Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Ekonomikos stabilumasNacionalinis produktas (NP). Nacionalinės pajamos. Galutinis produktas. Tarpinis produktas arba tarpinė prekė. Pridėtinė (pridėtoji) vertė. Asmeninio (namų ūkio) vartojimo išlaidos. Vyriausybės išlaidos prekių bei paslaugų pirkimui. Vyriausybės transferiniai mokėjimai. Privatūs transferiniai mokėjimai. Investicijos. Investavimas. Bendrosios individualios (privačios) vidaus investicijos. Atstatomosios investicijos. Grynosios individualios (privačios) vidaus, arba neto, investicijos. Eksportas. Importas. Gamybiniai pajėgumai. Ekonominis augimas. Ekonomikos rodiklis. Ekonominis (verslo, ūkinės veiklos) ciklas. Kas sąlygoja ir sukelia ekonomikos ciklinius svyravimus? Ekonomikos stabilizavimo politika. Trys svarbiausi valstybės ekonominės politikos tikslai. Kokie yra ekonomikos augimo pranašumai? Skaityti daugiau
Ekonomikos studijų ypatumai Vokietijos universitetuoseĮvadas. Vokietijos aukštojo mokslo ištakos. Aukštojo mokslo reforma. Studijų kryptys. Studijų formos. Studijų kryptys ir baigimo galimybės. Terminų žodynėlis. Mokslo įstaigos ir struktūros. Lietuviai Vokietijoje. Nuo ko pradėti. Kiek kainuoja studijos ir pragyvenimas Vokietijoje. Lietuvos ir Vokietijos aukštojo mokslo sistemų palyginimas. Priedas (1). Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Ekonomikos studijų programos VokietijojeĮvadas. Aukštasis mokslas Vokietijoje. Aukštojo mokslo šaknys. Aukštojo mokslo struktūra. Apgyvendinimas ir išlaidos. Priėmimas į aukštąsias mokyklas. Ekonomikos studijos Vokietijoje. Ekonomikos studijų programos. Vokietijos ir Lietuvos ekonomikos studijų programų palyginimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Ekonomikos teorija (2)Įvadas. Ekonomikos politikos tikslai. Darbo rinka ir jos specifiniai bruožai. Tobula konkurencija darbo rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo užmokestis ir jo diferenciacijos veiksniai. Tobulos konkurencijos rinka ir jos svarbiausi bruožai. Nacionalinio ūkio ekonominiai vienetai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Valiutų kursas. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorija ir ekonominė politikaĮvadas. Ekonomikos teorija. Mikroekonomika ir makroekonomika. Modelis ir jo sudarymas. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomika. Formavimosi etapai. Pozityviosios ir normatyviosios ekonomikos taikymas praktikoje. Ekonominė politika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Ekonomikos tikslų siekimo priemonės. Ekonominės politikos efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorija, dėsniaiĮvadas. Ekonomikos teorija, dėsniai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos politika. Ekonomikos ir politikos sąveika. Ekonomikos prognozės, tikslai. Išvada. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės kategorijos. Rinka ir jos funkcijosĮvadas. Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės kategorijos. Rinka. Rinkos funkcijos. Rinkų formos. Ekonominės veiklos apytaka. Paklausa ir pasiūla. Valstybė ir rinkos ekonomika. Rinkos ribotumas. Monopolija. Išorės efektai. Lietuvos statistiniai duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorijos raidaĮvadas. Ekonomikos teorijos raida. Normuojančioji ir pozityvioji ekonomika. Ekonomikos racionalumas ir teorija. Ekonomikos idėjos (vyriausybės vaidmuo). Marksizmas ir marksistinė ekonomika. Ekonominės sistemos ir jų tikslai. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Rinka ir jos funkcijos ekonomikoje. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorijos raida ir žymiausi jos atstovaiĮvadas. Ekonomikos teorijos raida ir žymiausi jos atstovai. Klasikinė ir kitos svarbiausios šiuolaikinės ekonomikos teorijos. Pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir metodologija. Lietuvos ekonomikos raida ir jos atstovai. Skaityti daugiau
