Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė
Konstitucinė teisė

(232 darbai)

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucinė teisėĮvadas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucinė teisė. Istoriniai pagrindai. Nepriklausomybės karas ir jo įtaka Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). konstituciniai teisei. Nepriklausomybės deklaracija. Konfederacijos straipsniai. 1787 metų konstitucija ir Teisių bilis. Konstitucijos aiškinimas. Teismų praktika. Valdžių padalijimo principas. Asmeninės teisės ir laisvės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucinės teisės įtaka. Išvados. Zusamenfassung. Skaityti daugiau
Keturių tarpukario Lietuvos Konstitucijų palyginimasKeturių tarpukario Lietuvos konstitucijų palyginimas. Skaityti daugiau
KonstitucijaĮvadas. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Paaiškinimai. Konstitucijos raida. Europos Konstitucija – nauda visiems ir kiekvienam. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucija Europai ir nacionalinė konstitucija: skirtumai ir panašumaiĮvadas. Darbo tikslai yra šie: aptarti Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir nacionalinės konstitucijos atsiradimo istoriją, išskirti svarbesnius kiekvienos jų bruožus; aptariant Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos santykį suvereniteto, demokratijos, pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių bei jau anksčiau minėtų kriterijų atžvilgiu, atskleisti jų panašumus ir skirtumus. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija. Sutarties dėl konstitucijos Europai atsiradimas ir pagrindiniai bruožai. Sutartis dėl konstitucijos Europai ir Lietuvos teisinė sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės viršenybės principas. Valstybės kompetencijos perleidimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) Konstituciją ir suvereniteto problema. Tarptautinių sutarčių galiojimas Lietuvos Respublikos (LR) teisinėje sistemoje Žmogaus teisių reglamentavimas Sutartyje dėl Konstitucijos Europai ir Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir nacionalinės konstitucijos priėmimo, įsigaliojimo ir keitimo tvarka. Valdžių padalijimas Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje ir Sutartyje dėl Konstitucijos Europai. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucija ir jos rūšysĮvadas. Konstitucijos samprata ir jos tikslai. Konstitucijos samprata. Konstitucijos tikslai. Konstitucijos rūšys ir jų skirtumai. Rašytinės ir nerašytinės konstitucijos. Kodifikuotos ir nekodifikuotos konstitucijos. Lanksčios ir nelanksčios konstitucijos. Efektyvios, nominalinės ir fasadinės konstitucijos. Federacinių ir unitarinių valstybių konstitucijos. Demokratinės ir autoritarinės konstitucijos. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Konstitucijoje įtvirtinti teisingumo principaiSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti konstitucijoje įtvirtintus teisingumo principus. Konstitucinio principo samprata. Konstitucinio teisingumo principo sąvoka. Konstitucinio teisingumo principo savybės. Konstitucinio teisingumo principas teismuose. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucijos istorijaKonstitucija. Abejotini 1928 metų konstitucijos priėmimo momentai. Autoritarizmo apraiškos 1928m. konstitucijoje. 1938 metų Lietuvos konstitucijos autoritarizmas. Sovietinė 1940 metų Lietuvos TSR konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucijos samprata: pagrindinis valstybės įstatymas ir konstitucinė doktrinaĮvadas. Konstitucijos priešistorė. Konstitucijos sąvokų paaiškinimas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos formos, jų sąvokų paaiškinimas. Konstitucinė doktrina, jos formavimas bei papildymas. Išvados. Nuorodos. Skaityti daugiau
Konstitucijos teorijos pagrindaiRašytinės konstitucijos atsiradimas ir raida. Konstitucijos sąvoka. Konstitucijos savybės. Žvilgsnis į konstituciją socialiniu aspektu. Socialinės konstitucijos funkcijos. Konstitucijos turinys. Konstitucijos normų galiojimas. Konstitucijos tiesioginio taikymo problema. Konstitucijos forma. Konstitucijos struktūra. Konstitucijų klasifikacija. Konstitucijos priėmimo ir keitimo tvarka. Skaityti daugiau
