Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Etikos įtaka versle priimamiems sprendimamsĮvadas. Etikos įtaka versle priimamiems sprendimams. Nelegalus apgyvendinimo paslaugų teikimas rekreacijos ir turizmo versle. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos kilmėĮvadas. Etikos samprata. Pagrindinės etikos problemos. Etikos raida pagal Imanuelį Kantą. Pagrindinės etines sąvokos. Etikos apibrėžimas. Būti vertam laimės. Kategorinis imperatyvas. Malonumas – nemalonumas. Moralumas. Valia, valios laisvė. Autonomija. Praktinis tikslingumas. Aukščiausiasis gėris. Etikos didaktika. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos kodeksai (3)Įvadas. Elgesio kodeksų paskirtis. Elgesio kodeksų tikslai. Elgesio kodeksų forma, jų sisteminimo lygis ir turinys. Kodeksų forma. Kodeksų sisteminimo lygis. Kodeksų turinys. Elgesio kodeksų trūkumai ir privalumai. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos kodeksai (4)Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Etikos kodekso struktūra. Kodekso sudedamosios dalys. Organizacijos elgesio kodekso struktūra. Etikos kodekso funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos kodeksai (6)Įvadas. Etikos kodeksų paskirtis, tikslai ir funkcijos. Kodeksų forma ir turinys. Etikos kodekso struktūra ir jo sudarymas. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Kodeksų privalumai ir trūkumai, jų svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos kodeksasSantykiai su vadovybe. Darbuotojai. Bendrovės darbuotojų elgesys ne darbo metu. Dalyvavimas. Interesų konfliktai. Politikos ir procedūros. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos, kyšiai. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su bendruomene. Viešieji santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovasĮvadas. Etikos kodekso samprata. Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas. Etikos kodeksų paskirtis, funkcijos ir tikslai. Kodeksų forma ir turinys. Etikos kodekso struktūra ir jos sudarymas. Etikos kodeksų pranašumai ir trūkumai. Verslininko profesinė etika ir etikos kodeksas. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos kodeksas (2)Etikos kodeksai. Etikos institucionalizavimo samprata. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso funkcijos. Supažindinimas su etikos kodeksu. Skaityti daugiau
Etikos kodeksas (3)Įvadas. Etikos kodekso samprata. Moralės reikalavimų ir etikos kodekso sąsajos. Profesinių vertybių apibrėžtinumas etikos kodekse. Teisiniai draudimai ir etikos kodeksas. Etikos kodekso įgyvendinimo galimybės, privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Etikos kodeksas: viešbutis "Svečių namai"Etikos kodeksas. Etikos kodekso tikslai. Viešbutis "Svečių namai" šiuo kodeksu siekia. Darbuotojas laikosi etikos kodekso nuostatų, jei... Viešbučio darbuotojų etikos kodeksas. Skaityti daugiau
Etikos kodekso metodologija, struktūra ir realaus veiksmingumo sąlygosEtikos kodeksų paskirtis, tikslai, funkcijos. Kodeksų forma ir turinys. Etikos kodekso struktūra ir jo sudarymas. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Etikos kodeksų pranašumai ir trūkumai. Etinių kodeksų universalizavimo galimybės ir kryptys. Skaityti daugiau
Etikos kodekso struktūra ir funkcijosĮvadas. Etikos kodekso struktūra. Pratarmė. 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos. 2 straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. 3 straipsnis. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais bei kitais specialistais. 4 straipsnis. Socialinio darbuotojo ir darbdavio santykiai. 5 straipsnis. Socialinio darbuotojo santykis su savo profesija. 6 straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė pareiga visuomenei. Etikos kodekso funkcijos. Pirmaeilės etikos kodeksų funkcijos. Antraeilės etikos kodeksų funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos normų formavimas įmonėseĮvadas. Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Santykiai su darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais, saugumas. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir vešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės kodeksą. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos prasmė – žmonių bendravimo menasĮvadas. Pagrindiniai elgesio su žmonėmis principai. Žmogiškoji prigimtis. Troškimas pasijusti reikšmingu. Žmogaus norai. Jei nori tapti mėgiamu žmogumi. Domėjimasis kitais žmonėmis. Šypsenos stebuklai. Žmogaus vardo reikšmė. Išklausymo paslaptis. Kelias į žmogaus širdį. Kad patiktum žmonėms iš karto. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos problemos ir jų sprendimasĮvadas. Etikos problemos. Universalu ir konkretu. Principų ir būtinybės santykis. Elgsenos moralumas. Tik šį kartą. Viešieji ir savi interesai. Etika ir savi interesai. Autonomijos sritis. Įstatymo viršenybė. Įprastas dalykas. Etiško sprendimo esmė. Etiško sprendimo modeliai. Interviu. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos problemos ir jų sprendimas (2)Praktinis darbas. Įvadas. Etikos problemos sąvoka. Etikos problemos. Apgavystė. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Korupcija. Reakcijos į etikos problemas. Etikos problemos analizė. Tyrimo analizė. Išvados. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Etikos problemos mano darbovietėjeĮvadas. Vadovų elgesys su pavaldiniais. Etikos problemos. Piktnaudžiavimas valdžia. Verslo valdymo kultūra ir etika. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos problemos viešajame administravimeĮvadas. Viešojo administravimo etika ir jos raida. Etikos svarba viešajame administravime. Etikos infrastruktūra. Etikos problemos viešajame administravime. Etikos problemos sąvoka. Apgavystė ir melas. Korupcija, dovanos. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Reakcija į etikos problemas. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos problemos viešajame administravime (2)Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti etikos problemas viešajame administravime. Etikos problemos viešajame administravime. Etikos problemos sąvoka. Apgavystė. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Korupcija. Išvados. Skaityti daugiau
Etikos reikalavimai kultūrinei institucijaiProfesinės dorovės specifika, etikos objektas, autoritetas, darbo etika, pavardės, titulai ir kreipiniai, tarnybiniai susitikimai, darbo drabužiai. Skaityti daugiau
......