Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimaiĮvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinis veiksnumas. Socialinis veiksnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas ir teisnumas darbo teisėje. Fizinių asmenų veiksnumo apribojimai. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų veiksnumo ir teisnumo ypatumai komercinėje teisėje. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens veiksnumas ir teisnumas. Juridinio asmens samprata ir požymiai. Juridinio asmens veiksnumo ir teisnumo apibūdinimas. Juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo apribojimai. Juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo ypatumai komercinėje teisėje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo aplinką reguliuojantys teisės aktai: AB "Pienas"Įžanga. Įmonės dabartinė būsena. Verslo aplinką reglamentuojantys teisės aktai. Skaityti daugiau
Verslo teisės subjektų samprata, rūšys ir veiklos pagrindaiĮvadas. Verslo teisės subjektų samprata, rūšys ir veiklos pagrindai. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Išvada. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai (23)PowerPoint pristatymas. Vertybinių popierių sąvoka. Vertybiniai popieriai. Vertybiniai popieriai (pagal disponavimo būdą). Pagal reikalavimo teisę. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Indėlių liudijimai. Valstybės skolinis įsipareigojimas. LR Vyriausybės vertybiniai popieriai. Iždo vekselis. Iždo obligacija. Vertybinių popierių komisija. Pagrindiniai vertybinių popierių komisijos tikslai. Tikslams pasiekti vykdomi šie uždaviniai. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai civilinėje teisėjeĮvadas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Civilinių teisių objektų samprata ir rūšys. Vertybinių popierių vieta civilinių teisių objektų sistemoje. Vertybinių popierių atsiradimo priežastys. Vertybinių popierių teisinė prigimtis pagal klasikinę doktriną. Pasikeitimai šiuolaikinėse VP rinkose. Teisės į nematerialius VP Lietuvoje. Esminės VP rinkos reguliavimo naujovės VP rinkos įstatyme. Prievolės, susijusios su AB akcijų paketo įsigijimu. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisėsCivilinių teisių objektai. Vertybiniai popieriai. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Indėlių liudijimai (sertifikatai). Valstybės skolinis įsipareigojimas. Turtinės teisės. Daiktinės teisės. Prievolinės teisės. Perduodamos ir paveldimos teisės. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektasCivilinių teisių objektai: vertybiniai popieriai ir turtinės teisės. Vertybiniai popieriai. Akcijos, akcininkų turtinės teisės. Obligacijos. Čekiai. Vekseliai. Konosamentas. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių viešoji apyvarta. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apyvarta. Vertybinių popierių išleidimas į apyvartą. Vertybinių popierių kotiravimas. Informacijos apie akcinės bendrovės vertybinius popierius atskleidimas. Akcijų perleidimo tvarka, nuosavybės teisės į akcijas dokumentų įforminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės, kaip civilinių teisių objektaiĮvadas. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Valstybės skolinis įsipareigojimas. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apskaita akcinėje bendrovėje. Vertybinių popierių apskaitos lygiai, pagrindinės apskaitos taisyklės. Turtinės teisės. Įmonės ir turtiniai kompleksai. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose. Išvados. Skaityti daugiau
Viešas konkursas, samprata, viešo konkurso paskelbimas, sąlygos, jų pakeitimo ar atšaukimo tvarkaĮvadas. Viešo konkurso samprata. Viešo konkurso teisinio santykio dalyviai. Viešo konkurso organizatoriaus pareiga sumokėti atlyginimą. Viešo konkurso paskelbimas. Viešo konkurso sąlygos. Viešo konkurso sąlygų pakeitimo ar konkurso atšaukimo tvarka. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Viešoji ir privačioji teisėĮvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti viešosios ir privatinės teisės sampratas, didesnį dėmesį skiriant jų atribojimo specifikai. Viešosios ir privatinės teisės viešpatavimas ir veikimo sritys. Viešosios ir privatinės teisės samprata. Viešosios ir privatinės teisės reglamentavimo objektas2. Viešųjų ir privačiųjų interesų įgyvendinimas. Viešosios ir privatinės teisė: sistema ir požymiai. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Viešosios ir privatinės teisės atribojimo teisinis pagrindas. Privatinės teisės dominavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo intereso gynimo ypatybės civiliniame proceseĮvadas. Viešojo intereso sąvokos reikšmė. Prokuroro vaidmuo ginant viešąjį interesą. Valstybės ir savivaldybės institucijų bei kitų asmenų veikla ginant viešąjį interesą. Darbo metodai ir priemonės. Mokslinės literatūros analizės metodas. Teisinių dokumentų analizės metodo pagrindimas. Sunkumai ir kliūtys, su kuriais susidurta darbo rengimo metu. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Praktiniai viešojo intereso gynimo aspektai. Prokurorų, ginančių viešąjį interesą, statistinė analizė. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus, ginant vaikų interesus, statistiniai duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimasViešosios nuosavybės esmė, raida ir formos. Viešosios nuosavybės teisės subjektai ir objektai Viešosios nuosavybės įgijimas. Disponavimo viešąja nuosavybe samprata, disponavimo subjektai. Viešosios nuosavybės apskaita ir nurašymas. Viešosios nuosavybės valdymas patikėjimo teise. Valstybės ir savivaldybių turto nuoma, panauda, mainai. Skaityti daugiau
