Šperos.lt > Viešasis administravimas
Viešasis administravimas

(380 darbai)

Regionų administravimasRegiono samprata. Regionai gali būti. Regionų problemomis pradėta domėtis tik XX amžiaus antroje pusėje. Regionų problematikos tyrinėjimus paspartino. Regionizmas/regionalizacija. Regionizmas gali būti. Priežastys, darančios įtaką kelių pakopų valdymo mechanizmo atsiradimui valstybėje. Valdymo formos Europos Sąjungos valstybėse. Regioninė politika. Pagrindiniai regionavimo – konkrečių regionų nustatymo metodai. Regionalizacijos tipai. Regioninė politika. Regionų pagrindinių skirtumų atsiradimo priežastys. Dažniausiai išskiriami du pagrindiniai regioninės politikos tipai. Regioninės politikos modeliai. Valstybės įsikišimo politikos argumentai. Laisva rinka valstybėje. Valstybės įsikišimas. Rinkos jėgų poveikis nėra pakankamai stiprus. Regioninės politikos priemonių sudėtinės dalys. Regionų suskirstymas pagal demokratizacijos lygį ir svarbiausius valdymo bruožus. Europos Sąjunga (ES) regioninė politika. Regioninės politikos instrumentai yra struktūriniai ir kiti fondai iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto. Pagrindinės ES regioninės politikos nuostatos. ES šalių teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (NUTS). Europos Sąjungos (ES) šalyse išskiriami tokie regionų tipai. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos raida. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos bruožai. Svarbiausios sritys, kurias remia Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) savo finansais. Regioninės politikos raida Lietuvoje. Regionų plėtra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) ir Europos Sąjungos (ES) šalyse. Regionų plėtrą koordinuojančios institucijos. Regionų plėtrą reglamentuojantys teisiniai pagrindai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) federaliniai įstatymai. Skaityti daugiau
Regionų ekonominės-socialinės raidos aktyvinimas viešojo administravimo priemonėmisĮvadas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas - aktuali viešojo administravimo tobulinimo problema. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas – esminis viešojo administravimo prioritetas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimo esmė Lietuvos integracijos į Europos sąjungą sąlygomis. Lietuvos regionų ekonominės socialinės raidos problemos ir jų sprendimo prioritetai. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimui viešojo administravimo tobulinimo priemonėmis skirti teoriniai modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Rekomendavimas viešojoje politikojeĮžanga. Viešoji politika ir analizės procedūros. Rekomendavimas viešojoje politikoje. Rekomendavimo būdai. Rekomendavimo metodai ir technikos. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkimai. Rinkimų sistemosĮvadas. Rinkimų istorija. Rinkimų paskirtis. Rinkimų panaudojimo tikslai. Rinkimų organizavimas. Rinkimų procesas. Rinkimų teisės nustatymas. Valstybės teritorijos padalijimas į rinkimines apygardas. Rinkėjų sąrašų sudarymas. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Priešrinkiminė kampanija. Balsavimas. Rezultatų nustatymas ir mandatų suteikimas. Rinkimų sistemos. Rinkimų sistemų tipai. Daugumos atstovavimo (DA) sistema. DA sistemos trūkumai. DA sistemos pranašumai. Proporcingos atstovavimo (PA) sistema. PA sistemos trūkumai. PA sistemos pranašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Rusijos federacinės respublikos valdymo ir administravimo sistemaĮvadas. Rusijos Federacija. Jos teritorinis suskirstymas. Rusijos Federacijos administracinės teritorijos. Įgaliotojų atstovų pareigos federalinėse apygardose. Valdžių padalinimo principas. Prezidentas. Federalinis susirinkimas. Rusijos Federacijos vyriausybė. Ministerijos, tarnybos ir agentūros. Teisinė valdžia. Įstatymų leidyba. Vietos savivalda. Pagrindinės valstybės valdžios ir ryški Rusijos Federacijos vadovo įtaka. Putino reforma. Išvados. Skaityti daugiau
