Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo planas: soliariumo paslaugos UAB "Saulutė"UAB "Saulė" veiklą sudarys soliariumo paslaugų teikimas ir prekyba deginimuisi skirta kosmetika. Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos ir prekių aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Rinkos išskyrimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamybinė veikla. Trumpas paslaugų teikimo proceso aprašymas. Soliariumo paslaugos teikimo procedūra. Patalpos. Įrengimai ir priemonės. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai. Skaityti daugiau
Verslo planas: soliariumų paslaugosĮvadas. Verslo idėjos specifika bei ekonominis apibūdinimas. Šią paslaugą teikiančių įmonių teisinis statusas ir skaičiaus dinamika per 5 metus. Soliariumų paslaugų vartotojai. Kokybės elementų svarba soliariumų paslaugoje. Soliariumų paslaugų paklausos formavimosi prielaidos bei veiksniai. Soliariumų paslaugos gyvavimo stadija ir poveikis kitoms verslo šakoms. Soliariumų paslaugos plėtotės modelis. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: spaustuvė IĮ "LauSpa"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos pavadinimas ir tikslai. Paslaugos ar prekės aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Užimamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė valdymo sistema. Rizikos įvertinimas. Finansai. Skaityti daugiau
Verslo planas: sportinių kelnių ir marškinėlių moterims siuvimas UAB "Geosport"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai. Darbuotojai. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto ir laisvalaikio apranga "Sport hope" filialasTrumpa "Sport hope" istorijos apžvalga. "Sport hope" gamybos struktūra. Verslo plano reikalingumas. Verslo plano aprašymas. "Sport hope " filialo tikslai. Pareigos. Mikroaplinka. Makroaplinka. Rinka. Aprėpiamoji rinka. "Sport hope" prekių asortimentas. Konkurentų analizė. Rinkodaros skyrius ir prekinis ženklas. "Sport hope" salonui reikalingas inventorius. Pagrindinių darbų grafikas. Rizikos įvertinimas. Filialo kūrimo kaštai. Planuojamos pajamos. Planuojamos išlaidos. Investicijų atsiperkamumas. Prognozuojama pelno ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto ir pramogų klubas UAB "Tavo laikas"Verslas. Numatomo verslo apibūdinimas. Būsimosios veiklos tikslai. Rinkos analizė. Potencialūs vartotojai. Rinkos dydis ir vieta. Konkurencijos analizė. Mūsų pranašumai. Marketingas ir realizacija. Makroaplinkos veiksnių įtaka verslui. Teikiamų paslaugų asortimentas. Kainos nustatymas. Reklama. Pardavimų strategija. Boulingo paslaugų pardavimo prognozė. Biliardo paslaugų pardavimo prognozė. Žaidimo automatų paslaugų pardavimo prognozė. Diskotekos paslaugų pardavimo prognozė. Kavinės ir baro paslaugų pardavimo prognozė. Rizika. Organizacijos planas. Pagrindinės funkcijos. Pagrindiniai darbuotojai. Finansų planavimas. Įmonės įkūrimo kaštai. Lėšų šaltiniai. Planuojamos pajamos. Boulingo pajamos. Biliardo pajamos. Pajamos iš žaidimo automatų. Pajamos iš diskotekos. Kavinės – baro pajamos. Klubo "Tavo laikas" bendros pajamos iš visos veiklos. Planuojamos išlaidos. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos. Investicijų atsipirkimas. Santrauka. Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto klubasSantrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija.reklama ir rėmimas. Reklamos pakopos ir jų poveikio svarba. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Paslaugos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto klubas "Aero sport"Santrauka Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Patalpos. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Įrengimai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Darbų grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto klubas UAB "Sportas"Įvadas. Įmonės veiklos įvertinimas. Projekto aprašymas. Marketingo planas. Rinkos situacija. Paslaugos prašymas. Lankytojų analizė. Gamybos planas. Gamybinis pajėgumas ir programa. Paslaugų planas. Sporto klubo organizacinė analizė. Finansinis analizė. Patalpos ir įrenginiai. Energetinės išlaidos. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Treniruočių kaštai. Paslaugų pelningumo nustatymas. Projekto efektyvumas. Grynųjų pinigų analizė. Atsipirkimo laikas. Lūžio taško nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: statybos darbai UAB "Pinokis"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas. Strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: sveikatingumo centras UAB "Vainerta"Įvadas. Savarankiško darbo užduotis. Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: sveikatingumo kompleksas IĮ "Atnaja"Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Gamyba (pardavimai). Vadyba. Finansiniai skaičiavimai. Skaityti daugiau
Verslo planas: sveikatingumo kompleksas IĮ "Vakaris 18%"Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Gamyba (pardavimai). Vadyba. Finansiniai skaičiavimai. Skaityti daugiau
Verslo planas: sveiko maisto kavinė "Sveikas ir sotus"Santrauka. Įvadas. Verslo plano santrauka. UAB "Sveikas ir sotus" verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos tyrimas ir aprašymas. UAB "Sveikas ir sotus" rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Rinkodaros planas. UAB "Sveikas ir sotus" gamyba. Paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Tiekėjai ir žaliavos. UAB "Sveikas ir sotus" vadyba. Savininkai. Organizacinė valdymo struktūra. UAB "Sveikas ir sotus" rizikos įvertinimas. UAB "Sveikas ir sotus" finansai. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Kreditų grąžinimo grafikas. Verslo ir investicijų vertinimo metodai. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: svetainės ir minkštų baldų gamyba AB "Kauno baldai"Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Organizacinė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Teisinė ir finansinė aplinkos. Ekonominė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: šiaudinių namų projektavimas ir statyba IĮ "Šiaudrija"Santrauka. Verslo planas. Siūlomo projekto esmė. Verslo įmonės charakteristika. Rinka. Marketingas. Gamybos (paslaugų) planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Verslo rizikos įvertinimas. Finansinis verslo plano pagrindimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: šlaitiniai stogai UAB "Roof"Įvadas. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos, įmonės veiklos aprašymas. Šlaitinio stogo kraigas ir frontonas su šilumos izoliacija virš gegnių. Organizacinis planas. Naudojamos medžiagos, įrankiai, mechanizmai. Tiekėjo konkurencinio profilio nustatymas. Įmonės savininkai ir valdytojai. Rinkodaros planas. Konkurentų analizė. Produkcijos asortimento tobulinimo ir didinimo galimybės. Rėmimo strategija. Rinkodaros biudžetas. Rizika, rizikos vertinimas. Veiklos alternatyvos. Finansinis planas. Skaityti daugiau
Verslo planas: šokolado kavinė UAB "Svajonė"Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Vartotojo elgesio faktoriai įtakojantys šokolado gaminių pirkimą. Marketingo rinkinys (kompleksas). Prekių politika. Kainų nustatymo metodas ir panaudotos kainų strategijos. Produkcijos savikainos skaičiavimas. Pateikimo politika. Pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybos procesas. Patalpos. Technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos ir medžiagos. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Įmonės organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Rizikos vertinimas. Silpnos firmos vietos. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvios strategijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: taksi paslaugos UAB "Goneda"Įvadas. Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: tatuiruočių darymas IĮ "Tavo tattoo"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. paslaugos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Balansas. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
......