Šperos.lt > Statistika > Ekonominė statistika
Ekonominė statistika

(182 darbai)

Lietuvos prekių grupių eksporto analizėĮvadas. Teorinė dalis. Eksporto sąvoka, bruožai, būtinumas, privalumai ir motyvai. Eksporto rūšys. Eksporto reguliavimo priemonės. Analitinė dalis. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Lietuviškos kilmės prekių eksporto ir tiesioginių užsienio investicijų tarpusavio ryšių statistinė analizė. Netolydaus pasiskirstymo tyrimas. Prognozė 2006 ir 2007 metams. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos mažų ir vidutinių įmonių statistinių duomenų analizėStatistinis tyrimas. Įvadas. Tikslas. Atlikti išsamią Lietuvos Respublikos (LR) veikiančių mažų ir vidutinių įmonių turimų duomenų analizę ir pateikti išvadas bei 2009 metų prognozes ir pasiūlymus. Lietuvos Respublikoje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas pagal jose dirbančių darbuotojų skaičių (vidurkiai). Lietuvos Respublikoje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Statistinis prognozavimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marijampolės apskrities užimtųjų statistinis tyrimasGyventojų užimtumas Marijampolės apskrityje 1998-2005 metais. Marijampolės apskrities užimtųjų gyventojų pasiskirstymas. Stulpelinė diagrama. Linijinė diagrama. Marijampolės apskrities gyventojų užimtumo baziniai didėjimo (mažėjimo) tempai. Marijampolės apskrities gyventojų užimtumo grandininiai didėjimo (mažėjimo) tempai. Marijampolės apskrities gyventojų užimtumo absoliutaus lygio bazinis padidėjimas (sumažėjimas). Marijampolės apskrities užimtųjų gyventojų baziniai padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Histograma: užimtųjų moterų skaičiaus kitimas Marijampolės apskrityje 1998-2005 metais. Histograma: užimtųjų vyrų skaičiaus kitimas Marijampolės apskrityje 1999-2005 metais. Aprašomosios statistikos lentelė. Vienmatė regresija: Marijampolės apskrities užimtųjų vyrų skaičiaus įtaka bendram užimtųjų skaičiui 1998-2005 metais. Vienmatė regresija su lygtimi: Marijampolės apskrities užimtųjų vyrų skaičiaus įtaka bendram užimtųjų skaičiui 1998-2005 metais. Vienmatės regresijos duomenų langas. Vienmatės regresijos duomenų lentelė. Dvimatės regresijos duomenų langas. Dvimatės regresijos duomenų lentelė. Gyventojų užimtumo Marijampolės apskrityje rezultatų langas. Gyventojų užimtumo Marijampolės apskrityje grafinis prognozės vaizdas. Gyventojų užimtumo kitimas Marijampolės apskrityje 1998-2005 metais. Gyventojų užimtumą kitimą Marijampolės apskrityje rodanti linijinė diagrama 1998-2005 metais ir 2006-2007 metų prognozė. Užimtumo statistinio tyrimo rezultatai. Skaityti daugiau
Marijampolės apskrities visų ūkių bulvių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimasŽemės ūkio statistikos ir prognozavimo kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai. Bulvių statistinės analizės metodai bei būdai. Bulvių statistinė analizė. Bulvių plotų statistinė analizė. Bulvių derliaus statistinė analizė. Derlių lemenčių veiksnių analizė. Bulvių derlingumo statistinė analizė. Bulvių augimo rezultatų prognozavimas. Bulvių plotų prognozavimas. Bulvių derliaus prognozavimas. Bulvių derlingumo prognozavimas. Išvados. Priedai (11). Skaityti daugiau
Marijampolės apskrities visų ūkių cukrinių runkelių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimasĮvadas. Statistiniai duomenų apie cukrinius runkelius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Cukrinių runkelių statistinės analizės metodai ir būdai. Cukrinių runkelių auginimo rezultatų statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų statistinė analizė Cukrinių runkelių derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių bendrojo derliaus. Cukrinių runkelių auginimo rezultatų prognozavimas. Nestacionarios laiko eilutės trukmės prognozė taikant skaičiuoklės Microsoft Excel funkciją ADD trendline. Nestacionarios laiko eilutės neatsitiktinės komponentės kitimo tendencijos nustatymas ir prognozavimas taikant Microsoft Excel duomenų analizės posistemio Data analysis uždavinį Regression. Išvados. Skaityti daugiau
Minimalus mėnesinis atlyginimas 2003–2007 metaisĮvadas. Surinkti duomenys. Skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Chronologinis vidurkis Dinamikos eilutės analizė. Intervalų sustambinimas. Slenkančių vidurkių metodas. Analitinis dinamikos eilučių išlyginimas. Būsimų rezultatų prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (10)Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Statistinių duomenų analizė: namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkių santaupų didėjimo tikrinimas. Namų ūkio nelygybės ir skurdo vertinimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių įvertinimas. Regresinio modelio sudarymas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (11)Įvadas. Mano kursinio projekto tikslai: Paaiškinti kursiniame projekte vartojamas sąvokas; Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą; Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste; Patikrinti ar namų ūkio santaupos didėja; Įvertinti skurdo rodiklius; Išanalizuoti namų ūkio nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė; Ištirti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė); Patikrinti ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas; Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą; Padaryti tam tikras išvadas. Bendra namų ūkio charakteristka – aprašomoji statistika. Namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymas. Patikrinkime ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinkime ar namų ūkio santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Namų ūkio nelygybė: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Ištirkime ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliacijos ir jos reikšmingumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (2)Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. Išanalizuoti statistinius duomenis. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (3)Ūkio statistikos ir ekonometrikos kursinis projektas. Variantas nr. 112. Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika-aprašomoji statistika. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (4)Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektas. 141 variantas. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkių disponuojamos pajamos. Namų ūkių vartojimo išlaidos. Vieno namų ūkio nario vidutinis pajamų pasiskirstymas. Vieno namų ūkio pajamų pasiskirstymo funkcija. Patikrinimas, ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinimas, ar namų ūkio santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę. Gini ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Patikrinti, ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų ,išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir reikšmingumą. Lentelės ir grafikai pateikti su Microsoft Excel programa. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (5)Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Ekonometrinis tyrimas. Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių biudžetų statistiniai duomenys. Namų ūkių biudžetų statistiniai duomenys. Statistinių charakteristikų aprašymas. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas. Patikrinti, ar namų ūkio santaupos didėja. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (6)Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektas. 11 variantas. Įvadas. Kursinio duomenys. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę. Gini koeficientas. Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (7)Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika- aprašomoji statistika. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (8)Nr. 114. Įvadas. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Pagal gyvenamąją vietą. Pagal namų ūkio dydį. Pagal socialinę – ekonominę grupę. Pasiskirstymas pagal amžių. Pasiskirstymas pagal pajamų šaltinį. Pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymas. Patikrinimas, ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinimas, ar namų ūkių santaupos didėja. Skurdo ar nelygybės rodiklių įvertinimas. Namų ūkių nelygybė: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Tyrimas, ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliacijos ir jos reikšmingumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (9)Įvadas. Bendra namų ūkio charakteristika. Kokybiniai duomenys. Gyvenamoji vieta. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos socialinė-ekonominė grupė. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Miestas – Kaimas. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Statistinių duomenų analizavimas. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio viso vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkio santaupų didėjimo tikrinimas. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis (skurdo gylis). Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Nelygybės rodikliai. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių įvertinimas (regresinė analizė). Regresinio modelio sudarymas. Ekonometrinis tyrimas. Ekonomikos teorija. Pasirinkto makroekonominio rodiklio priklausomybės nuo kitų makroekonominių rodiklių tyrimas. Aprašomoji statistika. Modeliavimas ir prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio šalto vandens sunaudojimas ir prognozavimas: 2004–2007 metaisĮvadas. Darbo tikslas: Šalto vandens suvartojimo prognozė 2008 metams. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizėĮvadas. Statistiniai duomenys. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Šeimos nario vidutinės pajamos mieste ir kaime. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidos tiesiškai nusako namų ūkio vieno šeimos nario vidutinės pajamos? Patikrinti, ar namų ūkių santaupos didėja. Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (2)Įvadas. Bendroji namų ūkių charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Ar namų ūkio santaupos didėja? Namų ūkių nelygybės ir skurdo įvertinimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Vienmačio regresinio modelio sudarymas. Daugiamačio regresinio modelio sudarymas. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (3)Įvadas. Duomenys. I užduotis. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. Kiekybiniai. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Kokybiniai. Gyvenamoji vieta. Pajamos pagal gyvenamą vietą. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos socialinė – ekonominė grupė. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos amžius. Miestas – Kaimas. 2 užduotis. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. 3 užduotis. Išanalizuoti statistinius duomenis. 4 užduotis. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? 5 užduotis. Ar vieno namų ūkio nario pajamos vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? 6 užduotis. Patikrinti ar namų ūkio nario santaupos didėja. 7 užduotis. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Lorenco kreivė. Džini koeficientas randamas pagal formulę. 8 užduotis. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. 9 užduotis. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių(regresinė analizė). Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficientų reikšmingumas. Išvados. Išvados. Vartojamos sąvokos. Skaityti daugiau
......