Santykiai tarp skirtingų valdymo lygių LietuvojeĮvadas. Santykiai tarp vyriausybės, piliečių ir valstybės. Regionas, departamentas ir apygarda. Tarpvyriausybiniai santykiai. Prezidento ir vyriausybės santykiai. Vyriausybės vieta valdžių sistemoje. Vietos savivaldybių kompetencija ir funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Saugus valstybės institucijų tinklasPowerPoint pristatymas. SVDPT- Saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas. Istorija. SVDP paskirtis. Pagrindinės SVDPT sritys. SVDPT sričių ir vartotojų grupių naudojimo schema. SVDPT paslaugos. SVDPT funkcionavimo principai. Paslaugų komponentų loginė struktūra. Institucija atsakinga už SVDPT įgyvendinimą: VĮ "Infostruktūra". Misija. Teikiamos paslaugos. Skaityti daugiau
Savivaldybės LietuvojeVietos savivaldos samprata. Vietos savivalda Lietuvos Respublikoje (LR). Vietos savivaldos organizavimo principai. Vietos savivaldybės institucijos. Taryba. Valdyba. Meras. Savivaldybės kontrolės institucija. Savivaldybių atstovavimas ir santykiai su valstybės institucijomis. Santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Seimu. Santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentu. Santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybe. Savivaldybės tarybos nario statusas. Išvados. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Savivaldybės tarybos rinkimai Panevėžio rajoneĮvadas. Panevėžio savivaldybės tarybos rinkimai 1990-2007 m. Savivaldybių tarybų rinkimų rengimo tvarka. 1990-2007 m. Panevėžio rajono savivaldybių tarybų rinkimų analizė. LVLS (Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga). Panevėžio rajono skyriaus rinkimų programos analizė 2007-2011 metams. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Savivaldybių biudžetų formavimo tvarkaSavivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybių biudžeto formavimas. Biudžetų procesas. Savivaldybių biudžetų procesas. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybių mokestinės pajamosSavivaldybių mokestinės pajamos. Pagal Biudžetinės sandaros įstatymą savivaldybių biudžetų pajamas sudaro. Savivaldybių biudžetų pajamas sudaro. Savivaldybių biudžetų pajamų struktūra pagal mokesčius. Gyventojų pajamų mokestis. Žemės mokestis. Valstybinės žemės ir valstybiniam vandenų fondui priskirtų vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Žyminis mokestis. Prekyviečių mokestis. Paveldimo ar dovanojamo turto mokestis. Skaityti daugiau
Savivaldybių veikla bei funkcijosĮvadas. Savivaldybės institucinės veiklos struktūros samprata. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių struktūra Lietuvoje. Savivaldybės taryba. Meras. Administracijos direktorius. Savivaldybės kontrolierius. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata, valstybės paramaĮvadas. Tikslas – išnagrinėti smulkių ir vidutinių įmonių sampratos bei valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) ypatumus. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) svarba Lietuvos ekonomikai. Mažų ir vidutinių įmonių veiklos mastas ir struktūra. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV). Paramos gavimo tvarka. Smulkiojo ar vidutiniojo verslo subjekto deklaravimas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) formos. Finansinė parama. Nacionalinė parama. Europos sąjungos parama. Viešosios paslaugos verslui. Mokesčių ir rinkliavų lengvatos. Išvados. Skaityti daugiau
Smurto prieš moteris ir vaikus socialinės priežastysĮvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Smurtas šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus priežastys. Smurtas prieš moteris šeimoje. Smurtas prieš vaikus šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus pasekmės. Smurto prevencija. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Socialinės apsaugos reforma Lietuvoje 1990-2003 metaisSovietinio laikotarpio paveldas. Būtinumas pritaikyti socialinės apsaugos sistemą prie rinkos ekonomikos. Tarptautinė įtaka. Demografiniai procesai. Senatvė, invalidumas, našlystė. Liga. Motinystė. 1994-1995 metų pensijų reforma. Skaityti daugiau
