Šperos.lt > Statistika > Ekonominė statistika > Ekonominės statistikos kursiniai darbai
Ekonominės statistikos kursiniai darbai

(138 darbai)

Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (10)Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Statistinių duomenų analizė: namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkių santaupų didėjimo tikrinimas. Namų ūkio nelygybės ir skurdo vertinimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių įvertinimas. Regresinio modelio sudarymas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (11)Įvadas. Mano kursinio projekto tikslai: Paaiškinti kursiniame projekte vartojamas sąvokas; Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą; Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste; Patikrinti ar namų ūkio santaupos didėja; Įvertinti skurdo rodiklius; Išanalizuoti namų ūkio nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė; Ištirti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė); Patikrinti ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas; Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą; Padaryti tam tikras išvadas. Bendra namų ūkio charakteristka – aprašomoji statistika. Namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymas. Patikrinkime ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinkime ar namų ūkio santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Namų ūkio nelygybė: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Ištirkime ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliacijos ir jos reikšmingumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (2)Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. Išanalizuoti statistinius duomenis. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (3)Ūkio statistikos ir ekonometrikos kursinis projektas. Variantas nr. 112. Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika-aprašomoji statistika. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (4)Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektas. 141 variantas. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkių disponuojamos pajamos. Namų ūkių vartojimo išlaidos. Vieno namų ūkio nario vidutinis pajamų pasiskirstymas. Vieno namų ūkio pajamų pasiskirstymo funkcija. Patikrinimas, ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinimas, ar namų ūkio santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę. Gini ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Patikrinti, ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų ,išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir reikšmingumą. Lentelės ir grafikai pateikti su Microsoft Excel programa. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (5)Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Ekonometrinis tyrimas. Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių biudžetų statistiniai duomenys. Namų ūkių biudžetų statistiniai duomenys. Statistinių charakteristikų aprašymas. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas. Patikrinti, ar namų ūkio santaupos didėja. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (6)Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektas. 11 variantas. Įvadas. Kursinio duomenys. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę. Gini koeficientas. Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (7)Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika- aprašomoji statistika. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (8)Nr. 114. Įvadas. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Pagal gyvenamąją vietą. Pagal namų ūkio dydį. Pagal socialinę – ekonominę grupę. Pasiskirstymas pagal amžių. Pasiskirstymas pagal pajamų šaltinį. Pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymas. Patikrinimas, ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinimas, ar namų ūkių santaupos didėja. Skurdo ar nelygybės rodiklių įvertinimas. Namų ūkių nelygybė: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Tyrimas, ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliacijos ir jos reikšmingumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (9)Įvadas. Bendra namų ūkio charakteristika. Kokybiniai duomenys. Gyvenamoji vieta. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos socialinė-ekonominė grupė. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Miestas – Kaimas. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Statistinių duomenų analizavimas. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio viso vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkio santaupų didėjimo tikrinimas. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis (skurdo gylis). Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Nelygybės rodikliai. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių įvertinimas (regresinė analizė). Regresinio modelio sudarymas. Ekonometrinis tyrimas. Ekonomikos teorija. Pasirinkto makroekonominio rodiklio priklausomybės nuo kitų makroekonominių rodiklių tyrimas. Aprašomoji statistika. Modeliavimas ir prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizėĮvadas. Statistiniai duomenys. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Šeimos nario vidutinės pajamos mieste ir kaime. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidos tiesiškai nusako namų ūkio vieno šeimos nario vidutinės pajamos? Patikrinti, ar namų ūkių santaupos didėja. Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (2)Įvadas. Bendroji namų ūkių charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Ar namų ūkio santaupos didėja? Namų ūkių nelygybės ir skurdo įvertinimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Vienmačio regresinio modelio sudarymas. Daugiamačio regresinio modelio sudarymas. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (3)Įvadas. Duomenys. I užduotis. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. Kiekybiniai. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Kokybiniai. Gyvenamoji vieta. Pajamos pagal gyvenamą vietą. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos socialinė – ekonominė grupė. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos amžius. Miestas – Kaimas. 2 užduotis. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. 3 užduotis. Išanalizuoti statistinius duomenis. 4 užduotis. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? 5 užduotis. Ar vieno namų ūkio nario pajamos vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? 6 užduotis. Patikrinti ar namų ūkio nario santaupos didėja. 7 užduotis. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Lorenco kreivė. Džini koeficientas randamas pagal formulę. 8 užduotis. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. 9 užduotis. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių(regresinė analizė). Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficientų reikšmingumas. Išvados. Išvados. Vartojamos sąvokos. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (5)104 variantas. Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Kintamieji. Kiekybiniai duomenys. Statistinių duomenų analizė. Vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės išlaidos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines pajamas? Namų ūkių santaupų didėjimas. Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas, regresinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (6)114 variantas. Namų ūkių bendra charakteristika. Kursinio kintamieji. Įvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos mieste ir kaime? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkių santaupų didėjimas. Namų ūkių skurdo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės analizavimas, Gini koeficientas ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (7)Įvadas. Kursinio užduotys. Namų ūkių charakteristika. Kursinio kintamieji. Statistinių duomenų analizė. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų ir pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Patikrinimas ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas? Namų ūkių santaupų didėjimo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės ir skurdo įvertinimas. Charakteristikos apsprendžiančios namų ūkio nelygybę: Gini koeficientas ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas, regresinė analizė. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (9)Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Statistinių duomenų įvertinimas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja? Namų ūkių nelygybė ir skurdo įvertinimas. Skurdo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės įvertinimas. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Išlaidų nuo įvairių faktorių priklausomybės įvertinimas (regresinė analizė). Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų tyrimasĮvadas. Pagrindinės sąvokos, naudojamos namų ūkių biudžetų tyrime. Duomenys. Bendra namų ūkių charakteristika. Kokybiniai duomenys. Namų ūkiai pagal gyvenamąją vietą. Miestas – kaimas. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Namų ūkiai pagal namų ūkio galvų išsimokslinimą. Namų ūkio galvos socialinė-ekonominė grupė. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkio dydis. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Išlaidų priklausomybė nuo pajamų. Vidutinės pajamos mieste ir kaime. Namų ūkių santaupos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurdo rodikliai. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis (skurdo lygis). Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Nelygybės rodikliai. Džini koeficientas. Lorenzo kreivė. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų tyrimo statistinė analizėPateikti grafinę duomenų analizę. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Įvertinti skurdo rodiklius. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę apskaičiavus - Gini koeficientą. Išanalizuoti namų ūkių pajamų nelygybę remiantis Lorenco kreivė. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar mieste vieno šeimos nario pajamos didesnės nei kaime? Patikrinti namų ūkių santaupos mažėja ar didėja? Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Skaityti daugiau
Namų ūkių statistinė analizė54 variantas. Įvadas. Kursinio darbo tikslai yra: Atlikti duomenų aprašomąją statistiką, statistiškai aprašyti naudojamus duomenis. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymą. Pagal gyventojų pajamas vienam namų ūkio nariui įvertinti skurdo rodiklius, skurdo ribai naudojant 50% vidutinių ekvivalentinių pajamų. Naudojant Džini indeksus nustatyti, namų ūkiuose gyvenančių mieste ar kaime didesnė nelygybė. Atliekant koreliacinę analizę nustatyti, ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos? Duomenų aprašomoji statistika. Kiekybinių rodiklių analizė. Kokybinių rodiklių analizė. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Skurdo lygio įvertinimas. Namų ūkių nelygybės įvertinimas. Koreliacinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
...