Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Testai

Testai (296 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antrasis pasaulinis karas (3)

  40 klausimų testas su atsakymais apie Antrąjį pasaulinį karą. Su kuo Japonija 1937 metais atnaujino karą? Kur Hitlerio tėvynė? Su kuriomis valstybėmis Austrija 1935 metais pasirašė susitarimus pagelbėti gresiant karui? Kas yra nota? 1939 metais gegužės mėnesį Hitleris ir Musolinis sudarė tarptautinę saugumo, nepuolimo, savitarpio pagalbos sutartį, kaip ji vadinosi? Kada prasidėjo Antrasis pasaulinis karas? Kada Maskvoje paskelbė, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja? 1940 metų gegužės mėnesį vietoje Čemberleno ministru pirmininku tapo ryžtingas kovos su nacizmu šalininkas. Kokia jo pavardė? Kas 1939-1941 metais atidavė gestapui apie 1000 vokiečių antifašistų, buvusių SSRS teritorijoje? Kokias valstybes 1939 metais po Molotovo ir Ribentropo Pakto privertė Stalinas pasirašyti savitarpio pagalbos sutartis? Kada buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Vokietijos sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo? Šalys, 1939 metų rugsėjo 3d. paskelbusios karą Vokietijai? Kodėl 1940 metais rugpjūčio mėnesį prasidėjęs "mūšis dėl Britanijos" Vokietijai buvo nesėkmingas? Kodėl 1939 metais lapkričio 30d. Raudonoji armija užpuolė Suomiją? Kada Raudonoji armija okupavo Lietuvą? Kada prasidėjo SSRS – Vokietijos karas? Kodėl SSRS karo pradžioje pralaimėdavo Vokietijai? Holokaustas, kas tai? Kodėl Lenkijoje Antrojo pasaulinio karo metu buvo kuriami žydų genocidai? Ką 1941 metų viduryje įsakydavo žydams prie drabužių prisisiūti? 1939 metų spalio mėnesį Lietuva atgavo sostinę, bet jos teritorijoje buvo įkurdintos SSRS karinės įgulos. Kur jos buvo įkurdintos? Kada prasidėjo didžiulė Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą akcija? LAF, kas tai? Kas 1941 metais išgelbėjo Lietuvos gyventojus nuo sovietinio teroro? Apie ką, 1941 metais birželio 23d. per užimtą Kauno radijo stotį aktyvistai paskelbė? Kas atsitiko 1941 metų rugpjūčio 5 dieną? Kokios valstybės buvo įtrauktos į Ostlando Reicho komisariatą? SD, kas tai? Kiek procentų Lietuvos gyventojų žydai sudarė nepriklausomoje Lietuvoje? Antrajame pasauliniame kare kovojo du valstybių blokai, kaip jie vadinosi? Nuo kokių vyrų sprendimų priklausė įvykių raida pasaulyje 1941-1945 metais? Kas atsitiko 1945 metų naktį iš gegužės 8-osios į 9-ąją? Kaip vadinosi trečioji SSRS, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Didžiosios Britanijos (DB) vadovų konferencija vykusi 1945 metų liepos 17- rugpjūčio 2 dienomis? Kas buvo atlikta 1945 metais vasario pradžioje Krymo konferencijoje? Kodėl Antrasis pasaulinis karas tikrąja prasme buvo vadinamas pasauliniu? Kas 1943 metais kartu su amerikiečiais pradėjo nuosekliai spausti japonus? Kas atsitiko 1945 metų rugpjūčio 6d. Japonijos mieste Hirosimoje? Kokios Europos žemyno valstybės 1939–1941 birželio 21d. kovojo prieš Vokietiją? 1944 metų vasarą Lietuvos Tėvynės apsaugos rinktinė kovojo vakarinėje Lietuvos dalyje, ten pat patyrė didelių nuostolių ir buvo išsklaidyta. Kur visa tai įvyko? Kas Antrojo pasaulinio karo metais patyrė visišką pralaimėjimą?
  Visuotinė istorija, testas(7 puslapiai)
  2006-04-06
 • Antrasis pasaulinis karas (6)

