Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Testai

Testai (296 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šalinimas ir lytinė sistema (2)

  18 klausimų biologijos testas. Teisingi atsakymai.
  Fiziologija, testas(3 puslapiai)
  2006-08-30
 • Šiaurės Europa

  19 klausimų testas su atsakymais apie Šiaurės Europą.
  Regioninė geografija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-09
 • Šiaurės Europa (2)

  30 klausimų testas su atsakymais apie Šiaurės Europą.
  Geografija, testas(2 puslapiai)
  2007-07-27
 • Šviesa ir garsas

  Šviesa ir garsas. Žaibas ir griausmas. Matomi ir nematomi daiktai. 6 klasės gamtos dalyko 15 klausimų testas su teisingais atsakymais.
  Fizika, testas(3 puslapiai)
  2005-12-12
 • Šviesos banginės savybės (2)

  PowerPoint pristatymas. 15 klausimų testas su pateiktais atsakymais.
  Elektromagnetizmas, testas(45 skaidrės)
  2007-08-27
 • Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžimas

  20 klausimų fizikos testas. Teisingi atsakymai.
  Elektromagnetizmas, testas(3 puslapiai)
  2006-06-07
 • Tarptautinė prekyba. Tarptautinė finansų sistema

  20 klausimų ekonomikos testas su teisingais atsakymais.
  Makroekonomika, testas(4 puslapiai)
  2006-01-06
 • Tekstų tvarkymas ir informacijos pateikimas

