Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lyderiavimas (4)Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderius skiriantys bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo santykis. Lyderiavimo teorija. Lyderio funkcijos. Lyderio įgūdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderiavimas (5)Pagrindinės sąvokos. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo tipai. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Transformacinis lyderiavimas. Basso Transformacinio lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Lyderio ir grupės narių mainų teorija. Lyderio dalyvio modelis. Skaityti daugiau
Lyderiavimas (6)Įvadas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Vadovavimas ir lyderystė. Vadovo ir lyderio skirtumai. Lyderių esminės veiklos ypatybės ir elgesys. Lyderiavimo elgesio skalė. Lyderio elgesys. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderiavimas (7)Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimas asmeninių savybių požiūriu. Lyderiavimas elgsenos požiūriu. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Hersey ir Blanchardo lyderiavimo modelis. Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo lyderiavimo modelis. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lyderiavimas ir lyderiavimo teorijaĮvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Vadovo lyderystės raiška. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderiavimas ir vadovavimasĮvadas. Vadovavimas ir pasitikėjimo kūrimas. Kas yra vadovavimas? Bruožų teorijos. Elgsenos teorijos. Ohajo valstijos tyrimai. Mičigano valstijos universiteto tyrimai. Vadovų tinklelis. Modernizuotos bruožų teorijos. Charizmatinis vadovavimas. Vizijomis grindžiamas vadovavimas. Vadovavimas komandai. Ar vadovavimas visada yra aktualus? Išvados. Skaityti daugiau
Lyderiavimas. Lyderystės vaidmuo verslo organizacijojeĮvadas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Efektyvaus lyderio charakteristika. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Ohajo valstybinio universiteto ir Mičigano universiteto tyrimai. Valdymo tinklelis. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Hersey ir Blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo požiūris į lyderiavimą. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Sprendimo, kada įtraukti pavaldinius, priėmimas. Lyderiavimo teorijos ateitis. Transformacinis, arba charizmatinis lyderiavimas. Basso transformacinio lyderiavimo teorija. House'o charizmatinio lyderiavimo teorija. Iššūkiai lyderiavimo teorijoms. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderiavimo teorijosLyderiavimas. Bruožų lyderiavimo teorija. Situacinė lyderiavimo teorija. Kelio į tikslą lyderiavimo teorija. Sąveikos lyderiavimo teorija. "Idiosinkratinio kredito" modelis. Išvada. Skaityti daugiau
Lyderio ataskaita: UAB "Uklara"Grupės "Uklara" lyderio ataskaita. Įžanga. Pirmoji dalis. UAB "Uklara" esamos strategijos analizė. Užduočių skyrimas UAB "Uklara" veiklos strateginei analizei atlikti. UAB "Uklara" veiklos strateginė analizė. Grupelės darbo apžvalga. Antroji dalis. Išorinės aplinkos analizė ir vertinimas(teoriniai aspektai). Bendrosios aplinkos ir situacijos medienos apdirbimo sektoriuje strateginė analizė. Grupelės darbo apžvalga. Trečia dalis. Strateginis įmonės situacijos vertinimas. Subendrintas strateginis UAB "Uklara" situacijos įvertinimas. Skiriamieji kriterijai. Ketvirta dalis. Strateginis ketinimas (Teoriniai aspektai). UAB "Uklara" strateginio ketinimo išraiška. Svarbiausio strateginio tikslo realizavimo planas. Skaityti daugiau
Lyderio charakteristikaĮvadas. Vadovavimo esmė. Svarbiausios lyderio charakteristikos. Nuostatos, kompetencija ir sugebėjimai. Bendravimas. Problemų sprendimas. Konfliktų valdymas. Derybų menas. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderio įtaka darbo efektyvumui didintiĮvadas. Kas yra lyderystė? Lyderystės samprata ir jos principai. Lyderio funkcijos ir uždaviniai. Vadovavimo stiliai, jų derinamumas. Lyderio įtaka grupės darbo efektyvumui didinti. Lavinimas ir ugdymas. Lyderio svarba. Lyderio problemos. Išvados. PowerPoint pristatymas. (11 skaidrių). Skaityti daugiau
