Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Kultūrinis parkas – kaip žmogaus rekreacinė aplinkaĮvadas. Parkų kūrimo istorija. Kultūrinis parkas - žmogaus rekreacinė aplinka. Kultūrinis parkas – kaip humaniškos gyvenamosios aplinkos etalonas. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūrinis turizmas Dzūkijos nacionaliniame parkeReziume. Įvadas. Turizmo sąvoka ir objektas. Galimybės. Turizmo plėtra Dzūkijos nacionaliniame parke, edukacinių projektų. Dzūkijos nacionalinis parkas – socialinis, istorinis, kultūrinis, gamtinis turizmo plėtros objektas. Skaityti daugiau
Kultūrinių augalų bendrijosĮvadas. Kultūrinių augalų kilmė. Kultūrinių ir laukinių augalų bendrijų paplitimas. Kultūrinės ir natūralios augalijos ypatybės. Natūralių ir kultūrinių augalų bendrijų struktūra. Bendras supratimas apie augalų bendrijų struktūrą. Natūralių augalų bendrijų struktūros tyrinėjimai. Augalų bendrijos funkcinės struktūros formavimas. Natūralių ir kultūrinių augalų bendrijų savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūrizmo pratimaiĮvadas. Kaip kilnoti svorius. Nugaros raumenų lavinimo pratimai ir jų ypatumai. Krūtinės raumenų lavinimo pratimai ir jų ypatumai. Pečių raumenų lavinimo pratimai ir jų ypatumai. Šlaunies raumenų pratimai ir jų ypatumai. Blauzdų raumenų pratimai ir jų ypatumai. Dvigalvių žastų raumenų pratimai ir jų ypatumai. Pilvo raumenų pratimai ir jų ypatumai. Skaityti daugiau
Kultūros apibrėžimasKultūros apibrėžimas. Visuomenės ir kultūros sąvokos. Kultūros tyrimo reikšmė sociologijoje. Sociologinis kultūros aiškinimas. Svarbiausi kultūros elementai. Kultūros universalijos ir kultūros procesai. Kultūros procesai. Kultūros įvairovė. Požiūriai į kultūros įvairovę. Skaityti daugiau
Kultūros filosofijaĮvadas. Kultūros filosofijos supratimas. Kultūros filosofijos sistema. Kultūra kaip žmogaus kūryba. Kūrybos supratimas. Pradinė kultūra. Totemistinė kultūra. Matriarchatinė kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūros istorija (5)Europos kultūros ypatybės. Antika. Viduramžiai. Epochos apibūdinimas. Bizantijos kultūros bruožai. Renesansas. Baroko epochos pasaulėžiūra. Švietimo epocha.Tautinio atgimimo laikotarpio literatūra. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio architektūra, dailė, teatras. Romantizmas. Renesansas Lietuvoje. Kultūros istorijos objektas. Priešistorė – Europos kultūros ištakos. Baroko epochos kultūros ir meno idėjos, pasaulėžiūra. Baroko epochos menas. Romantizmo epochos kultūros ir meno idėjos. Lietuvos kultūros istorijos periodizacija. Ikikrikščioniškos Lietuvos materialinė ir dvasinė kultūra. Europos viduramžių kultūros plitimas Lietuvoje ir jo ypatybės. Renesanso ir humanizmo idėjų plitimas Lietuvoje. Renesanso laikotarpio architektūra ir menas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Kultūros įtaka sėkmingam bendravimuiIndivido moralinio išsivystymo lygiai. Hedonistinė dora. Egoistinė dora. Pragmatinė dora. Konformistinė dora. Nurodymų dora. Saiko dora. Humaniškumo dora. Darnos dora. Dvasinė dora. Nedorumas. 13 etikos taisyklių. Elitizmas. Paternalizmas. Išpuikimas, susvetimėjimas bei abejingumas. Diskriminacija. Etikos kodeksai. Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Pirmaeiliai etikos kodeksų tikslai. Kas nurodoma etikos kodekse? Etikos kodeksų nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūros įtaka suaugusio žmogaus socializacijaiĮvadas. Socializacijos procesas. Socializacijos tipai. Socializaciją įtakojantys veiksniai. Kultūra. Jos įtaka asmenybės socializacijai. Kultūros apibrėžimas. Kultūros įtaka suaugusio žmogaus socializacijai. Šiuolaikinės kultūros įtaka suaugusio žmogaus socializacijai. Specifiniai šiuolaikinės kultūros bruožai ir jų įtaka žmogaus socializacijai. Interkultūra ir jos įtaka žmogaus socializacijai. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūros kaip specifinio reiškinio esminės charakteristikosĮvadas. Kultūros kaip specifinio reiškinio esminės charakteristikos. Kultūra ir socializacija. Kultūros elementai. Kultūrų vienovė ir įvairovė. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūros paveldo samprata ir struktūraĮvadas. Nūdienė paveldo samprata. Kultūros paveldo struktūra. Nekilnojamojo kultūros paveldo skirstymas. Nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimas. Kultūros paveldo centras. Ministerija. Paveldo apsauga. Skaitmeninio ir skaitmeninio kultūros paveldas. Europos paveldo dienų istorija ir siekiai. Pasaulio paveldo globos procesas. Pasaulio paveldo konvencijos rengimas. Glaudus gamtos ir kultūros ryšys. Pasaulio paveldo sąrašas – pasaulinės vertės objektai. Pasaulio paveldo vietovių atrankos kriterijai. Pasaulio gamtos paveldo vietovių atrankos kriterijai. Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašas. Nematerialaus pasaulio paveldas. Nematerialaus paveldo samprata. Grėsmės nematerialiajam paveldui. Pirmasis ir Antrasis Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų paskelbimai. Pagrindinės sąvokos. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūros sociologijaKultūros sociologija. Kultūros elementai. Socializacija. Skaityti daugiau
Kultūros turinys, kultūros įvairovė ir nepastovumasKultūros samprata. Vertybės ir normos. Kultūrinių vertybių ir normų kaita. Kultūrinė įvairovė. Socialinė kaita. Socialinės kaitos priežastys. Kaita moderniuoju laikotarpiu. Ekonominės įtakos. Politinės įtakos. Kultūrinės įtakos. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūros vadybininko darbo funkcijos pramogų ir laisvalaikio centreĮvadas. Kultūros vadybos ypatumai. Kultūros vadybos samprata, aprėptis. Kultūros centro vadybininko profesijos ypatumai. Kultūros vadybininko ir kultūros centro darbuotojų bendravimas – tai funkcija, užtikrinanti sėkmingą kultūros centro veiklą. Kultūros centro veiklos ypatumai. Kultūros centro funkcijos. Kultūros centro pagrindinės funkcijos. Kultūros centro finansavimas, rėmėjų ieškojimas. Kultūros centro funkcijų realizavimo galimybės bendruomenėje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Kultūrų įvairovėKultūros samprata. Vertybės ir normos. Kultūrinių vertybių ir normų kaita. Kultūrinė įvairovė. Socialinė kaita. Socialinės kaitos priežastys. Kaita moderniuoju laikotarpiu. Ekonominės įtakos. Politinės įtakos. Kultūrinės įtakos. Išvados. Skaityti daugiau
Kumbso reakcijaKumbso (Coombs) reakcija. Įvadas. Kumbso reakcija. Tiesioginė Kumbso reakcija. Netiesioginė Kumbso reakcija. Išvados. Skaityti daugiau
Kunigaikštis GediminasGedimino jaunystė. Gedimino šeima. Gediminas – Lietuvos submonarchas (1305 – 13015 m.). Gediminas ir vakarai. Gedimino įsigalėjimas Lietuvoje. Pirmieji mūšiai su kryžiuočiais (1316 – 1322m.). 1323 – 1324 m. Gedimino planas Lietuvos politinei blokadai pralaužti. Gedimino Lietuva politinės izoliacijos metais (1328 – 1341). Naujas Gedimino ketinimas krikštytis (1341 m.). Gedimino Rytų politika. Išvados. Skaityti daugiau
Kūno grožio suvokimas paauglystėjeKūno vaizdo samprata. Kūno vaizdo raidos ypatumai paauglystėje. Sociokultūriniai faktoriai, įtakojantys kūno vaizdo formavimąsi paauglystėje. Kūno vaizdo ryšys su paauglių savęs vertinimu ir nepasitenkinimu kūnu. Fizinio grožio samprata ir kriterijai. Fizinio grožio ir išvaizdos svarba paauglystėje. Kūno svorio ryšys su fiziniu grožiu. Paauglių moteriško ir vyriško grožio idealai. Kultūriniai fizinio grožio idealai. Skaityti daugiau
Kūno ir dvasios santykio problemos aktualumas šiandienTikslas: supažindinti su kūno ir dvasios sąvokom,jų aktualumu ankstesniais laikais ir šiandien. Uždaviniai. Kūnas ir dvasia. Platonas. Siela. Sielos ir kūno sąsajos. Aristotelis. Šiandieninis pasaulis. Santrauka. Žodynėlis. Priedas. Skaityti daugiau
Kūno judesių kalbaĮvadas. Mimikos reakcijos. Kūno judesiai. Keturios zonos. Išvados. Skaityti daugiau
......