  14 klausimų istorijos testas. Teisingi atsakymai. 1938m. vasario mėn. Hitleris pareiškė, kad... 1939m. kovo 22d. Vokietijos kariuomenė užėmė... Kuriais metais Hitleris nutraukė nepuolimo sutartį su Lenkija? Kuri iš šių valstybių atiteko Vokietijai, pasirašius nepuolimo sutartį tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos? Kiek kartų daugiau Vokietijos armija turėjo artilerijos 1939m. rugsėjo 1-ąją įsiveržus į Lenkiją? 1940m. rugpjūčio mėn. prasidėjo... Kokio ilgio pasienyje su SSRS buvo pastatyta įtvirtinimų linija pavadinta maršalo K. Manerheimo vardu? 1939m. lapkričio 30d. Raudonoji armija užpuolė... Kovoje su Suomija SSRS aviacija viešpatavo... Koks buvo komunistų partijos generalinio sekretoriaus J. Brozos slapyvardis? Didžiausią mastą Vokietijos prieš SSRS sukilimas įgavo... Kas tapo Lietuvos Laikinosios Vyriausybės vadovu? Kada buvo baigtas koalicijos prieš Hitlerį kūrimas? Kada baigėsi Antrasis pasaulinis karas?
  Visuotinė istorija, testas(2 puslapiai)
  2007-01-18
 • Antrasis pasaulinis karas (7)

  30 klausimų istorijos testas su atsakymais. Kada buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja? Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose Vokietija 1940 metais balandžio mėnesį netikėtai užpuola... 1940 metais birželio mėnesį Hitleris pradėjo karą su Didžioji Britanija ir jis... Kodėl 1939 metų rugsėjo 3 d. Prancūzijos ir D. Britanijos Vokietijai paskelbtas karas vadinamas "keistuoju karu"? 1941 metais balandžio 6 d. vokiečių, italų ir jų sąjungininkų armijos įsiveržė į... Kilus Antrajam pasauliniam karui, SSRS neliko pasyvi stebėtoja. Jos armija 1939 metų rugsėjo 17 d. užpuola ir užima... Kada buvo sudaryta SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutartis? 1939 metais rugsėjo 28 d. vėl susitikus SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrams buvo pasirašyta... Po Molotovo ir Ribentropo pakto pasirašymo Stalinas privertė Baltijos šalis... Nesutikus Suomijai pasirašyti taikos sutarties su SSRS prasideda karas. Kaip jis klostosi Suomijai? Kokia buvo SSRS politika okupuotose šalyse? 1939 metų rugsėjo pabaigoje, kitą dieną po sutarties su Vokietija pasirašymo, SSRS ir Lietuvai pareiškė norą sudaryti panašią sutartį. Kaip vyko pasirašymas? Kada Lietuvos užsienio reikalų ministrui buvo įteikta ultimatyvi nota? Kaip Lietuvos okupacija atsiliepė Europoje? Kas pavadavo laikinai išvykusį Lietuvos prezidentą – Smetoną? Lietuvos pasiuntiniai užsienio valstybėse liepos 21 - 23 dienomis Vakarų šalių vyriausybėms įteikė notas, prašydami nepripažinti Lietuvos prijungimo prie SSRS. Kaip valstybės reagavo į tai? Kaip okupantams sekėsi palaužti Lietuvos gyventojus? Antro pasaulinio karo eiga. Kada prasidėjo Vokietijos bei jos sąjungininkių karas su SSRS? Kaip klostėsi karas SSRS ir Vokietijai? Stalingrado ir Kursko mūšiai. Kas dalyvavo Krymo ir Potsdamo konferencijoje? Kada įvyko "šokinėjimas per salas"? Kada buvo numestos pirmosios atominės bombos? Trečioji SSRS, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir D. Britanijos vadovų konferencija vyko 1945 metų viduryje. Joje... Koks buvo svarbiausias 1943 metų lapkričio 28d. Teherane susitikusių Stalino, Čerčilo ir Ruzvelto klausimas. Žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metu. Kas lėmė Italijos pralaimėjimą 1942-1943 metais? Totalinis karas tai. Aneksija.
  Visuotinė istorija, testas(6 puslapiai)
  2007-01-19
 • Astronomija

