Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinės teisės referatai
Civilinės teisės referatai

(321 darbai)

Prievolių rūšysPrievolių sistema civilinėje teisėje. Prievolių klasifikacija pagal prievolės turinį. Prievolių klasifikacija pagal objekto apibrėžtumą. Prievolių klasifikacija pagal šalių subjektinių teisių ir pareigų įgyvendinimo būdą. Regresinė prievolė. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių samprata ir rūšysĮvadas. Prievolės samprata ir dalykas. Prievolių rūšys. Dalinės ir solidariosios prievolės. Dalomosios ir nedalomosios prievolės. Alternatyviosios prievolės. Fakultatyvios prievolės. Vienašalės ir dvišalės prievolės. Sąlyginės prievolės. Piniginės prievolės. Terminuotos prievolės. Prievolės subjektai. Prievolių vykdymas. Prievolių pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių teisė civilinėje teisėjeĮvadas. Prievolė ir jos sąvoka. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Prievolės įvykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo subjektas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo laikas. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamas prievolės įvykdymas. Realaus prievolės įvykdymo principas. Kreditoriaus ir skolininko veiksmai. Prievolių užtikrinimas. Prievolių pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prigimtinės teisėsĮvadas. Prigimtinės teisės raida. Prigimtinės teisės samprata. Emocijos, taip pat yra prigimtis. Abortai — prigimtinių teisių nepaisymas. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenysĮvadas. Juridiniai asmenys. Juridinis asmuo. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pasibaigimas. Juridinio asmens istorija. Juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės kaip juridinis asmuo. Pelno nesiekiančios ir nevyriausybinės organizacijos. Įmonės sąvoka. Finansų įstaigos. Draudimo bendrovės. Bankai ir kredito unijos. Juridinio asmens teisnumas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Nuolatinis valdymo organas. Steigėjų teisės ir pareigos. Dalyvio sąvoka. Juridinio asmens turtas ir finansai. Juridinio asmens bankrotas. Akcinė bendrovė. Akcininkų teisės. Bendrovės organai. Administracijos vadovas. Bendrovės turtas. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (2)Įvadas. Juridiniai asmenys apskritai. Pagrindinės sąvokos. Juridinis asmuo. Viešieji ir privatieji asmenys. Valstybė ir savivaldybės. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Juridinio asmens dalyvis. Privatieji juridiniai asmenys. Veiklos licencijavimas. Verslininko sąvoka. Lietuvos Respublikoje galinčios veikti įmonės. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ribotos civilinės atsakomybės grupės. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybės ir savivaldybių įstaigos kaip juridiniai asmenys. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (4)Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų atsiradimas ir pasibaigimas. Specialus juridinių asmenų teisnumas. Civilinės teisės subjektai, neturintys juridinio asmens teisių. Individuali įmonė. Ūkinė bedrija. Atstovavimo sąvoka. Atstovavimo taikymo sritys. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų asmens, neturinčio įgalinimų arba viršijant įgalinimus, pasekmės (atstovavimas be įgalinimų). Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (5)Įvadas. Juridinis asmuo. Sąvoka ir jo požymiai. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas. Juridinio asmens pavadinimo keitimas. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinio asmens dalyvis. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinio asmens bankrotas. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Viešoji įstaiga. Viešosios įstaigos teisės ir pareigos. Viešosios įstaigos steigimo dokumentai. Viešosios įstaigos steigimo sutartis. Viešosios įstaigos įstatai. Valstybės ir savivaldybės. Privatūs juridiniai asmenys. Individuali įmonė. Individualios įmonės savininkas bei jo kompetencija. Individualios įmonės savininko teisės. Individualios įmonės pertvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (6)Įvadas. Juridinis asmuo. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens dalyvis. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens pasibaigimas ir reorganizavimas. Juridinio asmens bankrotas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Vešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybės ir savivaldybių įstaigos kaip juridiniai asmenys. Visuomeninės organizacijos, politinės partijos ir profsąjungos. Visuomeninės organizacijos. Politinės partijos. Profesinės sąjungos. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (7)Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka, požymiai ir tikslas. Civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles. Juridinių asmenų klasifikacija. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų organai. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pasibaigimas. Privatieji juridiniai asmenys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Viešieji juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Asociacijos. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondai. Visuomeninės organizacijos. Politinės partijos. Profesinės sąjungos. Bažnyčia ir religinės bendruomenės. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (8)Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens teisnumas. Privatūs juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Veiklos licencijavimas. Privataus juridinio asmens vadovo fiduciarinės pareigos. Privataus juridinio asmens vadovo skyrimas. Privataus juridinio asmens turto painiojimas su vadovo turtu. Privataus juridinio asmens vadovo įgaliojimų pabaiga. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įstaigos, paskirtis. Politinė partija, paskirtis ir ypatumai. Profesinės sąjungos, paskirtis. Religinių bendruomenių ir bendrijų sąvoka ir ypatumai. Asociacijų samprata ir ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Procesiniai terminaiĮvadas. Procesinių terminų sąvoka, reikšmė ir rūšys. Pasirengimo civilinių bylų nagrinėjimui terminai. Civilinių bylų išnagrinėjimo terminai. Procesinių terminų skaičiavimas. Procesinių terminų pabaiga. Procesinių terminų praleidimo pasekmės. Procesinių terminų sustabdymas. Procesinių terminų pratęsimas, atnaujinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Procesinio bendrininkavimo ir civilinių bylų sujungimo santykisĮžanga. Procesinis bendrininkavimas. Privalomas procesinis bendrininkavimas. Poskyris. Neprivalomas procesinis bendrininkavimas. Procesinio bendrininkavimo ir civilinių bylų sujungimo santykis. Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas. Išvados. Santrauka (vokiečių kalba). Skaityti daugiau
Procesinio bendrininkavimo ir civilinių bylų sujungimo santykis (2)Įvadas. Procesinio bendrininkavimo civiliniame procese samprata. Bylų sujungimas ir jo santykis su procesiniu bendrininkavimu. Išvados. Skaityti daugiau
Rangos sutarties teisinė analizėĮvadas. Rangos sutarties sąvoka. Sutarties analizė. Sutarties dalykas. Sutarties kaina. Leidimai, statybos darbų atlikimas ir vykdymas. Darbo tikrinimas. Statybos darbų atlikimo terminai. Garantinis terminas. Šalių atsakomybė. Nuostolių atlyginimas užsitęsus statybos darbams. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka. Užsakovo teisė nutraukti sutartį. Rangovo teisė nutraukti sutartį. Nenugalima jėga (force majeure). Sutarties galiojimas ir kitos sutarties sąlygos. Sutarties priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenysĮvadas. Juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos steigimas. Ūkinės bendrijos narių turtinės teisės. Ūkinės bendrijos narių neturtinės teisės. Ūkinės bendrijos vidiniai teisiniai santykiai. Ūkinės bendrijos atsakomybė tretiesiems asmenims pagal prievoles. Ūkinės bendrijos veiklos nutraukimas. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir registravimas. Bendrovės steigimo sutartis. Bendrovės įstatai. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės registravimas. Bendrovės turtas. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos. Akcinės bendrovės valdymo organai. Bendrovės pabaiga. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) samprata. Kooperatinės bendrovės kapitalas. Kooperatinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės valdymas ir bendrovės narių teisės. Kooperatinės bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Žemės ūkio bendrovės. Įmonių junginiai. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (2)Įvadas. Juridinio asmens samprata ir požymiai. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės pertvarkymas ir likvidavimas. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos samprata ir paskirtis. Ūkinės bendrijos steigimas. Ūkinės bendrijos narių turtinės ir neturtinės teisės. Ūkinės bendrijos veiklos nutraukimas. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir registravimas. Bendrovės steigimo sutartis. Bendrovės įstatai. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės registravimas. Bendrovės turtas. Akcinės bendrovės valdymo organai. Bendrovės pabaiga. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės kapitalas. Kooperatinės bendrovės steigimas . Kooperatinės bendrovės valdymas ir bendrovės narių teisės. Kooperatinės bendrovės likvidavimas ir reorganizavimas. Žemės ūkio bendrovės. Išvados. Skaityti daugiau
Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (3)Įžanga. Juridiniai asmenys, jų rūšys ir steigimo tvarka. Civilinės atsakomybės samprata. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos sąvoka. Ūkinės bendrijos vidiniai teisiniai santykiai. Ūkinės bendrijos veiklos nutraukimas. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinės bendrovės steigimas. Akcinės bendrovės turtas. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Įmonių junginiai. Asociacijos. Kiti įmonių junginiai. Išvados. Skaityti daugiau
Romėnų šeimos ir paveldėjimo teisėRomėnų šeimos teisė. Bendroji romėnų šeimos charakteristika. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymas ir nutraukimas. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo samprata ir evoliucija Romoje. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimas pagal įstatymą. Privalomoji dalis. Palikimo priėmimas ir jo teisinės pasekmės. Legatai ir fideikomisai. Skaityti daugiau
Sandoriai (2)Įvadas. Sandoriai. Sandorių samprata. Sandorių klasifikacija. Negaliojantys sandoriai. Išvados. Skaityti daugiau
......