Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įstatymų žinojimo reikšmėĮvadas. Dėstomoji dalis. Pagrindiniai darbo įstatymų žinių šaltiniai. Darbo įstatymų žinių reikšmė ir dėl žinių stokos kylančios problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Isterinė asmenybėĮvadas. Isterinė asmenybė. Isterija. Konstitucinis isteroidinis žmogaus tipas. Skaityti daugiau
Isteroidinis charakterio nukrypimasĮvadas. Esminiai akcentuacijų bruožai, priežastys ir tipai. Akcentuacijos sąvokos apibrėžimas. Charakterio nukrypimų priežastys. Akcentuacijų tipai. Isteroidinis charakterio nukrypimas. Isteroidinio charakterio pagrindiniai bruožai. Isteroidinio charakterio nukrypimo vaidmuo asmens teisės pažeidimų etiologijoje. Isteroidiškų vaikų tėvų charakteristika ir tarpusavio santykiai. Isteroidinio tipo konsultavimas ir darbas su juo. Išvados. Skaityti daugiau
Istoricizmo doktrinosĮvadas. Antinatūralistinės istoricizmo doktrinos. Apibendrinimas. Eksperimentas. Naujumas. Sudėtingumas. Numatymo netikslumas. Objektyvumas ir vertinimas. Holizmas. Intuityvumas ir vertinimas. Kiekybiniai metodai. Esencializmas ir nominalizmas. Pronatūralistinės istorizmo doktrinos. Lyginimas su astronomija. Ilgalaikės ir plačios prognozės. Stebėjimų pamatas. Socialinė dinamika. Istorijos dėsniai. Istorinė pranašystė ir visuomeninė inžinerija. Istorinės raidos teorija. Visuomenės pokyčių interpretavimas ir planavimas. Skaityti daugiau
Istoricizmo skurdas K.R. Poperio filosofijojeĮvadas. Antinatūralistinės istoricizmo doktrinos. Apibendrinimas. Eksperimentas. Naujumas. Sudėtingumas. Numatymo netikslumas. Objektyvumas ir vertinimas. Holizmas. Intuityvus suvokimas. Kiekybiniai metodai. Esencializmas ir nominalizmas. Skaityti daugiau
Istorijos mokytojas tarybinėje publicistikojeĮvadas. Istorijos samprata ir funkcija tarybinėje publicistikoje. Istorijos mokytojas tarybinėje publicistikoje. Tarybinis istorijos mokytojas – kraštotyrininkas ir entuziastas. Istorijos mokytojų portretai tarybinėje publicistikoje. Julijona Stakaitienė. Genovaitė Putinaitė. Liudmila Kazlauskienė. Eugenija Vaitiekūnienė. Išvados. Skaityti daugiau
Istorijos mokslas Vilniaus universitete (VU) XIX amžiujeIstorijos mokslas Vilniaus universitete (VU) XIX amžiuje: J. Lelevelio istorijos samprata. Įvadas. J. Lelevelis. J. Lelevelio teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Istorinė biografijaĮvadas. Istorinė biografija. Mokslinė biografija. Mokslinė-populiarioji biografija. Mokslinė-meninė biografija. Romanizuota biografija. Išvados. Skaityti daugiau
Istorinė ekonomikos apibrėžimų kaitaĮvadas. Ekonomikos mokslo formavimasis iki XVIII amžiaus. Ekonomikos apibrėžimas XVIII – XIX amžiuje. Ekonomikos apibrėžimas XX amžiuje. Šiuolaikinis ekonomikos apibrėžimas. Išvados. Skaityti daugiau
Istorinė ekonomikos apibrėžimų kaita (2)Įvadas. Ekonomikos priešistorė. Ekonomikos mokslo gimimas. Šiuolaikinė ekonomikos samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Istorinė kolektyvinių darbo santykių reglamentavimo užsienio valstybėse ir Lietuvoje apžvalgaĮvadas. Kolektyvinių darbo santykių užuomazga. Istorinė kolektyvinių darbo santykių reglamentavimo raida užsienio šalyse. Bendra apžvalga. Socialinė partnerystė. Darbuotojų ir darbdavių atstovai. Profesinės sąjungos. Darbdavių organizacijos. Kolektyvinės sutartys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo santykių reguliavimo raida Lietuvoje. Kolektyvinių darbo santykių reglamentavimas iki Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo. Kolektyvinės sutartys ir kolektyviniai ginčai. Kolektyvinių darbo santykių reguliavimas nuo Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo iki