  20 klausimų astronomijos testas su teisingais atsakymais. Mokslas apie dangaus kūnus vadinamas... Kokia yra mūsų planetų sistema? Kurios planetos nėra mūsų Saulės sistemoje? Kas 1515. metais įrodė, kad žemė yra tik planeta skriejanti aplink Saulę? Atstumas nuo Žemės iki Saulės yra vadinamas astronominiu vienetu. Kam jis lygus? Kuris iš šių simbolių yra astronominis Saulės simbolis? Kodėl Veneroje naktį ir dieną būna labai karšta? Išvardinkite Žemės rutulį sudarančius apvalkalus, dar kitaip vadinamus geosferomis. Kuris iš šių palydovų yra Veneros? Kuri planeta yra arčiausiai saulės? Surašykite planetų (Plutonas, Merkurijus, Neptūnas, Uranas, Saturnas, Venera, Marsas, Žemė) išsidėstymą eilės tvarka aplink Saulę. Kurio cheminio elemento yra daugiausia Žemės atmosferoje? Išvardinkite žemės grupės planetas. Kuri planeta yra didžiausia mūsų Saulės sistemoje? Prieš kiek metų mokslininkų teigimu susidarė žemė? Kas pirmasis pakilo į kosmosą? Per kiek laiko Saulės spindulys pasiekia Žemę? Paaiškinkite kodėl Veneroje nesikeičia metų laikai? Kur bus Saulė po 12 valandų patekėjusi tiksliai rytuose? Kuri galaktika matoma Lietuvoje?
  Astronomija, testas(2 puslapiai)
  2005-06-06
 • Astronomija (3)

  20 klausimų astronomijos testas su teisingais atsakymais. Saulės sistemos planetos yra... Mokslas apie dangaus kūnus. Kas pirmasis įrodė teiginį, kad planetos juda ne aplink Žemę, o aplink Saulę? O kieno tai astronominis simbolis? Marso palydovai. Gamtinis Žemės palydovas. Visas dangus padalytas į .... žvaigždynus. Pati didžiausia Saulės sistemos planeta. Didžiosios planetos. Saturno gamtinis palydovas. Septintoji Saulės sistemos planeta. Planeta, kurioje pučia patys stipriausi iš visų Saulės sistemos planetų vėjai. Neptūno palydovai. Devintoji, tolimiausioji ir mažiausioji Saulės sistemos planeta. Kur buvo rastas didžiausias meteoritas (1920 m.). Kaip vadinama Mėnulio fazė, kai Žemė atsiduria tarp Saulės ir Mėnulio, ir matoma visa apšviesta jo pusė. Kiek trunka kiekviena Mėnulio fazė. Kaip vadinamas meteoroidas, dėl trinties smarkiai įkaitęs ir sudegęs? Keisto pavidalo, su uodegomis, mažų asteroidų dydžio dangaus šviesuliai. Kaip vadinami akmeniniai meteoritai?
  Astronomija, testas(3 puslapiai)
  2006-09-30
 • Astronomija (7)

