kreditinės organizacijos. Tarptautinis valiutos fondas (TVF). TVF struktūra. TVF veiklos sritys ir priemonės. TVF ir Lietuva. Pasaulio bankas (PB). Pasaulio banko tikslas. Pasaulio banko tikslai ir struktūra. Pasaulio banko lėšų sudarymas. Pasaulio bankas ir Lietuva. Tarptautinis atsiskaitymų bankas (TAB). Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Europos investicijų bankas. Europos monetarinis institutas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Skaityti daugiau
Tarptautinės finansų institucijosĮvadas. Tarptautinės finansų institucijos. Kas tai yra Tarptautinis Valiutos Fondas? Įkūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Tarptautinio Valiutos Fondo kreditinė veikla. Specialūs fondai. TVF kreditinės operacijos. Kreditų sąlygotumas. TVF vaidmuo tarptautinių valiutinių – kreditinių santykių reguliavime. TVF ir jo ekonominės – finansinės analizės. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame Valiutos Fonde. Ekonominių reformų programa iki 1993 metų birželio mėnesio. Tikslai. Pagrindiniai reformos programos elementai. Reformos vykdymo kriterijai ir grafikas. Statistiniai reikalavimai. TVF paskolos Lietuvai bei jų paskirstymas. Užsienio paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Tauro" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Hermio" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Turto" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per komercinį banką. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Tarptautinės ginkluoto konflikto teisės laikymasis ir plėtraĮvadas. Ginkluoto konflikto teisė. Pagrindiniai ginkluoto konflikto teisės principai. Ginkluoto konflikto teisės vystymasis. Kada kyla ginkluotas konfliktas. Būtinybė laikytis ginkluoto konflikto teisės. Kada taikoma ginkluoto konflikto teisė. Ginkluoto konflikto teisės plėtra ir laikymasis. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Tarptautinės institucijosĮvadas. Tarptautinis valiutos fondas. Kvotų sistema. Tarptautinio valiutos fondo tikslai. Tarptautinių atsargų skolinimas. Tarptautinė vadyba. Tarptautinio valiutos fondo reforma. Stiglitz’as TVF reformoje. Vašingtono konsensusas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko tikslai. Įsiskolinimo problema. Pasaulio banko visapusės plėtros sistema. Jungtinės tautos ir žmogaus socialinė raida. Vystymasis kaip žmogaus socialinė raida. Nauji iššūkiai žmogaus socialinei raidai. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Tūkstantmečio deklaracija. Europos centrinis bankas. Europos investicijų bankas. Europos investicijų banko sudėtis ir vaidmuo. Darbo tvarka. Banko sprendimus priimantys organai. Išvados. Lentelės. Skaityti daugiau
......