Konstitucinė ir valstybinė teisėKonstitucinės teisės dalykas. Konstitucinė teisė ir valstybinė teisė. Konstitucinės teisės šaltiniai ir jų sistema. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos taikymo problema. Konstitucinės teisės tendencijos pasauliniu mastu. Konstitucinės teisės normos ir principai. Konstitucingumas, antikonstitucingumas ir nekonstitucingumas. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės kontrolės rūšys. Konstitucinės kontrolės pasekmės. Konstitucijos aiškinimas. Lietuvos respublikos konstitucingumo raida. I statutas 1529. II statutas 1566. III statutas 1588. I konstitucinis dokumentas-1971 gegužės 3 dienos Konstitucija. Cariniai "pagrindiniai valstybės įstatymai". 1918 metų aktai. I laikinoji Konstitucija 1918 lapkričio 2 dieną. Konstitucinės kontrolės rūšys. Konstitucinės kontrolės pasekmės. Konstitucijos aiškinimas. Lietuvos Respublikos konstitucingumo raida. I statutas 1529. II statutas 1566. III statutas 1588. I konstitucinis dokumentas-1971 gegužės 3 dienos Konstitucija. Cariniai "pagrindiniai valstybės įstatymai". 1918 metų aktai. I laikinoji konstitucija 1918 lapkričio 2 dieną. II laikinoji konstitucija 1919 balandžio 24 dieną. III laikinoji 1920 metų Konstitucija. Perversmas. 1928 m. Konstitucija. 1938 konstitucija. Sovietinis laikotarpis. 1977 konstitucija. 1989 konstitucija. 1992 metų Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. 1992 metų Konstitucijos teisinės savybės. 1992 metų Konstitucijos keitimas. Konstitucijos apsauga ir konstitucinės santvarkos gynimas. Konstitucinių principų tipologijos problema. Koordinaciniai ir determinaciniai principai. Konstitucijos viršenybė. Konstitucijos vientisumas. Teisinė valstybė. Determinaciniai principai. Demokratija ir suverenitetas. Pilietinė visuomenė. Valdžių padalijimas. Pasaulietinė valstybė. Valstybės socialinė orientacija. Valstybės geopolitinė orientacija. Asmens teisinis statusas kaip teisės institutas. Užsieniečių teisinis statusas. Prieglobsčio teisė. Žmogaus teisų ir laisvių esminė sistema. Tarptautinis įtvirtinimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės pagal Lietuvos Respublikos (LR) konstituciją. Konstitucijos garantijų ribos. Žmogaus teisų garantij0s. Valstybės formos konstitucinis įtvirtinimas. Atstovaujamoji demokratija. Tiesioginė demokratija ir lobizmas. Skaityti daugiau
Konstitucinė įstatymų samprata ir bruožaiĮvadas. Tikslas – atskleisti konstitucinių įstatymų sampratą ir bruožus, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kita teisine literatūra. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Konstituciniai įstatymai Lietuvoje. Konstitucinių įstatymų instituto atsiradimas. Konstitucinių įstatymų samprata ir reguliavimo objektas. Lietuvos konstitucinių įstatymų priėmimo ir keitimo tvarka. Lietuvos konstitucinių įstatymų sąrašo problema. Konstitucinių įstatymų vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Konstitucinė kontrolė Lietuvos RespublikojeĮvadas. Valstybės valdžios institucijų organizacijos ir funkcionavimo pagrindų konstitucinis reguliavimas – konstitucinės justicijos saugoma sritis. Konstitucingumo kontrolė teisingumo vykdymo požiūriu. Konstitucingumo kontrolės samprata. Optimalių terminų problema. Kontrolės tipai. Konstitucingumo kontrolės ir teisingumo vykdymo santykis. Konstitucingumo kontrolės ir įstatymų leidybos santykis. Konstuticingumo kontrolės iniciatoriai. Seimas. Seimo narių grupė. Respublikos Prezidentas. Teismai. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucinė kontrolė Lietuvos Respublikoje (2)Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti, konstitucinės kontrolės sąvoka ir konstitucinės kontrolės funkcijas. Konstitucinės kontrolės samprata. Konstitucinės kontrolės institucijos ir jų atsiradimas Lietuvoje. Valstybės taryba. Klaipėdos krašto statutinis teismas. Lietuvos vyriausiasis tribunolas. Konstitucinės kontrolės įvairovė. Konstitucinės kontrolės amerikietiškas modelis. Konstitucinės kontrolės europietiškas modelis. Konstitucinės kontrolės klasifikavimas. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucinė lyginamoji teisėKurso įvadas. Konstitucinės lyginamosios teisės dalykas. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinai anglosaksų teisės sistemoje. Konstitucinės teisės šaltiniai pagal kontinentinę teisės sistemą. Konstitucijos teorijos pagrindai. Pagrindiniai konstitucijų bruožai, ypatumai, funkcijos ir paskirtis. Pagrindiniai konstitucijų bruožai, ypatumai. Konstitucinės priežiūros formos ir rūšys. Konstitucinio teismo sprendimų juridinė galia. Konstitucija kaip kultūros reiškinys. Konstitucija kaip nacionalinės kultūros produktas. Konstitucija ir elgesio modeliai. Žmogaus teisės ir laisvės. Asmenybės teisinis statusas kaip teisės institutas. Konstitucinių teisių ir laisvių įtvirtinimo būdai. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Politinės teisės ir laisvės. Ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Konstitucinių teisi ir laisvių ribojimas. Žmogaus teisių ir laisvių konstitucinės garantijos. Konstitucinis asmens statusas. Teisių ir laisvių garantijos. Užsieniečių teisinis režimas. Ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės, laisvės ir pareigos. Visuomeninės santvarkos konstituciniai pagrindai. Visuomeninės santvarkos samprata, jos elementai. Visuomenės ekonominė sistema. Nuosavybės formos. Valstybinis ekonominių santykių reguliavimas. Socialinė sistema, jos konstitucinis reguliavimas. Kultūrinė dvasinė sistema. Jos konstitucinio reguliavimo ypatumai. Politinės sistemos samprata, jos konstitucinis įtvirtinimas. Valstybės valdžių sistema. Valstybės valdžios sistema arba valstybės valdymo organizavimo konstituciniai pagrindai. Valstybės valdymo organizavimo principai. Valstybės valdymo struktūra. Valstybės valdymo forma. Valdymo formos sąvoka ir klasifikacija. Monarchija. Monarchinė valdymo forma. Respublikinė valdymo forma. Valstybių forma pagal jų teritorinę sandarą. Valstybių teritorinės struktūros ypatumai. Teritorinių vienetų pagrindinės rūšys, politiniai ir administraciniai vienetai. Unitarinė valstybė, jos požymiai. Federacinės valstybės požymiai ir ypatumai. Federacijos subjektai, jų teisinis statusas. Kompetencijos tarp federacijos centrinės valdžios ir federacijos subjektų paskirstymo būdai. Autonomija ir jos formos užsienio valstybėse. Rinkimų teisė (RT) ir referendumas. Rinkimų teisės samprata ir šaltiniai. Rinkimų teisės principai ir cenzai. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Rinkimai ir atšaukimo teisė. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka (Rinkimų procesas). Parlamento konstitucinis statusas. Parlamentas ir parlamentarizmas. Parlamentų formos. Išorinė parlamento struktūra. Parlamento formavimo tvarka, jos ypatumai. Parlamento paleidimas prieš laiką. Pirmalaikiai rinkimai. Parlamento nario teisinis statusas. Parlamento ir jo rūmų vidinė struktūra. Parlamento kompetencija, įgaliojimų rūšys. Įstatymų leidybos procedūra. Parlamento įgaliojimai finansų ir biudžeto srityje. Parlamento įgaliojimai užsienio politikoje ir gynybos srityje. Parlamentinė kontrolė. Ombudsmenai. Parlamento teisminiai įgaliojimai. Valstybės vadovo konstitucinis institutas. Valstybės vadovo instituto susiformavimas, jo paskirtis ir samprata. Valstybės vadovo organizacinės formos, jų ryšys su valstybės valdymo forma. Monarcho teisinis statusas. Sosto paveldėjimo sistemos. Respublikos Prezidentas (RP) kaip valstybės vadovas. Valstybės vadovo kompetencija, įgaliojimų rūšys. Vyriausybės konstitucinis statusas. Vyriausybės paskirtis, samprata, jos organizacinės formos. Vyriausybės vadovas. Vyriausybės sudėtis ir struktūra. Vyriausybės vadovas. Vyriausybės formavimo tvarka, jos ypatumai. Vyriausybės kompetencija, įgaliojimų rūšys. Teisminė valdžia. Teisingumo samprata ir teisminė valdžia. Teismų organizavimo ir veiklos konstituciniai principai. Teismų sistemos ir jų ypatumai. Teisėjų teisinio statuso ypatumai. Vietinis valdymas ir savivalda. Valstybių administracinė teritorinė struktūra. Vietinio valdymo ypatumai. Autonomija. Vietos savivalda ir municipalinė teisė. Savivaldybių organai ir jų sudarymo tvarka. Savivaldos organų funkcijos ir jų kompetencija. Savivaldos institucijų veiklos valstybinė priežiūra. Skaityti daugiau