  50 klausimų astronomijos testas su teisingais atsakymais. Ką nagrinėja astronomija? Kodėl astronomijos mokslas atsirado dar prieš Kristaus gimimą senųjų valstybių klestėjimo laikais? Trumpai apibūdinkite astronomijos mokslo raidą Lietuvoje. Kuo reikšminga astronomija šių dienų mokslui, technikai, praktikai? Kas yra astronominis vienetas? Per kiek laiko 100 km/h greičiu važiuojančiu automobiliu būtų galima įveikti atstumą, lygų Žemės nuotoliui iki Saulės? Per kiek laiko saulės spindulys pasiekia Žemę? Kokias žinote planetų grupes? Išvardykite saulės sistemos kūnus. Kodėl Veneroje nesikeičia metų laikai? Kodėl Veneroje labai karšta? Laikydami Žemę rutuliu, kurio spindulys 6400 km, o masė 6*1024 kg, apskaičiuokite vidutinį Žemės tankį. Per kiek laiko patrankos sviedinys nulėktų iš Žemės į Mėnulį, jeigu jo greitis visą laiką būtų lygus 800 m/s? Atstumą nuo Žemės iki Mėnulio laikykite lygiu 384 000 km. Į Mėnulį pasiųstas radijo signalas grįžo į Žemę po 2,56 s. Apskaičiuokite atstumą nuo Žemės iki Mėnulio. Kuo skiriasi didžiosios planetos nuo Žemės grupės planetų? Vidutinį atstumą nuo Saulės iki Plutono laikydami lygiu 40 av, apskaičiuokite, kiek laiko saulės šviesa sklinda iki šios planetos. Kurios planetos kalnai yra aukščiausi? Kuri planeta lengvesnė už tokio pat tūrio vandens telkinį? Koks bendras reiškinys vyksta susidarant debesims įvairiose planetose? Kurioje Saulės sistemos vietoje skrieja daugiausia asteroidų? Kuo skiriasi meteorai nuo meteoritų? Ar galima Mėnulyje stebėti meteorus? Kuo skiriasi Saulės ir planetų švytėjimas? Ar Žemėje galėtume stebėti metų laikų kaitą, jeigu jos sukimosi ašis būtų statmena orbitos plokštumai? Kokie stebėjimai rodo, kad, Žemei skriejant orbita, sukimosi ašies padėtis nesikeičia? Dangaus šviesulys pateka tiksliai rytuose. Kur jis bus po 12 h? Ar visada Saulė teka tiksliai rytuose ir leidžiasi vakaruose? Kuriame horizonto taške Saulė teka kovo 21 d.? rugsėjo 23 d.? Saulė ką tik patekėjo Ignalinoje. Ar ji jau teka Šilutėje? Ar yra Žemėje vieta, kurioje žmogus, kad ir užrištomis akimis, visada ras pietus? Kuriomis metų dienomis stebėtojas, esantis Žemės pusiaujyje, mato Saulę aukščiausiai pakilusią? Kodėl Šiaurinė žvaigždė beveik nekeičia savo padėties horizonto atžvilgiu? Ar galima pamatyti žvaigždę tarp Mėnulio "ragų"? Kodėl iš Žemės matoma tik viena mėnulio pusė? Kuria kryptimi juda Mėnulis žvaigždžių atžvilgiu? Kurią Žemės fazę matytų kosmonautas Mėnulyje per jo pilnatį? Kokios fazės būna Mėnulis jo užtemimo metu? Kokios fazės būna Mėnulis Saulės užtemimo metu? Kodėl Saulės ir Mėnulio užtemimai vyksta gana retai? Saulės užtemimai vyksta dažniau nei Mėnulio. Tad kodėl Saulės užtemimus matome rečiau, o Mėnulio – dažniau? Kas įvyktų per kiekvieną jaunatį, jeigu sutaptų Žemės ir Mėnulio orbitų plokštumos? Kurį Saulės disko pakraštį pirmiausia paliečia Mėnulis Saulės užtemimo metu? Ką matytų kosmonautas, būdamas Mėnulyje visiško Saulės užtemimo Žemėje metu? Kokį reiškinį stebėtų kosmonautas, būdamas Mėnulyje jo užtemimo metu? Kokią šviesiausią žvaigždę mato šiaurės pusrutulio gyventojai? Apskaičiuokite atstumą nuo Žemės iki vienos Centauro žvaigždyno žvaigždės, žinodami, kad jos šviesa pasiekia Žemę per 4,25 metų? Pati šviesiausia Sirijaus žvaigždė nutolusi nuo Žemės 8,4*1013 km atstumu. Per kiek laiko Sirijaus šviesa pasiekia Žemę? Ar žvaigždynai iš Marso atrodytų taip pat, kaip ir iš Žemės? Kaip nustatoma žvaigždyno, kuriame yra Saulė, padėtis, jei dieną žvaigždžių nematyti? Kokie žvaigždynai vadinami Zodiako žvaigždynais?
  Astronomija, testas(4 puslapiai)
  2007-10-08
 • Atėnai

