Šperos.lt > Viešasis administravimas > Viešojo administravimo konspektai
Viešojo administravimo konspektai

(26 darbai)

Viešojo valdymo problemos ir perspektyvosDarbe aptariamos ankstyvosios valdymo teorijos, jų įtaka viešajam administravimui, pagrindinės viešo administravimo teoretikų keltos problemos. Nagrinėjamos viešojo valdymo sąsajos su biznio administravimu, naujausių viešojo valdymo teorijų kontekste. Skaityti daugiau
Viešojo valdymo samprataViešojo valdymo samprata. Viešojo valdymo formos. Viešojo valdymo turinys. Viešojo valdymo požymiai. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas – valstybės vadovas. Valstybės vadovo samprata. Prezidento rinkimai. Prezidento įgaliojimų pasibaigimas. Pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai. Apkaltos procesas. Prezidento neliečiamybė. Prezidento simboliai. Prezidento aprūpinimas ir aptarnavimas. Kompetencija. Santykiai su Seimu. Prezidento įgaliojimai įstatymų leidyboje. Santykiai su Vyriausybe. Vaidmuo formuojant Vyriausybę. Kiti santykiai su Vyriausybe. Nereglamentuoti Respublikos Prezidento ir Vyriausybės santykiai. Respublikos Prezidento viešas nepasitikėjimas Ministru Pirmininku. Įgaliojimai skiriant ir atleidžiant valstybės pareigūnus. Įgaliojimai užsienio politikoje. Teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Respublikos Prezidentas kaip Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas. Skaityti daugiau
Viešųjų institucijų administravimas (2)Viešųjų institucijų administravimas. Institucijų samprata ir veiklos profilis. Viešojo administravimo sistema. Valstybės įmonių klasifikacija. Pagrindinės viešojo administravimo sritys numatytos įstatymų nustatyta tvarka. Viešosios įstaigos. Biudžetinės įstaigos. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Interesų grupės ir jų įtaka valstybės. valdžios institucijoms. Asociacijos. Žemės ūkio interesų atstovavimas. Lobistinės veiklos formos. Lobistų rūšys. Parlamentas, jo struktūra. Veiklos reglamentavimas ir organizavimas. Įstatymų leidybos procedūra. Vyriausybė. Pagrindinės vyriausybei atskaitingos ir atsakingos institucijos ir įstaigos. Prezidentūra. Prezidento kanceliarija. Vietos savivalda. Vietos savivaldos įstatymas. Savivaldybių funkcijos. Administracinės procedūros. Skaityti daugiau
Vietos savivalda (2)Vietos savivaldos samprata, principai ir vietos savivalda Lietuvoje. Teritoriniai valdymo subjektai Lietuvoje ir jų vieta visuomenės valdymo sistemoje. Savivaldybės samprata. Savivaldybės raida Lietuvoje. Pirmieji dokumentai, reglamentavę savivaldybių veiklą. Savivaldybių funkcijos. Vietos savivaldybės institucijos. Savivaldybės taryba. Meras, mero pavaduotojas. Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės kontrolė ir auditas. Skaityti daugiau
Vietos savivaldos principaiVietos savivaldos principai. Savivaldybių funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Sutartinės savivaldybių funkcijos. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių vadyba (2)Žmogiškųjų išteklių vadyba. Personalo vadyba (PV). PV planavimo žingsniai. Komunikacija organizacijoje. Lygių galimybių ir įvairovės valdymas. Žmogiškųjų išteklių paieška, atranka ir samda. Veiklos vertinimas. Drausminimo veiksmai. Kompensavimas už darbą. Darbo santykių valdymas. Atleidimo iš darbo valdymas. Poreikių motyvacinės teorijos. Procesinės motyvacijos teorijos. Darbo santykių valdymas. Skaityti daugiau