Konstitucinė lyginamoji teisė (2)Konstitucinės teorijos pagrindai. Konstitucijos dalykas, paskirtis, samprata. Konstitucijos bruožai, ypatumai, funkcijos. Konstitucijos raidos ypatumai. Konstitucijos priėmimo būdai ir tvarka. Konstitucijos keitimo tvarka. Konstitucijos panaikinimas. Konstitucijų klasifikavimas. Konstitucijos apsaugos problema. Specialūs konstitucinės apsaugos mechanizmai. Žmogaus teisės ir laisvės. Pilietybės institutas. Asmenybės teisinis statusas. Konstitucinis teisinis statusas. Pilietybė. Pilietybės įgijimas. Pilietybės keitimas. Pilietybės netekimas (ekspatriacija). Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Žmogaus teisių ir laisvių grupavimas. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimo problemos. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Visuomeninės santvarkos konstituciniai pagrindai. Ekonominiai sistemos konstituciniai pagrindai. Socialinė sistema. Politinės partijos. Politinių partijų klasifikacija. Partijų institucionalizacija. Partinės sistemos. Partijos ir valstybės aparatas. Valstybės valdymo forma. Valstybės vadovas. Monarchija. Respublika. Valstybės teritorinės sandaros forma. Teritorinė struktūra. Struktūros organizavimo ypatumai. Unitarinės valstybės. Federacinės valstybės. Federacijos subjektų statusas. Autonomija, jos formos. Skaityti daugiau
Konstitucinė lyginamoji teisė (3)Konstitucinės lyginamosios teisės dalykas. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Klasikinė (juridinė), modernioji (juridinė) mokyklos. Sociologinė konstitucinės teisės mokykla. Politologinė-sociologinė mokykla. Konstitucinės mokyklų anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)), Prancūzija ir Vokietija. Lyginamosios konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijų raidos ypatumai, pagrindiniai etapai. Konstitucijų priėmimo būdai, keitimo tvarka. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros formos ir būdai. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Konstitucinės žmogaus ir piliečių pareigos, jų sistema. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės įgijimo būdai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinių partijų institucionalizavimas. Partijų funkcijos. Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos respublikos partinė sistema. Valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Politiniai režimai šiuolaikiniame pasaulyje. Politinių režimų klasifikacija. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų rūšys. Pagrindinės rinkimų sistemos. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Parlamento teisinė padėtis. Parlamento formavimo tvarka, struktūra, funkcijos ir įgaliojimai, reglamentas. Parlamento formavimo tvarka, jos ypatumai. Parlamentarų įgaliojimų terminas. Parlamento kompetencija, įgaliojimų rūšys. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indemnitetas. Parlamentaro įgaliojimų nutrūkimas. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. Jos formavimo ypatumai, kompetencija. Vyriausybės narių teisinė padėtis. Vyriausybės vadovas. Vyriausybės sudėtis ir struktūra. Vyriausybės formavimo tvarka, jos ypatumai. Pagrindiniai vyriausybės sudarymo būdai Vyriausybės kompetencija, įgaliojimų rūšys. Teismų sistemos ir jų ypatumai. Teisėjų konstitucinis teisinis statusas. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. Vietos savivaldos institucijos. Jų formavimo tvarka ir kompetencija. Vietos savivaldos institucijų santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Skaityti daugiau
