Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė
Baudžiamoji teisė

(238 darbai)

Teisė (10)Paaiškinkite suėmimo skyrimo retrospektyvinio ir perspektyvinių pagrindų turinį. Paaiškinkite kardomųjų priemonių taikymo terminų skaičiavimo taisykles. Uždavinys. Skaityti daugiau
Teisė (11)Atskleiskite civilinio ieškovo ir nukentėjusiojo kaip proceso dalyvių santykį bei paaiškinkite pripažinimo civiliniu ieškovu ir nukentėjusiuoju pagrindus ir tvarką. Aptarkite ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro procesinių įgaliojimų santykį. Uždavinys. Skaityti daugiau
Teisė (9)Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo, kaip proceso dalyvių, santykis; Aptarkite turtinės, neturtinės bei fizinės žalos, patirtos dėl nusikalstamos veikos, atlyginimo formas baudžiamajame procese. Skaityti daugiau
Teisėjų nešališkumas baudžiamajame proceseĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti teismo nešališkumo principo turinį. Baudžiamojo proceso principų samprata. Bendroji teisės principų apžvalga. Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir požymiai. Baudžiamojo proceso principų sistema. Baudžiamojo proceso principų reikšmė. Teismo nešališkumas baudžiamajame procese. Nešališkumo sąvoka ir turinys. Teismo nepriklausomumas: sąvoka ir ryšys su teismo nešališkumo principu. Teismo nušalinimo institutas, jo samprata ir reikšmė. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Teisės normos analizėUžduotis: atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 125 str. analizę. 1. Nagrinėjamas BK straipsnis Teisės normos užrašymas "jei, tai.. priešingu atveju.." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimas ir jo rūšys (3)Įvadas. Teisės pažeidimas. Bendrieji teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo rūšys. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėsauga informacinėje visuomenėjeĮvadas. Informacija šiais laikais. Institutai, sudarantys informacines technologijas. Internetas. Įsilaužimų klasės. Labiausiai paplitę kriminaliniai interneto atvejai. Teisėsauga. Teisėsauga informacinėje visuomenėje kovoja su šiais neteisėtais veiksmais. Valstybė informacinėje visuomenėje. Ekonominio pobūdžio kompiuteriniai nusikaltimai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Teisėsauga informacinėje visuomenėje (2)PowerPoint pristatymas. Įvadas. Teisėsauga informacinėje visuomenėje. Teisėsauga informacinėje visuomenėje kovoja su šiais neteisėtais veiksmais. Dvi įsilaužimų klasės. Dažniausiai minimi ir išskiriami ekonominio pobūdžio kompiuteriniai nusikaltimai. Skaityti daugiau
Teismo nuosprendis - teisingumo vykdymo aktasĮvadas. Teismas. Nuosprendžio sąvoka ir rūšys. Pagrindiniai teismo nuosprendžio priėmimo klausimai ir jų išsprendimai. Įžanginė teismo nuosprendžio dalis. Aprašomoji teismo nuosprendžio dalis. Skaityti daugiau
Terminai baudžiamajame proceseTerminai baudžiamajame procese. Procesinių terminų samprata, jų reikšmė. Procesinių terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Terminų pratęsimo tvarka. Praleisto termino atstatymas. Skaityti daugiau
To what extent has the introduction of alternatives to custody been motivated by the desire to reduce costs rather that to develop a more humanitarian form of regulationKalėjimų krizė ir alternatyvų įkalinimui apžvalga: Didžiosios Britanijos atvejis. darbas anglų kalba. Introduction. New Managerialist approach. The Cost of Punishment. Why Do We Need Alternatives? Alternatives To Custody. Alternatives to Custody and Reducing Costs of Punishment. Conclusions. Skaityti daugiau
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame proceseĮvadas. Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba jos teikimas. Antrinė teisinė pagalba jos teikimas. Teisinė pagalba baudžiamajame procese. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ypatumai baudžiamosiose bylose. Gynyba baudžiamajame procese. Išvados. Skaityti daugiau
Versijų tikrinimo samprata ir taisyklėsĮvadas. Versijų patikrinimo samprata ir metodiniai pagrindai. Loginis nusikalstamų veikų tyrimo versijų tikrinimas. Versijų tikrinimas atliekant procesinius ir kitokius tyrimo veiksmus. Nusikalstamų veikų tyrimo planavimas ir versijos. Daugiaversiškumas kriminalistiniame procese. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Vertėjo dalyvavimas Baudžiamajame proceseVertėjo dalyvavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese. Valstybinės kalbos procese principas. Valstybinė kalba atskirose teisės šakose. Vertėjas. Vertėjo statusas. Vertėjo dalyvavimas: išlaidos. Europos Žmogaus Teismo praktika. Vertėjo dalyvavimas procese. Išlaidos vertėjui Lietuvos Respublikoje. Vertėjas bylos nagrinėjime. Vertėjai kitose pasaulio valstybėse. Vertėjų darbas JAV teismuose. Vertėjai Europos teismuose. Koncentruotumas. Betarpiškumas. Žodiškumas. Teisė į vertėją. Priemonės pagerinti vertėjų kvalifikaciją. Tikrinimas ir atitinkamas pažymėjimas. Mokymai. Naujovių taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
ViktimologijaViktimologijos mokslas, jo ištakos ir raida, viktimologojos mokslo sampratų įvairovė, mokslo objektas ir dalykas. Skaityti daugiau
Visuomenės vaidmuo sprendžiant nusikalstamumo problemąĮžanga. Šiek tiek istorijos. "Mano kaimynai". Mokymasis dirbti kartu. Pagalba sau. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenės vaidmuo sprendžiant nusikalstamumo problemasĮvadas. Visuomenės vystymosi prieštaravimai. Nusikalstamumo teorijos aiškinant. Nepilnamečių įtaka nusikalstamumui. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus privatus gyvenimas - baudžiamojo įstatymo saugoma teisinė vertybėĮvadas. Privataus gyvenimo samprata. Privataus asmens gyvenimo neliečiamumo įtvirtinimas teisės aktuose. Konfidencialios informacijos apie asmens privatų gyvenimą teisėtas rinkimas. Asmens susirašinėjimo, pokalbių telefonu, telegrafo pranešimų ir kitokio susižinojimo neliečiamumas. Asmens būsto neliečiamumas. Išvados. Summary. Išnašos. Skaityti daugiau
...