Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumaiĮvadas. Viešasis administravimas. Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriaus sąvokų skirtumai. Darbo santykiai ir jų reguliavimas. Darbo užmokesčio skirtumai. Viešųjų ir privačių tarnybų vertinimas. Viešojo ir privataus sektorių efektyvumo skirtumas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai (2)Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriau skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriaus sąvokų skirtumai. Darbo santykiai ir jų reguliavimas. Darbo užmokesčio skirtumai. Viešojo ir privataus sektorių efektyvumo skirtumas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvos Respublikoje (LR)Viešojo administravimo sistemų savarankiškas rašto darbas Nr. 1. Įvadas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sąvoka. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės formos. VPSP formos, taikomos Lietuvoje. VPSP reglamentavimas Lietuvoje. VPSP poreikis Lietuvoje. Labiausiai paplitusios VPSP taikymo sritys LR. VPSP projektai. Koncesijų įgyvendinimas LR. VPSP Lietuvoje privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo valdymo (administravimo) samprataĮvadas. Viešojo valdymo (administravimo) bruožai. Valdžios organizavimas. Teisės aktų realizavimas ir jų vykdymo organizavimas. Pavaldžių subjektų koordinavimas. Valdymo įgyvendinimas. Viešojo valdymo (administravimo) institucijų sistema. Vyriausybė. Apskritys. Savivaldybės. Valstybės tarnyba. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo valdymo samprata (2)Pagrindinė teisės paskirtis. Atsižvelgiant į sistemas, kuriose vyksta valdymo procesai, valdymas klasifikuojamas. Viešasis valdymas. Valstybinės vykdomosios valdžios subjektai. Skaityti daugiau
Viešojoje kalboje pasitaikančios klaidosĮvadas. Kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas. Leksikos klaidos. Semantizmai. Barbarizmai. Hibridai. Žargonai. Nevartotinos naujosios svetimybės. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Kalbos kultūros klaidų analizė. Semantizmai. Barbarizmai. Hibridai. Žargonai. Nevartotinos naujosios svetimybės. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Viešos kalbos rengimo etiketasOficiali vieša kalba. Neoficiali vieša kalba. Asmeninis pokalbis. Instruktažas. Seminaras. Susirinkimas. Pokalbis telefonu. Televizinė konferencija. Nesinervinimas. Tinkamas balsas. Tinkami žodžiai. Naudojimasis gestais ir mimika. Užrašai. Patalpa. Pagrindai: pasirengimas. Pagrindai: planas. Pradžia: parengtiniai veiksmai. Vidurinė dalis: parengtiniai veiksmai. Pabaiga: parengtiniai veiksmai. Vaizdinės priemonės. Demonstravimo priemonės. Skaityti daugiau
Viešosios kalbosĮvadas. Viešosios kalbos. Jų parengimo bei sakymo būdai. Viešųjų kalbų rūšys. Informacinės kalbos. Apeliacinės kalbos. Emocinės kalbos. Viešųjų kalbų parengimo formos. Susirinkimai ir konferencijos. Susirinkimai. Konferencijos. Rašytinė komunikacija. Dalykinė korespondencija. Skaityti daugiau
Viešosios kalbos ypatumaiKas yra kalbos kultūra? Kas yra viešoji kalba? Rašyba ir skyryba. Žodynas. Linksniai ir prielinksniai. Žodžių formos. Skaityti daugiau
Viešosios kalbos struktūraĮžanga. Monologinių kalbų rūšys. Informacinės viešosios kalbos. Įtikinimo viešosios kalbos. Proginės viešosios kalbos. Kalbos sakymo procesas. Rengimasis kalbai. Kalbos rašymas. Kalbos sakymas. Klausytojų dėmesio valdymas ir reakcijos interpretavimas. Kalbėtojo balsas, intonacija. Neverbaliniai kalbos sakymo veiksniai (laikysena, gestai, mimika). Temos pasirinkimas. Kada ir kaip baigti kalbą. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios nuosavybės teisės samprata, objektai ir jų klasifikavimasĮžanga. Viešosios nuosavybės samprata ir jų klasifikavimas. Valstybės turto sandara. Savivaldybės turto sandara. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios pirkimo-pardavimo sutartysĮvadas. Teisiniai santykiai. Pirkimo pardavimo sutartis. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartys. Teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus Lietuvoje. Pagrindinės sąvokos. Pirkimo pradžia ir pabaiga. Pirkimo sutartis. Preliminarioji sutartis. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Viešosios politikos analizėĮvadas. Viešosios politikos analizės raida. "Politikos analizė". Problemiškai orientuota analizė. Analizė, besidominti politikos formavimo procesu. Politikos analitikai. Politikos analitikų tipai. Analitinės schemos. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios politikos analizė (2)Įvadas. Viešosios politikos analizės formavimas. Politikos analizės samprata. Politikos analizės procedūros. Politikos analizės raida. Analitinių schemų įvairovė. Politikos analizės ribos. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios politikos dalyviaiĮvadas. Rinkėjai. Politikai. Biurokratai. Interesų grupės. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios politikos įgyvendinimas: problemos Lietuvos politiniame procese ir Lietuvos narystės Europos sąjungos įtaka viešosios politikos įgyvendinimuiĮvadas. Viešosios politikos įgyvendinimas. Įgyvendinimo samprata. Įgyvendinimo procesų modeliai. Lietuvos narystė Europos sąjungoje ir jos įtaka politikos įgyvendinimui. Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema Lietuvoje. Lietuvos integracijos į Europos sąjungos pasekmės: įtaka politikos įgyvendinimui. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveikaĮvadas. Darbo tikslas: Suteikti sisteminių žinių apie viešosios politikos sampratą, struktūrą, viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveiką. Išnagrinėti viešosios politikos analizę ir analizės procedūras. Viešosios politikos atsiradimas. Viešosios politikos samprata. Viešosios politikos struktūra. Viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveika Viešosios politikos analizė. Viešosios politikos analizės procedūros. Viešosios politikos įgyvendinimo samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Viešų kalbų rūšys ir jų rengimo metodikaKalbų rūšys. Informavimo kalbos. Informavimo kalbų tipai. Įtikinimo kalbos. Įtikinimo kalbų tipai. Proginės kalbos. Proginių kalbų charakteristika. Rengimasis kalbai. Rengimosi etapai. Tema ir jos pavadinimas. Kalbos intencija ir tikslas. Adresantas ir adresatas. Kalbos situacija. Medžiagos rinkimas. Kalbos įžanga ir pabaiga. Išvados. Apeliacinė kalba. Emocinė kalba. Tostas. Skaityti daugiau
Viešųjų bibliotekų paslaugų ypatumaiTezinis planas. Įvadas. Bibliotekų paslaugos. Mokamos ir nemokamos paslaugos. Paslaugos įvairioms gyventojų grupėms. Tarpbibliotekinio abonemento panauda. Dokumentų reprodukavimas. Bibliotekų paslaugų reikšmė (kultūrinė, edukacinė, kraštotyrinė). Ekstensyvi viešųjų bibliotekų veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų institucijų pristatymas interneteĮvadas. Lietuvos Respublikos seimas www.lrs.lt. Vaikams. Moksleiviams ir studentams. Istorikams. Trūkumai. Valstybės Mokesčių Inspekcija (VMI). Lietuvos darbo birža www.ldb.lt. Išvados. Skaityti daugiau
......