Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vertybiniai popieriai bei jų reikšmė LietuvojeĮvadas. Vertybinių popierių sąvoka ir rūšys. Akcijos. Akcijų įvertinimas. Obligacijos. Obligacijų tipai. Akcijų ir obligacijų pagrindinės skiriamos savybės. Opcionai. Hipotekos lakštai. Vekseliai. Čekiai. Būsimieji sandoriai. Vertybinių popierių birža. Kompanija "Baltijos vertybiniai popieriai". Vertybinių popierių reikšme Lietuvoje. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių pirkėjų reikšmė. Vertybinių popierių leidėjų reikšmė. Išvada. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai civilinėje teisėjeĮvadas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Civilinių teisių objektų samprata ir rūšys. Vertybinių popierių vieta civilinių teisių objektų sistemoje. Vertybinių popierių atsiradimo priežastys. Vertybinių popierių teisinė prigimtis pagal klasikinę doktriną. Pasikeitimai šiuolaikinėse VP rinkose. Teisės į nematerialius VP Lietuvoje. Esminės VP rinkos reguliavimo naujovės VP rinkos įstatyme. Prievolės, susijusios su AB akcijų paketo įsigijimu. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir jų reikšmė ekonomikojeĮvadas. Vertybinių popierių samprata. Vertybinių popierių sąvoka. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Akcijų pagrindinė sąvoka. Akcija - nuosavybės vertybinis popierius. Akcijų suteikiamos teisės. Akcijų rūšys. Obligacijos. Obligacija – skolos vertybinis popierius. Obligacijų suteikiamos teisės. Obligacijų rūšys. Opcionai. Opciono pagrindinė sąvoka. Opcionų rūšys. Būsimieji sandoriai. Būsimųjų sandorių samprata. Būsimųjų sandorių vaidmuo ekonomikoje. Kitų vertybinių popierių samprata. Vekseliai. Čekiai. Hipotekos lakštai. Vertybinių popierių reikšmė ekonomikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir jų vaidmuo ekonomikojeĮvadas. Akcijos. Vertybinių popierių rinka. Obligacijos. Opcionai. Paskola. Vekseliai ir čekiai. Ateities sutartys. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisėsCivilinių teisių objektai. Vertybiniai popieriai. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Indėlių liudijimai (sertifikatai). Valstybės skolinis įsipareigojimas. Turtinės teisės. Daiktinės teisės. Prievolinės teisės. Perduodamos ir paveldimos teisės. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektasCivilinių teisių objektai: vertybiniai popieriai ir turtinės teisės. Vertybiniai popieriai. Akcijos, akcininkų turtinės teisės. Obligacijos. Čekiai. Vekseliai. Konosamentas. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių viešoji apyvarta. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apyvarta. Vertybinių popierių išleidimas į apyvartą. Vertybinių popierių kotiravimas. Informacijos apie akcinės bendrovės vertybinius popierius atskleidimas. Akcijų perleidimo tvarka, nuosavybės teisės į akcijas dokumentų įforminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių biržos ir jų veikla LietuvojeĮvadas. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių biržos atsiradimo istorija. Nacionalinės VP biržos įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Lietuvos Vertybinių Popierių Biržos valdymo struktūra. Vertybinių popierių rinkos mitai Lietuvoje. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių biržos struktūrinė analizėĮvadas. VP biržos paskirtis. Prekybos ir atsiskaitymų sistema. Centrinė rinka. Prekybos sesijos atidarymas. Nepertraukiama prekyba. Papildomi pavedimai. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Oficialus pasiūlymas. Viešas pardavimas. Akcijų kurso nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių biržų funkcijos bei veiklaĮvadas. Biržų esmė. Vertybinių popierių biržų pagrindiniai bruožai. Vertybinių popierių biržos nariai. Vertybinių popierių biržų klasifikacija. Vilniaus Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių biržos funkcijos. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba akcijomis fiksuota kaina. Nepertraukiama prekyba. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Vilniaus Vertybinių popierių biržos valdymo struktūra. Vertybinių popierių biržos reorganizavimas ir likvidavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vertybinių popierių klasifikavimo būdaiVertybinių popierių rinkos samprata ir klasifikavimas. Bendroji vertybinių popierių klasifikacija. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rūšys. Skolos vertybiniai popieriai. Komercinis vekselis. Iždo vekseliai. Obligacija. Nuosavybės vertybiniai popieriai. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Lietuvos rinkoje cirkuliuojantys vertybiniai popieriai. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių komisijaLietuvos respublikos vertybinių popierių komisija. Įgyvendindama šiuos uždavinius, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija atlieka šias pagrindines funkcijas. Vertybinių popierių komisijos pirmininkas ir nariai. Vertybinių popierių komisijos tikslas. Išteklių analizė. Aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių portfelio formavimasĮvadas. Vertybinių popierių portfelis. Vertybinių popierių vaidmuo finansų sistemoje. Vertybinių popierių portfelio formavimas. Investuotojų tikslai ir tipai Portfelio sudarymas. Investavimo politikos nuostatų sudarymas. Vertybinių popierių rinkos analizė. Investavimo strategijos pasirinkimas. Vertybinių popierių portfelio tipo pasirinkimas. Portfelio diversifikavimo laipsnio nustatymas. Vertybinių popierių portfelio peržvelgimas ir jo efektyvumo įvertinimas. Vertybinių popierių portfelio valdymas. Investavimo rizika. Pagrindiniai vertybinių popierių portfelio optimizavimo. Modeliai. Vertybinių popierių rinkų rūšys. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių portfelio formavimo etapaiĮvadas. Vertybinių popierių portfelio formavimas ir valdymas. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas ir įstatyminė bazė. Vertybinių popierių rinkos formavimas. Vertybinių popierių rinkos valdymas. Investavimo rizika. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir dalyviai. Vertybinių popierių rūšys. Vertybinių popierių rinko rūšys. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių portfelis ir jo valdymasĮžanga. Vertybinių popierių portfelio valdymo praktika Lietuvoje. Pasyvus ir aktyvus investicijų valdymas. Pasyvus investicijų valdymas. Pasyvaus investicijų valdymo esmė. Pasyvaus investicijų valdymo privalumai. Pasyvaus investicijų valdymo trūkumai. Indeksavimas – pasyvaus valdymo strategija. Kas geriau? indekso fondas ar investiciniai fondai? Indekso fondo privalumai. Pagrindinė investicija. Aktyvus investicijų valdymas. Valdymo sutartis. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių rinka (2)Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta bendroje rinkos ekonomikos sistemoje. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir jos dalyviai. Vertybinių popierių rinkų rūšys. VP rinkų klasifikavimas pagal naudojamus prekybos technologijos būdus. VP rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Nacionalinės VP biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba akcijomis fiksuota kaina. Nepertraukiama prekyba. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vertybinių popierių rinka (3)Įvadas. Investicijos į vertybinius popierius. Pagrindiniai 2002 metų kapitalo rinkos rodikliai. Makroekonominė aplinka. Finansų rinkų apžvalga. Litas bei užsienio valiutos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Lietuvos kredito reitingai 2002 12 31. Lietuvos akcijų rinka. Pinigų kiekis. Antrinė vertybinių popierių rinka. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių rinka (4)Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkos pasaulyje. Vertybinių popierių rinkos Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos struktūra. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp rinkos dalyvių. Vertybinių popierių rinkos rūšys. Lietuvos Vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje. Nuosavybės VP (Akcijos). Akcijų rūšys. Vardinės ir pareikštinės akcijos. Paprastosios ir privilegijuotosios akcijos. Darbuotojų akcijos. Akcijų smulkinimas. Akciniai dividendai. Skolos vertybiniai popieriai (Obligacijos). Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių rinka (5)Įvadas. Finansų rinka. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos vystymosi prognozė 1995-97 metams. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių rinka ir jos vaidmuo ekonomikojeĮvadas. Vertybinių popierių tipai. Obligacijos. Paprastosios akcijos (Eovitiks). Obligacijų ir akcijų pasiūla. Obligacijų ir akcijų paklausa. Obligacijų paklausa. Paprastųjų akcijų paklausa. Vertybinių popierių kainos. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vertybinių popierių rinka LietuvojeĮvadas. Vertybinių popierių ir vertybinių popierių rinkos samprata. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Obligacijos. Opcionai. Hipotekos lakštai. Vekseliai. Čekiai. Būsimieji sandoriai. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Lietuvos vertybinių popierių rinkos dalyviai ir jos organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......