Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinės teisės namų darbai
Civilinės teisės namų darbai

(54 darbai)

Teisės normos analizė (2)Namų darbas NR. 1. Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.123 str. 3 dalies analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas Civilinio kodekso (CK) straipsnis. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Teisės normos analizė (3)Darbo užduotis: išanalizuoti teisės normų vidinę struktūrą. Lietuvos respublikos Civilinis kodeksas, Pirmoji knyga III dalis. Civilinių teisių objektai. 1.108 straipsnis. Valstybės skolinis įsipareigojimas. Teisės normos struktūra. Teisės normos rūšis. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 12 straipsnis. Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės. Teisės normos struktūra. Teisės normos rūšis. Skaityti daugiau
Teisės normos ir principaiĮvadas. Teisės normos samprata. Teisės normų požymiai. Teisės normą apibrėžiantys elementai. Trinarė teisės normų struktūra. Trinarės teisės normų struktūros elementai. Dvinarė teisės normos struktūros samprata: teisės normos struktūros ryšys su atitinkamos teisės normos funkcija. Teisės normų klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos ir principai (2)Įvadas. Teisės principo samprata. Teisės principų funkcijos. Principų rūšys. Teisės principų klasifikacija. Bendrieji teisės principai. Paprastos ir sunkios bylos. Teisės normos, principai ir kitos nuostatos vientisos teisės teorijos požiūriu. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės principų taikymas civilinėse byloseĮžanga. Teisingumo principo taikymo ypatumai. Protingumo principo taikymas. Sąžiningumo principo taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartisĮvadas. Transporto priemonės sutarties analizė. Pardavėjo pareigos. Pirkėjo pareigos. Mokėjimo sąlygos. Sutarties galiojimo laikas ir šalių atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigosĮvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti vaiko ir tėvų tarpusavio teises ir pareigas. Vaiko kilmė. Tėvystės ir motinystės pripažinimas, nustatymas ir nuginčijimas. Pripažinimas. Nustatymas. Nuginčijimas. Asmeniniai tėvų ir vaikų santykiai. Santykių turinys. Vardo ir pavardės suteikimas vaikui. Vaiko gyvenamoji vieta. Turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos. Tėvų vaiko išlaikymo pareigos. Vaiko tėvų išlaikymo pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Vedybų sutarties sudarymas ir turinysĮvadas. Vedybų sutartis. Vedybų sutarties sudarymas. Vedybų sutarties turinys. Užduotis. Į Kauno miesto apylinkės teismą kreipėsi ieškovas, nurodydamas, kad šalys susituokė 2004 metų lapkričio 10 dieną. Santuokoje jiems gimė sūnus Karolis. Jau daugiau kaip metus laiko ieškovas su atsakove negyvena. Kur šiuo metu yra atsakovė jam nėra žinoma. Ieškovas teismo prašė santuoką nutraukti dėl atsakovės kaltės, nustatyti nepilnamečio sūnaus gyvenamąją vietą su juo, priteisti iš atsakovės nepilnamečio vaiko išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis bei įsiskolinimą už praėjusius 12 mėnesių. Nurodykite kokį sprendimą teismas turėtų priimti dėl ieškovo pareikštų reikalavimų? Atsakymą pagrįskite. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo aplinką reguliuojantys teisės aktai: AB "Pienas"Įžanga. Įmonės dabartinė būsena. Verslo aplinką reglamentuojantys teisės aktai. Skaityti daugiau
Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumaiĮvadas. Sutarties reikšmė ir jos samprata. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis ir jos šalys. Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vindikacinis ieškinys1 dalis. Ginčo sprendimas. Uždavinys: Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad su kaimynu P.P. sudarė skaitmeninio fotoaparato pirkimo-pardavimo sutartį. Vykdydamas šią sutartį ieškovas perdavė P.P. fotoaparatą. Sutartyje šalys buvo susitarusios, kad nuosavybės teisė į fotoaparatą atsakovui pereis tik pastarajam sumokėjus visą fotoaparato kainą. Tačiau P.P. iki šiol nesumokėjo, o fotoaparatą pardavė asmeniui T.Ž. Motyvuodamas tuo, jog vis dar yra fotoaparato savininkas, Ieškovas pareikalavo T.Ž. grąžinti jam fotoaparatą. T.Ž. atsisakė. Išspręskite ginčą. Kokios yra vindikacinio ieškinio sąlygos ir jo apribojimai. Sprendimas. 2 dalis. Vindikacinio ieškinio sąlygos ir jo apribojimai. Vindikacinis ieškinys ir jo tenkinimo sąlygos. Vindikacinio ieškinio apribojimai. Kilnojamieji daiktai. Nekilnojami daiktai. Skaityti daugiau
Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijaĮvadas. "Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija". Steigiamojo susirinkimo reformos. "Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija". Declaration of the Rights of Man and Citizen, 26 August 1789. The following rights of man and the citizen. The Abolition of Negro Slavery or Means for Ameliorating Their Lot, 1789. Women's Petition to the National Assembly. Skaityti daugiau
Žmogaus teisės ir Trečiasis ramstisŽmogaus teisės ir Trečiasis ramstis. Trečiojo ramsčio institucinė struktūra. Skaityti daugiau
Žmogaus teisės ir žiniasklaidaĮvadas. Žiniasklaida. Svarbiausios žmogaus teisės. Išvados. Skaityti daugiau