Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo tvarkaCivilinio proceso teisės referatas. Įvadas. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo tvarka. Bylų procesas kasaciniame teisme. Išvados. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Išieškojimo nukreipimas į įkeistą turtąĮvadas. Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą ypatumus. Turtinių teisių įkeitimo teoriniai aspektai. Įkeitimo ir hipotekos samprata. Turtinės teisės kaip įkeitimo objektas. Išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą. ypatumai. Išieškojimo nukreipimo atsiradimas. Išieškojimo iš įkeisto turto ypatumai. Hipotekos ir įkeitimo problematika. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimuĮvadas. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Išlaidos, susijusios su sumomis, išmokėtinomis liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusios su vietos apžiūra. Atsakovo paieškos išlaidos. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Išlaidos, susijusios su teismo sprendimo vykdymu. Atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Išlaidos, susijusios su valstybinės teisinės pagalbos skyrimu. Išvados. Skaityti daugiau
Išlaidos, susijusios su civilinės bylos nagrinėjimuĮvadas. Išlaidos, susijusios su civilinės bylos nagrinėjimu. Sumos, išmokėtinos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusios su vietos apžiūra. Atsakovo paieškos išlaidos. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Teismo sprendimų vykdymo išlaidos. Atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Išlaidos, susijusios su valstybinės teisinės pagalbos skyrimu. Praktinė užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Įvaikinimas. Įvaikinimo teisinės pasekmėsĮvadas. Įvaikinimo procedūrų organizavimas Lietuvoje. Įvaikinimo sąlygos. Įvaikinimo tvarka. Žmonės, galintys pretenduoti tapti įvaikintojais. Šeši žingsniai, kaip galima tapti įtėviais. Įvaikinimo registravimas. Įvaikinimo teisinės pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunimo teisėsĮvadas. Jaunimo problemos. Mokslo problema. Darbo problema. Teisinės problemos. Jaunimo politika. Lietuvos jaunimo politikos baltoji knyga. Lietuvos respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Jungtinės veiklos sutarties šalių pareigų vykdymo ypatumaiĮvadas. Jungtinės veiklos sutarties samprata. Sutarties šalių pareigų samprata. Jungtinės veiklos sutarties šalių pareigų vykdymas. Skaityti daugiau
Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) ir žmogaus teisių apsaugaĮvadas. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Žmogaus teisės Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO). Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tarptautiniai dokumentai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) žmogaus teisių gynimo institucijos. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinė atsakomybėTeisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės samprata. Juridinė atsakomybė kaip procesas. Tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės principai. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąlygos. Drausminė atsakomybė. Juridinės atsakomybių rūšių tarpusavio palyginimai. Išvados. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenysJuridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pasibaigimas. Išvada. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenys (2)Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata bei bendrosios žinios apie jį. Juridinių asmenų skirstymas, civilinė atsakomybė. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Indviduali įmonė. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos samprata. Ūkinės bendrijos narių turtinės teisės. Ūkinės bendrijos narių neturtinės teisės. Ūkinės bendrijos atsakomybė tretiesiems asmenims pagal prievoles. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcijos ir obligacijos. Bendrovės turtas. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) samprata. Kooperatinės bendrovės kapitalas. Žemės ūkio bendrovės. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Nepelno organizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenys (3)Įvadas. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens steigimas, veiklos pagrindai. Juridinio asmens steigimo būdai. Juridinio asmens steigėjai ir dalyviai. Sandoriai iki juridinio asmens įsteigimo. Juridiniu asmenų steigimo dokumentai. Juridinių asmenų turtas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinio asmens filialas, atstovybė. Juridinio asmens registravimas. Juridinių asmenų veiklos licencijavimas. Juridinio asmens organai. Juridinio asmens likvidavimas. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenys (4)Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys. Viešieji juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Įteisinimas ir statusas. Valdymas. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų juridinio asmens teisių įforminimas. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų turtinės teisės. Labdaros ir paramos fondai. Išvados. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenys. Sandorių forma. Poilsio laikasJuridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Sandorių forma. Sandorio samprata ir sandorių rūšys. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Negaliojantys sandoriai. Poilsio laikas ir jo rūšys. Lietuvos respublikos atostogų įstatymas. Atostogos. Lietuvos respublikos darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos respublikos įstatymas dėl švenčių dienų. Skaityti daugiau
Juridinio asmens reorganizavimas ir likvidavimasĮvadas. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai. Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita. Reorganizavimo sąlygų įvertinimas. Reorganizavimo negaliojimas. Supaprastintas juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Juridinio asmens dalyvių sprendimas dėl likvidavimo. Likvidatoriaus paskyrimas. Juridinio asmens likvidatoriaus atšaukimas. Likvidatoriaus kompetencija. Likviduojamo juridinio asmens sandoriai. Pranešimas apie likvidavimą. Likviduojamo juridinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinio asmens samprata ir požymiaiĮvadas. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų požymiai pagal rūšis. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Ribotos civilinės atsakomybės grupės. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinio asmens steigimo specifiškumas kaip požymis. Juridinių asmenų pasibaigimas kaip požymis. Išvada. Skaityti daugiau
Juridinio asmens sąvoka, jo požymiai, rūšys. Juridinio asmens steigėjai ir dalyviai (2)Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Pirminiai juridinio asmens požymiai. Juridinio asmens išvestiniai požymiai. Kaip atpažinti juridinį asmenį? Juridinio asmens rūšys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens dalyvis. Juridinio asmens steigimas. Juridinio asmens steigėjai. Steigėjų teisės ir pareigos. Juridinio asmens steigimo būdai. Juridinio asmens įsteigimo momentas. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinio asmens steigėjo (dalyvio) civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievolesĮvadas. Juridinio asmens civilinė atsakomybė. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų klasifikacija. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Juridinio asmens civilinė atsakomybė pagal savo prievoles. Civilinės atsakomybės samprata. Juridinio asmens dalyvio atsakomybės pagal juridinio asmens prievoles atsiradimas. Ribotos atsakomybės juridinio asmens dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles. Ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvių atsakomybė savo turtu. Ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvių nesąžiningumas. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų pabaigaPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų klasifikacija. Juridinių asmenų pabaiga. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų reorganizavimo ypatumai. Reorganizavimo etapai. Reorganizavimo būdai. Juridinių asmenų likvidavimas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas (2)Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas. Juridinio asmens reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pertvarkymas. Juridinių asmenų pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
......