Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Rankinio laimėjimai LietuvojeĮvadas. Lietuvos rankinio vystymosi etapai. Rankinio laimėjimai Lietuvoje. Rankinis 7x7. Vyrų (7x7) rankinis. Moterų (7x7) rankinis. LKKA rankinio specializantų laimėjimai 1981-1988 metais. LKKA rankinio specializantų laimėjimai Nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1991 m. Iškilūs rankinio treneriai. Išvados. Skaityti daugiau
Rankinio raida LietuvojeĮvadas. Rankinis Lietuvoje 1927m. – 1992m. Prieškaris. Pokaris. Rankinis Nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1992m. Žaidėjai, treneriai, vadovai. XX amžiaus Lietuvos simbolinė rinktinė. Lietuviai tarptautinėse organizacijose. Rankinio taisyklės ir teisėjai. Skaityti daugiau
Rankinio raida Lietuvoje (2)Įvadas. Rankinio istorija. Įsimintinos datos ir įvykiai. Lietuvos rankinio vystymosi etapai. Lietuvos taurė. XX amžiaus Lietuvos simbolinė rinktinė. Rankinio taisyklės ir teisėjai. Lietuviai pasaulio čempionatuose. Lietuviai pasaulio jaunimo čempionatuose. Lietuviai tarptautinėse organizacijose. Lietuviai olimpinėse žaidynėse. Patarimai ir išvados. Skaityti daugiau
RankinisViskas apie rankinį, Žaidimo atsiradimas ir raida, Lietuvos rankinio istorijos datos ir faktai, Lietuvos rankinio raidos laikotarpiai, Rankinio pagrindinės taisyklės, Žaidėjų veiksmai puolant, Žaidėjų veikla ginantis, Rankinio žaidimas, Vartininko žaidimo technika ir jo mokymo metodika. Skaityti daugiau
Rankinis (2)Kur ir kada atsirado rankinis. Rankinio raida Lietuvoje. Lietuvos rankinio vystymosi etapai. Reikšmingiausi Lietuvos rankininkų laimėjimai. Žaidimo charakteristika. Rankinio aikštelė. Kamuolys. Rankinio komanda bei komandos apranga. Rungtynių trukmė ir teisėjų kolegija. Varžybų sistemos. Skaityti daugiau
Rankinis (3)Įvadas. Bendrojo fizinio rengimo žaidimai. Tunelis. Apgink paskutinį. Gaudyk ir saugokis. Gaudymas nustatyta tvarka. Žaidimai rankinio technikai tobulinti. Patys vikriausi. Kapitonas Dvigubi kėgliai. Žaidimai mokant rankinio taktikos. Kamuolys virš tinklo. Komada prieš komandą. Vartininko mokomieji žaidimai. Pataikyk į vartininką. Nepainiok. Atsipalaidavimo žaidimai. Taip arba ne. Pataikyk į centrą. Išvados. Skaityti daugiau
Rankpinigių kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės analizėĮvadas. Rankpinigiai ir prievolių vykdymas. Rankpinigiai ir preliminarioji sutartis. Rankpinigių ir avanso skirtumas. Išvados. Skaityti daugiau
Rankraštinė knyga antikinėje visuomenėjeĮvadas. Rankraštinė knyga antikinėje visuomenėje. Totorių rankraščių saugojimas ir sklaida. Perrašinėjimo strategija, knygų gamybos technologijos, vertėjai/perrašinėtojai. Išvados. Skaityti daugiau
Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) (2)Įžanga. Rašto atsiradimas Lietuvoje. Svarbiausi istorijos ir teisės rankraštiniai paminklai. Vyraujančių tikybų rankraštinės knygos. Rankraštinių knygų menas. Pirmieji rankraštiniai tekstai lietuvių kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) iki spaudos atsiradimo. Knygos istorijos tyrimų užuomazgos (iki 1864 metų)Įvadas. Raštas ir raštvedyba Lietuvos valstybėje iki XV amžiaus. Svarbiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorijos ir teisės rankraštiniai paminklai. Pirmieji lietuviški rankraštiniai tekstai. 1501 metais Mišiolo Glosis. Poteriai 1503 metais. Tractatus Sacerdotalis. 1530 metais Homilijų įrašas. Rankraštinės knygos menas. Knygos istorijos tyrimų užuomazgos (iki 1864 metų). Gotfrido Ostermejerio tyrinėjimai. Liudvikas Rėza. Išvados. Skaityti daugiau
