Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinės teisės referatai
Civilinės teisės referatai

(321 darbai)

Paskolos sutartisĮvadas. Sutartys. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo būdai. Paskolos sutartis. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Patentų teisės normos (3)Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais teisės aktais ir moksline literatūra aptarti ir įvertinti patentų teisės normas. Teisės normos ir teisiniai santykiai. Patentų teisės samprata. Patentų esmė ir paskirtis. Patentų teisės bruožai. Patentų teisės normos. Išvados. Skaityti daugiau
Patėvio teisės į vaiką po skyrybųJungtinių Amerikos Valstijų teisės sistema. Patėvio teisės į vaiką po skyrybų. Patėvių globa. Tėvų pirmenybė (biologiniu tėvų pirmenybė). Geriausi vaiko interesų atspindėjimo standartai. Patėvio/pamotės leidimas. Įsipareigojimas teikti paramą. In Loco Parentis. Rekomendacijų politika. Praktinė reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
PaveldėjimasPaveldėjimo samprata. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo vieta. Kas gali būti paveldima? Asmenys, galintys būti įpėdiniais. Įpėdinių pagal įstatymą eilės. Asmenys, neturintys teisės paveldėti. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Turto palikimas visuomenei naudingiems ir labdaros tikslams. Kito įpėdinio paskyrimas. Testamentu nepaskirtos turto dalies paveldėjimas. Testamento nuginčijimas. Palikėjo teisė palikti testamentu turtą savo nuožiūra. Testamentų rūšys. Oficialieji testamentai. Asmeninis testamentas. Testamento sąlygos. Testamento vykdymas. Testamento saugojimo terminas. Testamento panaikinimas, papildymas ir pakeitimas. Palikimo priėmimas. Įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas. Termino palikimui priimti pratęsimas. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti. Terminas pradėti tvarkyti testamentu paliktą paveldėjimą. Įpėdinio, kuris priėmė palikimą pradėjęs turtą valdyti arba padavęs pareiškimą notarui, atsakomybė už palikėjo skolas. Įpėdinio, pradėjusio valdyti paveldimą turtą prieš atsirandant kitiems įpėdiniams, teisės. Palikimo atsisakymas. Palikimo perėjimas valstybei. Palikimo pasidalijimas. Bendrasis sutuoktinių testamentas. Skaityti daugiau
Paveldėjimas ir palikimasĮvadas. Paveldėjimo samprata. Notariato samprata ir notarinių veiksmų atlikimas. Palikimo priėmimo būdai. Palikimo priėmimas, kreipiantis su pareiškimu į notarą. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti turtą. Palikimo priėmimas pagal apyrašą. Palikimo atsisakymas. Paveldėjimo teisės liudijimas. Išvados. Skaityti daugiau
Paveldėjimo teisėĮžanga. Bendrosios paveldėjimo teisės nuostatos. Paveldėjimo samprata. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimo laikas. Palikimo atsiradimo vieta. Įpėdiniai. Pergyvenusio sutuoktinio paveldėjimas ir įpėdinio statuso praradimas. Specialiosios paveldėjimo teisės nuostatos. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įpėdinių pagal įstatymą eilės. Paveldėjimas atstovavimo teise ir sutuoktinių paveldėjimo teisė. Namų apstatymo ir apyvokos reikmenų paveldėjimas. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentinė išskirtinė. Testamento vykdymas. Testamento panaikinimas, papildymas ir pakeitimas. Skaityti daugiau
Paveldėjimo teisė (2)Įvadas. Paveldėjimas. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įpėdiniai pagal įstatymą. Vaikaičių ir provaikaičių teisė paveldėti. Paveldėjimas atstovavimo teise. Sutuoktinių paveldėjimo teisė. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentų rūšys. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Testamentinė išskirtinė (legatas). Skaityti daugiau
Pažeidžiamiausių socialinių grupių teisių padėtis. Neįgaliųjų teisėsĮžanga. Neįgaliųjų teisė į mokymą, profesinį rengimą ir konsultavimą, kultūrinę ir sportinę veiklą bei poilsį (teisė į savarankiškumą). Neįgaliųjų mokymas. Neįgaliųjų profesinis mokymas. Asmenų, dirbančių neįgaliųjų asmenų švietimo srityje, rengimas. Teisė į kultūrinę, sportinę veiklą ir laisvalaikį. Neįgaliųjų teisė į dalyvavimą visuomenės gyvenime ir socialinę integraciją. Neįgaliųjų medicininė reabilitacija ir protezinė pagalba. Socialinės paslaugos. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Neįgaliųjų integravimas į darbą. Piniginė socialinė neįgaliųjų parama. Institucijos, užtikrinančios neįgaliųjų teisių apsaugą, problemos ir jų priežastys. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pilietybės suteikimo mechanizmaiĮvadas. Naujasis 1991 m. gruodžio 5d. Pilietybės įstatymas. Pilietybės išsaugojimas. Natūralizacijos (šeimyninio ir nešeimyninio pobūdžio) samprata ir sąlygos. Pilietybės netekimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pirkimo ir pardavimo sutarties rūšysĮvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumus ir jų skirtumus. Pirkimo-pardavimo sutartis. Vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartys. Energijos pirkimo pardavimo sutartys. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartys. Įmonės pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Daiktų pirkimas-pardavimas išsimokėtinai. Pirkimas-pardavimas su atpirkimo teise. Daiktų pardavimas aukciono būdu. Kitokių pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių žmogaus teisių raidaĮvadas. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Bendra žmogaus teisių istorinė raida. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje. Žmogaus teisių klasifikavimas. Politinės žmogaus teisės. Žmogaus teisių garantijos. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos agento veiklos reguliavimas civiliniame kodekseĮvadas. Tikslas. Parodyti kaip Civiliniame kodekse yra reguliuojama prekybos agento veikla. Prekybos agento sąvoka. Prekybos agento požymiai. Prekybos agento atsakomybė. Prekybos agento pareigos. Atstovaujamojo pareigos. Prekybos agento teisės. Prekybos agento ir atstovaujamojo tarpusavio sutartis. Konkurencijos draudimas. Prekybos agento atlyginimas. Išvados. Praktinė užduotis. Atsakymai. Išnašos. Skaityti daugiau
PrievolėPrievolės samprata ir rūšys. Prievolių atsiradimo šaltiniai. Prievolių sutartys ir rūšys. Prievolės iš deliktų. Prievolės šalys. Prievolių pasibaigimas. Atsakomybė už prievolių nevykdymą. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolės esmė civilinėje teisėjePrievolės esmė civilinėje teisėje, jos elementai, dalykas. Įvadas. Prievolės esmė. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Kreditoriaus ir skolininko veiksmai. Prievolių vykdymas. Prievolės įvykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo subjektas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo laikas. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamas prievolės įvykdymas. Realaus prievolės įvykdymo principas. Prievolių užtikrinimas. Prievolių pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolės samprata ir jos rūšysPrievolės samprata ir rūšys. Prievolių atsiradimo šaltiniai. Prievolių sutartys ir rūšys. Prievolės iš deliktų. Prievolės šalys. Prievolių pasibaigimas. Atsakomybė už prievolių nevykdymą. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindaiĮvadas. Prievolių atsiradimo pagrindai. Sandoriai. Deliktai. Kvazisutartys. Įstatymai. Prievolių pabaigos pagrindai. Prievolės pabaiga įvykdymu. Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui. Prievolės pabaiga šalims susitarus. Prievolės pabaiga šalių sutapimu. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Prievolės pasibaigimas mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį. Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo. Specialūs prievolės pabaigos pagrindai. Prievolės pabaiga ją įskaičius. Novacija. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių įvykdymas ir prievolių neįvykdymo teisinės pasekmėsĮvadas. Prievolės įvykdymo principai. Prievolės įvykdymo subjektai. Abišalių prievolinių pareigų įvykdymas. Piniginės prievolės įvykdymas, sumokant skolą į depozitą. Prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės. Išvados. Priedas (nuomos sutartis). Skaityti daugiau
Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėsĮžanga. Prievolių įvykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Rankpinigiai. Įkeitimas (hipoteka). Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių pasibaigimas civilinėje teisėjeĮvadas. Prievolės sąvoka, dalykas, atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių pasibaigimas civilinėje teisėje. Prievolės pabaiga ją įvykdžius. Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui. Prievolės pabaiga šalims susitarus. Prievolės pabaiga šalims sutapus. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Prievolės pabaiga mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį. Prievolės pabaiga atleidus skolininką nuo prievolės vykdymo. Specialūs prievolės pabaigos ir prievolės pakeitimo atvejai. Prievolės pabaiga ją įskaičius. Prievolės pabaiga novacijos būdu. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių pasibaigimas civilinėje teisėje (2)Įžanga. Prievolių teisės samprata. Pagrindinės darbe naudojamos sąvokos. Prievolės atsiradimas. Prievolių pabaiga. Įvykdymas. Naikinamojo termino suėjimas. Šalių susitarimas. Šalių sutapimas. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Fizinio asmens mirtis arba juridinio asmens likvidavimas. Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo. Įskaitymas. Įskaitymo tvarka. Įskaitymas lengvatinio termino atveju. Įskaitymas, kai prievolė įvykdoma kitoje vietoje. Įskaitymo draudimas. Įskaitymas laidavimo atveju. Įskaitymas reikalavimo perleidimo atveju. Įskaitymas, kai yra keli kreditoriai ir keli skolininkai. Įskaitymas kelių skolų atveju. Įskaitymas, kai yra sutartis trečiojo asmens naudai. Įskaitymas skolininko nemokumo atveju. Novacija. Novacijos samprata. Veiksmai, kurie nelaikomi novacija. Novacijos įtaka papildomoms (šalutinėms) teisėms. Kitos novacijos pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
......