Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

Prigimtinės teisės samprataĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Prigimtinės teisės atsiradimas ir raida. Prigimtinės teisės samprata. Prigimtinės teisės vaidmuo Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenysĮvadas. Juridiniai asmenys. Juridinis asmuo. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pasibaigimas. Juridinio asmens istorija. Juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės kaip juridinis asmuo. Pelno nesiekiančios ir nevyriausybinės organizacijos. Įmonės sąvoka. Finansų įstaigos. Draudimo bendrovės. Bankai ir kredito unijos. Juridinio asmens teisnumas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Nuolatinis valdymo organas. Steigėjų teisės ir pareigos. Dalyvio sąvoka. Juridinio asmens turtas ir finansai. Juridinio asmens bankrotas. Akcinė bendrovė. Akcininkų teisės. Bendrovės organai. Administracijos vadovas. Bendrovės turtas. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (2)Įvadas. Juridiniai asmenys apskritai. Pagrindinės sąvokos. Juridinis asmuo. Viešieji ir privatieji asmenys. Valstybė ir savivaldybės. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Juridinio asmens dalyvis. Privatieji juridiniai asmenys. Veiklos licencijavimas. Verslininko sąvoka. Lietuvos Respublikoje galinčios veikti įmonės. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ribotos civilinės atsakomybės grupės. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybės ir savivaldybių įstaigos kaip juridiniai asmenys. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (4)Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų atsiradimas ir pasibaigimas. Specialus juridinių asmenų teisnumas. Civilinės teisės subjektai, neturintys juridinio asmens teisių. Individuali įmonė. Ūkinė bedrija. Atstovavimo sąvoka. Atstovavimo taikymo sritys. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų asmens, neturinčio įgalinimų arba viršijant įgalinimus, pasekmės (atstovavimas be įgalinimų). Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (5)Įvadas. Juridinis asmuo. Sąvoka ir jo požymiai. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas. Juridinio asmens pavadinimo keitimas. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinio asmens dalyvis. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinio asmens bankrotas. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Viešoji įstaiga. Viešosios įstaigos teisės ir pareigos. Viešosios įstaigos steigimo dokumentai. Viešosios įstaigos steigimo sutartis. Viešosios įstaigos įstatai. Valstybės ir savivaldybės. Privatūs juridiniai asmenys. Individuali įmonė. Individualios įmonės savininkas bei jo kompetencija. Individualios įmonės savininko teisės. Individualios įmonės pertvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (6)Įvadas. Juridinis asmuo. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens dalyvis. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens pasibaigimas ir reorganizavimas. Juridinio asmens bankrotas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Vešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybės ir savivaldybių įstaigos kaip juridiniai asmenys. Visuomeninės organizacijos, politinės partijos ir profsąjungos. Visuomeninės organizacijos. Politinės partijos. Profesinės sąjungos. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (7)Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka, požymiai ir tikslas. Civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles. Juridinių asmenų klasifikacija. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų organai. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pasibaigimas. Privatieji juridiniai asmenys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Viešieji juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Asociacijos. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondai. Visuomeninės organizacijos. Politinės partijos. Profesinės sąjungos. Bažnyčia ir religinės bendruomenės. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (8)Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens teisnumas. Privatūs juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Veiklos licencijavimas. Privataus juridinio asmens vadovo fiduciarinės pareigos. Privataus juridinio asmens vadovo skyrimas. Privataus juridinio asmens turto painiojimas su vadovo turtu. Privataus juridinio asmens vadovo įgaliojimų pabaiga. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įstaigos, paskirtis. Politinė partija, paskirtis ir ypatumai. Profesinės sąjungos, paskirtis. Religinių bendruomenių ir bendrijų sąvoka ir ypatumai. Asociacijų samprata ir ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Procesiniai terminaiĮvadas. Procesinių terminų sąvoka, reikšmė ir rūšys. Pasirengimo civilinių bylų nagrinėjimui terminai. Civilinių bylų išnagrinėjimo terminai. Procesinių terminų skaičiavimas. Procesinių terminų pabaiga. Procesinių terminų praleidimo pasekmės. Procesinių terminų sustabdymas. Procesinių terminų pratęsimas, atnaujinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Procesinio bendrininkavimo ir civilinių bylų sujungimo santykisĮžanga. Procesinis bendrininkavimas. Privalomas procesinis bendrininkavimas. Poskyris. Neprivalomas procesinis bendrininkavimas. Procesinio bendrininkavimo ir civilinių bylų sujungimo santykis. Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas. Išvados. Santrauka (vokiečių kalba). Skaityti daugiau
