Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė > Komercinės teisės kursiniai darbai
Komercinės teisės kursiniai darbai

(36 darbai)

Lizingo ir pirkimo pardavimo sutarčių palyginimas (2)Įvadas. Sutarties samprata. Lizingo samprata. Lizingo sutarties objektas. Lizingo sutarties subjektas. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Lizingo įvairovė. Pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Lizingo ir pirkimo – pardavimo sutarčių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lizingo ir pirkimo-pardavimo teisinių santykių lyginamoji analizėĮvadas. Civilinių teisinių santykių samprata. Sutarties samprata. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Lizingo sutarties samprata. Lizingo sutarties objektai ir subjektai. Lizingo rūšys. Lizingo įvairovė pasaulyje ir Lietuvoje. Lizingo privalumai ir trūkumai. Lizingo ir Pirkimo – pardavimo išsimokėtinai teisinių santykių lyginamoji analizė. Išvados. Santrauka (vokiečių kalba). Skaityti daugiau
Mokesčių kontrolė, jos rūšys ir praktinio taikymo problemosĮvadas. Mokesčių kontrolės samprata. Mokesčių kontrolės istorinės prielaidos. Mokesčių kontrolės samprata ir esmė. Mokesčių kontrolės rūšys ir jų ypatumai. Mokestinio patikrinimo ypatumai. Mokestinio patikrinimo teisėtumui keliami reikalavimai. Mokestinio patikrinimo eiga ir rezultatų įforminimas. Mokestinis tyrimas kaip mokesčių kontrolės rūšis. Atskirų rūšių mokesčių kontrolės problemos. Pridėtinės vertės mokesčio kontrolės ypatumai. Muito kontrolės ypatumai ir problemos. Išvados. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Nuomos sutarties samprata, jos šalys ir sudarymo bei vykdymo ypatumaiĮvadas. Nuomos sutartis. Nuomos sutarties samprata. Nuomos sutarties sudarymo ypatumai. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomotojo teisės ir pareigos. Nuomininko teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Nuomos rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Nuomos sutartys (3)Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti nuomos sutarčių teorinius aspektus. Nuomos sutarčių samprata ir rūšys. Nuomos sutarties turinys. Nuomos sutarties dalykas. Sutarties šalys. Nuomos sutarties forma ir sutarties registravimas. Nuomos sutarties terminas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomotojo teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomininko teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės ir patikėjimo teisės verslo teisėjeĮvadas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės teisinių santykių objektas. Nuosavybės teisinių santykių subjektas. Nuosavybės teisės rūšys. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Nuosavybės teisės apribojimai. Pramoninė nuosavybė kaip nuosavybės teisės objektas. Patikėjimo teisė. Patikėjimo teisės sąvoka ir turinys. Patikėjimo teisės subjektas ir objektas. Išvados. Skaityti daugiau
Palūkanos komerciniuose sandoriuoseVerslo teisės kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir suprasti palūkanas komerciniuose sandoriuose. Komercinio sandorio samprata. Palūkanų sąvoka. Palūkanų rūšys. Procesinės palūkanos. Palūkanų norma. Palūkanų normos rūšys. Palūkanų normos kitimas. Palūkanų mokėjimo eiliškumas. Palūkanų dydis. Prievolių mokėti palūkanas nevykdymo teisinės pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimai pagal INCOTERMS sąlygas: teoriniai bei praktiniai aspektaiĮvadas. INCOTERMS taisyklių svarba – reikšmė ir vystymasis. INCOTERMS taisyklių taikymo tikslas ir sfera. Pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimų rūšys. "E" grupės terminai. "F" grupės terminai. "C" grupės terminai. "D" grupės terminai. INCOTERMS terminologija. Sutarčių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Rangos sutartisĮvadas. Rangos sutarties teorinė dalis. Statybos rūšys. Statyba ūkio ir mišriu būdu. Statyba rangos būdu. Statyba statybos valdymo būdu. Užsakovas. Rangovas. Rangos sutarties ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Rangos sutartis (2)Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti teorinius bei praktinius rangos sutarties rengimo aspektus, sampratą, jos šalis ir sudarymą bei vykdymą. Rangos sutartis. Rangos sutarties sąvoka, jos dalykas ir sudarymas. Darbo atlikimas iš rangovo medžiagos ir iš užsakovo medžiagos. Rangos sutarties terminai. Rangos sutarties kaina ir darbo apmokėjimas. Rangos sutarties šalys. Rangovo pareigos. Rangovo teisės. Užsakovo teisės ir pareigos. Rangos sutarties rūšys. Praktinė darbo dalis. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo institucijos ir instrumentai LietuvojeĮvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo institucijos ir instrumentai Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo institucijos Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo šaltiniai ir parama Lietuvoje. Reikalingiausia parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) ir finansavimo institucijų pagrindiniai trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės įmonių formos Lietuvoje ir jų tarpusavio palyginimas. Pagrindiniai įmonių steigimo dokumentaiLietuvos įmonės. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. AB ir UAB steigimas. AB IR UAB registravimas AB ir UAB likvidavimas. Individualios (personalinės) įmonės. Individualios (personalinės) įmonės registravimas. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB). Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). TŪB, KŪB registravimas. Ne pelno organizacijos. Viešosios įstaigos. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Išvados. Skaityti daugiau
Teisminė bankroto bylų nagrinėjimo procedūraĮvadas. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės turto administravimu ir turto realizavimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės veiklos vykdymu ir užbaigimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės atstovavimu ir bankrutuojančios įmonės interesų gynimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės įsipareigojimų įmonės kreditoriams vykdymu. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo organizavimo teisinė aplinka LietuvojeĮvadas. Komercinis bendradarbiavimas ir įmonės valdymas. Verslo aplinkos. Teigiami ir neigiami ekonomikos poslinkiai. Verslo aplinka Lietuvoje. Integracijos į Europos Sąjungą (ES) įtaka Lietuvos verslui. Investicijų įtaka verslui. Teoriniai užsienio investicijų aspektai. Tiesioginės investicijos. Investicijų teisinė aplinka. Investicijų skatinimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir jų teisinis reguliavimasVertybiniai popieriai ir vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rūšys. Vertybinių popierių rinka ir jos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos teisinis reguliavimas. Vertybinių popierių rinkos dalyvių priežiūra. Pirminės rinkos teisinis reguliavimas. Antrinės rinkos teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau
Žemės nuomos sutarčių sudarymo ir vykdymo ypatumaiSantrauka. Įvadas. Sutarties charakteristika. Sutarties samprata, požymiai ir funkcijos. Sutarties atsakomybės formos. Žemės nuomos sutartys. Nuomos teisiniai aspektai. Nuoma. Nuomos sutarčių teisinės registracijos esmė. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarčių pabaigos pagrindai bei jos teisinės pasekmės. Sutarties sudarymo tvarka. Žemės rūšys. Žemės nuomos sutarties vykdymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau