Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

PrievolėPrievolės samprata ir rūšys. Prievolių atsiradimo šaltiniai. Prievolių sutartys ir rūšys. Prievolės iš deliktų. Prievolės šalys. Prievolių pasibaigimas. Atsakomybė už prievolių nevykdymą. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolė (2)Prievolės sąvoka. Prievolinių teisinių santykių šalys. Prievolės šalys. Tinkamas prievolės vykdymas. Skaityti daugiau
Prievolė ir civilinė atsakomybėPrievolės sąvoka. Atsakomybė už prievolės pažeidimus. Civilinė atsakomybė. Koncernai, konsorciumai ir įmonių asociacijos. K.G atvyko į darbą neblaivus. Tą diena jis buvo nušalintas nuo darbo ir jam buvo tą dieną sustabdytas darbo užmokesčio mokėjimas. Ar teisi įmonės administracija, ar buvo galima K.G. atleisti iš darbo? Skaityti daugiau
Prievolės esmė civilinėje teisėjePrievolės esmė civilinėje teisėje, jos elementai, dalykas. Įvadas. Prievolės esmė. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Kreditoriaus ir skolininko veiksmai. Prievolių vykdymas. Prievolės įvykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo subjektas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo laikas. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamas prievolės įvykdymas. Realaus prievolės įvykdymo principas. Prievolių užtikrinimas. Prievolių pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolės samprata ir jos rūšysPrievolės samprata ir rūšys. Prievolių atsiradimo šaltiniai. Prievolių sutartys ir rūšys. Prievolės iš deliktų. Prievolės šalys. Prievolių pasibaigimas. Atsakomybė už prievolių nevykdymą. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindaiĮvadas. Prievolių atsiradimo pagrindai. Sandoriai. Deliktai. Kvazisutartys. Įstatymai. Prievolių pabaigos pagrindai. Prievolės pabaiga įvykdymu. Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui. Prievolės pabaiga šalims susitarus. Prievolės pabaiga šalių sutapimu. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Prievolės pasibaigimas mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį. Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo. Specialūs prievolės pabaigos pagrindai. Prievolės pabaiga ją įskaičius. Novacija. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių įvykdymas ir prievolių neįvykdymo teisinės pasekmėsĮvadas. Prievolės įvykdymo principai. Prievolės įvykdymo subjektai. Abišalių prievolinių pareigų įvykdymas. Piniginės prievolės įvykdymas, sumokant skolą į depozitą. Prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės. Išvados. Priedas (nuomos sutartis). Skaityti daugiau
Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėsĮžanga. Prievolių įvykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Rankpinigiai. Įkeitimas (hipoteka). Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdaiĮvadas. Prievolių įvykdymas. Prievolių įvykdymo sąvoka ir reikšmė. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamo prievolės įvykdymo principas. Realus prievolių įvykdymo principas. Prievolės įvykdymo ekonomiškumo principas. Prievolės šalių bendradarbiavimo principas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas trečiojo asmens naudai. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Abišalių prievolinių pareigų įvykdymas. Piniginės prievolės įvykdymas, sumokant skolą į depozitą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo sąvoka ir rūšys. Netesybos. Netesybų (baudų, delspinigių) rūšys. Įkeitimas, jo rūšys. Laidavimas. Garantijos. Rankpinigiai. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdaiĮvadas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai. Netesybų formos. Delspinigiai. Netesybų sumažinimas. Rankpinigiai. Garantija. Banko garantija. Laidavimas. Prievolės įvykdymo užtikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių pasibaigimas civilinėje teisėjeĮvadas. Prievolės sąvoka, dalykas, atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių pasibaigimas civilinėje teisėje. Prievolės pabaiga ją įvykdžius. Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui. Prievolės pabaiga šalims susitarus. Prievolės pabaiga šalims sutapus. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Prievolės pabaiga mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį. Prievolės pabaiga atleidus skolininką nuo prievolės vykdymo. Specialūs prievolės pabaigos ir prievolės pakeitimo atvejai. Prievolės pabaiga ją įskaičius. Prievolės pabaiga novacijos būdu. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių pasibaigimas civilinėje teisėje (2)Įžanga. Prievolių teisės samprata. Pagrindinės darbe naudojamos sąvokos. Prievolės atsiradimas. Prievolių pabaiga. Įvykdymas. Naikinamojo termino suėjimas. Šalių susitarimas. Šalių sutapimas. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Fizinio asmens mirtis arba juridinio asmens likvidavimas. Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo. Įskaitymas. Įskaitymo tvarka. Įskaitymas lengvatinio termino atveju. Įskaitymas, kai prievolė įvykdoma kitoje vietoje. Įskaitymo draudimas. Įskaitymas laidavimo atveju. Įskaitymas reikalavimo perleidimo atveju. Įskaitymas, kai yra keli kreditoriai ir keli skolininkai. Įskaitymas kelių skolų atveju. Įskaitymas, kai yra sutartis trečiojo asmens naudai. Įskaitymas skolininko nemokumo atveju. Novacija. Novacijos samprata. Veiksmai, kurie nelaikomi novacija. Novacijos įtaka papildomoms (šalutinėms) teisėms. Kitos novacijos pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių rūšysPrievolių sistema civilinėje teisėje. Prievolių klasifikacija pagal prievolės turinį. Prievolių klasifikacija pagal objekto apibrėžtumą. Prievolių klasifikacija pagal šalių subjektinių teisių ir pareigų įgyvendinimo būdą. Regresinė prievolė. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių samprata ir rūšysĮvadas. Prievolės samprata ir dalykas. Prievolių rūšys. Dalinės ir solidariosios prievolės. Dalomosios ir nedalomosios prievolės. Alternatyviosios prievolės. Fakultatyvios prievolės. Vienašalės ir dvišalės prievolės. Sąlyginės prievolės. Piniginės prievolės. Terminuotos prievolės. Prievolės subjektai. Prievolių vykdymas. Prievolių pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių teisėPrievolių teisės ir prievolės samprata. Nuosavybės (daiktiniai) teisiniai santykiai. Prievolės teisiniai santykiai. Prievolės dalykas, subjektai, turinys. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas trečiajam asmeniui. Trečiojo asmens prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo objektas. Prievolės įvykdymo kokybė. Prievolės įvykdymo kiekis. Kiti prievolės objektui keliami reikalavimai. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo terminai. Prievolės šalių bendradarbiavimas. Prievolės įvykdymo ekonomiškumas. Kiti prievolių vykdymo ypatumai. Prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės. Atsakomybė už neįvykdytą prievolę pagal dvišalę sutartį. Atvejai, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę. Atvejai, kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę. Skaityti daugiau
Prievolių teisė (2)Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (Actio Pauliana). Netiesioginis ieškinys. Sulaikymo teisė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Banko garantija. Rankpinigiai. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Reikalavimo perleidimas. Skolos perkėlimas. Subrogacija (reikalavimo perleidimas trečiajam asmeniui regreso tvarka). Skaityti daugiau
Prievolių teisė (3)Pirkimo pardavimo sutartis. Atskiros pirkimo-pardavimo sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutartis.Sandorio principai. Pirkimo-pardavimo sutarties kvalifikuojantys požymiai. Skirtumai nuo kitų panašių sutarčių:. Sutarties tikslas. Šalių teisės ir pareigos. Reikalavimai daiktui. Atsitiktinio daikto žuvimo rizika. Pirk-pardavimo sutarties šalių teisių gynimo būdai. Pirkėjo galimybės apsiginti nuo Pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo. Pardavėjo teisių gynimo būdai. Nekilnojamojo daikto pirkimas pardavimas. Vartojimo Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos ypatumai. P-p išsimokėtinai sutartis. Pirkimo-pardavimo sutarties su atpirkimo teise. Turtinių teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Dovanojimo sutartis Renta. Nuoma. Panauda. Atlygintinumas – antras nuomą kvalifikuojantis požymis. Skaityti daugiau
Prievolių teisė civilinėje teisėjeĮvadas. Prievolė ir jos sąvoka. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Prievolės įvykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo subjektas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo laikas. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamas prievolės įvykdymas. Realaus prievolės įvykdymo principas. Kreditoriaus ir skolininko veiksmai. Prievolių užtikrinimas. Prievolių pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių vykdymo principai ir jų taikymas teismų praktikojeĮvadas. Prievolės vykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo principai ir jų reikšmė. Konkrečių principų turinys ir jų taikymas praktikoje. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo kokybė. Prievolės įvykdymo kiekybė. Prievolių įvykdymo terminai. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas tinkamam asmeniui. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Realus prievolės įvykdymas. Bendradarbiavimas. Ekonomiškumas. Principų imperatyvumas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Prigimtinės teisėsĮvadas. Prigimtinės teisės raida. Prigimtinės teisės samprata. Emocijos, taip pat yra prigimtis. Abortai — prigimtinių teisių nepaisymas. Išvados. Skaityti daugiau
......