Šperos.lt > Viešasis administravimas
Viešasis administravimas

(380 darbai)

Biurokratija (5)Įvadas. Biurokratija. Biurokratijos samprata. M. Weberio biurokratijos modelis. Biurokratijos pranašumai. Biurokratijos ištekliai. Biurokratinis personalas ir jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratija (6)Tradicinis viešojo administravimo modelis M. Weberio biurokratija poweberinės biurokratijos teorijos. Weber biurokratijos principai. Weberio idealaus valdymo teorija. Biurokratinė įstaiga. Biurokratinės įstaigos trūkumai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. Pagrindinės koncepcijos. Biurokratijos samprata pliuralistinėje teorijoje. Biurokratijos samprata elitistinėje valstybės teorijoje. Biurokratijos samprata korporatyvinėje teorijoje. Biurokratijos samprata marksistinėje teorijoje. Naujoji dešinė. Liberali Gerovės valstybė. Socialinis –demokratinis Gerovės valstybės tipas. Konservatyvusis-korporatyvinis tipas. Liberalusis (likutinis) modelis. Konfliktas tarp valdininkų ir politikų. Valdininkų valdžia. Racionalumas. Skaityti daugiau
Biurokratija ir demokratinė kontrolėĮvadas. Biurokratijos kontrolės mechanizmai. Biurokratijos atsakomybės didinimas. Demokratinė ginkluotojų pajėgų kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratijos formavimo principaiĮvadas. Biurokratija. Maxo Weberio biurokratijos teorija. Biurokratijos formavimo principas pagal M. Weberį. Racionali M. Weberio biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Biurokratijos formavimo principai (2)įvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratijos atsiradimo prielaidos. Idealusis biurokratijos tipas. Idealiojo biurokratijos tipo bruožai. Racionalioji M. Vėberio (Weber) biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratijos formavimosi principaiĮvadas. Biurokratijos sąvokos. Semantinis biurokratijos traktavimas. Biurokratija kaip racionalumas. Biurokratija kaip nelankstumas. Biurokratija kaip susvetimėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratijos gyvybingumo viešajame sektoriuje analizėĮvadas. Biurokratizmas- kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Biurokratijos demokratinė kontrolė. Sprendimų priėmimo procesas viešajame administravime. Kontrolė - viena iš teisėtumo užtikrinimo garantijų. Valstybės ir biurokratijos vaidmuo kuriant viešojo administravimo modelį Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratijos politinės kontrolės formos ir raiškos būdaiBiurokratijos politinės kontrolės formos ir raiškos būdai pagal H. George Frederickson ir Kevin B. Smith knygos "The public administration theory primer" skyrių: "Biurokratijos politinė kontrolė". Tikslai. Priemonės. Tarybos-vadovo teorija (council-manager). Biurokratijos "grobimo" teorija (bureaucracy capture). Atstovavimo teorija (Agency theory). Kliento jautrumo teorija (theory of client responsiveness). Skaityti daugiau
Biurokratijos vaidmuo politikos formavimeĮvadas. Biurokratijos fenomeno apibūdinimas. Biurokratijos sąvoka. Pagrindiniai biurokratijos bruožai ir idėjos. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratinės politikos strategijos. Biurokratinės politikos trūkumai. Demokratinė biurokratijos priežiūra. Lietuvos savivaldybių problemos priimant sprendimus. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinės ir vietinės valdžios formavimo ypatumaiĮvadas. Centrinė valdžia. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Seimas. Vietinė valdžia. Savivaldybės. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Centrinės ir vietinės valdžios formavimo ypatumai (2)PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Lietuvos respublikos prezidentas (I). Lietuvos respublikos prezidentas (II). LR prezidento įgaliojimų klasifikacijos (I). Lietuvos respublikos (LR) prezidento įgaliojimų klasifikacijos (II). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (I). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (II). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (III). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybės funkcijos. Lietuvos respublikos (LR) ministerijos. Lietuvos respublikos seimas. Lietuvos respublikos (LR) seimo rinkimai. Vietinė valdžia. Savivaldybių veiklos organizavimo principai. Mero funkcijos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Centrinės ir vietos valdžios sąveika švietimo srityjeĮvadas. Darbo objektas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra ir naudoti šaltiniai. Švietimo politikos valdymas Lietuvoje. Švietimo politikos samprata. Švietimo valdymo subjektų funkcijos ir įgaliojimai. Seimo veikla švietimo srityje. Vyriausybės įgaliojimai švietimo valdymo srityje. Švietimo ir mokslo ministerijos funkcijos švietimo srityje. Savivaldybės institucijų įgaliojimai švietime. Centrinės valdžios ir savivaldybių sąveika. Centrinės ir vietos valdžių pasiskirstymas švietimo srityje. Švietimo decentralizavimo esmė. Lietuvos švietimo sistemos reformos vertinimas centriniu ir savivaldybių lygmeniu. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Civil service in LithuaniaPowerPoint pristatymas anglų kalba. Valstybės tarnyba Lietuvoje. The development of PA ecucation in Lithuania. Development of civil service in the Baltics. Lithuanian civil service is formed of. Ministries. Strategical objectives. Mission. Skaityti daugiau
Corporate social responsibilityPowerPoint pristatymas anglų kalba. Pristatymo kalba. Įmonių socialinė atsakomybė. Corporate Social Responsibility is. What exactly is CSR. Developing of CSR meaning. How does it work. Six core areas of Corporate Social Responsibility. Company’s benefits of CSR. What determines loyalty, assuming high quality. Society’s benefits of CSR. CSR in Lithuania. Skaityti daugiau
Crisis communicationsDarbas anglų kalba. Viešieji ryšiai: krizės komunikacija. Introduction. Brief definition of public relations. The need for public relations (PR). Public relations and business. Financial public relations. Distribution of financial information. Definition of a crisis and crisis communications. Crisis management in terms of public relations (PR). Pre-crisis phase. Crisis response. Post-crisis phase. Conclusion. Skaityti daugiau
Danijos vietos savivaldos sistemos analizėĮvadas. Danija. Danijos karalystė. Danijos vietos valdžios sistema. Meras. Savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija. Išvados. Skaityti daugiau
Darbininko keliasĮvadas. Situacija. Įsidarbinimas ir atranka. Motyvacija ir karjera. Suirutė - darbininkų sąjūdžiai. Karjeros pabaiga – persikvalifikavimas. Atleidimas. Atsistatydinimas. Pensija. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Darbo partijos + Jaunimas ir Tėvynės Sąjungos švietimo programų palyginimasDarbe lyginamos Darbo partijos + Jaunimas ir Tėvynės Sąjungos švietimo programos. Darbo partija. Jaunimo politika. Švietimas ir mokslas. Tėvynės sąjunga. Švietimas. Studentams. Partijų panašumai. Skirtumai. Skaityti daugiau
Darbuotojų atranka ir priėmimas į valstybinę tarnybąPowerPoint pristatymas. Ispanijos valstybės tarnyba remiasi karjeros sistema. Valstybės tarnautojų kategorijos. Trys kandidatų priėmimo į tarnybą būdai. Išorės procesas. Profesinė prieiga. Paaukštinimas pareigose tarnybos viduje. Priėmimo į tarnybą reikalavimai. Procedūra. Darbuotojų atrankos vykdymas. Priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas tvarka Lietuvoje. Pretendentai į valstybės tarnautojus egzaminuojami. Pokalbis. Priėmimo komisija. Išvada. Darbuotojų atranka ir priėmimas į valstybinę tarnybą Ispanijoje. Skaityti daugiau
Darbuotojų atranka ir testavimasĮvadas. Darbuotojų testavimas ir atranka. Anketos ir testai atrankoje. Interviu. Išvados. Skaityti daugiau
...