Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

Šeimos teisė (5)Įžanga. Šeimos teisės samprata ir principai. Santuoka. Santuokos samprata. Santuokos sudarymas. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Santuokos negaliojimas. Santuokos pabaiga. Santuokos nutraukimas sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Gyvenimas skyrium. Asmeniniai neturtiniai sutuoktinių santykiai. Sutuoktinių turtas ir jo dalybos. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Sutartinis sutuoktinių turto režimas. Šeimos turtas. Sutuoktinių turto valdymas, naudojimas, disponavimas juo. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimas. Tėvų ir vaikų santykiai. Vaiko kilmė. Tėvystės pripažinimas ir nustatymas. Tėvystės ar motinystės nuginčijimas. Asmeniniai tėvų ir vaikų santykiai. Ginčai dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo. Tėvų teisės ir pareigos, susijusios su jų vaikams priklausančiu turtu. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos. Vaikų pareiga išlaikyti savo tėvus. Kitų šeimos narių tarpusavio išlaikymo pareigos. Įvaikinimas, globa ir rūpyba. Įvaikinimo samprata ir sąlygos. Sutikimas įvaikinti. Globa ir rūpyba. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisė pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutusĮžanga. Pozityvinės santuokos sudarymo sąlygos. Santuokinis amžius. Psichikos būklė. Susituokiančiųjų valia sudaryti santuoką. Negatyvinės santuokos sudarymo sąlygos. Giminystė ir svainystė. Ankstesnės santuokos buvimas. Religijų skirtumas. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Bažnytinių nuostatų sąlygos. Santuokos nutraukimas ir jos pripažinimas negaliojančia. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų santykių ypatumai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Tėvų ir vaikų turto priklausomybė. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. Neteisėti vaikai. Tam tikri ypatumai, susiję su neteisėtų vaikų statusu. Sutuoktinių asmeniniai santykiai. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisė. Santuokos sudarymasPowerPoint pristatymas. Santuoką galima apibūdinti skirtingais apibrėžimais. Santuoką galima sudaryti, jei. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos sudarymo principai. Sužadėtuvės. Dovanų grąžinimas. Nuostolių atlyginimas, jei santuoka nesudaroma. Neturtinės žalos atlyginimas, jei santuoka nesudaroma. Teisė pasirinkti bažnytinę ar civilinę santuoką. Sutuoktinių pavardė. Buvusių sutuoktinių pavardės. Skaityti daugiau
Šeimos teisiniai aspektaiĮvadas. Šeimos funkcijos. Šeimos disfunkcijos. Šeimos politika. Kai kurie įstatymai apibrėžiantys šeimą, jos narių teises ir pareigas. Vaiko memorandumas tėvams. Šeimos problemos. Santuoka ir skyrybos. Skyrybos. Santuokos turtinis aspektas. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisiniai aspektai Lietuvos istorijos šaltiniuoseĮvadas. Teisės šaltiniai XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje. Teismų sistema XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje. Šeimos santykių reguliavimas iki 1795 metų. Šeimos santykių teisinis reguliavimas 1795–1861 metais. Knygos Lietuvos TSR istorinių šaltinių analizė (1795–1861 metais). Santuokinė neištikimybė. Tėvų ir vaikų santykiai. Seserų ir brolių turtiniai santykiai mirus tėvams. Nepilnamečių globa mirus tėvams. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisiniai aspektai pagal 1529 metų Lietuvos statutąĮvadas. Lietuvos statutai. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokinis amžius. Reikalavimai dėl psichinės būsenos. Giminystė ir svainystė. Ankstyvesnės santuokos nebuvimas. Susituokusių valia sudaryti santuoką. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Bažnytinių nuostatų sąlygos. Sutuoktinių asmeniniai santykiai. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Sutuoktinių turtinių santykių ištakos. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. Santuokos nutraukimas ir negaliojimas. Ištuoka. Santuokos pripažinimas negaliojančia. Tėvų ir vaikų teisiniai santykiai. Paveldėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės patentinės sutartysĮvadas. Tarptautinės patentinės sutartys. Paryžiaus konvencija. Berno konvencija. Stokholmo konvencija. Paryžiaus konvencijos principai. Papildomos sutartys. Madrido ir Vienos sutartys dėl prekių ženklų apsaugos. Madrido ir Lisabonos sutartys dėl prekių kilmės nuorodų apsaugos. Hagos sutartis dėl tarptautinės pramonės dizaino registracijos. Tarptautinės sutartys dėl pramonės nuosavybės objektų klasifikavimo. Paryžiaus sutartis dėl augalų veislių apsaugos. Tarptautinės sutartys dėl bendro apsaugos dokumento. Vašingtono patentinės kooperacijos sutartis. Budapešto sutartis dėl mikroorganizmų kamienų apsaugos. Ženevos sutartis dėl mokslo atradimų apsaugos. Nairobio sutartis dėl olimpinio simbolio apsaugos. Eurazijos patentų konvencija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė į informacijąPowerPoint pristatymas. Teisė į informaciją ir saviraiška. Informacija apie save patį. Asmens teisė susipažinti su informacija apie save patį Lietuvoje. Valstybės valdžios informacija. Teisė gauti informaciją apie valdžios veiksmus būtina. Teisė į valstybės institucijų veiklos informaciją. Lietuvoje valstybės ir savivaldybės institucijų informacija teikiama. Informacijos gavimo tvarka iš valstybės ir savivaldybės institucijų Lietuvoje. Atsisakymas pateikti informaciją ar pateikimas žinomai neteisingos informacijos gali būti apskundžiamas. Teisė į teisingumo vykdymo informaciją. Informacija apie visuomeninę būtį. Skaityti daugiau
Teisė į nuosavybę pagal Europos žmogaus teisių konvencijąĮvadas. Žmogaus teisių samprata, jų įtvirtinimas Europos žmogaus teisių konvencijoje. Pagrindinė teisės ir laisvės, įtvirtintos Europos žmogaus teisių konvencijoje. Teisė į nuosavybę. Teisė į nuosavybę Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Kėsinimasis į nuosavybę. Nekilnojamojo turto negrąžinimas. Konfiskavimas muitinėje. Skaityti daugiau
Teisė į privatumąInformacijos laisvė. Teisė į informaciją. Teisė žinoti. Valstybės valdžios informacija. Teisė į valstybės institucijų veiklos informaciją. Valstybės institucijų veiklos informacijos viešos sklaidos ribojimas. Teisė į teisingumo vykdymo informaciją. Visuomenei reikšmingas įvykis. Lietuvos visuomenei itin reikšmingi įvykiai. Informavimas apie itin reikšmingus įvykius. Minties laisvė. Saviraiškos laisvė. Saviraiškos laisvės tikslai. Politiniai debatai. Valstybės tarnautojų saviraiška. Viešojo asmens kritika. Viešas asmuo. Viešo asmens samprata Lietuvoje: asmens pareigos ir padėtis visuomenėje. Informacijos laisvės ribojimas. Cenzūra. Cenzūros rūšys. Saviraiškos laisvės ribojimas demokratinėje valstybėje. Informacijos vertinimas. Neskelbtina informacija. Pornografinė informacija. Pornografinės informacijos sklaida Lietuvoje. Smurtą propaguojanti, skatinanti informacija. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Ribotos sklaidos informacija. Valstybės paslaptis. Tarnybos paslaptis. Įslaptinta informacija skirstoma. Slaptos informacijos kategorijos. Informacijos įslaptinimo terminas. Darbas su valstybės paslaptį sudarančia informacija. Atsakomybės už valstybės paslapties atskleidimą. Neteisėtas disponavimas valstybės paslaptimi. Valstybinės paslapties sunaikinimas, praradimas ar sugadinimas. Atsakomybė už tarnybos paslapties išviešinimą ir atsakomybė už tarnybos paslapties pagrobimą ar neteisėtą įgijimą. Komercinė paslaptis. Civilinė atsakomybė už komercinės paslapties išviešinimą. Baudžiamoji atsakomybė už komercinės paslapties išviešinimą. Profesinė paslaptis. Žmogaus teisė į privatumą. Privačios informacijos apsauga. Privatumas. Privatus gyvenimas. Teisė į privatumą. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis. Privataus gyvenimo samprata. Privataus gyvenimo ribojimas Lietuvoje. Privataus gyvenimo pažeidimai (pagal Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teisę). Privatumo viešinimas. Informacijos apie asmenį rinkimas. Informacijos apie privatų asmenį skelbimas. Visuomenės informavimo įstatyme numatyti informacijos apie privatų asmens gyvenimą viešinimo pagrindai. Viešo asmens privataus gyvenimo gynimas. Teisė į vardą. Teisė naudotis vardu, pavarde suteikimas. Teisės į vardą gynimas. Disponavimas išvaizda. Teisė į atvaizdą Lietuvoje. Lietuvoje, pažeidus teisę į atvaizdą, asmuo, kurio teisę pažeista, gali teismo reikalauti. Skaityti daugiau