  22 klausimų istorijos testas. Šaltiniai. Klausimai. Atsakymai. Kokią istorinę epochą galima įžvelgti A, B, C, D šaltiniuose? Koks statinys pavaizduotas A šaltinyje? Kam jis skirtas? Kelintais metais jis pastatytas? Kokiam mieste? Kas tuo metu valdė šį miestą? Kaip statinys susijęs su šia asmenybe? Argumentuokite. Apie kokią deivę kalbama B šaltinyje? Ką globojo Poseidonas? Ką reiškia "padovanoti alyvmedį"? Ką simbolizuoja šis augalas? Kuo susiję šaltiniai A ir B? Kokia asmenybė pavaizduota C šaltinyje? Jo gyvenimo metai. Kokia buvo jo profesija? Kur skleidė savo idėjas? Kodėl jis buvo priverstas bėgti iš miesto, kuriame buvo atidaręs mokyklą, praleido 12 metų? Kaip buvo susijęs Atėnų konstitucija? Į kokias kalbas išversti jo veikalai? Kaip suprantate jo teiginį: "skurdas yra revoliucijos ir nusikaltimų tėvas"? Apie kokį žmogų kalbama D šaltinyje? Kada gimė ir kada mirė? Kokia jo tautybė? Kokiai valstybės valdymo formai teikė pirmenybę? Koks miestas jungia A, B, C, D šaltiniuose pateiktą informaciją? Argumentuokite. Kokia valdymo forma gimė šiame mieste? Kada? Kas jos pradininkas? Kurie šaltiniai antriniai? Argumentuokite.
  Visuotinė istorija, testas(4 puslapiai)
  2007-05-04
 • Atomo sandara (2)

  20 klausimų chemijos testas su atsakymais apie atomo sandarą. Elektronas – tai. Kiekvieno elemento atomo elektronų skaičius apibūdina. Apie neutronus galima pasakyti, kad jie... Izotopai – tai? Cheminis elementas - tai? Kuris šių elementų atomo branduolyje turi 12 neutronų? Azoto atomą sudaro protonai, neutronai, elektronai... Kuris elementų rinkinys, kurių atomai antrame energijos lygmenyje turi daugiau nei 2 elektronus? Nurodomi atomų numeriai... Kurio atomo elektroninė konfigūracija 1s22s22p63s23d53p64s1? Magnio jono elektroninė konfigūracija? Sužadinto silicio atomo elektroninė konfigūracija. Na0 ir Na+ skiriasi... Maksimalus 8 elektronų skaičius gali būti... Elektroninę konfigūraciją 1s22s22p6 turi... Natrio jonas turi elektronų... Magnio atomas virsta magnio jonu... Helis atidavęs elektronus virsta... Kuri elementų pora yra izotopai? Kiek elementų atspindi toks užrašas: 816E; 2040E; 1735E; 2044E; 818E; 1737E? Atomas, iš savo išorinio sluoksnio atidavęs elektronus – tai?
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-07
 • Atomo sandara (3)

  18 klausimų chemijos testas su atsakymais apie atomo sandarą. Atomas yra elektriškai neutralus, nes... Chloro atomas skiriasi nuo chlorido jono... Cheminio elemento izotopai skiriasi... Deguonies atomas 816O susideda iš... Chloro atomo branduolio krūvis yra? 35Cl ir 37Cl atomai skiriasi skaičiumi... Kuri atominė dalelė protonų turi daugiau nei elektronų? Kuris elementas sudaro stabilų joną, turintį 18 elektronų? Kurios atominės dalelės konfigūracija yra 1s22s22p63s23p6? Du elektronai gali sudaryti porą, jei... Kurioje eilutėje elementai išrikiuoti atomo spindulio mažėjimo tvarka? Protono krūvis. Kuri atominių dalelių pora turi vienodą elektronų skaičių? Kurios atominių dalelių poros elektronų konfigūracija yra 1s22s22p6? Kurio elemento elektronų konfigūracija yra 1s22s22p63s23d33p64s2? Oksonio jonas (H3O+) turi... Atomas virsdamas jonu...
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-07
 • Audiniai

