Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

Teisiniai faktai kaip civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindasTeisės esmė ir paskirtis. Teises norma. Teisiniai faktai. Teisinis subjektiškumas. Teisinis faktas. Juridinis faktas. Teisėti veiksmai. Neteisėti veiksmai. Sandoriai. Administraciniai aktai. Esminiai poelgiai. Teisiniai įvykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinio santykio požymiaiĮvadas. Teisinių santykių sąvoka. Teisinio santykio požymiai. Civilinių santykių reglamentavimo principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teismo nuobaudų skyrimo tvarkaĮžanga. Dėstomoji dalis. Teismo nuobaudų rūšys ir skyrimo tvarka senajame CPK. Teismo nuobaudų rūšys ir skyrimo tvarka naujajame CPK. Išvados. Priedas (skundas). Skaityti daugiau
Teisnumas ir veiksnumasĮvadas. Civilinis teisnumas. Teisnumo sąvoka. Teisnumo turinys. Teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinis veiksnumas. Gyvenamoji vieta. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Globa ir rūpyba. Civilinės būklės aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai civilinėje teisėjeĮžanga. Termino sąvoka, rūšys ir teisinė reikšmė. Termino sąvoka ir rūšys. Termino teisinė reikšmė. Terminų skaičiavimas, termino eigos pradžia ir pabaiga. Kai kurie Lietuvos Respublikos (LR) Civiliniame kodekse (CK) numatyti terminai. Su daiktų kokybės garantija ir ranga susiję terminai. Su nuomos sutartimis susiję terminai. Su prievolėmis susiję terminai. Kiti įdomesni civiliniame kodekse numatyti terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai civilinėje teisėje (2)Įvadas. Civilinės teisės esmė. Termino sąvoka. Terminų rūšys ir klasifikacija. Terminų skirstymas. Terminų klasifikavimas. Termino teisinė reikšmė. Terminų nustatymas. Termino eigos nustatymas. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties sąvoka. Ieškinio senaties rūšys. Ieškinio senaties termino eigos pradžios ir pabaigos nustatymas. Ieškinio senaties terminų sustabdymas ir nutraukimas. Ieškinio senaties termino atnaujinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai civilinėje teisėje (3)Termino sąvoka, rūšys, terminų nustatymas ir skaičiavimas. Termino sąvoka. Terminų rūšys. Terminų nustatymas ir skaičiavimas. Terminų nustatymas. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino sąvoka. Ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties termino eigos pradžia ir pabaiga. Ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Įdomesni civiliniame kodekse numatyti terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai civilinėje teisėje (4)Įvadas. Terminai. Termino sąvoka, rūšys. Termino eigos pradžia ir pasibaigimas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai civilinėje teisėje (5)Įvadas. Termino samprata. Terminų skaičiavimas. Terminų rūšys. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties reikšmė ginant pažeistas teises. Ieškinio senaties termino skirstymas. Ieškinio senaties termino sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Senaties termino taikymas juridiniams asmenims. Išvados. Skaityti daugiau
Termino samprata, reikšmė ir rūšysĮvadas. Termino samprata, reikšmė ir rūšys. Termino pradžios ir pabaigos nustatymas. Ieškinio senatis. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimaiĮvadas. Terorizmo sąvoka. Terorizmo elementai. Terorizmo rūšys. Nacionalistinis terorizmas. Religinis terorizmas. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo sparno terorizmas. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Branduolinis terorizmas. Etninis – rasinis terorizmas. Terorizmas ir islamas. Kova su terorizmu – grėsmė žmogaus teisėms. Didėjančio susidomėjimo kovos su terorizmu priežastys. Kova su terorizmu taikant teroristų metodus. Teisingumas. Žmogaus teisių pažeidimas kaip terorizmą skatinantys veiksnys. Kova su terorizmu išsaugant žmonių teises. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai pagal Lietuvos StatutusLietuvos Statutai. XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės kodifikacija. Lietuvos statutų sistema. Šeimos teisė Lietuvos Statutuose. Tėvų ir vaikų teisiniai santykiai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. Neteisėti vaikai. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigosĮvadas. Vaikų teisės ir pareigos. Vaikų globėjai, tėvams išvykus į užsienį. Vaiko gyvenamoji vieta. Vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyrium. Įvaikinimas. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimo teisinės pasekmės. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Šeimos teisių įgyvendinimas ir gynimas. Vaikų globa. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų valdžiaĮvadas. Tėvų valdžios apribojimo sąlygos, būdai ir pasekmės. Tėvų valdžios turinys. Tėvų valdžios lygybė. Atstovavimas vaikams. Nepilnamečių tėvų valdžia. Privalomas tėvų valdžios vykdymas. Tėvų valdžios pabaiga. Tėvų valdžios ribojimas gali būti skirstomas. Civilinė byla Nr. 3K – 250. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto priemonės nuomos sutarties teisinė analizėĮvadas. Sutarties nagrinėjimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartisĮvadas. Transporto priemonės sutarties analizė. Pardavėjo pareigos. Pirkėjo pareigos. Mokėjimo sąlygos. Sutarties galiojimo laikas ir šalių atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Transseksualų teisėsĮžanga. D. Van Oosterwijck v. Belgija byla. B. v. Prancūzija byla. Rees v. United Kingdom byla. Cossey v. Jungtinė Karalystė byla. Sheffield and Horsham v. Jungtinė Karalystė byla. X, Y and Z. V. Jungtinė Karalystė byla. Christine Goodwin v. Jungtinė Karalystė byla. I v. Jungtinė Karalystė byla. Išvados. Skaityti daugiau
Turtas kaip civilinių teisių objektasĮvadas. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose. Įmonė - nuosavybės teisės objektas. Vertybiniai popieriai kaip specifinis civilinių teisių objektas. Ekonominė turto samprata. Išvados. Pavyzdys. Skaityti daugiau
Turto areštas vykdymo proceseVykdymo proceso kursinis darbas. Įvadas. Darbo pagrindinis tikslas — išnagrinėti Civilinio proceso kodekse reglamentuojamą turto arešto, vykdant teismų sprendimus, tvarką. Išieškojimas iš skolininko nuosavybės. Skolininko nuosavybė. Skolininko turto paieška. Turto arešto samprata. Turto areštavimo tvarka. Skolininko turto išieškojimas. Turto arešto reikšmė. Turto arešto aktas. Turto aprašymas. Areštuojamo turto įkainojimas. Areštuoto turto saugojimas ir administravimas. Turto arešto pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Turto draudimo sutartisĮvadas. Turto draudimo sutarties samprata. Turto draudimo sutarties turinys. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas. Turto draudimo sutarties šalys. Išvados ir siūlymai. Anotacijos. Skaityti daugiau
......