  Klausimai su pateiktais atsakymais. Kuris mygtukas skirtas teksto formatams kopijuoti? Kokį veiksmą atlieka tekstų rengimo programa, paspaudus mygtuką? Kiek MS Word dokumentų gali būti atverta vienu metu? Ar MS Word sukurtą dokumentą galima įrašyti kitu formatu? Kurį veiksmą valdo komanda Window Split? Kurias iš nurodytų juostų galima išjungti ir įjungti meniu Tools Options kortelėje View? Kurios meniu komandos išskleidžiamame sąraše galima pasirinkti MS Word lange rodomas priemonių juostas? Kuria priemone keičiamas dokumento vaizdo ekrane mastelis? Kuris veiksmas atliekamas priemonių juostos mygtuku? Kuriame pagrindiniame meniu yra MS Office asistento įjungimo ir išjungimo komandos? Kuriuos veiksmus valdo MS Office asistentas? Kuriuo klaviatūros klavišu galima trinti simbolius? Kuriuo klaviatūros klavišu galima trinti simbolius? Kuris klavišas perjungia MS Word iš teksto įterpimo būsenos į teksto keitimo būseną bei atvirkščiai? Kuria pagrindinio meniu komanda galima atverti kortelę klaviatūroje nesantiems simboliams (pavyzdžiui, simboliui) įterpti? Kaip surinkti kelties į kitą eilutę brūkšnelį, kuris rodomas tiktai tada, kai žodis keliamas? Ką tekste rodo simboliai , kurie matomi paspaudus priemonių juostos mygtuką? Kuria klavišų pora galima pertraukti puslapį (Page Break)? Kuri dokumento dalis išrenkama dukart spragtelėjus pelės žymekliu kairiojoje paraštėje? Kuri dokumento dalis išrenkama dukart spragtelėjus pelės žymekliu patį tekstą? Kuri dokumento dalis išrenkama triskart spragtelėjus pelės žymekliu patį tekstą? Kuri dokumento dalis išrenkama spragtelėjus pelės žymekliu patį tekstą, kai nuspaustas valdymo klavišas <Ctrl>? Kuri dokumento dalis išrenkama spragtelėjus pelės žymekliu kairiojoje paraštėje, kai nuspaustas valdymo klavišas <Ctrl>? Kurios komandos yra valdomos priemonių juostos mygtuku? Kurios komandos valdomos priemonių juostos mygtuku? Kurio meniu sąrašuose galima rasti priemonių juostos mygtukus, ir atitinkančias komandas? Kam reikalingas iškarpų krepšelis, dar vadinamas iškarpine? Kuri veiksmų seka naudojama tekstui kopijuoti? Pažymėkite žodį ir paspauskite klavišų derinį <Ctrl>+<c>. Kas bus atlikta? Pažymėkite žodį ir paspauskite klavišų derinį <Ctrl>+<x>. Kas bus atlikta? Kurios teksto savybės negalima panaudoti mažesnei už pastraipą teksto daliai? Kurios teksto savybės negalima panaudoti mažesnei už pastraipą teksto daliai? Ką reikia daryti, norint pakeisti pažymėto žodžio šriftą? Kurioje meniu komandoje galima rasti šiuos mygtukus atitinkančias komandas? Kur galima rasti šiuos mygtukus atitinkančias komandas? Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio "Word"vaizdavimo būdą į "Word"? Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio "Word"vaizdavimo būdą į "Word"? Norite tekste išskirti svarbią pastraipą pakeisdami jos teksto spalvą. Kurį būdą naudosite pastraipos spalvai pakeisti? Kaip galima keisti pastraipos įtraukų dydį? Kaip galima keisti pastraipos įtraukų dydį? Kaip galima keisti pastraipos įtraukų dydį? Kuris mygtukas skirtas pastraipai lygiuoti iš abiejų kraštų? Kuris mygtukas skirtas lentelės rėmeliams tvarkyti? Norite, kad dokumento eilutės būtų išretintos (t. y. protarpis tarp jų būtų didesnis). Ką pasirinksite? Kas atsitiks paspaudus priemonių juostos mygtuką? Kuri meniu komanda atitinka mygtukus? Jei savo dokumentą ateityje ketinate naudoti kaip šabloną, kurį įrašymo būdą komandos File Save As išskleidžiamame sąraše Save as type pasirinksite? Kas yra dokumentų šablonai (Templates)? Kas yra dokumentų šablonai (Templates)? Kam skirta stilių Heading grupė? Kurioje puslapio vietoje gali būti įterpti puslapių numeriai? Kuris iš šių teiginių apie puslapių numerius yra teisingas? Kurioje meniu komandoje ieškosite priemonės puslapinei antraštei (header) formuoti? Ką daro komanda, gauta paspaudus Tools Language Set Language? Kokios paskirties langą atveria komanda Tools AutoCorrect? Koks veiksmas atliekamas paspaudus mygtuką? Kurios komandos dialogo lange galima pasirinkti pageidaujamus spausdintuvo parametrus? Kuriame spausdinimo komandos dialogo lango lauke galima nurodyti spausdinamų puslapių numerius, kai spausdinama tik dalis dokumento? Koks veiksmas atliekamas paspaudus mygtuką? Kuria priemone galima į dokumento tekstą įterpti naują Word lentelę? Kam skirtą langą atveria priemonių juostos mygtukas? Kuo naudojantis žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės langelio į kitą? Kuo naudojantis žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės langelio į gretimą langelį? Kuo naudojantis žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės langelio į kitą? Ką galima atlikti, kai pelės žymeklis virsta? Kuriuo iš nurodytų būdų negalima keisti lentelės stulpelių pločio? Kuriuo būdu galima keisti lentelės eilučių aukštį? Kuriuo būdu galima keisti lentelės eilučių aukštį? Kuriuo būdu galima keisti lentelės ketvirtosios eilutės aukštį? Kaip galima lentelėje įterpti naują eilutę? Kaip galima lentelėje įterpti naują stulpelį? Kaip galima pašalinti lentelėje žymeklio rodomą eilutę? Kaip galima pašalinti lentelėje žymeklio rodomą stulpelį? Kaip galima sulieti kelis išrinktus lentelės langelius? Kaip galima lentelės langelį padalyti į kelias dalis? Kurie galimi lentelių eilučių rikiavimo būdai. Kurie galimi lentelių eilučių rikiavimo būdai? Į dokumentą įterpta tik nuoroda į objektą, o pats objektas lieka kitoje byloje. Kuris teiginys apie tokį dokumentą yra neteisingas? Į dokumentą įterpta tik nuoroda į objektą, o pats objektas lieka kitoje byloje. Kuris teiginys apie tokį dokumentą yra neteisingas? Į dokumentą įterptas objektas, susiejus jį nuoroda su originalu. Kaip iškviesti programą, kuria buvo parengtas objektas? Į dokumentą įterptas objektas susiejus jį nuoroda su originalu. Kaip iškviesti programą, kuria buvo parengtas objektas? Kaip atrodo vaizdo didinimo ir mažinimo mygtukas? Vaizduoklio ekrane nematote vaizdo didinimo ir mažinimo priemonės. Ką reikia daryti, kad ji atsirastų? Vaizduoklio ekrane nematote formato tvarkymo priemonių rinkinio. Ką reikia daryti, kad jis atsirastų? Tarkime, kad esate įpratę objektą kopijuoti ir kopiją įterpti naudodamiesi meniu komandomis. Kaip kitaip galima atlikti šiuos veiksmus? Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus <Ctrl>+<x> klavišus? Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus <Ctrl>+<c> klavišus? Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus <Ctrl>+<v> klavišus? Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus <Ctrl>+<a> klavišus? Kaip pažymėti (išrinkti) teksto fragmentą (norint jį kopijuoti arba iškirpti)? Kuris iš pateiktų atsakymų apie pažymėto (išrinkto) teksto fragmento kopijavimą yra teisingas? Kuris iš pateiktų atsakymų apie pažymėto (išrinkto) teksto fragmento iškirpimą yra neteisingas? Kuriuo būdu galima įterpti iškirptą arba nukopijuotą teksto fragmentą? Kuriuo atveju iškirptas teksto fragmentas nepakliūna į iškarpinę (iškarpų atmintinę)? Kaip galima ką tik iškirptą teksto fragmentą grąžinti į senąją vietą? Kuris veiksmas atliekamas paspaudus? Kokias geometrines figūras galima braižyti naudojantis braižymo priemonių rinkiniu? Ar galima pakeisti vienu veiksmu kelių linijų spalvą? Kaip objektai sujungiami į vieną grupę (sugrupuojami)? Kaip išskaidomi sugrupuoti objektai? Kuriais vienetais matuojamas šrifto dydis? Tekstinio dokumento antraštė – tai. Puslapinė antraštė (kolontitulas) – tai. Kurio iš išvardytų veiksmų negalima atlikti tvarkant tekstą? Pagrindinis dokumento tekstas – tai. Maketavimas – tai. Kurios iš pavaizduotų kabučių yra lietuviškos? Pastraipa visuomet (išrinkite teisingą frazės pabaigą). Kuris veiksmas visuomet taisyklingas renkant tekstą kompiuteriu? Kuris teiginys apie teksto rengimo sistemos yra neteisingas? Šablonas (trafaretas) - tai. Norint dokumente tikrinti žodžių rašybą, kalbą galima parinkti. Norint, kad būtų tikrinama kuria nors kalba renkamo teksto žodžių rašyba, reikia (pasirinkite tiksliausią atsakymą). Išnašos (footnote) rašomos. Galinės išnašos (endnote) rašomos. Kas yra puslapių antraštė ir poraštė? Kam galima sukurti šablonus? Ką rodo šis priemonių juostoje matomas langelis? Kam skirta ši priemonė? Kuri priemonė skirta persidengiančių figūrų vaizdams tvarkyti? Kuri priemonė skirta teksto rėmeliui įterpti? Kuri priemonė skirta grupuojamoms figūroms išrinkti? Kurią priemonę naudosite bet kurios formos kreivei nubrėžti? Kurią priemonę naudosite tokiai rodyklei nubrėžti? Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina pastraipų išdėstymą? Kuris iš teiginių apie pastraipos lygiavimą yra tiksliausias? Pastraipos eilučių lygiavimo būdai yra? Kuriame iš puslapio rodymo būdų matomos puslapio paraštės, antraštės bei poraštės? Kurią Format meniu komandą pasirinksite, norėdami išlygiuoti tekstą? Kurią piktogramą rinktis norint vienos teksto dalies formatus pritaikyti kitai teksto daliai? Kurią piktogramą rinktis norint sužymėti pastraipas (naudojant ženklelius)? Kuris iš išvardytų tekstų rengimo sistemos Picture meniu punktų turi įvairių kategorijų paveiksliukų, garsinių bei vaizdinių bylų? Kuri teksto rengimo priemonė bus reikalinga norint sukurti struktūrinę diagramą?
  Kompiuteriai, testas(16 puslapių)
  2007-11-14
 • Tikyba