  30 klausimų biologijos testas apie audinius. Teisingi atsakymai. Epidermis dengia... Išorinės sekrecijos (egzokrininės) liaukos išskiria sekretus į... Kas pakeičia epidermį senesniuose, sumedėjusiuose augaluose? Sklerenchimos paprastai turi storas antrinių ląstelių sieneles, kuriose paprasčiausiai kaupiasi... Epiteliniai audiniai klasifikuojami pagal... Laidieji audiniai – mediena ir karniena. Mediena teka... Epidermis dengia augalą... Medieną sudaro... Audiniams tvirtumo suteikia... Tinklinio jungiamojo audinio yra? Kraujas priskiriamas jungiamiesiems audiniams nes... Kraujo plazmoje vanduo užima... Pirminių audinių buvimo vieta yra... Visuose raumeniniuose audiniuose yra... Kamštis priklauso ... Purusis skaidulinis audinys priklauso... Karnieną sudaro... Asimiliacinių audinių funkcija. Sklerenchimos buvimo vieta.2 Laidieji audiniai randami... Kraujas ir limfa priklauso... Brazdo buvimo vieta? Kraujas padeda paskirstyti? Indų plaušų kūleliai priklauso... Asimilaciniuose audiniuose vykdoma svarbi funkcija... Sekrecijos ir ekrecijos audinys yra... Sandėliniai audiniai atlieka šias funkcijas... Kamštis priklauso... Vandens indų buvimo vieta? Karnieno plaušai yra...
  Biologija, testas(6 puslapiai)
  2006-05-29
 • Auditas (16)

  20 klausimų audito testas. Teisingi atsakymai. Kas yra auditorius? Kada pradėtas auditas? Kas yra auditas? Kokie yra pagrindiniai audito elementai? Kas yra audito raštas? Kas yra audito sutartis? Ką auditorius turi padaryti siekdamas atlikti objektyviai auditą? Kokie yra dviejų rūšių audito planai? Kokia gali būti naudojama audito medžiaga? Koks gali būti audito tikrinimas? Koks yra pats atsakingiausias auditoriaus darbas? Kada auditas laikomas baigtu? Kokie audito dokumentai yra visa medžiaga? Kokios yra klaidos pagal atsiradimą? Kokios yra auditoriaus klaidos? Ką būtina patikrinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo audite? Kokie 3 svarbiausi patikrinimo audito skolų pardavimo ir pirkimo būdai? Ką būtina nustatyti atliekant rezervų auditą? Kas atlieka išsamų mokesčių auditą? Kokios pagrindinės vidaus kontrolės formos?
  Auditas, testas(4 puslapiai)
  2007-06-04
 • Augalų struktūros ir funkcijos

  Kokie yra žiedinio augalo vegetatyviniai organai? Kaip vadinama vieta, kur lapai prisisega prie stiebo? Į kokias dalis skirstomi žiediniai augalai? Kuris bruožas atitinka dviskilčių augalų grupę? Kuris audinys priklauso audiniams? Kokį audinį sudaro parenchimos, kolenchimos ir sklerenchimos ląstelės? Kurio tipo audiniais teka vanduo ir mineralinės medžiagos? Kas reguliuoja mineralinių druskų patekimą į centrinį veleną? Kaip vadinama dviskilčio augalo pirminė šaknis? Kas saugo stiebo viršūninę meristemą? Kieno dėka augalai auga į storį? Kaip vadinami antžeminiai gulsti stiebai? Kas sudaro lapą? Koks yra pagrindinis lapalakščio audinys? Kas sudaro laidųjį audinį, medieną? Iš kur juda vanduo pro plazminę membraną? Kas saugo augalą nuo vandens netekimo? Kaip vadinamas vandens išsiskyrimas lapų kraštuose? Kas priverčia varstytis žioteles? Kaip vadinamas augalo judėjimas? Kaip vadinamas augalo augimas stiebu aukštyn, priešinga Žemės traukai kryptimi? Kaip vadinamas augalo judesys, atsirandantis dėl nevienodo augimo? Kaip vadinami hormonai skatinantys tįsti augalą? Kurie hormonai skatina augalo ląstelių dalijimąsi? Kurios dalys priklauso gaubtasėklio augalo žiedui? Kaip vadinama haploidinė augalo karta? Kaip vadinamos struktūros, kuriose susidaro augalo kiaušialąstės? Kokie augalai priklauso induočiams? Kas gaubia sėklas? Kas augalui padeda išplatinti sėklas?
  Biologija, testas(4 puslapiai)
  2009-01-29
 • Australija (16)

