Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė > Konstitucinės teisės referatai
Konstitucinės teisės referatai

(104 darbai)

Lietuvos respublikos konstitucinis teismas; Konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemojeĮvadas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinio Teismo sudarymo konstituciniai pagrindai. Kreipimosi į Konstitucinį teismą teisė. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statuso pagrindiniai bruožai. Konstitucinio teismo funkcijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Nutarimai. Išvados. Sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai ir konstitucinė atsakomybėĮvadas. Prezidentas. Konstitucinė atsakomybė. Lietuvos respublikos prezidento konstitucinė atsakomybė. Įgaliojimai skiriant valstybės pareigūnus. Vyriausybės formavimo įgaliojimai. "Ypatingieji" Prezidento įgaliojimai. Apkalta. Lietuvos respublikos prezidento R. Pakso apkalta. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos prezidento teisinė padėtisĮvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo instituto raida Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento rinkimų tvarka. Įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos Prezidento kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento įgaliojimai santykiuose su Seimu. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas ir teisminė valdžia. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento kompetencija krašto apsaugoje bei užsienio politikoje. Pilietybė. Malonė. Valstybiniai apdovanojimai. Respublikos Prezidento teisės aktai. Kiti statuso klausimai. Prezidento teisės aktai. Prezidento imunitetas. Vėliava. Antspaudas. Prezidento valstybinis aprūpinimas ir aptarnavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Prezidento teisinė padėtis (3)Įvadas. Valstybės vadovo samprata. Respublikos Prezidento problema Lietuvos konstitucinės teisės istorijoje. Prezidento statusas Lietuvos valstybėje 1919 – 1940 metais. Prezidento statusas Lietuvos Valstybės Laikinosiose Konstitucijose. Respublikos Prezidento statusas pagal 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstituciją. Respublikos Prezidento statusas pagal 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstituciją. Respublikos Prezidento statusas pagal 1938 metų Lietuvos Valstybės Konstituciją. Respublikos Prezidento statusas pagal 1992 metų Lietuvos valstybės konstituciją. Respublikos Prezidento statuso problemos atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Lietuvos Respublikos Prezidento statuso šaltiniai. Lietuvos Respublikos Prezidento statusas Lietuvos teisės sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucinis statusas (2)Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Seimas – atstovaujamoji valstybės institucija. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Seimo nario teisinis statusas. Seimo struktūra. Seimo kompetencija ir įgaliojimai. Seimo kadencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimaiĮvadas. Rinkimų sistemos. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teisėjų neliečiamybėTeisėjas. Teisėjų neliečiamumas. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų garbės teismas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismų sistema (2)Įvadas. Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Teisėjų statusas. Pagrindiniai teismų veiklos principai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kaita (1918 - 1940 metais)Įvadas. Lietuvos teismų sistema ir jos raida. Bendrosios kompetencijos teismai. Klaipėdos krašto teismai. Ypatingieji teismai. Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo pakeitimas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos vietos savivaldaVietos savivalda. Savivaldybė. Savivaldybėse yra šios institucijos. Savivaldybių tarybos. Meras. Mero pavaduotojai. Kontrolė. Savivaldybės kontrolierius. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos tarpukario konstitucijosĮvadas. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1922m. Lietuvos valstybės konstitucija. 1928m. Lietuvos valstybės konstitucija. 1938m. Lietuvos valstybės konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos TeismaiTarptautinis Teisingumo Teismas, Teismo sudėtis ir teisėjų rinkimai. Atleidimas. Posėdžiai. Kolegijos. Teisėjų nušalinimas. Ad hoc teisėjai. Pirmininkas. Vicepirmininkas. Teismo sekretorius. Buveinė. Kompetencija ir jurisdikcija ginčų atveju. Priimtinumas. Teismo procesas. Neatvykimas. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybingumo teisiniai pagrindaiĮvadas. Sąlygos Lietuvos valstybingumui atsirasti. Lietuvos valstybingumo raida. Lietuvos valstybingumo pradžia 1916 metais. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1990 metų kovo 11 dieną. 1922 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimas. Atskirų konstitucijos projektų ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Lyginamoji Lietuvos ir Nyderlandų konstitucijų analizėĮvadas. Lyginamoji Lietuvos ir Nyderlandų konstitucijų analizė. Bendra Nyderlandų konstitucinės sistemos charakteristika. Valdžių pasidalijimas. Parlamentizmas. Piliečių teisės. Išvados. Skaityti daugiau
Nepriklausomos valstybės atkūrimas. 1938 metų konstitucijos galiojimo atstatymas. Kovo 11 d. Aktas. 1990 metų Lietuvos Respublikos Laikinojo pagrindinio įstatymo priėmimas ir bruožaiĮvadas. Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1990 metų kovo 11 dienos aktai ir konstitucinis įtvirtinimas. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo priėmimo prielaidos. Bendras Laikinojo Pagrindinio Įstatymo apibūdinimas. Ekonominė sistema. Valstybės valdžios institucijų sistema. Aukščiausios Tarybos teisinis statusas. Vyriausybė (Ministrų Taryba) ir vietos savivaldos organai. Teisminė valdžia ir prokuratūra. Tiesioginės demokratijos institutai. Išvados. Skaityti daugiau
Nevyriausybinės organizacijos (NVO): Raudonojo kryžiaus organizacijaĮvadas. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) raida lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) užuomazgos Lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) tarpukario Lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) sovietmečio laikotarpiu. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) šiuolaikinėje Lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) statistika šiuolaikinėje Lietuvoje. NVO (Nevyriausybinių organizacijų) vaidmuo ir šiandienos situacija Lietuvoje.(Nevyriausybinių organizacijų) sistema Lietuvoje. Visuomeninės organizacijos. Asociacijos. Labdaros ir paramos fondai. Viešosios įstaigos. Specifinės ne pelno organizacijos. Išvados. Nevyriausybinės organizacijos (NVO): Raudonasis Kryžius (RK)raudonojo kryžiaus įkūrimo pradžia. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK). Ženevos konvencija. Raudonasis Kryžius (RK) Lietuvoje. LRK (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus) jaunimo veikla. Raudonojo kryžiaus esminiai principai. Skaityti daugiau
Nevyriausybinių organizacijų sistema LietuvojeĮvadas. Istorinė nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje raida bei dabartinės tendencijos. Konstitucinių piliečių teisių įstatyminis įtvirtinimas. Nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje. Visuomeninės organizacijos. Asociacijos. Labdaros ir paramos fondai. Viešosios įstaigos. Specifinės organizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos Lietuvos Respublikos KonstitucijojeĮvadas. Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės. Prigimtinės universaliosios teisės ir laisvės. Specialiosios pilietinės (politinės) teisės. Specialiosios ūkinės ir kultūrinės (socialinės) teisės. Konstitucinės asmens pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Pamatiniai valstybės organizavimo principaiĮvadas. Teorinė dalis. Valstybės principai - tikslai Konstitucijoje. Bendra samprata. I konstitucijos skirsnis: Lietuvos valstybė. III skirsnis: visuomenė ir valstybė. IV skirsnis: tautos ūkis ir darbas. XIII skirsnis: užsienio politika ir valstybės gynimas. Pamatiniai valstybės organizavimo principai. Bendra samprata. Demokratinės valstybės principas. Respublikinės valstybės principas. Nepriklausomos valstybės principas. Teisinės valstybės principas. Skaityti daugiau
Piliečių ir kitų Lietuvoje gyvenančių asmenų teisės ir pareigosĮvadas. Lietuvos piliečių teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos tarpukariu. Teisės ir pareigos šių dienų Lietuvoje. Tautinių mažumų teisės. Tautinių mažumų teisės tarpukariu. Tautinių mažumų teisės dabar. Respublikos gynimas. Gynimas tarpukario Lietuvoje. Gynimas po nepriklausomybės atkūrimo. Skaityti daugiau
...