  Tikybos viktorinos klausimai su atsakymais.
  Religija, testas(1 puslapis)
  2006-05-24
 • Vadyba (27)

  Vadybos egzamino klausimai: sisteminė vadybos mokykla; antreprenerystė; vadybos objektas; sisteminis požiūris į vadybą; Merfio dėsniai; vadybos dėsnių esmė; valdymo tikslas; pagrindiniai x, y ir z vadybos teorijų teiginiai; Aleksandro Maslovo poreikių piramidė; moterų diskriminacija šiuolaikinės vadybos kontekste; stochastiniai A. Markovo procesai; socialinė partnerystė; operatyvaus planavimo taisyklės; korporacijos lygio strategija; Matricinė valdymo sistema; kontrolės rūšys; kokybiniai prognozavimo metodai.
  Vadyba, testas(6 puslapiai)
  2006-03-03
 • Vakarų ir Vidurio Europa

  18 klausimų geografijos testas.
  Regioninė geografija, testas(2 puslapiai)
  2006-05-31
 • Vakarų šalys ir Japonija

  Istorijos testas. Užduotis su žemėlapiu, 25 klausimai su atsakymais.
  Visuotinė istorija, testas(4 puslapiai)
  2005-08-11
 • Valstybė ir ekonomika

  Ekonomikos testas: valstybė ir ekonomika. 10 klausimų su atsakymais.
  Ekonomika, testas(1 puslapis)
  2008-05-08
 • Valstybės ir jų valiutos

  Kryžiažodis. Valstybės. Valstybių valiutos.
  Tarptautinė ekonomika, testas(4 puslapiai)
  2007-04-25
 • Vandeniniai tirpalai. Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai.

  30 klausimų chemijos testas apie vandenilinius tirpalus bei vandens taršą. Teisingi atsakymai. Uždaviniai. Uždavinių sprendimai.
  Cheminiai junginiai, testas(7 puslapiai)
  2006-09-28
 • Vandenys

  10 klausimų geografijos testas. Vandenys.
  Gamtinė geografija, testas(2 puslapiai)
  2007-02-06
 • Vandens keliai

  Testas. Laivo teorija. Laivų kapitonams, laivavedžiams. Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas. Locija. Laivų žiburiai ir dienos signalai. Tarptautinės laivų susidūrimų jūroje išvengimo taisyklės. COLREG-72. Laivų valdymas ir manevravimas. Minimalūs techniniai reikalavimai, techninio eksploatavimo taisyklės vidaus vandenų laivams. UTB radijo ryšio naudojimo tarptautiniuose ir vidaus vandenų keliuose taisyklės, ir reikalavimai. Gelbėjimo priemonės laivuose, reikalavimai. Priešgaisrinės priemonės laivuose, reikalavimai.
  Kita, testas(64 puslapiai)
  2006-10-16
 • Vandens molekulių sandara ir savybės

  Vandens molekulių sandara ir savybės. 20 klausimų testas su pateiktais atsakymais.
  Cheminiai junginiai, testas(2 puslapiai)
  2005-11-30
 • Veikianti įmonė

  Ekonomikos 15 klausimų testas su atsakymais.
  Makroekonomika, testas(3 puslapiai)
  2005-10-11
 • Viduramžiai

  30 klausimų istorijos testas su atsakymais.
  Visuotinė istorija, testas(5 puslapiai)
  2005-06-06
Puslapyje rodyti po