Socialinės ir demografinės Šiaulių miesto aplinkos analizėĮvadas. SWOT analizė. Privalumai ir stipriosios pusės. Šiauliai, kaip istoriškai-tradiciškai susiklostęs regiono centras. Tranzitui tinkama Šiaulių miestų lokalizacija. Šiauliai - universitetinis miestas. Miesto kultūrinis kapitalas ir profesinės kvalifikacijos cenzas. Iš primityviųjų ekonominių praktikų išaugęs ir palaipsniui stiprėjantis smulkusis ir vidutinis verslas. Trūkumai ir ribotumai. Primityviųjų ekonominių praktikų mentalinis ir subkultūrinis palikimas bei inercija. Centrinės valdžios regioninė politika ir viešasis administravimas. Galimybės ir potencialas. Potenciali galimybė pasinaudoti eurointegracijos ir globalizacijos privalumais. Potenciali galimybė plėtoti Šiaulius kaip universitetinį miestą. Miesto "tinklinės organizacijos" formavimas. Tarptautinių ryšių plėtojimas siekiant socialinės ir ekonominės naudos miestui. Grėsmės ir pavojai. Vietinių politinių partijų infantilizmas. Silpnas, nefunkcionalus miesto viešasis administravimas. Iniciatyvių, turinčių palaikymą vietoje ir žinomų šalyje miesto politinių lyderių deficitas. Miesto strateginiai interesai, jų viršpartinis atstovavimas bei lobizmas. Iššūkiai, susiję su sparčiais integracijos ir globalizacijos procesais. Skaityti daugiau
Socialinės paramos centro (SPC) funkcijos, veikla, struktūra, veiklos problemosĮvadas. Tyrimo tikslas: Susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybe ir Socialinės paramos centru ir tai aprašyti. Išsiaiškinti Socialinės paramos centro (SPC) atliekamas funkcijas, veiklą, išanalizuoti struktūrą, aptarti veiklos problemas. Vilniaus miesto savivaldybės apžvalga. Vilniaus miesto socialinės paramos centro analizė. Vieta savivaldybės struktūroje. Funkcijų analizė. Struktūra. Vilniaus miesto Socialinės paramos centro (SPC) veiklos analizė. Veiklos problemos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Socialinės–ekonominės aplinkos poveikis viešajam sektoriuiĮvadas. Darbo tikslas — atskleisti, kokį poveikį viešajam sektoriui daro socialinė–ekonominė aplinka. Viešasis administravimas ir raidos tendencijos. Viešojo administravimo pokyčių priežastys. Viešojo administravimo efektyvumas. Socialinės-ekonominės aplinkos įtaka viešajam sektoriui. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio draudimo įmonių tarpusavio santykiaiĮvadas. Socialinio draudimo esmė ir tikslai. Privalomas draudimas. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Draudėjų registravimo tvarka. Apdraustųjų įskaita. Socialinio draudimo mokesčio subjektas ir objektas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų objektas. Socialinio draudimo įmokos. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio tarifai. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Įmokų įsiskolinimų sumokėjimas. Papildomas sveikatos draudimas. Įmokos į Garantinį fondą. "Sodros" vaidmuo. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Skaityti daugiau
Socialinio sektoriaus organizavimas (3)Valstybinių socialinio draudimo pensijų rūšys. Valstybinės pensijos ir jų rūšys. Šalpos išmokų rūšys. Institucijos, skiriančios ir mokančios pensijas. Sovietinė pensijų sistema. 1995 metų reforma. 2003 metų pensijų reforma. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Fondo tarybos kompetencija. Fondo valdybos funkcijos. Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijos. Ginčų sprendimas. Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir sprendimų apskundimas. Įgyvendinami ES (Europos Sąjungos) teisės aktai. Fondo valdybos 2007–2009 metų Strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimas. Fondo valdybos 2007–2009 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo apžvalga. Vidaus auditas. Vidaus audito samprata. Vidaus audito teisinis reglamentavimas. Vidaus audito vykdymo specifika. Vidaus audito etapai. Vidaus audito tarnybos funkcijos. Vidaus audito tarnybos uždaviniai. Personalo valdymas. Darbuotojų priėmimas. Pareigybių vertinimas ir tvirtinimas. Ryšių su visuomene padalinio funkcijos. Skyriaus tikslai. Skyriaus uždaviniai. Skyriaus funkcijos. Skyriaus teisės. Skyriaus