Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė
Komercinė teisė

(249 darbai)

Bankroto bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumaiĮvadas. Bankroto bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai. Kada keliama bankroto byla. Kas turi teisę kreiptis į teismą. Ieškovų teisės. Ieškininio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo padavimo tvarka ir reikalingi pateikti dokumentai. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Bankroto bylos nutraukimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Bankroto ir restruktūrizavimo proceso ypatumų lyginamoji analizėĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Pagrindinės įmonių bankroto įstatymo sąvokos. Pagrindinės įmonių restruktūrizavimo sąvokos. Restruktūrizavimo ir bankroto procesų pradžia. Bankroto bylos ir restruktūrizavimo bylos iškėlimas. Administratorius skyrimas restruktūrizavimo ir bankroto procese. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto ir restruktūrizavimo proceso ypatumų lyginamoji analizė (2)Įvadas. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų samprata. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų vykdymo būdai. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pradžia. Pareiškimų iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylas pateikimas. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo sąlygos. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimas. Atsisakymas kelti bankroto ir restruktūrizavimo bylas. Nutarties priėmimas iškelti restruktūrizavimo ir bankroto bylas. Nutarčių iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylas įsiteisėjimas. Bankrutuojančios ir restrukturizuojamos įmonių administratorių pareigos. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų baigtys. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų nutraukimas. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto teisinius santykius reguliuojančių projektų teisinis įvertinimasSummary. Įvadas. Bendra bankroto teisinius santykius reglamentuojančių įstatymų apžvalga. Įmonių bankroto įstatymų kaita Lietuvoje. Bankroto samprata. Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai. Nemokumo samprata. Tyčinis bankrotas. Įmonės kreditoriai. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Įmonės administratorius. Įmonių bankroto įstatymų analizės apibendrinimas. Siūlomo projekto tikslai bei siūlomi pakeitimai įstatymo bendrosiose nuostatose ir pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo. Siūlomo bankroto įstatymo projekto tikslai. Įstatymo paskirties ir sąvokų pakeitimas ir papildymas. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Projekte siūlomi pakeitimai bankroto procedūras vykdant teismo, ne teismo tvarka ar supaprastintą bankroto procesą. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Skolininkų, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas, kai yra iškelta bankroto byla. Tyčinis bankrotas. Bankroto teisinio reguliavimo trūkumai sandorių vertinime. Taikos sutartis. Projekte siūlomi pakeitimai dėl įmonės administratoriaus, jo funkcijų. Siūlomi likvidavimo procedūros pakeitimai, jų teisinis įvertinimas. Projekte siūlomi pakeitimai įmonių turto pardavime ir kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkoje, jų teisinis įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
BankruptcyMain definitions. Cases of bankruptcy can be examined. Judicial process of bankruptcy. Process of Reorganization. Skaityti daugiau
Bankų ir kredito unijų veiklaPowerPoint pristatymas. Kredito unijos. Reglamentavimas. Sąvokos. Kredito unijos statusas. Kredito unijų veikla. Savitarpio paskolos paskirtis, dydis ir grąžinimo užtikrinimas. Kredito unijos steigimas. Kredito unijos įstatai. Kredito unijos registravimas. Kredito unijos nariai. Kredito unijos nario teisės. Kredito unijos nario pareigos. Narystės nutraukimas ir narystės pasibaigimas. Pašalinimas iš kredito unijos. Valdymo organai. Kredito unijos kapitalas. Kredito unijų veiklos kontrolė. Bankai. Reglamentavimas. Sąvokos. Banko steigimo tvarka. Licencija. Banko akcininkai. Banko valdymas. Banko kapitalas. Banko paslaptis. Bankų priežiūra. Poveikio priemonės. Skaityti daugiau
Bankų teisės apžvalgaĮvadas. Bankų sistema. Centrinis bankas. Komerciniai bankai ir jų veikla. Banko kapitalas. Apskaita. Finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendros kompetencijos teismai. Jų rūšysLietuvos aukščiausiasis teismas. Apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apygardų administraciniai teismai. Apylinkės teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Skaityti daugiau