  30 klausimų geografijos testas apie Australiją. Teisingi atsakymai. Kaip graikai pavadino Pietų pusrutulyje esantį žemyną? Kas buvo pirmasis europietis išvydęs Australijos krantus? Didžiausias Australijos miestas. Australijos sostinė. Kaip vadinasi Australijos čiabuviai? Kiek Australijoje yra gyventojų? Kas sudaro Australijos žemyno pagrindą? Kas yra aukščiausia Australijos viršūnė? Kaip vadinamos laikinos, išdžiūstančios upės? Kaip vadinami augalai ir gyvūnai, kurie sutinkami tik Australijoje? Kokių gyvūnų Australijoje daugiausia? Kas yra būdingiausi Australijos medžiai? Kaip vadinami krūmokšnių ir žemaūgių medžių sąžalynai? Kokiu būdu naudingąsias medžiagas yra patogu, pigu ir spartu išgauti? Kas nepriklauso Okeanijai? Kas yra didžiausia Melanezijos sala? Kaip vadinami Naujosios Gvinėjos čiabuviai? Kaip vadinasi dažni ir milžiniškos galios vėjo sūkuriai? Kokia yra giliausia Ramiojo vandenyno vieta? Didžiausia Polinezijos salų grupė šiaurėje. Kas yra aukščiausia Havajų salos vieta? Kelintais metais Džeimsas Kukas atrado Havajų salas? Kokie gyviai gyvena Koralų salose? Kas yra svarbiausias Okeanijos salų augalas? Koks yra didžiausias Australijos ežeras? Kokia yra oficiali Australijos kalba? Kokiame pusrutulyje yra Australija? Artimiausias žemynas Australijai. Ilgiausia upė Australijoje. Kokio pusiasalio neturi Australija?
  Regioninė geografija, testas(7 puslapiai)
  2008-04-04
 • Australija (8)

  30 klausimų geografijos testas. Teisingi atsakymai. Kaip graikai pavadino Pietų pusrutulyje esantį žemyną? Kas buvo pirmasis europietis išvydęs Australijos krantus? Didžiausias Australijos miestas yra... Australijos sostinė yra? Kaip vadinasi Australijos čiabuviai? Kiek Australijoje yra gyventojų? Kas sudaro Australijos žemyno pagrindą? Kas yra aukščiausia Australijos viršūnė? Kaip vadinamos laikinos, išdžiūstančios upės? Kaip vadinami augalai ir gyvūnai, kurie sutinkami tik Australijoje? Kokių gyvūnų Australijoje daugiausia? Kas yra būdingiausi Australijos medžiai? Kaip vadinami krūmokšnių ir žemaūgių medžių sąžalynai? Kokiu būdu naudingąsias medžiagas yra patogu, pigu ir spartu išgauti? Kas nepriklauso Okeanijai? Kas yra didžiausia Melanezijos sala? Kaip vadinami Naujosios Gvinėjos čiabuviai? Kaip vadinasi dažni ir milžiniškos galios vėjo sūkuriai? Kokia yra giliausia Ramiojo vandenyno vieta? Didžiausia Polinezijos salų grupė šiaurėje yra... Kas yra aukščiausia Havajų salos vieta? Kelintais metais Dž. Kukas atrado Havajų salas? Kokie gyviai gyvena Koralų salose? Kas yra svarbiausias Okeanijos salų augalas? Koks yra didžiausias Australijos ežeras? Kokia yra oficiali Australijos kalba? Kokiame pusrutulyje yra Australija? Artimiausias žemynas Australijai yra... Ilgiausia upė Australijoje yra. Kokio pusiasalio neturi Australija?
  Regioninė geografija, testas(7 puslapiai)
  2006-10-02
 • Azija

