Šperos.lt > Laboratoriniai darbai
Laboratoriniai darbai

(3718 darbai)

"Maple" naudojimas sprendžiant tiesinių lygčių sistemasMatematikos algebros paketo "Maple" panaudojimas sprendžiant tiesinių lygčių sistemas. Išspręsti matricą Gauso metodu. Išspręsti matricą pasinaudojant Kramerio formule. Išspręsti matricą atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas: Tiesinės algebros paketo iškvietimas. Matricos įvedimas ir išraiška. Iš pateiktų elementų suformavome matricą B. Matricai X1 priskyrėme jos elementus. Prie matricos A prijungę matricą B gavome matricą L. Gauso metodas. Grįžtame prie koeficientų matricos. Gavome lygčių sistemą. Išsprendžiame lygčių sistemą. Gauname lygčių sistemos sprendimo atsakymus. Kramerio formulė. Matricos determinanto skaičiavimas. Suformuojame matricą. Gauname sprendimo atsakymus. Atvirkštinės matricos metodas. Randame matricos A atvirkštinę matricą. Randame XS sprendinį. Ištriname 2 eilutę ir 3 stulpelį ir randame determinantą. Randame sprendinius. Skaityti daugiau
1-[ (4-nitrofenil)azo]-2-naftalenolis (Na druska)Darbo tikslas. Aparatūra. Reagentai. Darbo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
12 chemijos laboratorinių darbųFizikinių vandens savybių nustatymas. Vandens ph nustatymas. Dirvožemio reakcijos (ph) nustatymas. Kokybinis neorganinių junginių nustatymas. Kokybinis organinių junginių nustatymas. Geležies koncentracijos nustatymas vandenyje ekspres metodu. Titrimetrinė tirpalų analizė. Sausos liekanos nustatymas. Suspenduotų medžiagų kiekio nustatymas. Dirvožemio bendro poringumo ir poringumo koeficiento nustatymas įsotinimo būdu. Vandens kiečio nustatymas. Vandens minkštinimo tyrimas. Skaityti daugiau
13 fizikos laboratorinių darbųFizikos laboratoriniai darbai. Laidininkų varžos ir jų metalo specifinės varžos nustatymas. Dviejų taškinių krūvių elektrostatinio lauko tyrimas. Difrakcinė gardelė. I rūšies vandens – garų fazinio virsmo tyrimas. Žiedo inercijos momento nustatymas. Idealiųjų dujų šiluminio santykio nustatymas. Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas. Priverstinių elektromagnetinių svyravimų tyrimas. Žemės magnetinio lauko stiprumo horizontaliosios komponentės nustatymas. Transformatoriaus tyrimas. Žemės gravitacijos lauko tyrimas matematine svyruokle. Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui. Dviejų taškinių krūvių elektrostatinio lauko tyrimas. Skaityti daugiau
135 fizikos laboratoriniai darbai135 fizikos laboratorinių darbų rinkinys. 135 fizikos laboratoriniai darbai. Tiesinė difrakcinė gardelė (7). Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (11). Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas (12). Kokybinė spektrinė analizė (8). Lazerio spindulių difrakcija (21). Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas (10). Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas (3). Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas (2). Elektrono specifinio krūvio nustatymas (Tomsono būdu). Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas (12). Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas. Einšteino lygties patikrinimas. Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas (3). Fotocelė. Gama spindulių absorbcija. Niutono žiedai (7). Holo reiškinio tyrimas (2). Išorinio foto efekto dėsningumų nagrinėjimas (3). Tirpalo koncentracijos nustatymas refraktometru (5). Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (3). Skaityti daugiau
14 fizikos laboratorinių darbųFizikos laboratoriniai darbai. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Garso greičio matavimas Kundto metodu. Žiedo inercijos momento matavimas. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Skaityti daugiau
17 fizikos laboratorinių darbųMedžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Žiedo inercijos momento matavimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Priverstinių svyravimų tyrimas. Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Garso greičio matavimas interferenciniu metodu. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Laidininko specifinės varžos matavimas. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Skaityti daugiau
17 fizikos laboratorinių darbų (2)Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Žiedo inercijos momento matavimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Priverstinių svyravimų tyrimas. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Laidininko specifinės varžos matavimas. Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas. Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Skaityti daugiau
20 fizikos laboratorinių darbų20 darbų. Laidininko specifinės varžos matavimas (2). Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (2). Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Žiedo inercijos momento matavimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (2). Priverstinių svyravimų tyrimas. Kūno laisvojo kritimo pagreičio pagreičio nustatymas apverčiamąją ir matematine svyruokle. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (2). Dujų molinių šilumų santykio Cp/Cv matavimas. Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (2). Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Rezistorių varžos matavimas Vilstono tilteliu. Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Skaityti daugiau