Bendrovės steigėjai, jų teisės ir pareigosSteigėjai. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Turto įsigijimas iš akcinės bendrovės steigėjo. Akcininkų teisės ir pareigos. Turtinės akcininkų teisės. Akcininko balsavimo teisė. Akcininko teisė gauti informaciją. Teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės veiklos ataskaita. Bendrovės vadovas. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžetinių ir savivaldybės įstaigų steigimo ypatumaiĮvadas. Įmonės teisės ir pareigos. Įmonės steigimas ir registravimas. Įmonės įstatai. Įmonės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Įmonės valdymas. Įmonės nuosavas kapitalas, turtas ir pelno paskirstymas. Įmonės veiklos kontrolė. Įmonės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas. Skaityti daugiau
Draudimo įmonių teisinis reguliavimasĮvadas. Draudimo istorija. Draudimo sąvoka. Draudimo funkcijos. Draudimo santykių dalyviai. Draudimo teisės šaltiniai. Įstatymai kaip draudimo teisės normų išraiškos forma. Tarptautinės sutartys, susitarimai, Europos Sąjungos direktyvos. Draudimo veiklos reglamentavimas įstatymų lydimaisiais teisės aktais. Draudimo rūšies taisyklės. Paprotys, kaip draudimo teisės šaltinis. Oficialiai neprivalomi draudimo teisės šaltiniai. Teismų praktika. Draudimo teisės doktrina. Draudimo teisės principai. Sutarties turinio pasirinkimo ir individualizavimo principas.Kongruencijos(atitikimo) principas. Nepagrįsto praturtėjimo ir pelno neleistinumo principas. Pasitikėjimo principas. Draudimo sutarties standartinių sąlygų viešumo principas. Draudimo teisės institutai. Bendrieji draudimo teisės institutai. Savanoriškojo draudimo sutarties institutas. Privalomojo draudimo institutas. Perdraudimo institutas. Draudimo priežiūros institutas. Draudimo įmonių veiklos reguliavimo institutas. Draudimo tarpininkavimo institutas. Draudimo finansų institutas. Draudėjų (vartotojų) teisių apsaugos institutas. Draudikų ir draudėjų atsakomybės institutas. Draudimo šakos, grupės ir rūšys. Draudimo teisės normų vieta teisės sistemoje. Draudimo teisės šaka: kodifikacijos Lietuvoje perspektyva. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės komercijos samprata, ypatumai, modeliai. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos. UNCITRAL elektronines komercijos įstatymo modelisPowerPoint pristatymas. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos ypatumai. Elektroninės komercijos ypatumai (5). Elektroninės komercijos modeliai. Elektroninės komercijos modeliai (3). Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: EBPO veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: PPO veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: Tarptautinės prekybos rūmų veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: Europos Komisijos veikla. Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: Europos Komisijos veikla (2). Elektroninės komercijos teisinio reguliavimo iniciatyvos: UNCITRAL veikla. UNCITRAL elektronines komercijos įstatymo modelis. UNCITRAL elektronines komercijos "įstatymo" modelis. Skaityti daugiau
Europos patentų sistema. Europos patentų reformaEuropos patentų konvencija (EPK). Bendrijų patentų konvencija (BPK). Europos patentų reforma. Skaityti daugiau
Faktoringas (6)Įvadas. Faktoringo samprata. Faktoringo sutarties dalykas. Faktoringo sutarties šalys. Faktoringo sutarties forma. Faktoringo sutarties rūšys. Faktoringo rinkos apžvalga. Išvada. Skaityti daugiau
Finansinė nuoma. LizingasLizingas (finansinė nuoma). Pagrindinės sąvokos. Lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata. Lizingo sutarties dalykas. Lizingo dalyko perdavimas. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Lizingo sutarties įtaka tretiesiems asmenims. Pardavėjo atsakomybė. Lizingo sutarties nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai teisiniai santykiaiĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Finansiniai santykiai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių funkcijos ir rūšys. Mokesčio mokėtojas. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių sistema, jų elementai, klasifikacija, funkcijos ir teorijos. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Darbo metodai ir priemonės. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Finansų teisė (10)Valstybės finansų veikla. Valstybės finansų veiklos metodai. Valstybės finansų veiklos formos. Finansų teisės dalykas ir sąvoka. Finansų teisės normos. Finansų teisės sistema ir Finansiniai teisiniai institutai. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansiniai teisiniai santykiai ir finansų teisės subjektai. Finansų teisės santykių objektai. Finansų teisės santykių subjektai. Visuomeniniai - teritoriniai junginiai. Jiems priklauso pati Lietuvos valstybė ir savivaldybės. Jų dalyvavimas finansų santykiuose yra ribotas. Kolektyviniai subjektai. Jiems priklauso visos įstaigos, įmonės ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą. Pagal savo padėtį jie skirstomi. Finansų drausmė. Finansinės kontrolės uždaviniai ir sąvoka. Finansų kontrolės rūšys. Finansų kontrolės valstybės institucijos. Finansų kontrolės metodai. Lietuvos Respublikos (LR) biudžetinė sandara ir biudžeto sandara. Biudžetinių santykių teisinio reguliavimo mechanizmas. Biudžetinė sandara. Valstybinė biudžeto sistema. Biudžeto struktūra (pajamos ir išlaidos). Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžetinis procesas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Biudžetinio proceso principai. Valstybės ir savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo bendri pagrindai. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir kontrolė. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi (Valstybės kredito) esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lietuvos valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų naudojimo priežiūra bei atsakomybė už pažeidimus. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Valstybės išlaidos ir finansavimas. Valstybės ir savivaldybių įmonių finansinė veikla. Bankininkystės santykių teisinis reguliavimas. Bankinio kredito sąvoka ir reikšmė. Bankinio kreditavimo principai. Lietuvos kredito įstaigų sistema. Kreditinės veiklos licenzijavimas. Kredito įstaigų veiklos sąlygos. Kredito įstaigų veiklos priežiūra. Komercinių bankų bankrotas. Pinigų apyvartos teisinis reguliavimas. Pinigų sistema. Grynųjų pinigų apyvarta. Negrynųjų pinigų apyvarta. Banko sąskaitų atidarymas ir uždarymas. Atsiskaitymo sąlygos. Kasos operacijos (jų vedimo tvarka). Užsienio valiutos teisinis režimas. Tikslinių fondų teisinis režimas. Sąvoka ir formavimo tikslai. Įstatyminiai fondai. Privalomojo sveikatos draudimo fondas. Sveikatos fondas. Valstybinis švietimo fondas. Valstybinis gamtos apsaugos fondas. Kultūros ir fondo rėmimo fondas. Kelių fondas. Valstybinis socialinio draudimo fondas. Privalomojo sveikatos draudimo fondas. Sveikatos fondas. Valstybinis švietimo fondas. Valstybinis gamtos apsaugos fondas. Kultūros ir fondo rėmimo fondas. Kelių fondas. Eksporto skatinimo fondas. Energijos taupymo fondas. Privatizavimo fondas. Skaityti daugiau
Finansų teisė (11)Įvadas. Mokesčių teisės samprata, jos dalykas ir metodas. Mokesčių teisės normų požymiai ir samprata. Mokesčių teisės normų rūšys. Mokestiniai teisiniai santykiai. Mokesčių teisės šaltinių samprata ir rūšys. Mokesčių teisės šaltinių samprata ir rūšys. Skaityti daugiau
Finansų teisė (12)Finansų samprata. Finansų paskirtis. Finansai ir finansinė valstybės veikla. Finansų politikos samprata. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansų teisės samprata. Finansų teisės sistema. Finansų teisė kaip mokslo šaka. Finansų teisės savarankiškumo problema. Finansų teisės dalykas. Finansinių teisinių santykių samprata ir rūšys. Finansinių teisinių santykių charakteristika. Finansų teisės reguliavimo metodas. Finansų teisės normos samprata. Finansų teisės normų struktūra ir ypatumai. Finansų sistema. Finansų sistemos funkcionavimas. Centralizuoti finansai. Nacionalinio biudžeto esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Centralizuoti nebiudžetiniai fondai. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Namų ūkio finansai. Įmonių finansai. Skaityti daugiau
Finansų teisė (13)Mokesčių administravimas. Bendradarbiavimas su užsieniu. Mokesčių mokėtojų bei trečiųjų asmenų teisės ir pareigos, mokesčių administratoriaus teisės. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas. Senaties terminai. Mokestinė nepriemoka. Mokestinis patikrinimas ir mokestinis tyrimas. Mokesčių įstatymų pažeidimai ir atsakomybė. Mokestiniai ginčai. Skaityti daugiau
...