  Azija - kontrastų žemynas. 21 klausimo kryžiažodis apie Aziją. Upė, priklausanti Indijos vandenyno baseinui. Aktyviausia seisminė zona. Didžiausia valstybė pagal plotą. Upių vandeningumas priklauso nuo klimato ir... Gausiausių kritulių vieta. Giliausias pasaulio ežeras. Azijos upė, priklausanti Arkties baseinui. Didžiausia valstybė pagal gyventojų skaičių. Pirmasis žmogus iš Baltijos šalių įkopęs į Everestą. Sala, esanti dviejuose pusrutuliuose. Didžiausia miškų sritis žemėje. Didžiausias pasaulio ežeras. Aukščiausias žemės taškas. Kuri Azijos dalis europiečiams žinoma nuo seniausių laikų? Galingiausias ugnikalnis. Lietuvis, kurio vardu pavadintas kalnagūbris esantis Azijoje. Šalčio polius. Didžiausias kalnų mazgas "Pasaulio stogas". Tankiausiai gyvenama valstybė. Didžiausias pusiasalis. Kokie vėjai vyrauja Azijoje?
  Regioninė geografija, testas(2 puslapiai)
  2005-04-06
 • Azotas

  20 klausimų testas apie azotą. Atsakymai. Azoto branduolio krūvis? Kokia azoto molekulinė formulė? Kada ir kas gavo pirmasis gryną azotą? Kuriame periode yra azotas? Koks yra azoto cheminis simbolis? Koks yra azoto neigiamas oksidacijos laipsnis? Koks yra azoto teigiamas oksidacijos laipsnis? Kokia yra azoto atominė masė? Kokia yra azoto agregatinė būsena? Kuris yra nitrato jonas? Kokie gali būti azoto oksidacijos laipsniai? Kokia didžiausia oro dalį sudaro azotas? Kada prancūzų chemikas Le Šatelje gavo patentą amoniakui gaminti iš oro azoto ir vandenilio? Kaip mes gauname azotą? Kas yra azoto (IV) oksidas? Kas pirmasis ištyrė amoniaką iš amonio chlorido? Kada Lietuvoje įvyko viena didžiausių mūsų chemijos pramonėje katastrofų? Kokioje temperatūroje azotas skyla į atomus? Ką reiškia graikų žodis "azoos"? Kas susidaro pūvant mėšlui?
  Cheminiai elementai, testas(2 puslapiai)
  2007-02-23
 • Bakterijos

  11 klausimų biologijos testas apie bakterijas (su teisingais atsakymais). Kas yra vadinami vienaląsčiais organizmų individais? Kokiai karalystei priklauso bakterijos? Iš kiek ląstelių sudaryta bakterija? Kas iš išorės dengia ląstelę? Kaip vadinamas citoplazmoje tankesnė sritis? Ką sudaro paveiktos nepalankių aplinkos veiksnių kai kurios bakterijos? Kai vadinamos bakterijos, kurios sau pačios pasigamina organines medžiagas? Kai vadinamos bakterijos, kurios naudojasi jau gatavomis, aplinkoje esančiomis organinėmis medžiagomis? Kaip vadinamos bakterijos, kurios sukelia ligas tiek augalams, tiek gyvūnams? Kaip vadinamos bakterijos, kurių gyvybinei veiklai deguonis yra reikalingas? Kaip vadinamos bakterijos, kurioms deguonis nėra būtinas?
  Biologija, testas(1 puslapis)
  2006-03-29
 • Balansas. Monetarinė sistema. Fiskalinė politika

  Trys ekonomikos testai. Temos: Balansas, Monetarinė sistema, Fiskalinė politika.
  Makroekonomika, testas(3 puslapiai)
  2005-11-24
 • Baltijos jūra (3)

  Geografijos testas Baltijos jūros tema. 24 klausimai su atsakymais.
  Regioninė geografija, testas(3 puslapiai)
  2006-01-19
 • Baltymai (7)

  10 klausimų testas su atsakymais.
  Biologija, testas(1 puslapis)
  2007-09-23
Puslapyje rodyti po