Šperos.lt > Analizės
Analizės

(1605 darbai)

"Ars" kūrybinių idėjų atspindys A. Gudaičio paveiksle "Natiurmortas"Istorinis – meninis kontekstas. A. Gudaičio paveikslo "Natiurmortas" analizė. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (15)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (3)Planas: Įžanga. Dvi romano vaizdavimo plotmės. Dėstymas. Sakmiškas paslaptingumas, dainiškasis tyrumas, jausmų tikrumas. Velnio pasaulis: Pinčuko buveinė, išvaizda, pavidalai; Pinčuko galios; Santykiai su žmonių pasauliu; Pinčuko kerštas – nuoskaudos, meilės ar prigimties išdava? Etnografiniai romano vaizdai. Tautosakiška meilės istorija. Jurga – kaip dainų mergelė; Girdvainio paveikslo ypatumai; Sužadėtinių santykiai, bendravimas; Ar Jurgos ir Girdvainio meilės baigtis tautosakiška? Pabaiga. Realistinės ir folkloriškos plotmės sąlydis – romano grožio prielaida. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (5)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Kūrinys apie liaudies dvasinį grožį ir išdidumą, parašytas pasinaudojant pasakų motyvais, tačiau kartu išlaikant ir realų, tikrovišką pagrindą, veikėjus piešiant sodriai realistiškai psichologinėje - buitinėje plotmėje, juos ryškiai individualizuojant. Darbe analizuojama: sakmiška romano linija. Romano siužeto pagrindas. Bernelio ir mergelės santykiai. Tėvo ir dukros santykiai. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (6)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (9)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Oranžinė revoliucija" arba Ukrainos prezidento rinkimų krizė"Oranžinės revoliucijos" analizė. Ukrainos prezidento rinkimai. Ukrainos krizė. Skaityti daugiau
1950-53 metų kelių lietuviškų laikraščių ištraukos, atspindinčios tarptautinę padėtįDarbe sudėtos 1950-53 metų lietuviškuose laikraščiuose spausdintų straipsnių ištraukos apie tarptautinę padėtį. Kalbos klaidos, esančios originaluose, nebuvo taisytos, tekstas autentiškas. Pateikiamos šios ištraukos: Malda girioje nr. 3 1950-2-16, p.31. Malda girioje nr. 3 1950-2-16, p.34-35. Laisvės varpas Nr(1) 170 1952 1 18, p.1-7. Kovojantis lietuvis nr. 7 1952-7-8, p.15-17. Kovojantis lietuvis nr.5 1952-5, p.13-15. Kovojantis lietuvis nr.8 1952-9, p.10-16. Kovojantis lietuvis nr.4 1952 4, p.8-13. Laisvės balsas 1953[1].5.20 Nr.5 163, p.16-19. Malda girioje 1951[1].10 Nr.10 20, p.20-21. Prisikelimo ugnis 1951[1].12 nr 5 21, p.2-3. Prisikėlimo ugnis 1952[1].8 nr.2 23, p.1, 2 ir 5. Skaityti daugiau
2000 – 2004 metų valstybės biudžetų analizėĮžanga. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinių biudžetų 2000–2004 metų pajamos. Pajamų horizontali analizė. Pajamų vertikali analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinių biudžetų 2000–20004 metų išlaidos (asignavimai). Išlaidų horizontali analizė. Išlaidų vertikali analizė. Biudžetų deficitas ar perteklius. Fiskalinės prognozės 2005–2006metais. Išvados. Skaityti daugiau
