Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė > Konstitucinės teisės referatai
Konstitucinės teisės referatai

(104 darbai)

Lietuvos konstitucijų raida 1918–1940 metaisĮvadas. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1918 – 1920 metų Konstitucijos istorinėje perspektyvoje. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija ir įstatyminis jos nuostatų realizavimas. Naujas požiūris į valstybės ir visuomenės uždavinius ir to požiūrio atspindys 1938 m. Lietuvos Konstitucijoje. Piliečių teisinė padėtis. Konstitucijos projekto svarstymo atspindėjimas spaudoje. Funkcinė savivalda ir vietos savivaldybės. Teismas. Teisinė Klaipėdos krašto padėtis. Konstitucijos projekto komisijos nariai. Išvados Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucingumo raida (2)Įvadas. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai. 1992 m. Lietuvos Respublikos konstitucijos rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucingumo raida 1918 – 1940 metaisKonstitucinės teisės ištakos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Pirmasis Lietuvos statutas. Antrasis Lietuvos statutas. Trečiasis Lietuvos statutas. 1791 m. Gegužės 3 d. Lenkijos-Lietuvos (Žečpospolitos) Konstitucija. Lietuvos konstitucijų raida 1918-1940 m. 1918 m. Laikinoji Konstitucija. Laikinoji 1919 m. Konstitucija. Steigiamojo seimo 1920m. Laikinoji Konstitucija. 1922m. Lietuvos valstybės Konstitucija. 1928m. Lietuvos valstybės Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Konstitucinio Teismo aktų rūšys ir jų teisinė galiaĮvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinio teismo sprendimų rūšys. Nutarimai. Išvados. Sprendimai. Konstitucinio teismo išvados. Konstitucinės justicijos sprendimų realizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucinis teismasĮvadas. Lietuvos Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai. Lietuvos Konstitucinio Teismo sudėtis. Pirmosios trys Konstitucinio Teismo sudėtys. Dabartinė Konstitucinio Teismo teisėjų sudėtis. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijos bruožaiLietuvių tauta. Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijos rengimas ir priėmimas. Parengiamasis etapas ir pirmieji žingsniai. Politinių jėgų kompromisas ir Konstitucijos priėmimas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. Lietuvos Respublikos Konstitucijos teisinės savybės. Lietuvos Respublikos Konstitucijos tiesioginio taikymo problemos. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų leidybaĮvadas. Teikiamo registruoti projekto reikalavimai. Aplinkybės, kurioms esant įstatymo projektas neteikiamas svarstyti Seime. Pagrindinio komiteto pasirengimas svarstyti įstatymo projektą. 149 straipsnis. Įstatymo projekto svarstymas pagrindinio komiteto posėdyje. Įstatymo projekto svarstymo tvarka. Pataisų ir papildymų dėl įstatymo projekto pateikimas. Įstatymo projekto atskiro straipsnio priėmimas. Pertraukos darymas ir įstatymo pasirašymo sulaikymas. Siūlymas svarstyti skubos tvarka ir ypatingos skubos tvarka. Prezidento "veto" teisė ir grąžinto įstatymo svarstymas. Konstitucinių įstatymų svarstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje įtvirtintos pilietinės (politinės) asmens teisės ir laisvėsĮžanga. Politinių teisių ir laisvių samprata. Politinės teisės ir laisvės Lietuvoje. Respublikos (LR) Konstitucijoje. Rinkimų teisė. Teisė inicijuoti referendumą. Piliečių įstatymų iniciatyvos teisė. Peticijų teisė. Teisė vienytis į politines partijas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės šaltinių sistemaKonstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija- pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucinio Teismo aktai. Konstituciniai Įstatymai. Tarptautinės sutartys. Įstatymai. Seimo statutas. Poįstatyminiai aktai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Konstitucijų lyginamoji analizėĮvadas. Lyginamoji dviejų Konstitucijų analizė. Lietuvos ir Rusijos Federacijos Respublikos. Bendra Rusijos Federacijos Konstitucinės sistemos charakteristika. Valdžių pasidalijimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos KonstitucijaĮvadas. Konstitucijos rengimo ir priėmimo istorija. Konstitucijos struktūra (sudedamosios dalys). Konstitucijos teisinės savybės. Pagrindiniai konstitucijos bruožai. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos reikšmė ir išskirtinumas. Konstitucijos taikymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė (3)Konstitucinių ginčų nagrinėjimo tvarka Lietuvos Respublikoje. Pagrindinės teisenos taisyklės konstituciniame teisme. Teisminis nagrinėjimas. Prašymų ištirti teisės aktų atitikimą konstitucijai teisena. Paklausimų dėl išvados nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės mokslo raida. Mykolo Riomerio indėlis į konstitucinės teisės mokslo raidąĮvadas. Konstitucinės teisės mokslas, šaltiniai ir sistema. Konstitucinės teisės mokslo užuomazgos Lietuvoje. Konstitucinės teisės mokslas Lietuvoje (1918-1940m.) ir m. Riomerio indėlis į konstitucinės teisės mokslo raidą. Konstitucinės teisės mokslas sovietinės santvarkos metais. Konstitucinė teisė atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės mokslo raida. Mykolo Romerio indėlis į Lietuvos konstitucinės teisės mokslo raidą (2)Įvadas. Konstitucinės teisės mokslas Lietuvoje 1918-1940m. Konstitucinės teisės mokslas sovietinės santvarkos metais. Konstitucinė teisė lietuvių išeivijos darbuose. Konstitucinė teisė atstačius Lietuvos nepriklausomybę. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės normų ypatumaiKonstitucija – pagrindinis įstatymas. Konstitucijos paskirtis. Konstitucijos priėmimas – kūrimas. Konstitucijos garantas – konstitucinis teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės šaltiniaiĮžanga. Konstitucinės teisės šaltinių sąvoka ir jų klasifikacija. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai ir jų specifika. Lietuvos Respublikos Konstitucija – Lietuvos teisinės sistemos pagrindas. Konstituciniai įstatymai ir konstituciniai aktai – sudedamoji Konstitucijos dalis. Tarptautiniai teisės aktai kaip Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos Respublikos įstatymai. Konstitucinio Teismo aktų kaip Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltinių ypatumai. Poįstatyminiai aktai Lietuvos Respublikos konstitucinėje teisėje. Fakultatyvieji konstitucinės teisės šaltiniai: problemos ir diskusijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijaĮvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statuso pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo funkcijos. Kokias bylas sprendžia ir kokias išvadas teikia Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo aktai. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių konstitucingumas. Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas ir apkaltos procesas. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (2)Įvadas. Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio Teismo aparatas. Konstitucinio Teismo darbo organizavimas. Teisėjų etika. Tarptautiniai ryšiai. Bylos nagrinėjimas Konstituciniame Teisme. Konstitucinio Teismo, jo veiklos apibrėžimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo valdymo organizavimo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (4)Įvadas. Konstitucinio Teismo samprata ir reikšmė. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo funkcijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinės kontrolės objektai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Įstatymų konstitucingumas. Konstitucinio Teismo sprendimo reikšmė įstatymams. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (5)Įvadas. Tikslas – apibūdinti kokia yra Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valdžios organų sistemoje. Lietuvos respublikos konstitucija. Konstitucijos apsaugos klausimas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo veiklos principai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
...