20ct monetos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas1 laboratorinis darbas. Tikslas: nustatyti monetos tankį ir matavimo paklaidas. Priemonės. Darbo metodika. Pagrindinių skaičiavimų rezultatai. Bandymų duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
25 fizikos laboratoriniai darbaiPuslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas. Radioaktyviojo beta spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Puslaidininkinių integrinių grandynų gamybos procesų modeliavimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas. Elektroninio oscilografo tyrimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas. Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Garso greičio matavimas Kundto metodu. Šviesos bangos ilgio ir plyšio pločio nustatymas. Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Elektroninio oscilografo tyrimas. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Žemės magnetinio lauko tyrimas. Elektroninio oscilografo tyrimas. Elektroninio oscilografo tyrimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Skaityti daugiau
26 fizikos laboratorinai darbaiElektronų judėjimo tyrimas Bušo metodu (2), Elektrostatinio lauko tyrimas, Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas, fotocelė, fotosrovės stiprumas, Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme, Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (2), Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (3), Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (4), Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (5), Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas, Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas (2), Spinduliavimo energijos tankio priklausomybė nuo paviršiaus temperatūros, Šiluminis spinduliavimas, [gamma] spindulių silpimo medžiagoje tyrimas, Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas, Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas, Tunelinio reiškinio p-n sandūroje tyrimas. Skaityti daugiau
26 fizikos laboratoriniai darbai (2)Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Žiedo inercijos momento matavimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Priverstinių svyravimų tyrimas. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle. Garso greičio matavimas interferenciniu. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Laidininko specifinės varžos matavimas. Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas. Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas. Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle Skaityti daugiau
3 chemijos laboratoriniai darbaiLaboratorinių darbų technika. Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas. Įvairių druskų hidrolizė. Skaityti daugiau
3 fizikos laboratoriniai darbaiLaidininkų varžos ir jų metalo specifinės varžos nustatymas. Metalo šlyties modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimų. Žiedo inercijos momento nustatymas. Skaityti daugiau
3 fizikos laboratoriniai darbai (2)Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Išvados. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Išvados. Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąja svyruokle. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
3 fizikos laboratoriniai darbai (3)Feromagnetiko histerizės kilpos tyrimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Skaityti daugiau
3 fizikos laboratoriniai darbai (4)Laidininkų savybių tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su plačiausiai paplitusiais metaliniais laidininkais (grynaisiais metalais ir lydiniais), ištirti jų varžos temperatūrines priklausomybes bei nustatyti varžos temperatūrinius koeficientus. Darbo eiga. Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas. Darbo tikslas. Ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetėjimo kreives. Dielektrikai. Darbo tikslas. Išmatavus 5 dielektrikų (fluoroplasto, segneto keramikos, žėručio, lavsano, popieriaus) varžų ir talpų priklausomybę nuo temperatūros, apskaičiuoti bendro nuostolių kampo tangentą (tgδ), dielektrinių nuostolių galią (P). Išvados. Skaityti daugiau
3 fizikos laboratoriniai darbai (5)Feromagnetinių medžiagų įmagnetinimo kreivės ir histerezės kilpos tyrimas. Darbo tikslas: Susipažinti su feromagnetizmu ir ištirti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo įmagnetinančiojo magnetinio lauko stiprio. Darbo schema. Darbo užduotis. Darbo eiga. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Darbo tikslas: Išanalizuoti spindulių eigą ir atvaizdų susidarymą glaudžiamuosiuose ir sklaidomuosiuose lęšiuose. Darbo užduotis: Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius. Darbo schema. Darbo eiga. Sklaidomojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Darbo eiga. Skysčio lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Darbo tikslas: Išnagrinėti visišką vidaus atspindį ir jo panaudojimą lūžio rodiklių matavimui. Darbo užduotis: Susipažinti su refraktometro veikimo principu ir išmatuoti įvairių skysčių lūžių rodiklius. Elektrono specifinio krūvio nustatymas. Darbo tikslas: Išanalizuoti elektringų dalelių judėjimą elektriniuose ir magnetiniuose laukuose ir išmatuoti elektrono specifinį (savitąjį) krūvį. Darbo užduotis. Nustatyti elektrono specifinį krūvį. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga. Skaityti daugiau
3-5 metų vaiko motoriniai įgūdžiaiTiriamasis darbas apie 3-5 metų vaiko motorinius įgūdžius. Tiriamasis. Tyrimo vieta. Tyrimo laikas. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
...