Viešosios nuosavybės teisės samprata, objektai ir jų klasifikavimasĮžanga. Viešosios nuosavybės samprata ir jų klasifikavimas. Valstybės turto sandara. Savivaldybės turto sandara. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumaiĮvadas. Sutarties reikšmė ir jos samprata. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis ir jos šalys. Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vykdymo institucinė sistema ir antstolio teisinis statusasIstorinė teismo antstolių statuso raida Lietuvoje. Antstolių institucinė reforma. Antstolių teisinis statusas ir teikiamos paslaugos. Turto administravimas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų įteikimas. Tarpininkavimas. Teisinės konsultacijos. Turto realizavimas. Vykdymo institucinė sistema. Lietuvos antstolių rūmai. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Lietuvos antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių garbės teismas. Antstolių veiklos kontrolė. Antstolių atsakomybė. Sprendimų vykdymo išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Vykdymo veiksmų atidėjimo, vykdomosios bylos sustabdymo ir nutraukimo procesasĮvadas. Teismo sprendimų vykdymo instituto istorinė raida. Antstolio pirmtakai - diečkus, vižas ir vaznys. Sprendimų vykdymas XVI - XIX amžiuje. Teismo antstolių veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Sprendimų vykdymas po SSRS okupacijos. Sprendimų vykdymo teisinis reguliavimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Antstolių sistemos reforma. Reformos principai. Antstolio teisinis statusas. Išieškojimas iš skolininko turto. Išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės. Išieškojimas iš pašalpų. Išieškojimas iš būsto. Išieškojimas negalimas. Turto realizavimo tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. Vykdomosios bylos nutraukimas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. Vykdomosios bylos užbaigimas. Necivilizuota priverstinio iškeldinimo iš būsto sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Vindikacinis ieškinys1 dalis. Ginčo sprendimas. Uždavinys: Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad su kaimynu P.P. sudarė skaitmeninio fotoaparato pirkimo-pardavimo sutartį. Vykdydamas šią sutartį ieškovas perdavė P.P. fotoaparatą. Sutartyje šalys buvo susitarusios, kad nuosavybės teisė į fotoaparatą atsakovui pereis tik pastarajam sumokėjus visą fotoaparato kainą. Tačiau P.P. iki šiol nesumokėjo, o fotoaparatą pardavė asmeniui T.Ž. Motyvuodamas tuo, jog vis dar yra fotoaparato savininkas, Ieškovas pareikalavo T.Ž. grąžinti jam fotoaparatą. T.Ž. atsisakė. Išspręskite ginčą. Kokios yra vindikacinio ieškinio sąlygos ir jo apribojimai. Sprendimas. 2 dalis. Vindikacinio ieškinio sąlygos ir jo apribojimai. Vindikacinis ieškinys ir jo tenkinimo sąlygos. Vindikacinio ieškinio apribojimai. Kilnojamieji daiktai. Nekilnojami daiktai. Skaityti daugiau
Violence against womenReferatas apie moterų teisių pažeidimus ir prievartą prieš moteris. Introduction. The rights of women and international law. Definition of "violence". Causes of violence against women. Consequences of violence. Domestic violence. Traditional practices (female genital mutilation, infanticide and son preferance, dowry-related violence and early marriage). Marital rape. Women-battering. Incest. Forced prostitution. Violence against domestic workers. Violence in the general community. Rape and sexual assault. Sexual harassment. Prostitution and trafficking in women. Migrant workers. Violence by the State. Custodial violence. Armed conflict situations. Refugee and displaced women. Legal instruments in dealing with violence against women. Conclusions. Summary. Skaityti daugiau
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas LietuvojeSulytinimo ekonomika. Vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas. Dvi atskiros sritys. Lygybės ekonomika. Diskriminacijos mastai. Akademinė karjera lyčių lygybės požiūriu. Vyrai profesiniame gyvenime ir jų interesai. Moterų aktyvumas. Moterys politikoje. Santuoka. Šeima. "Lyčių lygybė yra neišvengiama". Tėvystės atostogos. Išvados. Skaityti daugiau
Vokietijos civilinis kodeksas (1896 metų)Vokietijos civilinis kodeksas (1896 metų). Pagrindiniai vokiečių civilinės teisės institutai. Skaityti daugiau
...