Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė
Konstitucinė teisė

(232 darbai)

Konstitucionalizmo raida LietuvojeĮvadas. Konstitucionalizmo sąvoka. Lietuvos konstitucionalizmo raida. 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija. Tarpukario Lietuvos Konstitucijos. Lietuvos konstitucionalizmas nuo 1940 metų iki 1992 metų. Dabartinė Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Kriminologija (3)Kriminologijos samprata. Kriminologinio tyrimo samprata. Kriminologinė statistika. Nusikalstamumas. Nusikaltėliai. Nusikalstamo elgesio mechanizmo samprata ir reikšmė. Nusikalstamo elgesio mechanizmo dalių sąveika. Nusikaltimų prevencija. Nusikaltimų prevencijos samprata. Reikalavimai prevencijai, jos įvertinimo kriterijai. Situacinė prevencija. Nepilnamečių nusikalstamumas. Recidyviniai nusikaltimai. Organizuotas nusikalstamumas. Skaityti daugiau
Laisvė skleisti informaciją ir reklamąLaisvė skleisti informaciją ir reklamą. Reklama. Reklamai yra būdingi du požymiai. Reklama draudžiama. Keturios reklamos rūšys. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai. Alkoholio ir tabako gaminių draudimas. Kitokio pobūdžio yra tabako gaminių draudimas. Reklamos ribojimas. Konkurencinės tarybos teisės. 1 uždavinys. Aviakompanijos "Lietuvos avialinijos" darbuotojai, reikalaudami, kad jiems būtų padidinti ir laiku išmokomi atlyginimai, trims paroms atidėjo visus oro skrydžius. Ar teisėti aviakompanijos "Lietuvos avialinijos" darbuotojų veiksmai? Paaiškinkite streikų organizavimo tvarką. 2 uždavinys. Lietuvos Respublikoje susitiko du Italijos piliečiai. Ėmė ir prakalbo tiedu piliečiai apie atsiradimo Lietuvoje aplinkybes, įvairius terminus ir pan. Ir labai nustebo atradę tiek daug skirtumų. Paaiškėjo, kad prašymus dėl gyvenimo Lietuvoje jie pateikė skirtingoms institucijoms, kad tos institucijos skirtingą laiko tarpą pateiktuosius prašymus nagrinėjo, galų gale, kad jiems (šiems Italijos piliečiams) buvo nustatyti skirtingi leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo pagrindai ir kad jie turi atitinkamai institucijai pranešti apie savo pasikeitusius duomenis, bet tie duomenys yra skirtingi. Koks buvo esminis skirtumas tarp šių italų? Sukonkretinkite pateiktuosius teiginiu (kokioms institucijoms pateikiami prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo, kiek laiko tie prašymai nagrinėjami; kuo skiriasi leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo pagrindai vienam ir kitam užsieniečiui; kokiai institucijai ir kokiais pagrindais pranešama apie pasikeitusius duomenis; kokie skirtumai tarp pateikiamų duomenų). Skaityti daugiau
Lietuvos ir Italijos Konstitucijos: jų panašumai ir skirtumaiĮvadas. Lietuvos konstitucija. Italijos konstitucija. Lyginamoji analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizėĮvadas. Japonijos konstitucijos ištakos ir sukūrimas. Japonijos konstitucijos struktūra, turinys bei palyginimas su Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Konstitucijų principai ir "pamatiniai" dėsniaiĮvadas. Konstitucijos, kaip teisės akto samprata. 1920 metų Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucijų raida 1918–1940 metaisĮvadas. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1918 – 1920 metų Konstitucijos istorinėje perspektyvoje. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija ir įstatyminis jos nuostatų realizavimas. Naujas požiūris į valstybės ir visuomenės uždavinius ir to požiūrio atspindys 1938 m. Lietuvos Konstitucijoje. Piliečių teisinė padėtis. Konstitucijos projekto svarstymo atspindėjimas spaudoje. Funkcinė savivalda ir vietos savivaldybės. Teismas. Teisinė Klaipėdos krašto padėtis. Konstitucijos projekto komisijos nariai. Išvados Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucinė teisėKonstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, metodas, objektas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės sistema (normos, institutai, principai). Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka, dalykas, šaltiniai ir jų sistema, konstitucinės teisės mokslo sistema. Konstitucinė teisė kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Klasikinė (juridinė), modernioji (juridinė) mokyklos. Sociologinė mokykla. Politologinė-sociologinė mokykla. Konstitucinės teisės mokyklų anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)), Prancūzija ir Vokietija. Lietuvos Konstitucinės teisės mokslo raida. M. Romerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Jų sistema. Pasaulio Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė. Lietuvos Konstitucinės teisės šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucijos samprata, Konstitucijų sampratų įvairovė. Konstitucijos funkcijos. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Pasaulio valstybių Konstitucijų forma ir struktūra. Konstitucijų rūšys. Liberalusis, etatistinis, mišrusis konstitucijų modeliai. Konstitucijų rengimas, priėmimas ir keitimas įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos respublikos Konstitucijos ypatumai. Konstitucijų priėmimo būdai, keitimo tvarka. Įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės priežiūros institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. Lietuvos valstybingumo raida ir Konstitucinės teisės formavimasis. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti 1990 03 11. 1992 metų Konstitucijos rengimas. Atskirų Lietuvos konstitucijos projektų ypatumai. Lietuvos konstitucinių tradicijų perimamumas. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės priežiūros modeliai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos, būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros raida pasaulyje. Amerikinis ir europinis konstitucinės priežiūros modeliai. Konstitucinės priežiūros institucijų formavimo tvarka. Konstitucinės priežiūros institucijų kompetencija. Teisės normų aktų konstitucingumo kontrolė įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis teismas, jo vieta valstybės valdžių sistemoje, jo įgaliojimai, Konstitucinio teismo aktai ir jų teisinė galia. Konstitucinio teismo teisėjai ir jų statusas. Kitose valstybėse subjektai, turintys teisę kreiptis į Konstitucinės priežiūros institucijas. Konstitucinės priežiūros raida Lietuvoje. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Tarptautinis teisinis žmogaus teisių reguliavimas: pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Pilietinės (asmens) teisės ir laisvės. Politinės teisės ir laisvės. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės. Vaikų teisių apsauga. Tautinių mažumų teisės. Konstitucinės žmogaus ir piliečių pareigos, jų sistema. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos. Žmogaus teisių gynimo būdai. Teisminė gynyba. Tarptautiniai žmogaus teisių gynimo būdai. Specialios žmogaus teisių gynimo institucijos Lietuvoje (Seimo kontrolieriai, Vaiko teisių apsaugos kontrolierius. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius). Ombudsmeno institucija Europos valstybėse. Pilietybės institutas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Dvigubos pilietybės problema. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečių sąvoka. Teisiniai režimai taikomi užsieniečiams. Migracijos procesų reguliavimo problemos. Prieglobsčio teisės sąvoka. Prieglobsčio teisė kaip tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisės subjektai, jų teisinio statuso ypatumai. Prieglobsčio teisės formos. Prieglobsčio teisės įgyvendinimas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinės sistemos elementai. Visuomeninės organizacijos samprata. Visuomeninių organizacijų teisinio reguliavimo ypatumai užsienio valstybėse ir Lietuvos respublikoje. Politinės partijos. Politinės partijos požymiai. Politinės partijos funkcijos. Politinės partijos rūšys. Politinės partijos institucionalizavimas. Politinės partijos teisinio reguliavimo ypatumai. Politinės partijos veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai Lietuvos respublikoje. Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos respublikos partinė sistema. Bažnyčia-kaip konstitucinės teisės subjektas. Bažnyčios ir valstybės santykių teisinio reguliavimo ypatumai atskirose pasaulio valstybėse. Bažnyčios teisinis statusas Lietuvos respublikoje. Visuomenės informavimo priemonių sistema. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas. Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai, suverenitetas, funkcijos. Valstybės forma. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Autonomija šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacijos, valstybių sąjungos, sandraugos ar kitokie susivienijimai. Europos Sąjunga (ES). Politiniai režimai šiuolaikiniame pasaulyje. Politinių režimų klasifikacija. Valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės institucijų sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Valstybės institucijų klasifikavimo problema. Valstybės valdžia kaip konstitucinės teisės institutas. Valstybės valdžios institucijų organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Valdžių padalijimo doktrina. Valdžių padalijimo doktrinos interpretavimo įvairovė. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas Lietuvos respublikos Konstitucijoje ir jo realus įgyvendinimas rinkimų teisė. Rinkimų teisė sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų sistemos. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys, įvairovė. Lietuvos rinkimų sąvokos ypatumai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų teisės pažeidimai. Teisinės atsakomybės už rinkimų teisės pažeidimus rūšys. Referendumas-tiesioginės demokratijos institutas. Jo samprata, rūšys. Referendumo iniciatyvos teisė. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Doktrina ir pozityviosios konstitucinės teisės tendencijos. Parlamento suvereniteto doktrina. Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Parlamentarizmas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamentarizmo formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. Parlamento teisinė padėtis. Parlamento formavimo tvarka, struktūra, funkcijos ir įgaliojimai, reglamentas. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Valstybės biudžeto formavimas. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indemnitetas. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Vykdomosios valdžios samprata. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos respublikos Prezidento institutas ir jo raida. Prezidento rinkimai, įgaliojimai, įgaliojimų laikas. Prezidento aktai, jų teisinė galia. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. Jos formavimo ypatumai, kompetencija. Vyriausybės narių teisinė padėtis. Lietuvos respublikos Vyriausybė, jos sudėtis, formavimo tvarka, įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės narių teisinė padėtis. Vyriausybės teisės aktai, jų priėmimo tvarka. Vyriausybės darbo reglamentas. Lietuvos respublikos ministerijos. V santykiai su seimu, santykiai su Prezidentu. Valdžių padalijimo principas ir teismų nepriklausomybė. Teisminė valdžia, jos ypatumai, Teisminės valdžios funkcijos, institucijos. Teismų sistema ir ypatumai atskirose valstybėse. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teismų veiklos principai. Teisėjų konstitucinis teisinis statusas. Lietuvos respublikos teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Prokuratūros konstitucinis statusas. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo samprata. Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida. Savivaldos principai. Vietos savivaldos institucijos. Jų formavimo tvarka ir kompetencija. Vietos savivaldos institucijų santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Vietos savivalda Lietuvoje. Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra. Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucinės teisės ištakosĮvadas. Darbo tikslas – pristatyti Lietuvos konstitucinės teisės ištakas. Lietuvos Statutų kodifikacija. Statutų kodifikavimo priežastys. Pirmasis Lietuvos statutas. Antrasis Lietuvos statutas. Trečiasis Lietuvos Statutas. Civilinės teisės bruožai pagal Lietuvos Statutus. Civilinis procesas. Šeimos teisė Lietuvos Statutuose. Baudžiamosios teisės bruožai Lietuvos Statutuose. Baudžiamasis procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucingumo raidaLietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Pirmojo Lietuvos Statuto (1529m.). Antrajame Lietuvos statute (1566m.). Trečiasis Lietuvos Statutas (1566m.). 1791m. gegužės 3d. Lenkijos – Lietuvos (Žečpospolitos) Konstitucija. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. 1918m. vasario 16d Lietuvos tarybos nutarimas. 1918m. lapkričio 2d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. 1919m. sausio 24d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių pakeitimai. 1919m. balandžio 4d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių priimta nauja redakcija. 1920m. birželio 10d. Steigiamasis seimas priėmė Laikinąją Lietuvos Valstybės Konstituciją. 1922m. rugpjūčio 7d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Seimas. Prezidentas. Ministrų kabinetas. Teismas. 1928m. gegužės 25d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938m. vasario 11d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1990m. kovo 11d. 1922m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimas. Atskirų konstitucijos projektų ypatumai. Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucingumo raida (2)Įvadas. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai. 1992 m. Lietuvos Respublikos konstitucijos rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucingumo raida 1918 – 1940 metaisKonstitucinės teisės ištakos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Pirmasis Lietuvos statutas. Antrasis Lietuvos statutas. Trečiasis Lietuvos statutas. 1791 m. Gegužės 3 d. Lenkijos-Lietuvos (Žečpospolitos) Konstitucija. Lietuvos konstitucijų raida 1918-1940 m. 1918 m. Laikinoji Konstitucija. Laikinoji 1919 m. Konstitucija. Steigiamojo seimo 1920m. Laikinoji Konstitucija. 1922m. Lietuvos valstybės Konstitucija. 