Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Profesinė etika (2)Šiuolaikinių profesijų užuomazgos. Profesinė etika. Profesija ir jos institucija. Atskiros profesijos atstovų veiklos moralinis vertinimas. Elitizmas. Paternalizmas. Susvetimėjimas. Kodeksas. Etikos kodeksas. Skaityti daugiau
Profesinė etika (3)Etika. Moralė ir etika. Profesinės moralės problemos. Profesinės etikos funkcijos. Verslo etika ir darbininkų priimami sprendimai. Vadovų etika. Etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo ar nesutarimo. Įmonių santykiai su vartotojais. Etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje. Skaityti daugiau
Profesinė etika (4)Įvadas. Mikroetikos problemos rekreacijos ir turizmo versle. Tarnybinio demaskavimo (skundimo)problema. Organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo problema. Firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu problema. Įsipareigojimo saugoti firmos paslaptis problema. Organizacijoje dirbančių moterų problemos. Naudingų santykių problema (kyšio problema). Makroetikos problemos rekreacijos ir turizmo versle. Santykiai tarp bendrovių. Santykiai tarp bendrovių ir valstybės. Bendrovių santykiai su vartotojais. Bendrovės santykiai su investuotojais. Bendrovės, vietos bendruomenės ir tautinių mažumų socialinis palaikymas. Bendrovės ir aplinkos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinė etika (7)Įvadas. Visuomenė tarnautojų moralė ir vertybės. Moralės ir etikos ryšys. Visuomenės tarnautojų profesiniai principai ir vertybės. Etika ir jos reikšmė organizacijoje. Etika organizacijoje. Etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo ar nesutarimo. Kasdienio elgesio organizacijoje etiketas. Skaityti daugiau
Profesinė reabilitacija (2)Profesinės reabilitacijos paaiškinimas. Profesinės reabilitacijos tikslas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas. Specialiųjų poreikių nustatymas ir jų tenkinimas. Pensijų mokėjimo tvarka. Profesinės reabilitacijos centrai. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo finansavimas. Naujų profesinės reabilitacijos centrų kūrimas ir egzistuojančiųjų plėtra, aprūpinimas profesinės reabilitacijos priemonėmis ir metodais įvairias negalias turintiems asmenims. Skaityti daugiau
Profesinė rizikaRizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas ir nustatymas. Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinė taktikaAsmens sulaikymo ir patikrinimo taktika. Asmens patikrinimas. I-as pavojingumo laipsnis. II-as pavojingumo laipsnis. 3-čias pavojingumo laipsnis. Skaityti daugiau
Profesinės etikos kodeksasĮvadas. Etikos kodekso samprata. Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Kas nurodoma etikos kodekse. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso sudedamosios dalys. Etikos kodekso funkcijos. Etikos kodeksų nauda. Skaityti daugiau
Profesinės ligosĮvadas. Profesinės ligos ir nelaimingi atsitikimai. Darbų sauga ir sveikatos apsauga. Darbų sauga. Jos reikšmė ir uždaviniai. Darbdavių ir darbuotojų teisės bei pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės ligos ir jų klasifikacijaTikslai. Profesinės ligos ir jų klasifikacija. Profesinės ligos, sukeltos cheminių medžiagų. Profesinės ligos, sukeltos dulkių (aerozolių). Profesinės ligos, sukeltos biologinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos fizikinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos įtampos. Liga. Profesinė patologija. Profesinių ligų nustatymo tvarka. Nedarbingumo dėl profesinių ligų ekspertizė. Ligos ir būklės, kuriomis esant draudžiama dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės ligos ir jų klasifikacija (2)Profesinės ligos ir jų klasifikacija. Profesinės ligos, sukeltos cheminių medžiagų. Profesinės ligos, sukeltos dulkių (aerozolių). Profesinės ligos, sukeltos biologinių veiksnių (profesinės infekcinės ligos). Profesinės ligos, sukeltos fizinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos įtampos. Darbai, susiję su alergizuojančiomis medžiagomis. Kancerogeninės medžiagos. Profesinės ligos nustatymas. Ligos ir būklės, kurioms esant draudžiama dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Skaityti daugiau
Profesinės ligos ir jų saugaProfesinės ligos ir jų klasifikacija. Profesinės ligos, sukeltos cheminių medžiagų. Profesinės ligos, sukeltos dulkių (aerozoliu). Profesinės ligos, sukeltos biologinių veiksnių (profesinės infekcinės ligos). Profesinės ligos, sukeltos fizikinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos įtampos. Pranešimai apie profesinę ligą. Profesinių ligų priežasčių tyrimas. Profesinių ligų nustatymas. Profesinių ligų patvirtinimas. Profesinių ligų registravimas ir apskaita. Skaityti daugiau
Profesinės praktikos ataskaita: AB "Hansabankas"Įvadas. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės veiklą reglamentuojantys norminiai aktai. Įmonės organizacinė struktūra. Finansinė ir buhalterinė tarnybos įmonėje. Banko veiklos vidaus kontrolė. Banko apskaitos politika. Bendrieji informacinių technologijų valdymo principai įmonėje. AB banko "Hansabanko" darbo užmokesčio principai. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose, pavojų identifikavimasĮvadas. Darbo tikslas – aptarti profesinės rizikos vertinimą darbo vietose ir pavojų identifikavimą. Pagrindinės sąvokos. Profesinės rizikos vertinimo tikslai. Įmonės rizikos vertinimo organizavimas. Rizikos identifikavimas. Profesinės rizikos tyrimas. Profesinės rizikos nustatymas. Profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonės. UAB "Šilalės statyba" analizė. Įmonės DSS valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės rizikos vertinimo įmonėje organizavimasĮvadas. Profesinės rizikos vertinimo bendrosios nuostatos. Rizikos vertinimo tikslai. Rizikos vertinimo etapai. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės. Rizikos vertinimo nauda. Priedai (4). Skaityti daugiau
Profesinės sąjungosĮvadas. Profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos įsteigimas; veiklos sustabdymas ar nutraukimas. Juridinio asmens teisių įgijimas. Narių ekonominių ir socialinių teisių gynimas; santykiai su darbdaviais. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės sąjungos Europoje, jų įtaka darbo rinkaiĮvadas. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Profesinių sąjungų privilegijos ir kolektyviniai darbo santykiai. Profesinių sąjungų monopolizmas. Šiandienos profesinės sąjungos Lietuvoje. Profesinės sąjungos Europoje, jų įtaka darbo rinkai. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės sąjungos įtaka darbo rinkaiĮvadas. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Profesinių sąjungų privilegijos ir kolektyviniai darbo santykiai. Profesinių sąjungų monopolizmas. Šiandienos profesinės sąjungos Lietuvoje. Profesinės sąjungos Europoje, jų įtaka darbo rinkai. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės sąjungos steigimo tvarka ir reglamentavimasĮvadas. Lietuvos respublikos Konstitucija – piliečių ir profesinių sąjungų teisinis veiklos garantas. Lietuvos respublikos profesinių sąjungų įstatymas – profesinių sąjungų kūrimosi ir veiklos pagrindas. AB "Pieno žvaigždės" filialo Mažeikių pieninė darbuotojų profesinės sąjungos susikūrimas ir veiklos reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės stomatologijos darbuotojų ligos ir prevencijaĮvadas. Profesiniai sveikatos sutrikimai. Sutrikimų priežastys. Mikrofloros plitimas odontologo darbo metu. Lietuvos gydytojų fizinės ir psichinės sveikatos tyrimai. Fizinės sveikatos tyrimas. Psichinės sveikatos tyrimas. Poveikis aplinkai. Prevencija. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
......