Lyderio sėkmės prielaidos ir problemos organizacijojeĮžanga. Lyderiavimas. Lyderiavimo sąvoka. Lyderystės esmė. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Lyderio sėkmės prielaidos. Lyderiams reikalingas "coaching". Kas trukdo vadovui būti lyderiu ir ugdyti lyderius. Kaip subtiliai daryti įtaką. Veiksmingas vadovavimas - geresni rezultatai. Kaip tapti geriausiu vadovu? Kaip padidinti savo darbo efektyvumą? Kokie turi būti geri lyderiai? Lyderio vadovavimo įgūdžiai. Savęs motyvacija. Darbuotojų motyvacija. Būtinos lyderio ir vadovo savybės. Lyderio sėkmė. Nuoširdumas. Ryžtas. Koncentracija. Asmeninis dalyvavimas. Darbas su žmonėmis. Komunikacija. Tikslo siekimas. Lyderio problemos organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderio vaidmuo organizacijoseĮvadas. Tikslas yra išanalizuoti lyderį ir jo vaidmenį organizacijoje. Lyderio sąvoka. Požiūris į lyderiavimą. Skirtumai tarp lyderio ir vadovo. Lyderio efektyvumas. Lyderiai ir komandos. Lyderio požiūrių sąsaja su organizacijos veiklos kokybe. Biheivioristinis lyderiavimo požiūris. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. P. Hersey ir K.H. Blanchardo situacinis lyderiavimo modelis. F.E. Fiedlerio situacinis lyderiavimo modelis. Charizmatinis lyderis. B.M. Basso charizmatinio lyderio modelis. R. J. House’o charizmatinio lyderio modelis. Kodėl lyderius apleidžia sėkmė. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderis ir organizacijaĮvadas. Lyderio savybės. Lyderio vaidmuo. Lyderio kompetencijos. Lyderio vadovavimo įgūdžiai. Savęs motyvacija. Darbuotojų motyvacija. Lyderių daromos klaidos. Valdžios poreikis. Lyderio ir aukos skirtumai. Lyderystės teorijos. McGregor teorija. Situacinio požiūrio teorija. Lyderystė ir vadovavimas. Lyderio ir vadovo skirtumai. Lyderystės ir vadovavimo suderinamumas. Būtinos lyderio ir vadovo savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderis organizacijojeĮvadas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Lyderiavimo funkcijos ir stiliai. Vadovo įtaka vadovavimui. Valdymo instrumentai. Vadovavimo ir valdymo stiliai. Būtinos vadovo specifinės savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderystė ir vadovavimasVadovavimas. Komandos subūrimas. Vadovavimo teorijos. Personologinės vadovavimo teorijos. Elgesio teorijos. Kognityvinės vadovavimo teorijos. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vadovo asmenybė. Pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Asmeninės savybės. Kaip tapti geru vadovu. Transakcinis vadovavimas. Anketinis tyrimas. Skaityti daugiau
Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijojeĮvadas. Lyderiavimas. Lyderiškumo teorijų apžvalga. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Heresy ir Blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Transformacinis, arba charizmatinis lyderiavimas. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika. Išvados. Klausimai. Skaityti daugiau
Liekamųjų įtempimų kontrolė sūkurinių srovių metoduĮvadas. Medžiagų ir gaminių paviršiaus kietumo nustatymo būdai. Sūkurinių srovių metodo istorija. Liekamųjų įtempimų kontrolė sūkurinių srovių metodu. Sūkurinių srovių įsiskverbimo gylis δ. Sūkurinių srovių keitiklio ekvivalentinė schema. Matavimo prietaiso struktūra. Apibendrinti rezultatai. Plieno gaminių liekamųjų įtempimų kontrolė sūkurinių srovių metodu. Grūdintų gaminių deformacijos atsirandančios apdirbant plieną. Plieno struktūros tyrimas sūkurinių srovių metodu. Atleidimo virsmų kokybinis įvertinimas sūkurinių srovių metodu. Išvados. Skaityti daugiau
LiepaLiepų šeima, liepų gentis. Visi medžiai priskiriami liepų šeimai: Didžialapė liepa – tilia platyphylla, Grakščioji liepa – tilia euchlora, Paprastoji liepa – tilia europaea, Japoninė liepa – tilia japonica, Mažalapė liepa – tilia cordata, Svyruoklinė liepa – tilia petiolaris, Moltkės liepa – tilia moltkei, Amerikinė liepa - tilia americana, Užmirštoji liepa – tilia neglecta, Įvairialapė liepa – tilia heterophylla, Kalninė liepa – tilia monticola, Sidabrinė liepa – tilia tomentosa. Skaityti daugiau
Liepa (2)Smulkialapė liepa. Įvairialapė liepa. Kaukazinė liepa. Mažalapė liepa. Plačialapė liepa. Grakščioji liepa. Ar ilgai žydi liepos? Fizikinės savybės. Lapuočių ir spygliuočių schemos. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
......