Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė
Komercinė teisė

(249 darbai)

Juridinio asmens valdymo organo teisinės atsakomybės ypatumaiĮvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens steigimo pagrindas. Juridinio asmens steigėjo civilinė atsakomybė. Juridinio asmens organai. Juridinio asmens organo samprata ir jų sudarymas. Juridinio asmens organų kompetencija ir funkcijos. Juridinio asmens organo sprendimų apskundimas. Valdymo organo narių pareiga. Valdymo organų sandorio pažeidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymasĮvadas. Kas tai yra juridiniai asmenys? Juridinių asmenų pabaiga. Juridinių asmenų pertvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimasJuridiniai asmenys. Juridinių asmenų klasifikacija. Juridinių asmenų rūšys. Jų steigimas. Bendrosios juridinių asmenų filialų nuostatos. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas (2)Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridiniai asmenys ir jų steigimas. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondas. Sodininkų bendrija. Politinių partijų ir politinių organizacijos. Biudžetinės įstaigos. Profesinės sąjungos. Asociacijos. Nuolatinio arbitražo institucija. Privatus juridiniai asmenys. Akcinė bendrovė ir Uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Individuali įmonė. Daugiabučių namų savininkų bendrija. Žemės ūkio bendrovė. Kredito unija 30 Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Klaidinanti reklama. Lyginamoji reklamaPowerPoint pristatymas. Klaidinančios reklamos samprata ir požymiai. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 2 skirsnis 5 straipsnis. Klaidinanti reklama. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 2 skirsnis 5 straipsnis (3). Klaidinanti reklama (2). Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis. Nesąžininga komercine veikla. Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis 5 str. Klaidinantys veiksmai. Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos Komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis 6 straipsnis. Klaidinantis informacijos neatskleidimas. Lietuvos Respublikos (LR) nesąžiningos Komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 2 skirsnis 7 straipsnis. Klaidinanti komercinė veikla, kurios nereikia įrodinėti. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 1. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 2. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 3. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 5. Klaidinanti reklama. Pavyzdys nr. 4. Lyginamoji reklama. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 2 skirsnis 6 straipsnis. Lyginamoji reklama. Neleidžiama lyginamoji reklama. Pavyzdys 1. Neleidžiama lyginamoji reklama. Pavyzdys 2. Lietuvos Respublikos (LR) reklamos įstatymo 5 skirsnis 19 straipsnis. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos kontroliuojant reklamą. Atsakomybė už reklamos įstatymo pažeidimus. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis kodeksas 5 skirsnis 22 straipsnis. Baudos ir kitos administracinės nuobaudos. Skaityti daugiau
Kolektyvinės sutarties samprata ir reikšmė, kolektyvinės sutarties rūšys, šalys, taikymas, galiojimasĮvadas. Kas tai yra sutartis? Kolektyvinės sutarties samprata. Kolektyvinių sutarčių rūšys. Kolektyvinių sutarčių šalys. Kolektyvinės sutarties sudarymas ir vykdymas. Kolektyvinės sutarties turinys. Išvados. Literatūros sąrašas (5). Skaityti daugiau
Komercinė ir darbo teisėĮmonės kolektyvinė sutartis. Drausminės nuobaudos ir jų taikymo tvarka. Panauda. Skaityti daugiau