naujojo Lietuvos respublikos darbo kodekso priėmimo. Socialinė partnerystė. Kolektyvinės sutartys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo santykių reguliavimas pagal dabartinį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. Socialinė partnerystė. Kolektyvinės sutartys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo ginčų reguliavimo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Istorinė Lietuvos ūkio raida ir šiuolaikinio rinkos ūkio susiformavimasĮvadas. Lietuvos ekonominės minties formavimasis. Lietuvos ūkio ekonominė ir socialinė raida. Lietuvos ūkis XIX – XX amžių sandūroje. Lietuvos ūkis 1918–1940 m. Lietuvos ekonomika pokario okupacijos metais. Lietuvos ekonomika nuo 1990 m. Ekonominės problemos atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Šiuolaikinio rinkos ūkio formavimasis. Lietuvos ekonomikos plėtros dabartinės problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Istorinės epochos ir kultūraĮvadas. Priešistorė. Priešistorės Europos regionai. Žmogus ir priešistorė. Akmens amžius. Bronzos amžius. Geležies amžius. Senovė. Senovės Graikija. Senovės Roma. Viduramžiai. Renesansas. Išvados. Skaityti daugiau
Istoriniai laisvalaikio užsiėmimų, kelionių ir turizmo raidos etapaiĮvadas. Tikslas – Ištirti istorinius laisvalaikio užsiėmimų, kelionių ir turizmo raidos etapus. Turizmo raidos periodizacija. Turizmo priešistorė - atsiradimas ir raida iki XIX amžiaus. XIX amžiaus turizmas. Turizmas 1917 – 1990 metais. Šių laikų raidos etаpas. Išvados. Skaityti daugiau
Istorinis atmosferos globalių cirkuliacijos modelių (AGCM) vystymasis iki 1985 metųĮvadas. Skaitmeninės orų prognozės ir GCM. Priešistorė (iki 1955 metų). GCM kūrimas (1955-1965 metai). Pirmieji GCM. GFDL. UCLA. Livermore. NCAR. GCM plitimas (1965-1975 m.). GCM branda (1975-1985 m.). Skaityti daugiau
Istorinis humoras dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Respublika"Įvadas. Darbo tikslas – palyginti 2 pagrindinius Lietuvos dienraščius "Lietuvos Rytą" ir "Respubliką" istorinio humoro aspektu, apimant trijų mėnesių laikotarpį (2006 metų sausio pradžia – 2006 metų kovo pabaiga). Humoras straipsniuose. Humoras antraštėse. Humoras karikatūrose. Išvados. Skaityti daugiau
Iš žodžių kilmėsKodėl keičiasi žodžiai? Kaip atsirado žodis mokinys? Kaip atsirado mūsų kalboje žodis cukrus? Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Išankstinė tyrimo objekto sisteminė analizėRespondento darbinė veikla kaip socialinių pokyčių šaltinis. Socialinio mobilumo faktoriai. Papildomi faktoriai - mediko - demografinės charakteristikos. Gyventojų senėjimas - demografinio perėjimo išdava. Dėl ko jaudinasi senstančios visuomenės? Lietuvos gyventojų retrospektyva. Lietuvos gyventojų senatvės lygis kitų šalių patyrimo kontekste. Skaityti daugiau
Išgyvenimas ekstremaliomis situacijomisĮvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Ekstremalios situacijos klasifikuojamos. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis principai. Kai trūksta maisto ir vandens. SPI (Socialinės pedagogikos instituto) studentų išgyvenimas Aukštadvaryje. Ekstremalios situacijos socialinio pedagogo darbe. Konsultavimas ypatingais atvejais. Komandos telkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Išimamų plokštelinių protezų kompleksinis kokybės įvertinimasĮvadas. Vaškinės protezo konstrukcijos patikrinimas. Sąkandžio aukščio ir okliuzijos įvertinimas. Estetinis protezo įvertinimas. Fonetikos įvertinimas ir dantų protezų korekcija. Galutinis protezų įvertinimas, pritaikymas burnoje ir atidavimas. Protezo stabilumo ir sąkandžio įvertinimas. Plokštelinio protezo pagrindo ribos. Išvados. Skaityti daugiau
......