Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Viešųjų ir privačių santykių reguliavimas valstybės tarnybojeĮvadas. Valstybės tarnyba. Problematika. Interesų konfliktas. Viešųjų ir privačių santykių reguliavimas valstybės tarnyboje. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų kalbų rūšys ir jų rengimo metodikaĮvadas. Viešųjų kalbų rūšys. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką ir oratoriaus veiklos sritį. Kalbos pagal teksto funkcijų dominantę. Informacinė kalba. Informavimo kalbų tipai. Kai kurių informavimo rūšių charakteristika. Apeliacinės kalbos. Apeliacinių kalbų tipai. Apeliacinių kalbų rūšių charakteristika. Emocinės kalbos. Emocinių kalbų rūšių charakteristika. Parengimo formos. Parašytas visas kalbos tekstas. Konspektas. Laisvas konspektas. Tezės. Planas. Sakymo būdai. Teksto skaitymas. Sakymas atmintinai. Laisvas sakymas. Improvizavimas. Temos turinio parengimo logika. Problemos pažinimas. Temos formuluotė. Pagrindinės minties linija. Intencija ir tikslas. Plano sudarymas. Išvados. Ar verta būti mokytoju? Vaidmenys. Tostas. Kalbos planas. Skaityti daugiau
Viešųjų kalbų rūšys ir jų rengimo metodika (2)Įvadas. Kalbų rūšys. Informavimo kalbos. Informavimo kalbų tipai. Įtikinimo kalbos. Įtikinimo kalbų tipai. Proginės kalbos. Proginių kalbų charakteristika. Rengimasis kalbai. Rengimosi etapai. Tema ir jos pavadinimas. Kalbos intencija ir tikslas. Adresantas ir adresatas. Kalbos situacija. Medžiagos rinkimas. Kalbos įžanga ir pabaiga. Skaityti daugiau
Viešųjų kalbų rūšys ir jų rengimo metodika (3)Įvadas. Dėstymas. Viešoji kalba skirstoma. Teksto funkcijos. Informacinė funkcija. Apeliacinė funkcija. Estetinė funkcija. Informacinės kalbos. Pranešimas. Paskaita. Pamoka. Aiškinimas. Apeliacinės kalbos. Įtikinimo kalbos. Įtaigos kalbos. Skatinimo kalbos. Emocinės kalbos. Proginės kalbos. Šventinė kalba. Pristatomosios kalbos. Sveikinamosios kalbos. Padėkos kalba. Epitetinė kalba. Atminimų kalba. Pramoginės kalbos. Tostas. Tostas – prakalba. Oracija. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: SutartysSutartis kaip privatizacijos ir bendradarbiavimo forma. Esminiai sutarties, kaip paslaugų srities mechanizmo, principai. Viešosios paslaugos sutarties kontekste. Sutarčių teisinis reguliavimas. Europos Sąjungos sutarčių sistema. Lietuvos Respublikos sutarčių sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijasĮvadas. Darbo tikslas- apžvelgti viešųjų elektroninių paslaugų įvairovę, perspektyvas ir padėtį Lietuvoje, naudojant informacines technologijas. Elektroninių paslaugų projektai. Europe 2005 – informacinė visuomenė visiems. Tarptautinės paslaugos. Elektroninių paslaugų būsenos brandumo lygiai. Elektroninės valdžios vartai. Populiariausios paslaugos. Naujos paslaugos. Viešųjų paslaugų teikimo administravimo reglamento projektas. Tikslas. 20 Prioritetinių Europos Sąjungos (ES) nustatytų viešųjų paslaugų grupių. Uždaviniai. Viešųjų paslaugų teikimo procesas. Reglamente įtvirtintas viešųjų paslaugų teikimo principas. Reglamento įgyvendinimo rezultatas. Viešųjų paslaugų raida ir perspektyvos. Namų ūkių galimybės naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis. Išvados. Skaityti daugiau
Vietiniai anestetikai (2)Vietinė anestezija. Vietiniai anestetikai. Vietinių anestetikų veikimo mechanizmas. Vietinių anestetikų vartojimo būdai, pašaliniai reiškiniai. Fizikinės ir cheminės anestetikų savybės. Išoriniai veiksniai, turintys įtakos blokadai. Pagalbiniai vaistai (priedai). Vietinių anestetikų farmakologija. Vietinių anestetikų toksiškumas. Skaityti daugiau
VietininkasVietininkas. Esamasis vidaus vietininkas. Einamasis vidaus vietininkas. Esamasis pašalio vietininkas. Einamasis pašalio vietininkas. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Vietininkas (2)Įvadas. Esamasis vidaus vietininkas. Einamasis vidaus vietininkas. Esamasis pašalio vietininkas. Einamasis pašalio vietininkas. Išvados. Skaityti daugiau
Vietinio ir užsienio pirkėjo įvedimasApskaitos programos "Scala" vartotojo instrukcija. Vietinio pirkėjo įvedimas. Pagrindinė informacija. Pristatymo adresas. Kreditai/mokėjimai. Statistika / biudžetas. Valiuta/PVM. Apskaita. Užsakymas/sąskaitų išrašymas. Užsienio pirkėjų įvedimas. Pagrindinė informacija. Pristatymo adresas. Kreditai/mokėjimai. Statistika / biudžetas. Valiuta/PVM. Apskaita. Užsakymas/sąskaitų išrašymas1. Užsakymas/sąskaitų išrašymas2. Priedai (4). Skaityti daugiau
Vietinių prekės ženklų svarba globalioje rinkojePrekinis ženklas ir jo vertė rinkoje. Prekinis ženklas globalioje rinkoje. Vietinis ar globalus prekinis ženklas. Išvados. Skaityti daugiau
