Šperos.lt > Viešasis administravimas > Viešojo administravimo pristatymai
Viešojo administravimo pristatymai

(26 darbai)

Viešojo administravimo etikos kodeksaiPowerPoint pristatymas. Etikos samprata. Kodėl etika svarbi viešajame administravime. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodekso turinys. Etikos kodekso privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo įstatymo analizėPowerPoint pristatymas. Įstatymas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17d. Nr. VIII-1234. Įstatymo pakeitimai. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas (nauja redakcija), 2006 m. birželio 27d. Nr. X-736. Įstatymo naujos redakcijos pakeitimai ir papildymai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo nuostatos P.V. Raulinaičio knygoje "Administracijos principai" (2)PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. P.V. Raulinaitis išskyrė tokius pagrindinius administravimo dėsnius. Autoritetas ir disciplina. Valdymo ir direkcijos bendrumas. Iniciatyva. Interesų suderinimas. Centralizacija ir hierarchija. Tvarka. Personalo vienybė. Pagrindinės vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Valdymas. Koordinuoti. Kontrolė. Administracijos principai valstybės valdyme. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo sektoriaus pajamų šaltinisPowerPoint pristatymas. Samprata. Biudžeto rengimo principai. Pajamų paskirstymas tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų. Savivaldybių biudžeto pajamų sudėtis. Savivaldybių biudžeto pajamos. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. 2007 m. Klaipėdos miesto biudžeto projektas. Skaityti daugiau
Viešojo sektoriaus organizacijų strateginis valdymasPowerPoint pristatymas. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Viešasis sektorius. Ne pelno sektoriaus organizacijų požymiai. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Didesnis jautrumas politikos ir politikų permainoms ir greitų rezultatų siekimas. Bendradarbiavimo panaudojimas. Platesnis ir įvairesnis vartotojų ratas. Valstybės galios panaudojimas. Tikslų ir finansavimo skaidrumas ir pranašumas. Sudėtingesnė darbuotojų atsakomybė. Rizikos vengimas. Strateginių problemų sudėtingumas. Strategijos ir politikos santykis. Skaityti daugiau
Vilkaviškio rajono savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus valdymo praktikaPowerPoint pristatymas. Įvadas. Produktas. Valdymo struktūra. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. Skaityti daugiau