Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo teisės subjektų samprata, rūšys ir veiklos pagrindaiĮvadas. Verslo teisės subjektų samprata, rūšys ir veiklos pagrindai. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Išvada. Skaityti daugiau
Verslo vadyba (4)Įmonės (organizacijos) aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka (suinteresuotieji asmenys). Išoriniai įtaką darantys asmenys. Kontrolė. Kontrolės esmė ir rūšys. Kontrolės procesas. Prekių ir paslaugų kokybė. Derybos: jų organizavimas ir vedimas. Grupių darbo efektyvumas. Skaityti daugiau
Verslo valdymas: gėlininkystėĮvadas. Gėlininkystės verslo samprata ir gėlininkystės verslo veiklos modelis. Gėlininkystės verslo valdymo ypatumai ir gėlininkystės verslo statistinė informacija. Gėlininkystės verslo valdymo bruožai. Gėlininkystės verslo statistinė informacija. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Verslo valdymo sistemos: UAB "Dzūkijos vandenys"Įvadas. Įmonės charakteristika: UAB "Dzūkijos vandenys". Įmonės veiklos charakteristika. Paslaugų nomenklatūra. Paslaugų kainos. Verslo valdymo sistemos. Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema. Informacinės sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Įstaigų automatizavimo sistemos. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų informacinės sistemos. Ekspertinės arba žinių sistemos. Kompiuterizuotų sistemų klasifikacija ir jų panaudojimas. Informacinių sistemų klasifikavimas. Kompiuterizuotų sistemų panaudojimas. Verslo valdymo sistemų diegimas ir pardavimas Lietuvoje. "Microsoft business solutions". "Alna". Įdiegta klientų informacijos bei dokumentų valdymo sistema. "Sintagma". "Sonex holding". "Elsis". Verslo valdymo sistemų reikalavimai ateityje. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Verslo valdymo sistemų įdiegimo kaštaiĮvadas. Kodėl verslo valdymo sistema (VVS). Verslo valdymo sistemų diegimo kaštai. Verslo valdymo sistemų programinė įranga. Nauja kompiuterinė technika. Sisteminė programinė įranga (DBVS). Verslo valdymo sistemų diegimas ir darbuotojų apmokymas. Paslėptos išlaidos. Trumpas kaštų apibendrinimas. Veiksniai įtakojantys verslo valdymo sistemų diegimo sėkmę. Verslo valdymo sistemų teikiama nauda. Prastovų kaštai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo vertinimas (2)Įvadas. Verslo vertinimo samprata ir tikslai. Įmonės vertės nustatymo reikšmingumas. Firmos vertės nustatymas. Verslo vertinimo principai. Verslo vertinimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo vidinė aplinka: organizacijos struktūra, marketingas, finansai, gamyba, personalasOrganizacijos struktūra. Marketingas. Apskaita ir finansai. Gamyba. Žmonių ištekliai (personalas). Išvados. Skaityti daugiau
Verslo vietos politikos formavime analizėĮvadas. Verslo vieta politikos formavime. Verslo interesų grupės ir lobizmas. Rinkiminių kampanijų finansavimas. Lietuvos atvejis: LPK įtaka politikos formavimui. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo vystymo sąlygos LietuvojeĮvadas. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo esmė, turinys ir uždaviniai. Darbas kaip fizinė ir informacinė sistema. Verslo vystymo sąlygos Lietuvoje. Verslo ir ekonominė aplinka. Transportas ir komunikacijos. Ekonomikos duomenys. Juridiniai ir mokesčių aspektai. Strateginė Lietuvos ekonomikos analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Išvados. Skaityti daugiau
Verslumas - ketvirtas gamybos veiksnysĮvadas. Verslo samprata ir jo funkcijos. Verslininko funkcijos. Verslumo – kaip gamybos veiksnio samprata. Verslumo plėtotės veiksniai. Verslumo ugdymas. Išvada. Terminų žodynas. Skaityti daugiau
Verslumo strategijosRinkos lyderiavimo strategija. Rinkos kovotojo strategija. Rinkos pasekėjo strategija. Nišinės rinkos strategija. Organizacinio vystymo strategijos. Kultūros valdymo strategija. Darbinių santykių vystymo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Veršelių iki šešių mėnesių šėrimo sistemos ir jų poveikis veršelių augimo spartumui bei sveikataiVeršelių iki 6 mėn. šėrimo sistemos ir jų poveikis veršelių augimo spartumui bei sveikatai. Įvadas. Literatūros apžvalga. Veislinių telyčių šėrimas. Veislinių buliukų šėrimas. Mėsinių veršelių šėrimas. Šėrimo sistemų poveikis veršelių augimui bei sveikatai. Makroelementų apykaitos sutrikimai. Rachitas. Veršių tetanija. Mikroelementų apykaitos sutrikimai. Baltoji raumenų distrofija. Avitaminozės. A avitaminozė Išvados. Skaityti daugiau
Vertėjui naudinga informacija interneteĮvadas. Žodynas "TV5 Alexandria". Didysis "Quebec" žodynas. "Linternaute" enciklopedija. Vertėjų asociacijos ir forumai. Santrumpos ir terminai. Asmenavimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Verterio efektasĮvadas. Pagrindiniai paauglių savižudybių rizikos veiksniai. Verterio efekto istorija. Šiuolaikiniai Verterio efekto tyrinėjimai. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimo mechanizmai. Verterio efekto tyrimai Lietuvoje. Rekomendacijos žurnalistams. Kurto Cobaino savižudybė. Pavyzdys, kaip žiniasklaida gali prisidėti prie Verterio efekto prevencijos. Skaityti daugiau
VertybėsKas yra vertybės? Vertybių pasaulis. Realiosios ir idealiosios dorovinės vertybės. Vertybių klasės ir jų hierarchija. Istorinė vertybių dimensija. Besąlyginės ir sąlyginės vertybės. Išvados. Vertybių sąrašas Lietuvos visuomenei ir man. Skaityti daugiau
Vertybės (5)Įžanga. Vertybės samprata. Vertybių formavimosi raida. Vertybių skalė. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybės (6)Įvadas. Vertybės ir jaunimas. Vertybių formavimasis. Vertybių atsiradimas. Vertybės. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybės ir pareigos. Vertybių rūšysAksiologija. Vertybių rūšys. Estetikos vertybės. Vertybių klasifikacija. Vertybės objektas. Etika. Laiko slinktis. Gėrybės. Jaunuolio vertybės ir idealai. Brandaus amžiaus vertybės. Pareiga. Pareiga moralės požiūriu. Žmogui būdingi momentai, lemiantys jo padėtį pasaulyje. Vertybinis požiūris. Žmogaus esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybės ir pareigos. Vertybių rūšys ir hierarchijaĮvadas. Pareigų pliuralizmo spektras pagal Rossa. Vertybių hierarchija. Žmogau ir Dievo esminių vertybių santykis. Žmogus kaip vertybių suvokėjas. Vertybių pasaulis. Vertybių skirstimas į aukštesniąsias ir žemesniąsias. Estetinės vertybės. Vertybių prigimtis ir egzistavimo pobūdis. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Vertybės ir vertybinės orientacijosVertybės ir vertybinės orientacijos. Vertybės ir vertybinės savybės. Vertybių reikšmingumas. Skaityti daugiau
......