Rankų gestai komunikuojantĮvadas. Neverbalinės komunikacijos samprata. Gestų samprata. Rankų padėtys ir jų reikšmė. Delnai. Pasisveikinimas. Tarptautiniai gestai. Rankų barjerai. Stebėjimo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rankų higiena sveikatos priežiūros įstaigoseĮžanga. Rankų plovimas ir dezinfekavimas. Epidemiologija. Rankų higienos būdai. Trys rankų dezinfekavimo lygiai. Kada plauti rankas. Rankų antiseptika. Kiti rankų priežiūros aspektai. Rankų plovimo technika. Metodai. Svarbu atsiminti. "Nešvarių rankų" ligos. Išvados. Skaityti daugiau
Rankų higiena sveikatos priežiūros įstaigose (2)Įvadas. Rankų higiena. Higienos priemonės. Vaistinės dezinfekcijos planas. Rankų dezinfekcijos priemonė įtrinkimui. Išvados. Skaityti daugiau
Rankų ir plaštakų gestaiĮžanga. Rankų gestai. Plaštakos jėga. Rankos paspaudimas. Delnų trynimas. Sunerti rankų pirštai. Rankos už nugaros. Nykščio rodymas. Atvirumas ir sąžiningumas. Sąmoningas manipuliavimas plaštakomis siekiant nuslėpti tiesą. Išvados. Skaityti daugiau
Rankų koordinacijos plaukiant krauliu ypatumaiKoordinacija, įžanga. Judesių koordinacija. Sensomotorinė koordinacija. Raumens koordinacija. Anticipacija. Pusiausvyra. Dinaminė pusiausvyra. Statinė pusiausvyra. Vikrumas. Specialus vikrumas. Judėjimo ritmo gebėjimai. Ritmas. Atsipalaidavimas. Koordinacijos ugdymo metodika. Profesionalių plaukikų ir plaukikių rankų koordinacijos palyginimas plaukiant krauliu. Įvadas. Metodai. Rezultatai. Išvados. Koordinacijos indekso nustatymas plaukiant krauliu. Įvadas. Metodai. Rezultatai. Išvados. Kūno pasisukimo kampai plaukiant skirtingais greičiais krauliu. Įvadas. Metodai. Rezultatai. Išvados. Vidinio ciklo greičio pakitimas kraulio grybšnyje, ir išsamus rankos koordinacijos pratimo poveikis. Įvadas. Metodai. Rezultatai. Išvados. Kūno padėtys plaukiant krauliu. Skaityti daugiau
Rapsų spaudimo technologijos diegimo projektasĮvadas. Kas yra biodyzelinas. Biodyzelino gaminimas Lietuvos ekonominėmis sąlygomis. Rinkos apžvalga. Biokuro gamybos bei vartojimo ypatumai Lietuvoje. Biodyzelino vartojimas pasaulyje. Biodyzelino gamybos schema. Biodyzelininių degalų gamybos technologijos. Biodyzelininių degalų savybės ir kokybė. Techniniai aspektai. Rapsų perdirbėjai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Raseinių krašto knygnešiaiDraudžiamos spaudos platinimas spaudos uždraudimo laikotarpiu. M. Valančiaus ir M. Sederevičiaus knygnešių veikla. Garšvos knygnešių organizacija. Knygnešiai: P. Papreckis, T. Juška, I. Girdzijauskas, M. Sederavičius, M. Davainis-Smilverstaitis ir kt. Skaityti daugiau
Rasės ir gyventojaiLiteratūros apžvalga. Rasė. Kaip, kada ir kur kilo žmonių rasės. Rasinis gyventojų susiskirstymas. Kas yra tauta? Tautos kultūros ir buities ypatumai ir etninė savimonė. Kas yra kultūra? Religijos ir jų paplitimas. Gyventojų išsimokslinimas. Gyvenviečių geografija. Gyvenviečių tipai ir formos. Bendroji pasaulio gyventojų skaičiaus didėjimo apžvalga ir jo tempai. Gyventojų prieaugis. Pasaulio gyventojų tankumas. Darbo rezultatai. Pagrindinės rasės ir jų gyventojų skaičius. Kultūros "pliusai" ir "minusai". Skaityti daugiau
Rasos šventėĮvadas. Vanduo. Rasa. Ugnis. Stebuklinga žolė-kupolė. Paparčio žiedas. Per Jonines dainuojamos dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Rastravimas, rastravimo priemonėsĮvadas. Tikslas – apžvelgti rastravimą, bei rastravimo priemonių ypatumus, taip pat sumaketuoti ir paruošti leidinį spaudai, bei apžvelgti leidinio gamybos ypatumus. Kompiuterinis rastravimas. Vektorinės grafikos rastravimas. Fotografinis rastravimas. Spalvų skaidymo stadija. Gradavimo stadija. Spalvų sintezės stadija. Rastravimo tipai. Amplitudinė moduliacija (AM). Dažninė moduliacija (FM). Kombinuotas (hibridinis) rastravimas. Rastrinių taškų formos. Rastrų išdėstymas. Liniatiūra. Muaras. Išvados. Skaityti daugiau
......