Ekonomikos tikslai ir pagrindaiĮžanga. Ekonomikos istorija. Ekonomikos raida ir pagrindai. Ekonomikos tikslai. Hipotezės ir išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos tyrimo objektas bei būtinybė studijuoti ekonomikąĮvadas. Ekonomikos tyrimo objektai. Gamybos veiksniai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Būtinybė studijuoti ekonomiką. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos tyrimo objektas ir metodaiĮvadas. Ekonomikos tyrimo objektas ir metodas. Ekonomikos samprata. Ekonomikos modeliai, metodai. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomika. Tobula ir netobula konkurencija. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos valdymasĮvadas. Ekonomikos valdymas. Ekonomikos valdymo teorijos. Ekonomikos augimo veiksniai. Ekonomikos valdymo teorijos. Ekonomikos augimo veiksniai. Nacionalinis produktas, šalies mokėjimų balansas, nedarbas ir kiti ekonominiai rodykliai. Ekonominiai rodikliai. Nacionalinis produktas. Bendrasis nacionalinis produktas BNP. Kitos nacionalinio produkto formos. Šalies mokėjimų balansas. Nedarbas. Infliacija-defliacija – priežasčių-pasekmių analizė. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Nedidelės infliacijos teigiami padariniai yra. Valiutos vertės ypatybės: stipri – silpna valiuta. Devalvacija. Valiutos vertės ypatybės: stipri – silpna valiuta. Devalvacija. Išvados. Skaityti daugiau
EkonomiksasEkonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Ekonomiksas. Gamta, visuomenė, ekonomika. Ūkinė veikla – ekonomikso objektas. Ekonomikso dalykas. Ekonomikso dėsniai. Ekonomikso metodai. Ekonomikso metodologija. Ekonomikso metodai (tyrimo technikos). Makroekonomika. Makroekonomika tiria. Makroekonomika įgalina suvokti. Makroekonomikos politika. Makroekonomikos tikslai. Mikroekonomika. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė - socialinė pažanga XIX amžiuje. Naujų technologijų iškilimasĮvadas. Pramoninio perversmo prielaidos. Anglija - pagrindinė pokyčių pradininkė. Visuomenės vaidmuo pramonės perversmo procese Modernizacijos procesai. Antrasis pramonės perversmo etapas – išradimų gausybė. Pramonės revoliucijos pasekmės. Industrializacijos padariniai miestų infrastruktūrai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė integracija ir veiksniai skatinantys jos plėtrąĮvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti ir pristatyti ekonominės integracijos formas, pagrindinius jų bruožus ir pagrindinius veiksnius skatinančius jos plėtrą. Integracijos proceso samprata ir formos. Ekonominės integracijos sąvoka. Kaip vyksta ekonominė integracija pasaulyje? Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominės integracijos pasekmės. Integracijos poveikio analizės metodai. Verslo apklausos. Reguliuojančio teisės akto poveikio vertinimai Sektoriniai vertinimai. Fiskalinių kaštų ir naudos vertinimai. Makroekonominiai vertinimai. Veiksniai skatinantys ekonominę integraciją. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS)Euro įvedimas. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Konvergencijos kriterijai Europos Sąjungos (ES) valstybėms. Narėms, norinčioms įsivesti eurą. Euro įvedimo įtaka rinkai. Lietuva ir euras. Euro įtaka įvairioms darbo sritims. Apskaita ir atskaitomybė. Finansai ir investicijos. Bankinės operacijos. Kainodara ir rinkodara. Programinė įranga. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) (2)Įvadas. Ekonominė politika. Euro zona. Institucinis pagrindas EPS funkcionavimui. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko institucijos. Europos centrinių bankų sistema. Ekonominė ir valiutų sąjunga. Europos pinigų sistema. Kelias į ekonominę pinigų sąjungą. Euro sistema. Ekonominė integracija. Europos Sąjungos (ES) ekonominės ir pinigų politikos derinimo procesas, kurio galutinis tikslas - bendrų pinigų įvedimas. Euras – bendra europiečių valiuta. Euro banknotai ir monetos. Konvergencijos kriterijai. Vyriausybės nutarimas "Dėl prisijungimo prie valiutos kurso mechanizmo II". Dalyvavimo Europos pinigų sąjungoje įtaka Lietuvai. Lietuvos bankas. Lito susiejimas su euru Lietuvoje. Euro įvedimas – didžiulis poveikis Lietuvos ekonomikai. Įgyvendinimas ir perspektyva. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) (3)Ekonominė integracija Europos Sąjungoje (ES). Ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimosi prielaidos. Ekonominė politika - bendras rūpestis. Sudėtingas turinio apibrėžimas. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) susikūrimas. Ekonominės politikos koordinavimas. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) pasekmės. Skaityti daugiau
Ekonominė kontrolė tarpukario LietuvojeĮvadas. Valstybės kontrolės istorija. Valstybės kontrolės įkūrimas. Valstybės kontrolę reglamentuojantys įstatymai. Valstybės vykdoma kontrolė. Valstybės kontrolės institucija. Valstybės kontrolės taryba. Valstybės kontrolės formos ir normos. Revizijų tipai. Kontrolės rezultatų pateikimas. Apyskaitinių įmonių ir įstaigų veiklos kontrolė. Valstybės kontrolės darbuotojų įgaliojimai bei teisės. Kitų kontrolės institucijų veikla. Ekonominė kontrolė po 1940 metų liepos 10 dienos. Išvados. Schemos ir lentelės. Skaityti daugiau
......