darbo organizavimas ir atsakomybė. Komunikacijos strategija. Strateginiai tikslai. Ryšių su visuomene tikslai. Tikslinė auditorija. Išorinė komunikacija. Išorinės komunikacijos tikslai. Ryšiai su žiniasklaida. Komunikavimo kanalai. Pagrindinės taikomosios sistemos Sodroje. Lietuvos respublikos elektroninio parašo įstatymas. Elektroninės valdžios koncepcija. Viešosios paslaugos, numatytos pagal Europos sąjungos programinius dokumentus. Socialinės apsaugos tipologija Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Socialinės apsaugos sistemos. Trys socialinės apsaugos modeliai ir jų pagrindinės charakteristikos pagal G. Esping-Anderssen. Modernios socialinės apsaugos sistemos Europoje. Socialinės apsaugos samprata. Socialinis draudimas. Socialinio draudimo rizikos. Socialinė parama. Socialinės paramos rūšys. Socialinės paslaugos. Socialinis draudimas ir socialinė parama: skirtumai. Pensijų sistemos. Pensijų sistemos pakopos (Pasaulio bankas, 1994 m.). K. Salminen modeliai. Šiuolaikinės pensijų sistemos Europos Sąjungoje (ES). Pagrindiniai senatvės pensijų organizavimo būdai. Pensijų sistemų skirtumai. Apibrėžtų įmokų ir apibrėžtų išmokų pensijų sistemos. Naujoji viešoji vadyba. Viešoji politika ir viešasis administravimas (VA). Plėtros kryptys. Modernizavimas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) atsiradimas. Reformų tikslai. Reformų priežastys. NVV ypatumai valstybėse. NVV plėtros apibendrinimas. NVV Lietuvoje. NVV socialinių institucijų vadyboje. Neįgaliųjų socialinė integracija. Pagrindiniai neįgaliųjų socialinės integracijos principai. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema. Neįgaliųjų socialinės integracijos valdymas. Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Neįgalumo lygį ir darbingumo lygį nustatanti įstaiga. Ginčų dėl Tarnybos priimtų sprendimų nagrinėjimas. Neįgalumo lygio nustatymas. Bedarbių rėmimas ir nedarbo draudimas. Tikslas. Lietuvos Respublikos piliečių užimtumas. Valstybinės užimtumo garantijos. Lietuvos darbo biržos valdymo organizavimas. Trišalės komisijos. Trišalių komisijų teisės. Įstaigų, mokančių nedarbo draudimo išmokas, atsakomybė. Užimtumo fondas. Užimtumo fondo lėšos. Sveikatos draudimas. Įstatymo paskirtis. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomojo sveikatos draudimo finansų pagrindas. Draudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaita. Privalomojo sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai. Institucijos, vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Privalomojo sveikatos draudimo taryba. Valstybinė ligonių kasa atlieka šias funkcijas. Teritorinės ligonių kasos atlieka šias funkcijas. Teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba. Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija. Ginčų tarp draudžiamųjų ir teritorinių ligonių kasų dėl privalomojo sveikatos draudimo vykdymo sprendimo tvarka. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Socialinio draudimo savarankiškumas. VSDF biudžetas kitų šalies biudžetų atžvilgiu. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2007 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas. Valstybinio socialinio draudimo mokamų pensijų skaičiaus pasiskirstymas pagal pensijų rūšis. Praktiniai reformų sprendimai. Pensinio amžiaus ir būsimo gyvenimo trukmės pokyčiai. Socialinės apsaugos išmokų skyrimo pokyčiai. Privačių kaupiamųjų pensijų įvedimas. Socialinio draudimo įmokos (mokesčiai). Pensijų rezervo fondo įsteigimas. Pagrindiniai principai. Pašalpos ir išmokos iš valstybinio socialinio draudimo lėšų. Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas. Ligos pašalpa. Ligos pašalpos mokėjimo trukmė. Pašalpos mokėjimo trukmė sergančio šeimos nario slaugymui. Ligos pašalpa nemokama apdraustiesiems asmenims. Motinystės pašalpa. Profesinės reabilitacijos pašalpa. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų rūšys. Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus mokama. Prancūzijos socialinio draudimo bendrasis rėžimas. Prancūzijos pavyzdys. Skaityti daugiau
......