Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinės teisės referatai
Administracinės teisės referatai

(116 darbai)

Savivaldybių struktūra ir vykdoma veiklaĮvadas. Darbo tikslas aptarti savivaldybių veiklą, jos struktūrą, valdymą, bei vykdomas funkcijas Lietuvoje. Savivaldybių struktūra ir samprata Lietuvoje. Savivaldybės institucijų vykdoma veikla. Savivaldybių vykdomos funkcijos. Teisiniai dokumentai reglamentuojantys savivaldybių veiklą. Išvados. Skaityti daugiau
Seimo vieta ir funkcijos šalies politinėje sistemojeĮvadas. Seimo sudėtis. Parlamento darbas. Seimo funkcijos. Įstatymų leidyba. Seimo vieta valstybės valdyme. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijaĮvadas. Istorija. Darbas. Socialinio draudimo sritis. Socialinės paramos sritis. Struktūra. Misija ir strateginiai tikslai. Misija. Strateginiai tikslai. Uždaviniai. Įstaigos prie ministerijos. Socialines apsaugos ir darbo ministerijos teisinis reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės apsaugos teisėĮvadas. Prienų rajono Socialinės paramos tarnybos veiklos apibūdinimas. Tarnybos juridinis statusas. Teisės aktai, reglamentuojantys tarnybos veiklą. Tarnybos bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Socialinis draudimasValstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis. Socialinis draudimas Lietuvoje. Kas privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas. Asmenys, apdrausti visu valstybiniu socialiniu draudimu. Asmenys, apdrausti valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai ir papildomai pensijos daliai. Asmenys, apdrausti valstybiniu socialinio draudimo pensijų draudimu. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis, kaip savivaldybių funkcijaĮvadas. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų rūšys. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių atsakomybė. Globos namai ir savivaldybių funkcijos juose. Socialinės paramos. Vietinės užimtumo strategijos valdymas. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių partnerystės sutarties aspektai. Socialinės įmonės. Lietuvos darbo birža. PHARE projektas. Savivaldybių profesinės saugos ir sveikatos komisijos. Žvilgsnis į ateitį. Išvados. Skaityti daugiau
Tarnybiniai šunys. Patruliavimo su šunimis taktika. Tarnybinio šuns panaudojimo taktika sulaikant valstybės sienos pažeidėjusBendrieji dalykai. Patruliavimo su šunimis taktika. Tarnybinio šuns panaudojimo taktika sulaikant valstybės sienos pažeidėjus. Pėdsekio šuns pasirinkimas ir auginimas. Pėdsekystės mokymas maisto pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
Tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkaĮvadas. Tarnybinės atsakomybės samprata. Tarnybinės nuobaudos. Tarnybinių nuobaudų skyrimo pagrindai. Tarnybinių nuobaudų panaikinimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkaĮvadas. Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarka. Tarnybinių nuobaudų skyrimas. Tarnybinių nuobaudų panaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė kreiptis teisminės gynybos pagal administracinių bylų teisenos įstatymąĮvadas. Teisė kreiptis teisminės gynybos pagal administracinių bylų teisenos įstatymą. Pažeista ar ginčijama teisė. Įstatymų saugomas interesas. Asmens suinteresuotumas. Asmens suinteresuotumo išimtys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės kreiptis gynybos į Lietuvos administracinius teismus įgyvendinimo sąlygosĮžanga. Pažeista ar ginčijama teisė. Įstatymų saugomas interesas. Asmens suinteresuotumas. Asmens suinteresuotumo išimtys. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto priemonių tikrinimas pasienio kontrolės punkteŠiaulių VSAT rinktinė. Transporto priemonių tikrinimas pasienio kontrolės punkte. Kalvių tarptautinis PKP. Transporto priemonių apžiūra. Nuodugni apžiūra yra taikoma. Siekdamos sudaryti kuo mažiau nepatogumų keliautojams. Įtartini požymiai, kurie gali būti nuodugniau apžiūrėti transporto priemonę. Transporto priemonė gali būti sulaikyta, jeigu. Geležinkelio PKP. Žagarės SPKP. Skaityti daugiau
Užkardoje esančių techninių priemonių ir įrenginių panaudojimas saugant valstybės sienąĮvadas. Užkarda ir įrenginiai. Tarnybiniai ginklai. Specialiosios priemonės. Tarnybinės autotransporto priemonės. Stebėjimo priemonės ir įrenginiai. Signalizacinė sistema. Ryšio priemonės. Tikrinimo priemonės. Inventorius ir priemonės naudojamos tarnybos tikslams. Išvados. Skaityti daugiau
Užkardoje vykdoma kontrabandos ir neteisėto valstybės sienos perėjimo prevencijaĮvadas. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos samprata. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos svarba užkardoje. Pirminė prevencija užkardoje. Situacinė prevencija užkardoje. Draudžiamieji ženklai, žymintys valstybės sienos apsaugos zonos ribas. Sulaikančioji prevencija užkardoje. Vaizdinės priemonės. Antrinė prevencija užkardoje. Kontrolės priemonės. Bendradarbiavimas. Prevencijos priemonių parinkimas prieš pat pažeidimo vykdymą ir jo metu. Individualios prevencijos samprata ir jos taikymas užkardoje. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtisĮvadas. Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. Užsieniečio sąvoka. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Laikinas ir nuolatinis užsieniečių apsigyvenimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. Užsieniečių teisinė atsakomybė ir jų išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. Užsienio valstybių fizinių asmenų teisnumas. Užsienio piliečių bei asmenų be pilietybės civilinės procesinės teisės. Užsieniečių teisinė padėtis 1985 metų deklaracijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių gyvenimas Lietuvos RespublikojeĮvadas. Leidimai gyventi Lietuvoje. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Reikalavimai taikomi Europos Sąjungos šalių piliečiams. Užsieniečių Administracinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygosĮvadas. Užsieniečių teisės ir pareigos Lietuvos Respublikoje. Valstybės sienos perėjimo punktai. Asmens kelionės dokumentai ir jų pasienio kontrolė. Lietuvos Respublikos vizų sistema. Vizos išdavimo sąlygos. Atsisakymo išduoti vizą pagrindai. Vizos panaikinimo pagrindai. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Šengeno Erdvė. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos (2)Įvadas. Sąvokų apibrėžimai. Šengeno erdvė. Užsieniečių teisės ir pareigos Lietuvos respublikoje. Atvykimo į Lietuvos respubliką sąlygos. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos. Neteisėtas į Lietuvos respubliką užsieniečių atvykimas. Vidinių sienų kirtimas. Lietuvos respublikos vizų sistema. Šengeno viza. Nacionalinė viza. Vizos išdavimo sąlygos. Vizos panaikinimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybė ir teisėĮvadas. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis. Skaityti daugiau
Valstybės sienos apsaugos tarnybaĮžanga. Sienos apsaugos raida. Tarptautinis bendradarbiavimas. VSAT uždaviniai. VSAT funkcijos. VSAT sudaro. VSAT padaliniai. VII Pagrindiniai VSAT veiklos akcentai. Išvados. Skaityti daugiau
...