Šperos.lt > Religija > Krikščionybė
Krikščionybė

(112 darbai)

Pasauliečių dalyvavimo bažnyčios gyvenime formosĮvadas. Pasauliečiai - bažnyčios nariai. "Pasauliečio" sąvoka. Pasauliečių dalyvavimas bažnyčios gyvenime. Krikščioninimo sakramentų svarba krikščionio gyvenime. Krikštas - vartai į bažnyčios gyvenimą. Kas gali būti krikštijamas. Tikėjimas ir krikštas. Įpareigojantis sutvirtinimo sakramento pobūdis. Eucharistija nuolatinis vienybės su Viešpačiu šaltinis. Šventosios dvasios dovanos. Sutuoktiniai - dievo karalystės skleidėjai. Įvairios apaštalavimo formos. Pasauliečiai - visuomenės apaštalai. Individualus apaštalavimas: reikšmė ir įvairovė. Įvairios individualaus apaštalavimo sritys. Šeima. Šeimos uždaviniai bažnyčioje. Jaunimas. Socialinė aplinka. Valstybinė ir tarptautinė plotmė. Bendruomeninio apaštalavimo svarba. Bendruomeninio apaštalavimo būdai. Dvasininkų bendradarbiavimas ir pagalba su apaštalaujančiomis pasauliečių organizacijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Paulius ir KorintasĮvadas. Korinto geografinė padėtis. Apaštalo Pauliaus biografija. Korinto bendruomenė apaštalo Pauliaus laiškuose. Korinto bendruomenės problematika: lytinis gyvenimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Popiežius Jonas Paulius IIPopiežius – legenda. Tango ritmai ir futbolo aikštė. Iš šaltų kraštų, bet nuoširdus. Paskelbtas Dievo atletu. Aplink Žemę – 59 kartus. Tikėjimas – prieš priespaudą. Nusipelnė ir Lietuvai. Tikėjimas ir mistikos galia. Gynė konservatyvią doktriną. Atsidavimas kančiai. Skaityti daugiau
Prawosławne cerkwie w WilnieReferatas lenkų kalba. Pravoslavų cerkvės Vilniuje. Wstęp. Charakterystyka prawosławia. Liturgia. Ikony. Źródło prawosławnej wiary. Ikonostas. Cerkwie w Wilnie. Skaityti daugiau
ProtestantaiProtestantai. Protestantų bažnyčios skiriasi savo organizacija ir valdymo būdu. Protestantų teologija ir ideologija formavosi keliais etapais. Protestantizmas. Protestantizmas Lietuvoje. Protestantų bažnyčios. Skaityti daugiau
PsalmynasĮžanga. Psalmių komentarai. 5 Psalmė 7-12. 4 psalmė. 1 Psalmė. Psalmės yra mūsų bendruomenės malda. Išvados. Skaityti daugiau
Psalmių knygaĮžanga. Psalmių komentarai. 5 psalmės 7- 12 eilučių komentaras. Ketvirtos psalmės komentaras. Pirmos psalmės komentaras. Psalmės yra mūsų bendruomenės malda. Išvados. Skaityti daugiau
Raudų knygaĮvadas. Biblija. Raudų knyga. Išvados. Skaityti daugiau
Religijos. KrikščionybėPowerPoint pristatymas. Religijos. Krikščionybė. Atsiradimas. Krikščionybės šakos. Katalikybė. Protestantizmas. Stačiatikybė. Biblija. Krikščionių šventės. Skaityti daugiau
Rytų ir vakarų krikščionybės palyginimasĮvadas. Kas yra krikščionybė? Krikščionybės skilimas (schizma), jo priežastys. Krikščionybės šakos (vakarų ir rytų). Vakarų krikščionybės šaka – protestantizmas. Vakarų krikščionybės šaka – katalikybė. Rytų krikščionybės šaka – stačiatikybė (pravoslavybė). Vakarų ir rytų krikščionybės panašumai ir skirtumai. Grafinis krikščionybės šakų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
SakramentaiSakramentinio gyvenimo įvadas. Įkrikščioninimo sakramentai. Krikštas. Sutvirtinimas. Eucharistija (Švč. Sakramentas). Eucharistijos sakramento pavadinimai. Eucharistijos reikšmė. Šv. Mišių struktūra. Skaityti daugiau
Sakramentai. Sutvirtinimo sakramentasSakramentai. Kristaus sakramentai. Bažnyčios sakramentai. Tikėjimo sakramentai. Išganymo sakramentai. Amžinojo gyvenimo sakramentai. Sutvirtinimo sakramentas. Skaityti daugiau
Senasis testamentas: Rutos knygaĮvadas. Rutos istorijos pasakojimas ir komentarai. Rutos knygos analizė. Rutos charakterio aptarimas. Naomi charakterio aptarimas. Boazo charakterio aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Senojo Testamento Danieliaus knygaĮvadas. Istorinis kontekstas. Knygos autorius. Knygos struktūra. Skyrių apžvalga. Pasakojimai apie Danielių. Danieliaus regėjimai ir malda. Priedai. Teologinės įžvalgos. Išvados. Skaityti daugiau
Šlovinimo maldaĮvadas. "Šlovinkit viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba." (PS 103, 31). Dievo šlovinimas - gyvenimas maldoje dievui. Šventosios dvasios vaidmuo šlovinime. Šlovinimas senajame testamente. Psalmės. Giedojimas ir muzika katalikų bažnyčios liturgijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Šv. KazimierasŠv. Kazimiero gyvenimas. Šv. Kazimiero kanonizacija. Šv. Kazimiero gerbimas. Vilnius visą savaitę minėjo šventąjį Kazimierą. Skaityti daugiau
Šv. Pranciškus Ksaveras. Gyvenimo istorijaPowerPoint pristatymas. Šv. Pranciškus Ksaveras - Tolimųjų Rytų apaštalas (1506-1552). Gyvenimo permainos. Misionieriaus darbas. Darbas su jaunimu. Nelengvas darbas Japonijoje. Siekiai skelbti dievo žodį vis naujuose kraštuose. Didelius siekius aplanko nesėkmės. Krikščioniškasis pasaulis netenka misionieriaus. Pranciškus Ksaveras paskelbiamas šventuoju. Skaityti daugiau
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčiaŠvenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios istorija. Bažnyčios interjeras. Skaityti daugiau
Švenčiausioji TrejybėŠvenčiausioji Trejybė Bažnyčios dokumentuose. Švenčiausia Trejybė. Dievas Tėvas. Viešpats Jėzus tikras Dievas. Šventosios Dvasios asmuo. Skaityti daugiau
Šventasis raštasŠventasis raštas. Biblija. Senasis testamentas. Penkiaknygė. Jošuės knyga. Teisėjų knyga. Rutos knyga. Samuelio ir Karalių knygos. Kronikų, Ezdro ir Nehemijo knygos. Tobijo knyga. Juditos knyga. Esteros knyga. Makabiejų knygos. Išminties knygos. Ijobo knyga. Psalmių knyga. Patarlių knyga. Koheleto knyga. Giesmių giesmė. Siracido knyga. Pranašų knygos. Naujasis testamentas. Skaityti daugiau
...