1928m. Lietuvos valstybės Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Konstitucinio Teismo aktų rūšys ir jų teisinė galiaĮvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinio teismo sprendimų rūšys. Nutarimai. Išvados. Sprendimai. Konstitucinio teismo išvados. Konstitucinės justicijos sprendimų realizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucinio teismo jurisdikcijos ribosĮvadas. Bendrieji Konstitucinio Teismo jurisdikcijos klausimai. Konstitucinio Teismo jurisdikcijos ribų problemos. Negaliojančių teisės aktų teisėtumo tyrimas. Atvejai, kai Konstitucinis Teismas išeina už prašymo ribų. Konstitucinių įstatymų atitikimo Konstitucijai, įstatymų atitikimo konstituciniams įstatymams klausimai. Seimo poįstatyminių teisės aktų atitikimo įstatymams klausimas. Apkaltos procedūros teisinis reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos konstitucinis teismasĮvadas. Lietuvos Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai. Lietuvos Konstitucinio Teismo sudėtis. Pirmosios trys Konstitucinio Teismo sudėtys. Dabartinė Konstitucinio Teismo teisėjų sudėtis. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos politinės partijos ir partinė sistemaĮvadas. Politinių partijų sąvoka ir partinė sistema. Politinių partijų klasifikavimas ir jų funkcijos. Politinių partijų steigimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Steigimas. Veiklos sustabdymas. Veiklos nutraukimas. Politinių partijų veiklos principai ir teisinės garantijos. Politinių partijų finansavimo tvarka ir kontrolė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Finansavimo šaltiniai. Lėšos. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijos bruožaiLietuvių tauta. Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijos rengimas ir priėmimas. Parengiamasis etapas ir pirmieji žingsniai. Politinių jėgų kompromisas ir Konstitucijos priėmimas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. Lietuvos Respublikos Konstitucijos teisinės savybės. Lietuvos Respublikos Konstitucijos tiesioginio taikymo problemos. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos teisinė padėtis 1990-1992 metaisĮvadas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos suformavimo aplinkybės (genezė). Politinė ir teisinė situacija Lietuvoje 1988-1990 metais. Rinkimai į LTSR Aukščiausiąją Tarybą 1990 metų vasario 24d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos virsmas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. 1990 metų Kovo 11 dienos aktas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos struktūros ir veiklos pagrindai. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos struktūra. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos frakcijos. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nuolatinės komisijos. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos laikinosios komisijos. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos veiklos pagrindai. Įstatymų leidyba. Vyriausybės sudarymas. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos darbo efektyvumas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos įgaliojimų pabaiga. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Seimo lyginamasis aspektas. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausioji Taryba ir Lietuvos Respublikos (LR) Seimas. Tautos atstovai Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiojoje Taryboje ir Lietuvos Respublikos (LR) Seime. Frakcijos Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiojoje Taryboje ir Lietuvos Respublikos (LR) Seime. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, Seimo Pirmininkas ir Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos nuolatinės komisijos ir Lietuvos Respublikos (LR) Seimo komitetai. Laikinosios komisijos Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiojoje Taryboje ir Lietuvos Respublikos (LR) Seime. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų leidybaĮvadas. Teikiamo registruoti projekto reikalavimai. Aplinkybės, kurioms esant įstatymo projektas neteikiamas svarstyti Seime. Pagrindinio komiteto pasirengimas svarstyti įstatymo projektą. 149 straipsnis. Įstatymo projekto svarstymas pagrindinio komiteto posėdyje. Įstatymo projekto svarstymo tvarka. Pataisų ir papildymų dėl įstatymo projekto pateikimas. Įstatymo projekto atskiro straipsnio priėmimas. Pertraukos darymas ir įstatymo pasirašymo sulaikymas. Siūlymas svarstyti skubos tvarka ir ypatingos skubos tvarka. Prezidento "veto" teisė ir grąžinto įstatymo svarstymas. Konstitucinių įstatymų svarstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje esančio valdžių padalijimo principo samprataValdžių padalijimo ypatumai. Teisingumo vykdymo ypatumai ir esmė. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje esančio valdžių padalijimo principo samprata. Valdžių padalijimo samprata Lietuvos teisinėje sistemoje. Valstybinės valdžios sistema. Lietuvos Respublikos teismai. Valdžių padalijimas. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Valdžių atskyrimas ir savarankiškumas. Valdžių pusiausvyra. Valdžių sąveika. Gal ir šalies Prezidentas galėtų daryti didesnės įtakos šiems procesams? Įvadas. Skaityti daugiau
......