2000 metų bulvių supirkimo iš visų ūkių koreliacinė-regresinė analizėĮvadas. Tyrimo tikslas. Problema. Veiksniai, nuo kurių priklauso vidutinė bulvių supirkimo, iš visų ūkių, kaina litais už toną. Analizė, naudojant visus duomenis. Duomenys. 2000 m. vidutinė bulvių supirkimo, iš visų Lietuvos rajonų ūkių, kaina, litais už toną, pavaizduota grafiškai. Statistiniai rodikliai. Grupavimas. Koreliacinė-regresinė analizė (nepašalinus anomalinių reikšmių). Koreliacinė matrica (nepašalinus anomalinių reikšmių). Anomalinės reikšmės (jų nepašalinus). Koreliacinė-regresinė analizė (pašalinus anomalines reikšmes). Koreliacinė matrica (pašalinus anomalines reikšmes. Spirmeno koeficientai. Porinės tiesinės regresijos parametrų apskaičiavimas, nenaudojant MKM. Daliniai koreliacijos koeficientai. Dauginės determinacijos koeficientas. Anomalinės reikšmės (jas pašalinus). Regresijos lygtis. Analizė, 18-os didžiausių Lietuvos rajonų, pagal darbingo amžiaus žmones. Duomenys. 2000 m. vidutinė bulvių supirkimo kaina, litais už toną, iš 18 didžiausių pagal darbingo amžiaus žmones, rajonų ūkių, pavaizduota grafiškai. Statistiniai rodikliai. Grupavimas. Koreliacinė-regresinė analizė (nepašalinus anomalinių reikšmių). Regresijos lygtis. Koreliacinė matrica (nepašalinus anomalinių reikšmių). Anomalinės reikšmės (jų nepašalinus). Išvados. Skaityti daugiau
2003–2006 metų valstybės biudžetų analizėĮvadas. 2003, 2004, 2005, 2006 Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikali Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Horizontali Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Vertikali Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Horizontali Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas. 2006 metų Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto vykdymo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
A. Adlerio individualioji asmenybės teorija "Žmogaus pažinimas"Įžanga. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Žmogaus psichika. Socialiniai psichikos gyvenimo aspektai. Vaikas ir visuomenė. Išorinio pasaulio įspūdžiai. Nevisavertiškumo jausmas ir pripažinimo siekis. Pasirengimas gyvenimui. Lyčių santykiai. Broliai ir seserys. Išvados. Skaityti daugiau
A. Baranauskas "Anykščių šilelis"A. Baranausko "Anykščių šilelio" analizė. Anykščių šilelio grožis. Miško gyvenimo įvairovė. Nerimas dėl nuniokoto miško. Vaizdo emocingumas. Lyrinis apmąstymas. Žmogaus ir gamtos vienovė. Skaityti daugiau
A. Baranauskas "Anykščių šilelis" (3)Antano Baranausko poemos "Anykščių šilelis" ištraukos analizė. Nagrinėjama poemos pradžia, jos romantiškumas. Skaityti daugiau
A. Baranauskas "Anykščių šilelis" (4)Antano Baranausko poemos "Anykščių šilelis" analizė. Anykščių Šilelis kaip dvasios Šilelis. Maironio samprata apie A. Baranauską. Skaityti daugiau
A. Baranauskas "Anykščių šilelis" (5)Antano Baranausko poemos "Anykščių šilelis" analizė. Nagrinėjamas gamtos sureikšminimas, Dievo suabsoliutinimas. Poemos nuotaika. Skaityti daugiau
A. Baranauskas "Anykščių šilelis". Miško grožio vaizdavimasAntano Baranausko poema "Anykščių šilelis". Rašinys: "Miško grožio vaizdavimas". Skaityti daugiau
A. Baranausko "Anykščių šilelis" tarp romantizmo ir sentimentalizmoAntano Baranausko poemos "Anykščių šilelis" analizė nurodytu aspektu. Skaityti daugiau
A. Baranausko poema — giesmė miško grožiuiA. Baranausko poemos "Anykščių šilelis" analizė. Šilelio panorama. Gyvas Anykščių Šilelio kvapų pasaulis. Skaityti daugiau
A. Čechovas "Trys seserys"Antono Čechovo (Антон Павлович Чехов) knygos "Trys seserys" analizė. Skaityti daugiau
...