Procesinio bendrininkavimo ir civilinių bylų sujungimo santykis (2)Įvadas. Procesinio bendrininkavimo civiliniame procese samprata. Bylų sujungimas ir jo santykis su procesiniu bendrininkavimu. Išvados. Skaityti daugiau
Procesinių dokumentų įteikimo samprata ir būdaiĮvadas. Procesinių dokumentų įteikimo samprata. Procesinių dokumentų įteikimo institutas ir jo reikšmė. Įteikimo dalykas. Procesinių dokumentų įteikimo samprata. Procesinių dokumentų įteikimo būdai. Įteikimas asmeniškai ir kai įteikia viena iš posėdyje dalyvaujančių šalių. Įteikimas registruotu paštu ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Įteikimas per antstolius. Įteikimas atstovams. Įteikimas, kai abiems šalims atstovauja advokatai. Įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju. Įteikimas kuratoriui. Įteikimas viešo paskelbimo būdu. Įteikimas teisme. Daugkartinis įteikimas. Įteikimas sukarintoms organizacijoms ir įkalintiems asmenims. Įteikimas, kai viena iš šalių yra užsienio šalyje. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinė praktikos ataskaita Mažeikių rajono teismeProfesinė ataskaita Mažeikių rajono teisme. Įvadas. Įstaigos pristatymas. Įstaigos rekvizitai. Įstaigos veiklos kryptys. Uždaviniai ir funkcijos. Santykiai su kitomis įstaigomis bei organizacijomis atskaitomybė. Įtvirtintų kompetencijų analizė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsaugaĮvadas. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės: Asmeninės neturtinės teisės, Turtinės teisės, Autorių teisių objektai, Autorius, Autorių teisių įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (2)PowerPoint pristatymas. Kam reikalinga informacijos apsauga? Duomenų apsaugos problemos. Kompiuterių virusai. Antivirusinės programos (kovai su virusais naudojamos specialios programos). Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Kas gina kiekvieno visuomenės nario intelektinį darbą? Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Licencijavimas. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Kur galima rasti Lietuvos duomenų apsaugos ir autorių teisių įstatymus? Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (3)PowerPoint pristatymas. Duomenų problemos. Duomenų apsauga vykdoma atsižvelgiant į du veiksnius. Duomenų apsaugos priemonės. Duomenų apsaugos aktai. Pirmasis aktas. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai yra šie. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Asmens duomenys turi būti. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuomet, jei. Skaityti daugiau
Rangos sutarties teisinė analizėĮvadas. Rangos sutarties sąvoka. Sutarties analizė. Sutarties dalykas. Sutarties kaina. Leidimai, statybos darbų atlikimas ir vykdymas. Darbo tikrinimas. Statybos darbų atlikimo terminai. Garantinis terminas. Šalių atsakomybė. Nuostolių atlyginimas užsitęsus statybos darbams. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka. Užsakovo teisė nutraukti sutartį. Rangovo teisė nutraukti sutartį. Nenugalima jėga (force majeure). Sutarties galiojimas ir kitos sutarties sąlygos. Sutarties priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Regioninė Europos žmogaus teisių sistemaPowerPoint pristatymas. Regioninės organizacijos. Europos Taryba. Europos Tarybos funkcijos. Pagrindiniai Europos Tarybos dokumentai. Europos žmogaus teisių konvencija. ET kontrolės mechanizmas. Europos žmogaus teisių teismas. Europos Sąjunga. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Teisės aktai. Skaityti daugiau
Restitucija: sąvoka, taikymas, vieta Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistemojeĮvadas. Darbo tikslas yra apibrėžti restitucijos sąvoką, nustatyti jos vietą Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistemoje, bei pabandyti paaiškinti jos taikymą. Restitucijos kilmė. Restitucijos vystymosi raida. Restitucijos samprata Lietuvos civilinės teisės sistemoje. Restitucijos teisinė prigimtis. Restitucijos būdai ir vykdymas. Restitucijos rūšys. Restitucijos taikymo pagrindai. Restitucija sutarties negaliojimo atveju. Sandoriai su asmens subjektiškumo trūkumais. Sandoriai su asmens valios trūkumais. Sandoriai su turinio trūkumais. Sandorio negaliojimas dėl įstatymų. reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo. Restitucija prievolės neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos atveju. Restitucijos taikymas sutarties nutraukimo atveju. Restitucija sutartiniuose santykiuose ir restitucijos taikymas turtą gavus neteisėtai arba per klaidą. Restitucijos ir nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo santykis. Restitucijos ir vindikacijos santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenysĮvadas. Juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos steigimas. Ūkinės bendrijos narių turtinės teisės. Ūkinės bendrijos narių neturtinės teisės. Ūkinės bendrijos vidiniai teisiniai santykiai. Ūkinės bendrijos atsakomybė tretiesiems asmenims pagal prievoles. Ūkinės bendrijos veiklos nutraukimas. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir registravimas. Bendrovės steigimo sutartis. Bendrovės įstatai. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės registravimas. Bendrovės turtas. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos. Akcinės bendrovės valdymo organai. Bendrovės pabaiga. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) samprata. Kooperatinės bendrovės kapitalas. Kooperatinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės valdymas ir bendrovės narių teisės. Kooperatinės bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Žemės ūkio bendrovės. Įmonių junginiai. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
......