Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė > Baudžiamosios teisės namų darbai
Baudžiamosios teisės namų darbai

(28 darbai)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 ir 77 straipsnių analizėĮvadas. 75 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas. Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 10 d. 77 straipsnis. Lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme. Skaityti daugiau
Nepilnamečių nusikalstamumo problemaSituacijos įvardijimas. Galimi nepilnamečių nusikalstamumo problemos sprendimai. Tėvų ir policijos pareigūnų iniciatyva – optimaliausias sprendimas. Skaityti daugiau
PapirkimasĮvadas. Papirkimai. Kas tai? Sankcijos už papirkinėjimą baudžiamajame kodekse. Korupcija reiškia piktnaudžiavimą viešąja tarnyba. Nuomonės apie korupciją. Kaip kovoti su korupcija? Kriminologinis tyrimas. Tyrimo aprašymas. Interviu. Išvados. Skaityti daugiau
Senaties institutasSenaties instituto samprata, skiriamieji bruožai, rūšys. Pavyzdys. Skaityti daugiau
Specialiosios žiniosĮžanga. Specialiųjų žinių samprata ir reikšmė įrodinėjimo procese. Specialisto kompetencija. Eksperto kompetencija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (10)Paaiškinkite suėmimo skyrimo retrospektyvinio ir perspektyvinių pagrindų turinį. Paaiškinkite kardomųjų priemonių taikymo terminų skaičiavimo taisykles. Uždavinys. Skaityti daugiau
Teisė (11)Atskleiskite civilinio ieškovo ir nukentėjusiojo kaip proceso dalyvių santykį bei paaiškinkite pripažinimo civiliniu ieškovu ir nukentėjusiuoju pagrindus ir tvarką. Aptarkite ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro procesinių įgaliojimų santykį. Uždavinys. Skaityti daugiau
Teisė (9)Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo, kaip proceso dalyvių, santykis; Aptarkite turtinės, neturtinės bei fizinės žalos, patirtos dėl nusikalstamos veikos, atlyginimo formas baudžiamajame procese. Skaityti daugiau