Teisė į privatumą. Privačios informacijos apsaugaPowerPoint pristatymas. Privatumas (privatus gyvenimas). Teisė į privatumą. Privatumo viešinimas. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio taikymo ratas. Privataus gyvenimo samprata. Privataus gyvenimo apsauga Lietuvoje. Privataus gyvenimo apsauga Lietuvoje: Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos. Privataus gyvenimo ribojimas Lietuvoje. Privataus gyvenimo pažeidimai. Teisė į vardą. Vardo, pavardės keitimas. Teisės naudotis vardu, pavarde suteikimas. Teisė į atvaizdą. Disponavimas išvaizda. Teisė į atvaizdą Lietuvoje. Privatumo asmeniniame gyvenime pažeidimas: komunikacijos privatumo pažeidimas. Asmeninio pobūdžio dokumentai. Komunikacijos privatumas. Tarpasmeninės komunikacijos privatumo ribojimas. "Nepageidaujami kontaktai". Erzinantys ir piktybiški skambučiai. Civilinė atsakomybė už komunikacijos privatumo pažeidimą. Baudžiamoji atsakomybė už komunikacijos privatumo pažeidimą. Informacinis privatumas ir faktų apie privatų asmens gyvenimą išviešinimas. Informacijos apie asmenį rinkimas. Lietuvos Respublikos (LR) Visuomenės informavimo įstatyme numatyti informacijos apie privatų asmens gyvenimą viešinimo pagrindai. Viešas asmuo. Viešo asmens privataus gyvenimo gynimas. Skaityti daugiau
Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklėsĮvadas. Metodologinės prielaidos. A priori. A posteriori. Įstatymo ir teisės analogija. 1964 m. civilinio proceso kodeksas. 2002 m. civilinio proceso kodeksas. Analogija ir teisės principai. Teisės principai. Praktika. Analogijos taikymo ribojimas. Išvados. Teisinis situacijos įvertinimas. Skaityti daugiau
Teisės normos analizė (2)Namų darbas NR. 1. Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.123 str. 3 dalies analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas Civilinio kodekso (CK) straipsnis. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Teisės normos analizė (3)Darbo užduotis: išanalizuoti teisės normų vidinę struktūrą. Lietuvos respublikos Civilinis kodeksas, Pirmoji knyga III dalis. Civilinių teisių objektai. 1.108 straipsnis. Valstybės skolinis įsipareigojimas. Teisės normos struktūra. Teisės normos rūšis. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 12 straipsnis. Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės. Teisės normos struktūra. Teisės normos rūšis. Skaityti daugiau
Teisės normos ir principaiĮvadas. Teisės normos samprata. Teisės normų požymiai. Teisės normą apibrėžiantys elementai. Trinarė teisės normų struktūra. Trinarės teisės normų struktūros elementai. Dvinarė teisės normos struktūros samprata: teisės normos struktūros ryšys su atitinkamos teisės normos funkcija. Teisės normų klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos ir principai (2)Įvadas. Teisės principo samprata. Teisės principų funkcijos. Principų rūšys. Teisės principų klasifikacija. Bendrieji teisės principai. Paprastos ir sunkios bylos. Teisės normos, principai ir kitos nuostatos vientisos teisės teorijos požiūriu. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimas ir jo rūšys (6)Įvadas. Civilines teisės pažeidimas ir jo sudėtis. Civilinės teisės samprata. Civilines teisės pošakiai. Civilinės teises uždaviniai. Civilinės teises atsakomybė ir reikšmė. civilinės atsakomybės rūšys. Teisės pažeidimai ir jų sudėtis. Teisės pažeidimų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės principų taikymas civilinėse byloseĮžanga. Teisingumo principo taikymo ypatumai. Protingumo principo taikymas. Sąžiningumo principo taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė atsakomybė. Sandorių sudarymo formaĮvadas. Darbo tikslas: Identifikuoti teisinės atsakomybės ypatumus. Nustatyti sandorio sudarymo formų specifiką. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės samprata ir atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės požymiai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės rūšys. Civilinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Sandoriai ir jų sudarymo forma. Sandorių sudarymo teisiniai pagrindai. Sandorių sudarymo formos teisinis reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės nuostatos, saugančios vaikus nuo neigiamo žiniasklaidos poveikioĮvadas. Žiniasklaidos įtaka vaikui ir visuomenei. Teisinės nuostatos, saugančios vaikus nuo neigiamo žiniasklaidos poveikio. Išvados. Skaityti daugiau
......