Konstitucinė lyginamoji teisė (4)Lyginamoji konstitucinė teisė kaip mokslo dalykas. Konstitucinės teisės kaip savarankiško mokslo raida. Šiuolaikiniai konstitucijos modeliai. Konstitucijos apsauga. Asmens konstitucinis teisinis statusas. Politinės partijos pasaulio valstybėse. Tiesioginės demokratijos (td) samprata ir paplitimas. Valstybės valdžių sistema. Valstybės valdymo forma. Valstybių sandaros forma. Valstybinis režimas. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Teisminė valdžia. Vietinis valdymas ir savivalda. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisėLietuvos Respublikos konstitucinės teisės pradmenys. Kurso įvadas. Konstitucijos teorijos pagrindai. Konstitucijos bruožai, funkcijos, ypatumai. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. Konstitucijų klasifikavimas. Konstitucinis asmenybės statusas. Pilietybė. Įgijimo ir praradimo tvarka. Teisių ir laisvių klasifikacija. Tarptautinė žmonių teisių ir laisvių apsaugos sistema. Visuomeninės santvarkos konstituciniai pagrindai. Monarchijos samprata ir požymiai. Respublika, jos požymiai. Valstybės teritorinės sandaros forma. Unitarinė valstybė, jos ypatumai. Valstybinis režimas. Rinkimai ir referendumas. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Valstybės vadovo konstitucinis teisinis statusas. Vyriausybės konstitucinis teisinis statusas. Teisminė valdžia. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (10)Teisės teorijos pagrindai. Kas yra teisė. Teisės sistema. Koreliacija – tarpusavio santykiavimas, ryšiai arba priklausomybė. Teisės institutas. Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės reguliavimo objektas. Konstitucinės teisės reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės vieta nacionalinėse teisės sistemose, jos santykis su tarptautine teise. Konstitucinės teisės normų samprata. Konstitucinės teisės normos struktūra. Normų rūšys. Institutai. Principai. Šaltiniai. Samprata. Šaltinių sistema. Įstatymai ir jų rūšys. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Konstitucinio Teismo nutarimai. Poįstatyminiai teisės aktai kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinis paprotys. Teismo precedentas. Norminių teisės aktų galiojimo ribos. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinės teisės santykių turinys ir objektas. Konstitucinės teisės santykių rūšys. Konstitucinės teisės santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Specifiniai konstitucinių teisinių santykių požymiai. Konstitucijos samprata. Konstitucijos esmė ir ypatumai. Konstitucijos socialinės funkcijos. Konstitucijos turinys. Konstitucijos galiojimas ir taikymas. Forma ir struktūra. Konstitucijos kalba ir stilius. Konstitucijos priėmimas ir keitimas. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (11)Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinė teisė kai teisinis reiškinys. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisnių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Konstitucinės teisės ir kitų teisės šakų sąveika. Konstitucinės teisės ir tarptautinės teisės santykis. Europos Sąjungos konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Mykolo Riomerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šalutinių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės šalutinių sistema. Konstitucija – pagrindinis konstitucinės teisės šaltinis. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinių įstatymų sąvoka konstitucinės teisės doktrinoje. Tarptautinės sutartys ir kiti tarptautiniai dokumentai Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Konstitucinės kontrolės institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Kiti konstitucinės teisės šaltiniai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Europos Sąjungos teisės šaltiniai ir Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistema. Konstitucinio Teismo kompetencija. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Prieglobsčio teisė kaip ypatinga tam tikros užsieniečių grupės subjektinė teisė. Prieglobsčio teisės reglamentavimas Lietuvoje. Pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos ir tvarka. Pabėgėlių socialinė integracija Lietuvoje. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Politinės partijos ir visuomeninės organizacijos. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Politinių partijų veiklos principai, teisinės garantijos ir apribojimai. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinių partijų finansavimo šaltiniai ir lėšos. Politinių partijų finansinė kontrolė. Politinių partijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Lietuvos Respublikos rinkimų teisė. Referendumas. Įstatymų leidyba. Skaityti daugiau
...