Vietos rinkodara − konkurentinis miestų centrų atsakas į užmiesčio mažmeninės prekybos plėtrąĮvadas. Miesto rinkodaros samprata. Miesto mažmeninės prekybos rinkodara. Ryšių su visuomene kampanijos. Sėkmės vertinimas. Vilniaus ir Alytaus miesto plėtra ir rinkodara. Išvados. Skaityti daugiau
Vietos savivaldaVietos savivalda. Vietos savivaldos sistemos samprata ir turinys. Vietos savivaldos sistemos elementai. Atstovaujamoji institucija. Taryba. Meras. Vykdomoji institucija. Administracijos direktorius. Kontrolės institucija. Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba). Vietos savivaldos sistemų įvairovė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vietos savivaldos sistemaĮvadas. Tikslas – apžvelgti vietos savivaldos sistemą ir jos funkcijas šalies politinėje sistemoje. Vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos susikūrimo mechanizmai. Vietos savivaldos sistema. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybių funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Vietos valdžios institucijų vadybos strategijaĮvadas. Strateginio valdymo esmė. Kuriant labiau tinkamą strateginio proceso vietiniame valdyme modelį. Strateginis procesas ir organizacijos forma. Strateginė vietinių tarybų kryptis. Strateginio proceso kilmė vietiniame valdyme – išskirtinės ir visaapimančios, suplanuotos ar spontaniškai iškylančios strategijos? Pagrindiniai strateginio proceso žingsniai ir veiklos rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
VII-VIII klasės trumpas fizikos žinynasPagrindiniai tarptautiniai sistemos matavimo vienetai. Kartotiniai vienetai. Ilgio vienetai. Ploto ir tūrio vienetai. Taisyklingos geometrinės formos kūnų ploto apskaičiavimas. Taisyklingos geometrinės formos kūnų tūrio apskaičiavimas. 1ml = 1cm³. Masės vienetai. Laiko vienetai. VII – VIII klasės kurso pagrindiniai fizikiniai dydžiai ir dėsniai. Skaityti daugiau
Vijokliniai augalaiĮvadas. Vijokliniai augalai. Sumedėję vijokliniai augalai. Laipiojantys erškėčiai. Raganės. Vijutrės. Sasmedžiai. Žoliniai vijokliniai augalai. Šiurkštieji ekremokarpai. Ipomėjos. Kobėjos. Nasturtės. Kvapieji pelėžirniai. Raudonžiedės pupelės. Raudonžiedžiai virbeniai. Skaityti daugiau
Vykdymo institucinė sistema ir antstolio teisinis statusasIstorinė teismo antstolių statuso raida Lietuvoje. Antstolių institucinė reforma. Antstolių teisinis statusas ir teikiamos paslaugos. Turto administravimas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų įteikimas. Tarpininkavimas. Teisinės konsultacijos. Turto realizavimas. Vykdymo institucinė sistema. Lietuvos antstolių rūmai. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Lietuvos antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių garbės teismas. Antstolių veiklos kontrolė. Antstolių atsakomybė. Sprendimų vykdymo išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Vykdymo veiksmų atidėjimo, vykdomosios bylos sustabdymo ir nutraukimo procesasĮvadas. Teismo sprendimų vykdymo instituto istorinė raida. Antstolio pirmtakai - diečkus, vižas ir vaznys. Sprendimų vykdymas XVI - XIX amžiuje. Teismo antstolių veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Sprendimų vykdymas po SSRS okupacijos. Sprendimų vykdymo teisinis reguliavimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Antstolių sistemos reforma. Reformos principai. Antstolio teisinis statusas. Išieškojimas iš skolininko turto. Išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės. Išieškojimas iš pašalpų. Išieškojimas iš būsto. Išieškojimas negalimas. Turto realizavimo tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. Vykdomosios bylos nutraukimas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. Vykdomosios bylos užbaigimas. Necivilizuota priverstinio iškeldinimo iš būsto sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Vykdomosios valdžios institucijų sistemaĮvadas. Vykdomoji valdžia. Respublikos prezidento kompetencija. Vyriausybės institutas. Lietuvos respublikos vyriausybės teisinė padėtis įgyvendinant vykdomąją valdžią. Vyriausybės kompetencija. Žemesniųjų vykdomosios valdžios grandžių formavimo įgaliojimai. Koordinavimo ir kontrolės įgaliojimai. Administracinio reagavimo įgaliojimai. Vyriausybės vadovo atliekamos funkcijos. Vyriausybės ir savivaldybių teisinių santykių pobūdis. Lietuvos respublikos ministerijos. Lietuvos respublikos vyriausybės įstaigos. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininko institucijos. Išvados. Skaityti daugiau
......