Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė > Baudžiamosios teisės referatai
Baudžiamosios teisės referatai

(82 darbai)

Mirties bausmė (4)Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės kitimai Lietuvos istorijoje. Iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metais. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos respublikos gyvavimo laikotarpis. Sovietinės okupacijos metai. Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Mirties bausmės panaikinimas Lietuvoje. Mirties bausmės įvedimas ir panaikinimas – valdžios ar tautos kompetencija. Išvados. Skaityti daugiau
Mirties bausmė LietuvojeĮvadas. Pirmasis laikotarpis – iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Antrasis laikotarpis – iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metų. Trečiasis laikotarpis – Lietuvos Statutų galiojimo laikas. Ketvirtasis laikotarpis – įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Penktasis laikotarpis – tarpukario nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo laikotarpis. Šeštasis laikotarpis – sovietinės okupacijos metai. Septintasis laikotarpis - atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Mirties bausmės vykdymo Lietuvoje panaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Narkomanija. Narkotikų platinimas. Nusikaltimai susiję su narkotine priklausomybe. Nusikaltimai narkotinio apsvaigimo metuĮvadas. Kas yra narkotikai? Narkotikų platinimo Lietuvoje tipinė schema. Baudžiamoji ir administracinė jurisdikcija. Išvados. Skaityti daugiau
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencijaĮvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencija. Nepilnamečių nusikalstamumo bruožai. Baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Nepilnamečių nusikalstamumas – viena opiausių problemų nepilnamečių kriminalinėje justicijojeĮvadas. Nepilnamečių justicijos samprata. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Skaityti daugiau
Neteisėtas abortasĮvadas. Kas yra teisėtas abortas? Neteisėtas aborto padarymas. Objektyviosios pusės požymiai. Subjektyviosios pusės požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprataĮvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprata. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas baudžiamajame procese. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamos veikos sudėties elementai ir požymiaiNusikalstama veika. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos objektas. Nusikalstamos veikos subjektas. Objektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Subjektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamos veikos sudėties samprata ir požymiaiĮžanga. Nusikalstamos veikos sudėties samprata. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka, jos turinio atskleidimas. Nusikalstamos veikos sudėties samprata, jos kaita 1961 m. ir 2000 m. baudžiamuosiuose įstatymuose. Nusikalstamos veikos sudėties samprata kitų šalių baudžiamosios teisės teorijoje. Nusikalstamos veikos sudėties struktūra ir jos įtaka nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėties subjektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšių klasifikavimas ir jo įtaka nusikalstamos veikos sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamų veikų samprata, požymiai, sudėtisĮvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, amžius. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Bendrininkavimas, požymiai ir jo rūšys. Bendrininkavimo formos. Prisidėjimas prie nusikalstamos veikos. Skaityti daugiau
Nusikalstamumas: objektyvus reiškinys ar beprasmis terminasNusikalstamumo sąvoka. Kriminologijos terminai ir jų vieta mokslinėje terminologijoje. "Nusikalstamumas" kaip universalus kriminologijos terminas. Realistinis ir nominalistinis požiūris į terminą "nusikalstamumas". Socialinis ir teisinis termino "nusikalstamumas" aspektai. Aptartos teorijos apibendrinimas ir išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesamsĮžanga. Nusikaltimas valstybės tarnybai. Nusikaltimų valstybės tarnybai objektas. Nusikaltimų valstybės tarnybai objektyvioji pusė. Kyšininkavimas. Tarpininko kyšininkavimas. Papirkimas. Piktnaudžiavimas. Tarnybos pareigų neatlikimas. Nusikaltimų valstybės tarnybai subjektas. Nusikaltimų valstybės tarnybai subjektyvioji pusė. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimai ir teisės pažeidimaiĮžanga. Dėstomoji dalis. Bendra nusikaltimo samprata. Teisės pažeidimo samprata. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų samprata ir atribojimas. Teisės įgyvendinimas ir taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimasĮvadas. Nusikalstamos veikos samprata ir rūšys. Nusikalstamos veikos sudėtis, stadijos ir formos. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo samprata ir sudėtisĮvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sąvoka pagal Lietuvos statutų ir šių dienų teisęĮvadas. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo požymiai. Nusikaltimų klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sąvoka, požymiai, klasifikacija, atskyrimas nuo kitų teisių pažeidimųĮvadas. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo požymiai. Veikos pavojingumas. Nusikaltimų klasifikacija. Nusikaltimų atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sąvoka, požymiai, klasifikavimas, atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimųĮvadas. Nusikaltimas nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo požymiai. Nusikaltimo klasifikavimas. Nusikaltimo atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiaiĮžanga. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėčių klasifikavimas. Pagrindinės nusikaltimų sudėtys. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Privilegijuota nusikaltimo sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sudėtis kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindasNusikaltimo sudėtis kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Nusikaltimo sudėties ir baudžiamosios atsakomybės samprata. Nusikaltimo sudėties elementai ir jų ryšys su baudžiamąja atsakomybe: nusikaltimo objektyviosios pusės elementai; nusikaltimo subjektyviosios pusės elementai: nusikaltimo subjektas; specialusis nusikaltimo subjektas. Nusikaltimo sudėties požymiai ir jų ryšys su baudžiamąja atsakomybe. objektyviąją nusikaltimo pusę apibūdinantys požymiai: pavojinga veika; nusikalstamos pasekmės; priežastinis ryšys tarp veikos ir atsiradusių pasekmių. Subjektyviąją nusikaltimo pusę apibūdinantys požymiai: kaltė; klaidos įtaka baudžiamajai atsakomybei. Skaityti daugiau