Komercinė ir darbo teisė (2)Uždavinys: Ieškovas UAB "XY" teismo prašė pripažinti negaliojančiais 2004 metų balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus. Jis nurodė, kad 2004 metų balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimti nesant kvorumo, nes jame dalyvavo vienas iš dviejų akcininkų - Darius. Š., kuriam priklausančios akcijos suteikia mažiau kaip pusę visų balsų. Akcininkui UAB "XY" grupė, kuriam priklauso 90 procentų UAB "XY" akcijų, 2004 metų balandžio 23 d. teismo nutartimi buvo uždrausta balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, taigi susirinkime dalyvavo ir priėmė sprendimus tik vienas akcininkas, valdantis 10 procentų bendrovės akcijų, suteikiančių 10 procentų visų balsų. Be to, visuotiniame akcininkų susirinkime buvo sprendžiami klausimai, kurie nebuvo įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Įvertinkite situaciją. Sprendimas. Uždavinys: UAB "X" nori parduoti jai priklausančią turto dalį. Ar galima parduoti UAB priklausančią turto dalį prieš tai nepranešus UAB akcininkams? Ar neturėtų būti jiems pirmenybė įsigyti ši turtą prieš parduodant asmeniui visai neturinčiam akcijų? Kas tai reglamentuoja? Sprendimas. Uždavinys: K. Giedraitienė nuo 2004 metų kovo 1 d. dirbo UAB "Gintaras" vadybininke. 2006 m. rugpjūčio 26 d. K. Giedraitienė pateikė bendrovės direktoriui prašymą dėl dviejų savaičių apmokamų atostogų suteikimo nuo 2006 metų rugsėjo 1 d. iki 2006 metų rugsėjo 14 d. Prašymas buvo patenkintas. 2006 metų rugsėjo 1 d. ji pateikė prašymą atleisti iš darbo savo noru nuo 2006 metų rugsėjo 14 d., tačiau jai paštu buvo atsiųsta įsakymo kopija dėl drausminės nuobaudos skyrimo vadovaujantis DK 136 str. 3 d. 2 p. ir 235 str. 2 d. 7 p. – atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą – darbdavio turto pasisavinimą. Direktorius UAB "Gintaras" teigia, kad ginčijama drausminė nuobauda K. Giedraitienė paskirta už tai, kad ji 2004 m. rugpjūčio 23 d. ir 25 d. nesumokėjo už pusryčius viešbutyje. K. Giedraitienės nuomone, atleidimas iš darbo yra neteisėtas, nes jokio pažeidimo ji nepadarė. Ji prašo pripažinti atleidimą iš darbo pagal 2004 metų rugsėjo 3 d. įsakymą neteisėtu, priteisti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę pašalpą bei vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, įpareigoti UAB "Gintaras" pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę, nurodant, kad darbo sutartis nutraukta darbuotojo pareiškimu. Ar K. Giedraitienė galėjo išeiti atostogų? Ar teisėtai K. Giedraitienei buvo paskirta drausminė nuobauda? Ar teisėtai K. Giedraitienė atleista iš darbo? Sprendimas. Skaityti daugiau
Komercinė ir darbo teisė (3)2 uždaviniai su sprendimais. 126 uždavinys R. Urbanavičiaus individualioji įmonė įkeitė turtą už kito asmens – P. Balčiūnaitės – prievolę. Buvo sudaryta svetimo daikto hipoteka. Turto savininkei R. Urbanavičiaus individualiajai įmonei iškeliama bankroto byla. Koks minėto turto likimas ir kokios trečiojo asmens – kreditoriaus – teisės šiuo atveju? 2 uždavinys. Sukurta ar patirta situacija iš komercinės teisės srities. Situacija: 2008 metais J. Jonaitis su UAB "X" surašė autorinę sutartį. Darbą Jonaitis turėjo atlikti iki 2009 metų pavasario. Kadangi nuo 2009 metų keitėsi autorinio mokesčio dydis, kad nekeisti sutarties sąlygų, abi šalys nutarė pinigus išsimokėti 2008 metų pabaigoje ir sumokėti valstybei priklausančius mokesčius, tačiau Jonaitis pinigų negavo, bet šalys surašė vekselį, kad Jonaitis tuos pinigus asmeniškai skolina įmonės akcininkui P. Petraičiui ir jis pinigus Jonaičiui turės gražinti iki 2009 m. kovo 1d. 2009 metų pradžioje įmonė tapo nebemoki ir Jonaičiui pinigų mokėti neketina. Nors darbas jau buvo atliktas, įmonė jo nepriėmė. Ar J. Jonaitis gali išsireikalauti pinigus iš akcininko kuriam neva paskolino? Skaityti daugiau
Komercinė paslaptisĮžanga. Darbo tikslas: išanalizuoti komercinės paslapties sampratą bei apsaugos aspektus. Komercinė paslaptis – viena iš vertingiausių įmonės turto dalių. Komercinės paslapties samprata. Atsakomybė ir žalos atlyginimas. Baudžiamoji atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinė paslaptis ir jos apsaugaĮvadas. Komercinės paslapties sąvoka ir jos apsaugos svarba įmonei. Komercinės paslapties apsauga. Komercinė paslaptis ir telekomunikacijos. Konfidencialumo sutartis. Atsakomybė už komercinių paslapčių atskleidimą. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinė paslaptis ir jos saugaĮvadas. Komercinės paslapties samprata. Kokia informacija gali būti laikoma komercine paslaptimi? Komercinė paslaptis ir ūkio subjektų konkurencija. Apsaugos būdai. Personalo formavimas. Komercinės paslapties įforminimas. Apsauga teismo procese. Komercinės paslapties gynimo būdai. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Baudžiamojo atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinė sutartisĮvadas. Svarbiausieji komercinių sutarčių elementai. Priedas – Tiekimo sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinė teisėKomercinės teisės sąvoka ir dalykas. Komercinės teisės šaltiniai. Komercinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens įstatai ir nuostatai. Juridinių asmenų rūšys. Akcinė bendrovė. Bendrovės steigimo tvarka. Steigimo sutartis. bendrovės įstatai. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Bendrovės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymo organai. valstybės ir savivaldybės įmonės. Įmonės steigimas. Būtinas valdymas. Įmonės reorganizavimas. Įmonės likvidavimas. Kooperatyvai ir kooperacinė įmonė. Kooperatinės bendrovės steigimas ir jų teises. Kooperatinės bendrovės nariai. Pirkėjo teisės pardavus jam netinkamos kokybės prekę. Terminai pareikšti pretenzijos dėl perduoto daikto trūkumų. Renta (turto perdavimas su sąlyga mokėti kompensaciją). Sutarties esminės sąlygos. Sutarties forma. Sutarties netraukimas. Panauda. Panaudos sutarties sąvoka. Panaudos sutarties terminas. Panaudos gavėjo pareiga daryti gauto panaudos pagrindais turto remontą. Atsakomybė už neatlygintinai naudotis perduoto turto trūkumas. Gauto neatlygintinai naudotis turto davimas naudotis trečiajam asmeniui. Sutarties nutraukimas prieš terminą. Sutarties nutraukimas turto naujo savininko reikalavimui. Sutarties pasibaigimas. Dovanojimas. Dovanojimo sutarties sąvoka. Dovanojo sutartis su sąlyga. Sutarties sudarymo momentas. Sutarties forma. Nuoma. Nuomos sutartis sąvokos. Sutarties forma. Sutarties terminas. Sutarties sudarymas nenurodant termino. Naudojimasis išsinuomotu turtu. Gyvenamosios patalpos nuoma. Bendrieji nuostatai. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Sutarties sudarymo pagrindai. Sutartie šalys. Sutarties forma. Ranga. Rangos sutarties sąvoka. Leidimai (licencijos) atskirų rūšių darbams. Sąmata. Rangovo ekonomija. Rangovo teisė išskaityti jam priklausantį atlyginimą. Darbo atlikimas iš rango medžiagos ir jo priemonėmis. Darbo atlikimas iš užsakovo medžiagos. Rangovo pareigos saugiklis jam patikėti darbą. Atsitiktinio medžiagų žuvimo rizika. Aplinkybės, apie kurias rangovas privalo įspėti užsakovą. Pasekmės, kylančios užsakovui ne įvykdžius reikalavimų. Skolos padengimo sutartis. Komiso sutarties sąvoka. Sutarties forma. Komisionieriaus teisės ir pareigos pagal sandorius su trečiuoju asmeniu. Komitento nuosavybės teisė. Komisinio pavedimo įvykdymas. Nukrypimas nuo komitento nurodymų. Faktoringas. Banko sutartis. Sutarties dalykas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir likvidavimas. Įmonių likvidavimo tvarka. Įmonių bankroto procedūra. Lizingas. Incoterns taisyklės. Viešoji tarptautinė teisė ir privati tarptautinė teisė. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąlygos. Administracinė atsakomybė, už komercinės-ūkinės veiklos pažeidimas. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (10)Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės (AB) steigimas. Bendrovės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Akcininkų teisės ir pareigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės vadovas. Akcijos bendrovės likvidavimas. Akcijų perleidimo tvarka. Ūkinės bendrijos. Jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos kapitalo sudėtis. Bendrijos veiklos nutraukimas. Bendrijos likvidavimas. Kooperatinė bendrovė. Kooperatinės bendrovės statusas. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė. Steigėjai ir steigimo sutartis. Steigimo dokumentai. Registravimas. Nariai. Kapitalo sudėtis. Kooperatinės bendrovės organai. Kooperatinės bendrovės pertvarkymas. Kooperatinės bendrovės likvidavimas. Kooperatinių bendrovių sąjungų steigimas ir veikla. Kooperatinės bendrovės nario pajus. Valstybės ir savivaldybės. Įmonės teisės ir pareigos. Įmonės savininkas. Įmonės steigimo teisinis pagrindas. Įmonės įstatai. JAR duomenys. Įmonės organai. Įmonės vadovas. Perkainojimo rezervas. Įmonės turtas. Įmonės reorganizavimas. Įmonės pertvarkymas. Įmonės pertvarkymas į Akcinę bendrovę (AB) ar Uždarąją Akcinę bendrovę (UAB). Įmonės likvidavimas. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Atsiskaitymai čekiais ir vekseliai. Atsiskaitymas bankiniu pervedimu. Atsiskaitymas akredetyvais. Atsiskaitymas INCASO (banko operacija). Atsiskaitymas grynais. Prekių kaina. Mokėjimo vėlavimo prevencija. Susitarimai dėl finansinio užtikrinimo. Valstybės garantija už suteiktą kreditą. Vyriausybės įgaliotų institucijų teikiamos valstybės garantijos. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (2)Komercija. Komerciniai teisiniai santykiai. Komercinė teisė. Keturi pagrindiniai komercinės teisės vystymosi etapai. Komercinės teisės šaltiniai. Komercinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridinis asmuo. Civilinis veiksnumas. Civilinis teisnumas. Steigimo dokumentai. Įmonė. Įstaiga. Organizacija. Įmonių rūšys. Ribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Neribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Sandoriai ir sutartys. Atskiros sutarčių rūšys. Sutarčių klasifikavimas. Sandorių sudarymo forma. Notarine forma sudaromi sandoriai. Konkliudentiniai veiksmai. Sandorių registravimas. Negaliojantys sandoriai. Nuginčijamas sandoris. Sutarties elementai. Sutarties sudarymo tvarka. Oferta. Akceptas ir jo formos. Akceptavimo terminas. Sutarties sudarymo momentas ir tvarka. Sutarties pakeitimo išlyga. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymo principai. Nenugalima jėga. Sutarties nutraukimo teisinės pasekmės. Sutarties pakeitimas. Atstovavimas. Dokumentai, kuriuose įtvirtintos atstovų teisės. Prokūra. Prokūros forma. Civilinė atsakomybė. Sutartinė civilinė atsakomybė. Deliktinė civilinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (3)Įvadas. Komercinės teisės subjekto – individualios įmonės - ypatybės. Individualios įmonės samprata ir steigimas. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės reorganizavimas. Individualios įmonės likvidavimas. Individualios įmonės nuostatai. Juridinių asmenų registro duomenys. Individualių įmonių įstatymo nuostatos. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (4)Komercinės teisės sąvokos. Komercinė teisė Lietuvoje. Privatinė teisė, viešoji teisė ir jos įtaka komercinės teisės formavimas. Komercinės teisės raida. Šiuolaikinės komercinės teisės sistemos, principai ir šaltiniai. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (5)Komercinės teisės (KT) sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercijos sąvoka. Komercinės teisės (KT) sąvokos analizė. Komercinės teisės vystymosi etapai. Privatinė ir viešoji teisė. Jų įtaka, santykis su KT. Komercinės teisės raida. Lietuvos KT raida. Tarybinė (sovietinė) KT. Šiuolaikinės KT vystymosi tendencijos. Įmonių teisė. Įmonių interesų turėtojų ir pelno maksimizavimo teorijos. Įmonių ir įmonių teisės raida. Europos Sąjungos (ES) teisė. Europos Sąjungos (ES) įmonių teisės šaltiniai. Pirminiai Europos Sąjungos (ES) įmonių teisės šaltiniai. Antriniai Europos Sąjungos (ES) įmonių teisės šaltiniai. Įmonių direktyvos ir reglamentai. Įmonių rūšys pagal atskiras valstybes. Įmonių pasirinkimo kriterijai. Įmonės kaip juridiniai asmenys. Pagrindiniai JA požymiai yra. JA pavadinimas. Atskiras turtas. Įmonės buveinė. Įmonės veiklos laikotarpis. Įmonės steigėjai. Įmonės steigimas. Steigimo etapai. Įmonių įregistravimas pagal naująjį CK. Įmonių organai. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (6)Juridinio asmens, pertvarkymas ir likvidavimas. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Įgalinimas. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Komercinis atstovavimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų viršijant įgalinimus arba jų neturint, pasekmės. Europos sąjungos įmonių teisė. Įmonių steigimosi laisvė. Įmonių direktyvos ir reglamentai. Skaityti daugiau
......